Спросить у Google

Вы искали: çalıştaydan (Турецкий - Английский)

Переводы пользователей

Добавлены профессиональными переводчиками и компаниями и на основе веб-страниц и открытых баз переводов.

Добавить перевод

Турецкий

Английский

Информация

Турецкий

Meksika'da düzenlenen çalıştaydan alınan geribildirimlere nispeten, katılımcılar mevcut dijital projelerini tüm gruba tanıtmak için daha fazla vakit elde ettiler.

Английский

Based off feedback collected after the Mexico workshop, participants had additional time allotted to formally present their digital project to the entire group.

Последнее обновление: 2016-02-24
Частота использования: 1
Качество:

Турецкий

Yöntemler: 2013-2014 yılları arasında İran'ın Meşhed kentinde sağlık kliniklerine başvuran 240 hipertansif hasta ve 35 doktor üzerinde randomize, kontrollü bir çalışma yöntemi yürütülmüştür. müdahale ve kontrol gruplarına rastgele tahsis edilir. Müdahale grubundaki doktorlar, 3 oturumluk Odak Grup Tartışması ve 2 çalıştay üzerinden eğitim eğitimi aldı.

Английский

Methods: A randomized, controlled trial method was conducted on 240 hypertensive patients and 35 physicians presenting to healthcare clinics in the Mashhad, Iran, from 2013 to 2014. Using stratified blocking with block sizes of 4 and 6, eligible patients with uncontrolled blood pressure were randomly allocated to the intervention and control groups. Physicians in the intervention group received educational training over 3 sessions of Focus –Group Discussion and 2 workshops.

Последнее обновление: 2020-12-15
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Турецкий

Yöntemler: 2013-2014 yılları arasında İran'ın Meşhed kentinde sağlık kliniklerine başvuran 240 hipertansif hasta ve 35 doktor üzerinde randomize, kontrollü bir çalışma yöntemi yürütülmüştür. müdahale ve kontrol gruplarına rastgele tahsis edilir. Müdahale grubundaki doktorlar, 3 oturumluk Odak Grup Tartışması ve 2 çalıştay üzerinden eğitim eğitimi aldı.

Английский

Methods: A randomized, controlled trial method was conducted on 240 hypertensive patients and 35 physicians presenting to healthcare clinics in the Mashhad, Iran, from 2013 to 2014. Using stratified blocking with block sizes of 4 and 6, eligible patients with uncontrolled blood pressure were randomly allocated to the intervention and control groups. Physicians in the intervention group received educational training over 3 sessions of Focus –Group Discussion and 2 workshops.

Последнее обновление: 2020-12-15
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Турецкий

Çalıştay, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürü ile Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Johannes Zutt’un açılış konuşmaları ile başlamıştır.

Английский

The Workshop started with the opening remarks of the General Director for Water Management of the Ministry of Forestry and Water Affairs and of the World Bank Country Director for Turkey, Johannes Zutt.

Последнее обновление: 2017-04-27
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Турецкий

Girişim çerçevesinde, Türkiye’deki yerel yönetim yetkilileri, Şehir Kredi Değerliği Akademimiz yoluyla uygulayıcıların perspektifinden sunulan bu bir haftalık yoğunlaştırılmış kapasite oluşturma çalıştayından yararlanacaktır.

Английский

Within the framework of the Initiative through the City Creditworthiness Academy, the local government officials in Turkey are receiving this intensive one-week capacity building workshop organized from a practitioners’ perspective.

Последнее обновление: 2017-04-27
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Турецкий

İlk adım olarak, Mayıs 2011’de Dünya Bankası ulusal bakanlıkların, Türkiye’deki finansal kuruluşların, uluslararası finansal kuruluşların ve sivil toplum kuruluşların katıldığı kümülatif etki değerlendirmesine ilişkin uluslararası uygulamalar konulu bir çalıştay düzenlemiştir.

Английский

As a first step, in May 2011 the World Bank sponsored a workshop for national ministries, Turkish financial institutions, international financial institutions and civil society organizations on international practice in cumulative impact assessment.

Последнее обновление: 2017-04-27
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Турецкий

İki gün süren çalıştay, açılış töreni ve Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktör Yardımcısı Florian Fichtl, Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Sadık Yakut’un açılış konuşmaları ile başladı.

Английский

The two-day workshop started with the opening ceremony and the welcoming speeches of Florian Fichtl, World Bank Deputy Country Director for Turkey; Lütfi Elvan, Grand National Assembly of Turkey, Chairman of the Plan and Budget Committee; and Sadık Yakut, Grand National Assembly of Turkey, Deputy Speaker of the Parliament.

Последнее обновление: 2017-04-27
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Турецкий

Çalıştay katılımcı ülkeler arasında bir ağ oluşturma işlevi görerek, bölgesel parlamentolar arası işbirliğinin çeşitli düzeylerde güçlendirilmesi ve kurumsal gelişim için ortak bir zemin oluşturarak mevcut kaynakların ve bilgilerin paylaşılması yoluyla parlamento çalışmalarının çeşitli alanlarında yapılabilecek iyileştirmeler için mükemmel bir fırsat sunmuştur.

Английский

The workshop served as a networking event between the countries and provided an excellent opportunity to make advancements in various areas of parliamentary work through the sharing of available resources and knowledge by strengthening regional inter-parliamentary cooperation at many levels, and by finding common ground for institutional developments.

Последнее обновление: 2017-04-27
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Турецкий

Çalıştayın ikinci günü düzenlenen oturumlar, tüm katılımcı ülkelerin özellikle parlamento gözetimi bakımından olmak üzere kamu mali yönetim alanındaki deneyimlerini paylaşmaları için mükemmel bir fırsat sunmuştur ve bu katılımcı ülkeler arasında sağlanacak sürekli bir ortaklığın ilk adımı olarak görülmüştür.

Английский

The second day of the workshop provided an excellent opportunity for all participating countries to share their experiences in the area of public financial management, particularly with respect to Parliamentary oversight; and was seen as the first step for a continuing partnership among participating countries.

Последнее обновление: 2017-04-27
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Турецкий

Çalıştay programı ve sunumlar için tıklayınız.

Английский

For the workshop program and presentations, please go here.

Последнее обновление: 2017-04-27
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Турецкий

Çalıştay Varlık Muhasebesi ve Ekosistem Hizmetleri Değerlemesi (WAVES) Ortaklık Programı himayesinde ve Hollanda İstatistik Kurumu, BM Avrupa Ekonomik Komisyonu ve UNDP ile işbirliği içerisinde Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma Bakanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu ve Dünya Bankası tarafından ortaklaşa düzenleniyor.

Английский

The Workshop is organized jointly by Turkey’s Ministry of Development, the Turkish Statistical Institute, and the World Bank under the auspices of the Wealth Accounting and Valuation of Ecosystem Services (WAVES) Partnership Program, in cooperation with Statistics Netherlands, the U.N. Economic Commission for Europe, and the UNDP.

Последнее обновление: 2017-04-27
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Турецкий

Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Martin Raiser çalıştayın açılışında yaptığı konuşmada şunları kaydetti:“Sürdürülebilir ekonomik büyüme ülkelerin doğal sermayelerini kullanmalarını ve korumalarını gerektirir.

Английский

In opening the Workshop, Martin Raiser, World Bank Country Director for Turkey, said, “Sustainable economic growth requires that countries build on and maintain their natural capital.

Последнее обновление: 2017-04-27
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Турецкий

Çalıştayın öğleden sonra gerçekleştirilen oturumları ise Bütçe Formülasyonu, Uygulaması, Muhasebesi ve Raporlaması; Bütçe Formülasyonunda, Uygulamasında ve Analizinde Meclisin Gözetim Rolü; Kamu Hesaplarında Üst Denetim ve Meclis Gözetimi konuları üzerinde odaklandı.

Английский

The afternoon sessions of the workshop focused on Budget Formulation, Execution, Accounting and Reporting; Oversight Role of the Parliament in Budget Formulation, Execution and Analysis; and Supreme Audit and Parliamentary Oversight on Public Accounts.

Последнее обновление: 2017-04-27
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Турецкий

Arnavutluk, Azerbaycan, Belarus, Bosna Hersek, Gürcistan, Kazakistan, Kırgız Cumhuriyeti, Moldova, Tacikistan, Türkiye, Türkmenistan ve Özbekistan’dan uzmanları bir araya getirecek olan çalıştay, Doğal Sermaye Muhasebesinin ilgili ülkelerin politikalarına ve kalkınma planlamalarına dahil edilmesine yönelik olarak bundan sonra atılacak adımlar konusunda ülke katılımcıları için bir tartışma imkanı sunacaktır.

Английский

Bringing together experts from Albania, Azerbaijan, Belarus, Bosnia and Herzegovina, Georgia, Kazakhstan, Kyrgyz Republic, Moldova, Tajikistan, Turkey, Turkmenistan, and Uzbekistan, the workshop aims to stimulate discussion among countries on next steps for incorporating NCA into policy and development planning in their respective countries.

Последнее обновление: 2017-04-27
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Турецкий

Bu deneyimin paylaşılması amacıyla, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) ve Dünya Bankası 16-18 Nisan 2013 tarihleri arasında Ankara’da Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkelerinin ulusal meclislerinin ve Arap Parlamentosu’nun temsilcilerine yönelik Uluslararası Kamu Yönetim Çalıştayına ev sahipliği yaptı.

Английский

To share this experience, on April 16-18, the Turkish Grand National Assembly (TGNA) and the World Bank hosted an International Public Financial Management Workshop in Ankara for representatives of Middle East and North African Countries National Assemblies as well as the Arab Parliament.

Последнее обновление: 2017-04-27
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Турецкий

Bazı sahalarda akran denetimli toplantılar (örneğin konferans ve çalıştaylar) vardır.

Английский

In some disciplines there exist refereed venues (such as conferences and workshops).

Последнее обновление: 2016-03-03
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Турецкий

Çalıştayın sürdüğü iki gün bilgi ve yetenek geliştirme kapsamında servet niteliğindeydi.

Английский

The two days were packed with a wealth of information and skill-building.

Последнее обновление: 2016-02-24
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Турецкий

Oaxaca'da başlayan bu ağ şimdiden Kolombiya çalıştayından yeni üyeler ekledi.

Английский

This network, which started in Oaxaca, has already added new members from the Colombia workshop.

Последнее обновление: 2016-02-24
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Турецкий

Çalıştay sırasındaki grup sohbeti.

Английский

Group discussions during the workshop.

Последнее обновление: 2016-02-24
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Турецкий

Kolombiya'da Çalıştay ile Yerli Dillerini Canlandıran Dijital Aktivistler Bir Araya Geliyor

Английский

A Workshop Gathers Digital Activists Revitalizing Indigenous Languages in Colombia · Global Voices

Последнее обновление: 2016-02-24
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Получите качественный перевод благодаря усилиям
4,401,923,520 пользователей

Сейчас пользователи ищут:Для Вашего удобства мы используем файлы cookie. Факт перехода на данный сайт подтверждает Ваше согласие на использование cookies. Подробнее. OK