Спросить у Google

Вы искали: odpovedajúcimi (Словацкий - Английский)

Переводы пользователей

Добавлены профессиональными переводчиками и компаниями и на основе веб-страниц и открытых баз переводов.

Добавить перевод

Словацкий

Английский

Информация

Словацкий

Injekcie do deltového svalu boli pociťované ako mierne bolestivejšie v porovnaní s odpovedajúcimi injekciami do sedacieho svalu.

Английский

Injections into the deltoid were perceived as slightly more painful than corresponding gluteal injections.

Последнее обновление: 2017-04-26
Частота использования: 1
Качество:

Словацкий

Spodná platňa je opatrená kolíkmi a hodná platňa odpovedajúcimi otvormi kvôli zabezpečeniu konzistentného uchytenia vzorky.

Английский

The lower plate is equipped with pins and the upper one with corresponding holes, in order to ensure a consistent holding of the sample.

Последнее обновление: 2017-02-07
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Словацкий

Priemerný čas do relapsu medzi PASI odpovedajúcimi sa pohyboval od 58 do 74 dní nasledujúcich po poslednej dávke Raptivy v začiatočnej fáze liečby.

Английский

The median time to relapse among PASI responders ranged from 58 to 74 days following the last Raptiva dose in the initial treatment period.

Последнее обновление: 2017-04-26
Частота использования: 3
Качество:

Источник: Translated.com

Словацкий

Spodná platňa je opatrená kolíkmi a hodná platňa odpovedajúcimi otvormi kvôli zabezpečeniu konzistentného uchytenia vzorky.

Английский

The lower plate is equipped with pins and the upper one with corresponding holes, in order to ensure a consistent holding of the sample.

Последнее обновление: 2017-04-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Словацкий

Obidve strany súhlasia, že za tieto kontroly sa môžu účtovať poplatky, v súlade s odpovedajúcimi ustanoveniami prílohy C dohody SPS.

Английский

Both Parties agree that charges may be made for these checks, in conformity with the relevant provisions of Annex C to the SPS Agreement.

Последнее обновление: 2017-02-09
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Словацкий

Všetky informácie a materiál, ktorý umožňuje kontrolu prístupu do SYSTÉMU, majú byť chránené dohodami odpovedajúcimi najvyššiemu utajeniu a označeniu kategórie informácií, ku ktorým môžu poskytovať prístup.

Английский

All information and material which allow access control to a SYSTEM shall be protected under arrangements commensurate with the highest classification and the category designation of the information to which it may give access.

Последнее обновление: 2016-11-13
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Словацкий

Podobná odpoveď počtu krvných doštičiek pretrvala počas celej štúdie, s 52 % a 16 % pacientov odpovedajúcimi na konci 6-mesačnej liečby.

Английский

A similar platelet response was maintained throughout the study, with 52% and 16% of patients responding at the end of the 6-month treatment period.

Последнее обновление: 2017-04-26
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Словацкий

keďže táto zmena a doplnenie kódexu spolu s odpovedajúcimi zmenami a doplneniami jeho vykonávajúcich ustanovení musia byť také, aby uľahčili zavedenie nového počítačového systému tranzitu v pravý čas v prospech verejného záujmu o tranzitné operácie, ako aj ekonomických prevádzkovateľov,

Английский

Whereas this amendment of the Code together with the corresponding amendments to its implementing provisions must be such as to facilitate the introduction in due course of a new computerised system of transit for the benefit of both the public interests at stake in transit operations and economic operators,

Последнее обновление: 2014-11-21
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Словацкий

Dovoz dokladov pre dočasné použitie a dokladov určených pre medzinárodný obeh, ktoré sú poslané združeniam oprávneným vydávať dané doklady odpovedajúcimi medzinárodnými združeniami alebo colnými orgánmi zmluvných strán, je oslobodený od platby dovozných ciel a dovozných daní a nepodlieha dovozným zákazom a obmedzeniam.

Английский

Temporary importation papers and international circulation papers sent to associations authorized to issue the papers in question by the corresponding foreign associations, by international organizations or by the customs authorities of the Contracting Parties, shall be admitted without payment of import duties and import taxes and free of import prohibitions and restrictions.

Последнее обновление: 2014-11-14
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Словацкий

Počas klinických štúdií pacienti, u ktorých nedošlo k virologickej odozve po 6-mesačnej liečbe (HCV- RNA pod dolnou hranicou detekcie), sa nestali trvalo virologicky odpovedajúcimi (HCV-RNA pod dolnou hranicou detekcie šesť mesiacov po ukončení liečby).

Английский

During clinical trials, patients who failed to show a virologic response after 6 months of treatment (HCV- RNA below lower limit of detection) did not become sustained virologic responders (HCV-RNA below lower limit of detection six months after withdrawal of treatment).

Последнее обновление: 2017-04-26
Частота использования: 6
Качество:

Источник: Translated.com

Словацкий

Nuklidy nesúce príponu "+" alebo "sec" v tabuľke A predstavujú materské nuklidy v rovnováhe s ich odpovedajúcimi dcérskymi nuklidmi uvedenými v tabuľke B. V tomto prípade hodnoty uvedené v tabuľke A odkazujú na samotný materský nuklid, ale už zohľadňujú prítomný dcérsky nuklid(y).

Английский

Nuclides carrying the suffix '+` or 'sec` in Table A represent parent nuclides in equilibrium with their correspondent daughter nuclides as listed in Table B. In this case the values given in Table A refer to the parent nuclide alone, but already take account of the daughter nuclide(s) present.

Последнее обновление: 2017-02-09
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com
Предупреждение: Содержит скрытое HTML-форматирование

Словацкий

Členské štáty prijmú všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie, aby každá zásielka druhov Dissostichus spp., ktorá sa dováža alebo vyváža z ich územia bola sprevádzaná dokumentom výlovu platným pre vývoz alebo opätovný vývoz alebo dokumenty odpovedajúcimi celkovému množstvu druhov Dissostichus spp. nachádzajúcemu sa v zásielke.

Английский

Member States shall take all necessary measures to ensure that each shipment of Dissostichus spp. imported into or exported from their territory is accompanied by the export-validated or re-export-validated catch document or documents corresponding to the total quantity of Dissostichus spp. contained in the shipment.

Последнее обновление: 2014-11-21
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Словацкий

Nuklidy nesúce príponu "+" alebo "sec" v tabuľke A predstavujú materské nuklidy v rovnováhe s ich odpovedajúcimi dcérskymi nuklidmi uvedenými v tabuľke B. V tomto prípade hodnoty uvedené v tabuľke A odkazujú na samotný materský nuklid, ale už zohľadňujú prítomný dcérsky nuklid(y).

Английский

Nuclides carrying the suffix '+` or 'sec` in Table A represent parent nuclides in equilibrium with their correspondent daughter nuclides as listed in Table B. In this case the values given in Table A refer to the parent nuclide alone, but already take account of the daughter nuclide(s) present.

Последнее обновление: 2014-11-21
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com
Предупреждение: Содержит скрытое HTML-форматирование

Словацкий

Ak sa použije katalyzátor a/alebo odlučovač tuhých (znečisťujúcich) častíc, výrobca musí preukázať skúškami trvanlivosti, ktoré môže vykonať sám v súlade so správnou technickou praxou a odpovedajúcimi záznamami, že u týchto zariadení na dodatočnú úpravu sa môže očakávať riadne fungovanie počas životnosti motora.

Английский

If a catalytic converter and/or a particulates trap is used the manufacturer must prove by durability tests, which he himself may carry out in accordance with good engineering practice, and by corresponding records, that these after-treatment devices can be expected to function properly for the lifetime of the engine.

Последнее обновление: 2014-11-21
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Словацкий

Počas klinických štúdií pacienti, u ktorých nedošlo k virologickej odozve po 6- mesačnej liečbe (HCV - RNA pod dolnou hranicou detekcie), sa nestali trvalo virologicky odpovedajúcimi (HCV- RNA pod Lie

Английский

During clinical trials, patients who failed to show a virologic response after 6 months of treatment (HCV- RNA below lower limit of detection) did not become sustained virologic responders (HCV-RNA below lower limit of detection six months after withdrawal of treatment).

Последнее обновление: 2012-04-12
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Словацкий

Počas klinických štúdií pacienti, u ktorých nedošlo k virologickej odozve po 6- mesačnej liečbe (HCV - RNA pod dolnou hranicou detekcie), sa nestali trvalo virologicky odpovedajúcimi (HCV- RNA pod ks

Английский

During clinical trials, patients who failed to show a virologic response after 6 months of treatment (HCV- RNA below lower limit of detection) did not become sustained virologic responders (HCV-RNA below lower limit of detection six months after withdrawal of treatment).

Последнее обновление: 2012-04-12
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Словацкий

Počas klinických štúdií pacienti, u ktorých nedošlo k virologickej odozve po 6- mesačnej liečbe (HCV - RNA pod dolnou hranicou detekcie), sa nestali trvalo virologicky odpovedajúcimi (HCV- RNA pod ks

Английский

During clinical trials, patients who failed to show a virologic response after 6 months of treatment (HCV- Me

Последнее обновление: 2011-10-23
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com
Предупреждение: Это сопоставление может быть неверным.
Удалите его, если считаете, что это так.

Получите качественный перевод благодаря усилиям
4,401,923,520 пользователей

Сейчас пользователи ищут:Для Вашего удобства мы используем файлы cookie. Факт перехода на данный сайт подтверждает Ваше согласие на использование cookies. Подробнее. OK