Спросить у Google

Вы искали: kvalitatívnych (Словацкий - Мальтийский)

Переводы пользователей

Добавлены профессиональными переводчиками и компаниями и на основе веб-страниц и открытых баз переводов.

Добавить перевод

Словацкий

Мальтийский

Информация

Словацкий

-minimálne kritériá pre postupy kvalitatívnych úprav,

Мальтийский

-livelli minimi għall-proċeduri ta'aġġustament fil-kwalità,

Последнее обновление: 2008-03-04
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Словацкий

kvalitatívnych a kvantitatívnych trendov v prírodných zdrojoch a

Мальтийский

tendenzi kwalitattivi u kwantitattivi f'riżorsi naturali, u

Последнее обновление: 2014-11-15
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Словацкий

-minimálnych kvalitatívnych a kvantitatívnych požiadaviek pri intervencii,

Мальтийский

-il-ħtiġiet tat-tip u l-kwantità minima għall-intervent,

Последнее обновление: 2008-03-04
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Словацкий

o limitných hodnotách a kvalitatívnych cieľoch pre vypúšťanie hexachlórcyklohexánu

Мальтийский

dwar il-valuri ta'limitu u l-objettivi ta'kwalità għall-skarikar ta'hexachlorocyclohexane

Последнее обновление: 2008-03-04
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Словацкий

o limitných hodnotách a kvalitatívnych cieľoch pre vypúšťanie kadmia

Мальтийский

dwar il-limitu ta'valuri u objettivi ta'kwalità għall-iskariku tal-kadmju

Последнее обновление: 2008-03-04
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Словацкий

- nedostatočnépoznámkyhodnotiteľovnaodôvodnenie bodovudelenýchvjednotlivýchčastiachhodnotiaceho formuláru, najmä o kvalitatívnych záležitostiach.

Мальтийский

- nuqqasta’kummentimogħtijamill-evalwaturibiex jiġġustifikawil-marki mogħtijaf’kullsezzjonital-formola tal-valutazzjoni, partikolarment fi kwistjonijiet kwalitattivi.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Словацкий

d) kritériá na určenie kvalitatívnych štandardov uvedených v článku 9;

Мальтийский

(d) il-kriterji għall-istabbiliment ta'l-istandards imsemmija fl-Artikolu 9;

Последнее обновление: 2008-03-04
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Словацкий

Informácie možno zhromažďovať objednávaním kvalitatívnych štúdií alebo priamymi konzultáciami so zapojenými praktikmi.

Мальтийский

Linformazzjoni tista’ tinġabar billi jiġu kkummissjonati studji kwalitattivi jew permezz talkonsultazzjoni diretta tal-professjonisti involuti.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Словацкий

o hodnotách limitov a kvalitatívnych cieľoch na vypúšťanie ortuti priemyselnými podnikmi nepoužívajúcimi chlóralkalickú elektrolýzu

Мальтийский

dwar il-valuri ta'limitu u l-objettivi ta'kwalità għal-iskariku ta'merkurju minn setturi li mhumiex dawk ta'l-industrija ta'l-elettroliżi tal-chlor-alkali

Последнее обновление: 2008-03-04
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Словацкий

Popis kvalitatívnych a kvantitatívnych analytických metód na stanovenie rezíduí doplnkových látok v živočíšnych produktoch.

Мальтийский

Id-Deskrizzjoni tal-metodi analitiċi kwalitattivi u kwantitattivi għad-determinazzjoni ta’ residwi ta’ additivi fil-prodotti ta’ l-annimali.

Последнее обновление: 2014-10-18
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Словацкий

Zoznam kvantitatívnych a kvalitatívnych ukazovateľov bol umiestnený naintranetescieľom usmerniť delegácie pri navrhovaní alebo kontrolelogickýchrámcov.

Мальтийский

Tpoġġiet lista ta’ indikaturi kwantitattivi u kwalitattivi fuq l-Intranet sabiex tiggwida d-Delegazzjonijietmetajabbozzawjew jiċċekkjawil-logframes.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Словацкий

kvalitatívnych závadách, sťahovaní šarží z trhu, falšovaní a ostatných problémoch týkajúcich sa kvality;

Мальтийский

difetti fil-kwalità, lottijiet imsejħa lura, falsifikazzjoni u problemi oħra li għandhom x'jaqsmu mal-kwalità;

Последнее обновление: 2014-11-15
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Словацкий

Pri vypracúvaní kvalitatívnych opisov potenciálnych environmentálnych vplyvov by sa mali zohľadniť tieto zdroje informácií:

Мальтийский

Huma u jiġu żviluppati deskrizzjonijiet kwalitattivi tal-impatti ambjentali potenzjali, għandhom jitqiesu s-sorsi tat-tagħrif li ġejjin:

Последнее обновление: 2014-11-08
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Словацкий

kvalitatívnych cieľov, organizačnej štruktúry, zodpovednosti a právomoci vedenia vo vzťahu ku kvalite prístrojov,

Мальтийский

l-għanijiet ta' kwalità u l-istruttura, ir-responsabbiltajiet u l-poteri ta' l-amministrazzjoni fir-rigward tal-kwalità ta' l-istrumenti,

Последнее обновление: 2014-10-18
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Словацкий

Popis kvalitatívnych a kvantitatívnych analytických metód na pravidelnú kontrolu doplnkovej látky v premixoch a krmivách.

Мальтийский

Deskrizzjoni tal-metodi analitiċi kwalitattivi u kwantitattivi għall-kontroll ta’ rutina ta’ l-addittiv fit-taħlit minn qabel u fl-għalf.

Последнее обновление: 2014-10-18
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Словацкий

Spoločný interný názor na vplyv projektov si vyžaduje dobre fundovanú kombináciu kvalitatívnych a kvantitatívnych informácií.

Мальтийский

Biex ilħsieb intern dwar l-impatt ta’ proġetti jinqasam, jeħtieġ li jkun hemm taħlita stabbilita sewwa ta’ informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Словацкий

kvalitatívnych cieľov, ako aj organizačnej skladby, zodpovednosti a právomoci vedenia vo vzťahu ku kvalite výrobku,

Мальтийский

l-għanijiet ta' kwalità u l-istruttura ta' l-organizzazzjoni, ir-responsabbiltajiet u s-setgħat ta' l-amministrazzjoni fir-rigward tal-kwalità tal-prodott,

Последнее обновление: 2014-10-18
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Словацкий

kvalitatívnych cieľov, organizačnej schémy, povinností vedúcich pracovníkov a ich právomoci vzhľadom na kvalitu výrobku,

Мальтийский

l-objettivi ta' kwalità, iċ-chart ta' l-organizzazzjoni, ir-responsabbilitajiet tan-nies fl-eżekuttiv u s-setgħat tagħhom fir-rigward tal-kwalità tal-prodott,

Последнее обновление: 2014-10-18
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Словацкий

Dokumentácia systému kvality musí dovoľovať dôslednú interpretáciu kvalitatívnych programov, plánov, príručiek a zápisov.

Мальтийский

Din iddokumentazzjoni ta’ sistema ta’ kwalità għandha tippermetti l-interpretazzjoni konsistenti ta’ progammi ta’ kwalità, pjanijiet, manwali u dokumenti.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Словацкий

Dokumentácia systému kvality musí dovoľovať dôslednú interpretáciu kvalitatívnych programov, plánov, príručiek a zápisov.

Мальтийский

Iddokumentazzjoni dwar issistema ta’ kwalità għandha tippermetti l-interpretazzjoni konsistenti ta’ progammi ta’ kwalità, pjanijiet, manwali u dokumenti.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Получите качественный перевод благодаря усилиям
4,401,923,520 пользователей

Сейчас пользователи ищут:Для Вашего удобства мы используем файлы cookie. Факт перехода на данный сайт подтверждает Ваше согласие на использование cookies. Подробнее. OK