Спросить у Google

Вы искали: obligacijska (Словенский - Итальянский)

Переводы пользователей

Добавлены профессиональными переводчиками и компаниями и на основе веб-страниц и открытых баз переводов.

Добавить перевод

Словенский

Итальянский

Информация

Словенский

(b) pogodbena obligacijska razmerja v zvezi z:

Итальянский

b) alle obbligazioni contrattuali relative a:

Последнее обновление: 2008-03-04
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Словенский

ČLEN 11 12 – Področje uporabe prava za nepogodbena obligacijska razmerja

Итальянский

Articolo 11 12 – Ambito della legge applicabile all’obbligazione extracontrattuale

Последнее обновление: 2008-03-04
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Словенский

ODDELEK 2SPLOšNO PRAVILO ZA NEPOGODBENA OBLIGACIJSKA RAZMERJA, KI IZHAJAJO IZ šKODNEGA DEJANJA

Итальянский

SEZIONE 2NORMA GENERALE PER LE OBBLIGAZIONI EXTRACONTRATTUALI DERIVANTI DA UN ILLECITO

Последнее обновление: 2008-03-04
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Словенский

ODDELEK 3PRAVILA ZA NEPOGODBENA OBLIGACIJSKA RAZMERJA, KI IZHAJAJO IZ DOLOčENIH POSEBNIH šKODNIH DEJANJ

Итальянский

SEZIONE 3NORME PER LE OBBLIGAZIONI EXTRACONTRATTUALI DERIVANTI DA DETERMINATI ILLECITI DI TIPO PARTICOLARE

Последнее обновление: 2008-03-04
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Словенский

ODDELEK 4POSEBNA PRAVILA ZA NEPOGODBENA OBLIGACIJSKA RAZMERJA, KI IZHAJAJO IZ NEUPRAVIčENE OBOGATITVE IN POSLOVODSTVA BREZ NAROčILA

Итальянский

SEZIONE 4NORME SPECIALI PER LE OBBLIGAZIONI EXTRACONTRATTUALI DERIVANTI DALL’ARRICCHIMENTO SENZA CAUSA E DALLA GESTIONE D’AFFARI ALTRUI

Последнее обновление: 2008-03-04
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Словенский

a) v zvezi s posameznimi zadevami določajo pravila za izbiro prava za nepogodbena obligacijska razmerja ali

Итальянский

a) in settori specifici disciplinino i conflitti di leggi in materia di obbligazioni extracontrattuali, o

Последнее обновление: 2008-03-04
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Словенский

Oddelek 1 PRAVILA, KI SE UPORABLJAJO ZA NEPOGODBENA OBLIGACIJSKA RAZMERJA, KI IZHAJAJO IZ šKODNEGA DEJANJA SVOBODA IZBIRE

Итальянский

Sezione 1 NORME APPLICABILI ALLE OBBLIGAZIONI EXTRACONTRATTUALI DERIVANTI DA FATTO ILLECITO LIBERTÀ DI SCELTA

Последнее обновление: 2008-03-04
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Словенский

ODDELEK 3 SKUPNA PRAVILA ZA NEPOGODBENA OBLIGACIJSKA RAZMERJA, KI IZHAJAJO IZ šKODNEGA DEJANJA IN DOGODKOV, KI NISO šKODNO DEJANJE

Итальянский

SEZIONE 3 NORME COMUNI APPLICABILI ALLE OBBLIGAZIONI EXTRACONTRATTUALI DERIVANTI DA FATTO ILLECITO E DA UN FATTO DIVERSO DA UN ILLECITO

Последнее обновление: 2008-03-04
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Словенский

Ta uredba se uporablja za nepogodbena obligacijska razmerja, izhajajoča iz dejstev, ki so se zgodila po začetku njene veljavnosti.

Итальянский

Esso si applica alle obbligazioni extracontrattuali derivanti da fatti verificatisi dopo la sua entrata in vigore.

Последнее обновление: 2008-03-04
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Словенский

ODDELEK 2 PRAVILA, KI SE UPORABLJAJO ZA NEPOGODBENA OBLIGACIJSKA RAZMERJA, KI IZHAJAJO IZ DRUGEGA DOGODKA, KOT JE šKODNO DEJANJE

Итальянский

SEZIONE 2 NORME APPLICABILI ALLE OBBLIGAZIONI EXTRACONTRATTUALI DERIVANTI DA UN FATTO DIVERSO DA UN ILLECITO

Последнее обновление: 2008-03-04
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Словенский

Pravo, ki se uporablja za nepogodbena obligacijska razmerja v skladu s členi 3 4 do 1011 te uredbe, ureja predvsem:

Итальянский

La legge applicabile all’obbligazione extracontrattuale ai sensi degli articoli 3-10 4-11 del presente regolamento disciplina in particolare:

Последнее обновление: 2008-03-04
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Словенский

1. Pravila te konvencije se uporabljajo za pogodbena obligacijska razmerja v vseh primerih, ko je treba izbrati med pravi več držav.

Итальянский

1. Le disposizioni della presente convenzione si applicano alle obbligazioni contrattuali nelle situazioni che implicano un conflitto di leggi.

Последнее обновление: 2008-03-04
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Словенский

1. Ta uredba se uporablja za pogodbena obligacijska razmerja v civilnih in gospodarskih zadevah v vseh primerih, ko je treba izbrati med pravi več držav.

Итальянский

1. Il presente regolamento si applica, in circostanze che comportino un conflitto di leggi, alle obbligazioni contrattuali in materia civile e commerciale.

Последнее обновление: 2008-03-04
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Словенский

29. se uporabljajo za pogodbena obligacijska razmerja in se v skladu z voljo pogodbenih strank uporabljajo v primerih, ko je treba izbrati med pravi več držav;

Итальянский

b) disciplinano le obbligazioni contrattuali e, in forza della volontà delle parti, si applicano nelle situazioni che comportano un conflitto di leggi;

Последнее обновление: 2008-03-04
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Словенский

Ta uredba ne vpliva na uporabo mednarodnih večstranskih konvencij, katerih pogodbenice so države članice ob sprejetju te uredbe in ki v posameznih zadevah urejajo izbiro prava za nepogodbena obligacijska razmerja.

Итальянский

Il presente regolamento non osta all ’applicazione delle convenzioni internazionali cui gli Stati membri hanno aderito all’atto dell’adozione del presente regolamento e che, in materie particolari, disciplinano i conflitti di leggi inerenti ad obbligazioni extracontrattuali.

Последнее обновление: 2008-03-04
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Словенский

b) opredeljujejo pravila, ki se uporabljajo ne glede na nacionalno pravo, v skladu s to uredbo, ki ureja zadevna nepogodbena obligacijska razmerja, ali

Итальянский

b) stabiliscano norme applicabili a prescindere dalla legge nazionale che, ai sensi del presente regolamento, disciplina l’obbligazione extracontrattuale in questione, o

Последнее обновление: 2008-03-04
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Словенский

-opredeljujejo pravila, ki se uporabljajo ne glede na nacionalno pravo, v skladu s to uredbo, ki ureja zadevna nepogodbena obligacijska razmerja, ali

Итальянский

– stabiliscano norme applicabili a prescindere dalla legge nazionale che, ai sensi del presente regolamento, disciplina l’obbligazione extracontrattuale in questione, o

Последнее обновление: 2008-03-04
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Словенский

2. Država, v kateri imajo različne ozemeljske enote svoja lastna pravna pravila za nepogodbena obligacijska razmerja, te uredbe ni dolžna uporabljati za kolizije med pravnimi redi teh enot.

Итальянский

2. Uno Stato nel quale varie entità territoriali abbiano le proprie norme giuridiche in materia di obbligazioni extracontrattuali non sarà tenuto ad applicare il presente regolamento ai conflitti di leggi che interessino solo tali unità territoriali.

Последнее обновление: 2008-03-04
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Словенский

28. v zvezi s posameznimi zadevami določajo pravila za izbiro prava za pogodbena obligacijska razmerja; seznam takih trenutno veljavnih aktov je naveden v Prilogi I;

Итальянский

a) in materie particolari disciplinano i conflitti di leggi nel campo delle obbligazioni contrattuali; un elenco di tali atti attualmente in vigore figura nell’allegato I;

Последнее обновление: 2008-03-04
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Словенский

(7) Svoboda pogodbenih strank, da izbereta uporabo prava, mora biti osrednji element sistema pravil o izbiri prava za pogodbena obligacijska razmerja.

Итальянский

(7) La libertà delle parti di scegliere il diritto applicabile deve costituire la chiave di volta del sistema delle norme sul conflitto di leggi in materia di obbligazioni contrattuali.

Последнее обновление: 2008-03-04
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Получите качественный перевод благодаря усилиям
4,401,923,520 пользователей

Сейчас пользователи ищут:Для Вашего удобства мы используем файлы cookie. Факт перехода на данный сайт подтверждает Ваше согласие на использование cookies. Подробнее. OK