Спросить у Google

Вы искали: preoblikovanj (Словенский - Английский)

Переводы пользователей

Добавлены профессиональными переводчиками и компаниями и на основе веб-страниц и открытых баз переводов.

Добавить перевод

Словенский

Английский

Информация

Словенский

Druge vrste preoblikovanj javnih podjetij

Английский

Other reorganisations of public undertakings

Последнее обновление: 2014-11-18
Частота использования: 1
Качество:

Словенский

ker je torej treba, da se prepreči prekinitev financiranja obratnih sredstev in omogoči dokončanje navedenih preoblikovanj, časovni rok podaljšati za eno leto,

Английский

whereas, as a result, in order to prevent interruption in the financing of the working capital and to enable the said transformations to be completed, that time limit should be extended by a year,

Последнее обновление: 2016-10-14
Частота использования: 2
Качество:

Источник: Translated.com

Словенский

Kig pozna več kot 40 predmetov in 10 preoblikovanj, ki jih lahko ustvarite in uporabite v svojih dokumentih. Za seznam vseh odprite meni Predmeti.

Английский

Kig has more than 20 objects and 10 transformations with more than 80 constructions you can use in your documents: open the Objects menu to see them all.

Последнее обновление: 2011-10-23
Частота использования: 7
Качество:

Источник: Translated.com

Словенский

Dokument o varnosti in zdravju pri delu je treba sestaviti pred začetkom dela in ga popraviti, če je na delovnem mestu prišlo do večjih sprememb, razširitev ali preoblikovanj.

Английский

The safety and health document must be drawn up prior to the commencement of work and be revised if the workplace has undergone major changes, extensions or conversions.

Последнее обновление: 2017-02-16
Частота использования: 2
Качество:

Источник: Translated.com

Словенский

Prispevki prav tako predlagajo celo vrsto možnih preoblikovanj, ki zadevajo specifične proračunske porabe, finančni sistem in način, na katerega se uresničuje proračun.

Английский

Contributions also propose a range of possible reforms concerning specific spending policies, the financial system and the way the budget is being delivered.

Последнее обновление: 2012-02-28
Частота использования: 2
Качество:

Источник: Translated.com

Словенский

je nedoseganje dobrega stanja podzemne vode, dobrega ekološkega stanja oziroma dobrega ekološkega potenciala ali pri preprečevanju slabšanja stanja telesa površinske vode ali podzemne vode posledica novih preoblikovanj fizičnih značilnosti telesa površinske vode ali spremembe gladine teles podzemne vode, ali

Английский

failure to achieve good groundwater status, good ecological status or, where relevant, good ecological potential or to prevent deterioration in the status of a body of surface water or groundwater is the result of new modifications to the physical characteristics of a surface water body or alterations to the level of bodies of groundwater, or

Последнее обновление: 2014-11-21
Частота использования: 2
Качество:

Источник: Translated.com

Словенский

Te svoboščine, ki hkrati prispevajo h koheziji Evrope, so evropskim podjetjem omogočile tudi razvoj medsebojnih izmenjav in sodelovanja, preoblikovanj in združevanj, in tako marsikateremu izmed njih dodale mednarodno razsežnost.

Английский

While helping cohesion in Europe, such freedoms have enabled companies to develop their trade, cooperation, restructuring and mergers, giving many of them an international dimension.

Последнее обновление: 2017-04-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Словенский

zajamčili delovanje trgov dela, to pa z naložbami za uspešen zaključek preoblikovanj, razvoj ustreznih sposobnosti, kakovostno izboljšanje delovnih mest in boj proti strukturni brezposelnosti, dolgotrajni brezposelnosti in neaktivnosti;

Английский

ensuring the effective functioning of labour markets by investing in successful transitions, appropriate skills development, improving job quality and combating structural unemployment, long-term unemployment and inactivity;

Последнее обновление: 2017-04-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Словенский

Te svoboščine so - hkrati s prispevkom k povezanosti Evrope - evropskim podjetjem omogočile tudi razvoj medsebojnih izmenjav in sodelovanja, preoblikovanj in združevanj, in tako marsikateremu izmed njih dodale mednarodno razsežnost.

Английский

While helping cohesion in Europe, such freedoms have enabled companies to develop their trade, cooperation, restructuring and mergers, giving many of them an international dimension.

Последнее обновление: 2017-04-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Словенский

Komisija predlaga nekaj preoblikovanj besedila, da bi v njem ohranila zamisel o „generalnem(-i)“ direktorju(-ici), ki ne sprejema nikakršnih navodil od držav članic in ne deluje v nikakršno zasebno ali pravno korist.

Английский

The Commission proposes some redrafting to keep in the text the idea of a ‘Managing’ Director who does not accept any instructions from any Member State or any private or public interest.

Последнее обновление: 2017-04-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Словенский

Kadar do sprememb, razširitev in/ali preoblikovanj na delovnem mestu pride po datumu začetka veljavnosti te direktive, kakor je omenjeno v členu 12(1), delodajalec sprejme potrebne ukrepe za zagotovitev, da so te spremembe, razširitve in/ali preoblikovanja v skladu z ustreznimi minimalnimi zahtevami, določenimi v Prilogi.

Английский

When workplaces undergo changes, extensions and/or conversions after the date on which this Directive is brought into effect as referred to in Article 12 (1), the employer shall take the measures necessary to ensure that those changes, extensions and/or conversions are in compliance with the corresponding minimum requirements laid down in the Annex.

Последнее обновление: 2017-02-16
Частота использования: 2
Качество:

Источник: Translated.com

Словенский

opisana praksa je v skladu z zakonodajnim navodilom št. 02-060-M95 z dne 18. julija 2002 in Vodnikom za finančno organiziranje ustanovitev, preoblikovanj in ukinitev nacionalnih oseb javnega prava.

Английский

the practice described is in accordance with codifying instruction No 02-060-M95 of 18 July 2002 and the Guide sur l’organisation financière des créations, transformations et suppressions des établissements publics nationaux [Guide to the financial organisation of the creation, conversion and abolition of national publicly owned establishments].

Последнее обновление: 2014-11-21
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Словенский

bodisi se z besedilom razglasi razpustitev osebe javnega prava; v tem primeru je „v besedilu o razpustitvi osebe javnega prava lahko že določen subjekt, ki mu pripada likvidacijski saldo, na splošno država“.(32) Vodnik za finančno organiziranje ustanovitev, preoblikovanj in ukinitev nacionalnih oseb javnega prava in skupin javnega interesa z dne 14. novembra 2006 (v nadaljnjem besedilu: vodnik za finančno organiziranje), ki je na voljo na spletni strani ministrstva za finance, določa: „V besedilu o ukinitvi osebe javnega prava mora biti izrecno določen prenos pravic, premoženja in obveznosti z ukinjene osebe javnega prava na strukturo, ki bo prevzela njeno dejavnost ali premoženje (to je na osebo javnega prava ali državo)“ […] „Splošneje, določeno mora biti, da nova oseba javnega prava nadomesti pravne osebe, katerih dejavnost prevzame, pri pravicah in obveznostih, izhajajočih iz pogodb, sklenjenih za izpolnjevanje nalog, ki so ji dodeljene.“

Английский

or the publicly owned establishment is declared wound up, in which case ‘the instrument winding up the establishment may already designate the beneficiary of the balance of the liquidation, which will generally be the State’.(32) The guide to the financial organisation of the creation, conversion and abolition of national publicly owned establishments and of public interest groups of 14 November 2006 (‘the guide to financial organisation’), which is available on the website of the Ministry of Finance, states: ‘The instrument abolishing the establishment must explicitly provide for the transfer of the rights, property and obligations of the abolished establishment to the structure which is to take over its activity or its assets (i.e. either a publicly owned establishment or the State) […] More generally, it must be provided that the new establishment will replace the entities whose activities it is taking over in respect of the rights and obligations resulting from the contracts concluded for the purpose of performing the tasks assigned to it’.

Последнее обновление: 2014-11-21
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Словенский

Četrtič in nazadnje, praksa, opisana v študiji, je v skladu z zakonodajnim navodilom št. 02-060-M95 z dne 18. julija 2002 in vodnikom za finančno organiziranje ustanovitev, preoblikovanj in ukinitev zgoraj navedenih nacionalnih oseb javnega prava [109], in sicer da pravice in obveznosti likvidirane EPIC preidejo bodisi na državo bodisi na pravno osebo, ki bo prevzela nalogo osebe javnega prava.

Английский

Fourthly and finally, the practice described in the study is in accordance with codifying instruction No 02-060-M95 of 18 July 2002 and the guide to the financial organisation of the creation, conversion and abolition of national publicly owned establishments, cited above [109], namely that the rights and obligations of a wound-up EPIC go either to the State or to the legal entity that will take over the establishment’s task.

Последнее обновление: 2014-11-21
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Словенский

Kot je pojasnjeno v uvodni izjavi 68 Sklepa C 56/2007, na katero se smiselno sklicuje Komisija, francoski organi poudarjajo, da besedil, ki ju je Komisija navedla v odločitvi o začetku postopka, zlasti v uvodni izjavi 82, namreč zakonodajnega navodila št. 02-060-M95 z dne 18. julija 2002 o finančni in računovodski ureditvi nacionalnih oseb javnega prava industrijske in komercialne narave ter vodnika za finančno organiziranje ustanovitev, preoblikovanj in ukinitev nacionalnih oseb javnega prava in skupin javnega interesa z dne 14. novembra 2006, ni mogoče niti uporabiti za osebo javnega prava IFP niti jih ni mogoče nanjo prenesti.

Английский

In the opening decision, in particular in recital 82, the Commission referred specifically to the French consolidating instruction No 02-060-M95 of 18 July 2002, on the financial and accounting regulation of national publicly owned industrial and commercial establishments, and to the guide to the financial organisation of the creation, conversion and abolition of national publicly owned establishments and of public interest groups (Guide sur l’organisation financière des créations, transformations et suppressions des établissements publics nationaux et des groupements d’intérêt) of 14 November 2006; as explained in recital 68 of decision C 56/2007, to which the Commission refers mutatis mutandis, the French authorities contend that the instruments in question are neither applicable nor transferable to IFP.

Последнее обновление: 2014-11-21
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Словенский

Na podlagi analize pravil, ki veljajo za izvzetja iz plačila trošarin, navedenih pod točko I.4 zgoraj, Organ zagovarja mnenje, da bi kljub temu, da je imelo načelo kontinuitete v času ustanovitve podjetja Entra lahko temeljno vlogo v norveški zakonodaji, takrat ni bilo neločljiv in splošen del pravil in postopkov za trošarine v zvezi z drugimi vrstami preoblikovanj podjetij.

Английский

Based on the analysis of the rules pertaining to excise duties given above under point I.4, the Authority takes the view that while the continuity principle might have had a fundamental place in Norwegian law at the time of the establishment of Entra, it was not, at that time, an inherent and general part of the rules and practice on excise duties in connection with other types of reorganisations of companies.

Последнее обновление: 2014-11-18
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Получите качественный перевод благодаря усилиям
4,401,923,520 пользователей

Сейчас пользователи ищут:Для Вашего удобства мы используем файлы cookie. Факт перехода на данный сайт подтверждает Ваше согласие на использование cookies. Подробнее. OK