Спросить у Google

Вы искали: vesivoimahankkeita (Финский - Английский)

Переводы пользователей

Добавлены профессиональными переводчиками и компаниями и на основе веб-страниц и открытых баз переводов.

Добавить перевод

Финский

Английский

Информация

Финский

Asian tulee koskea kaikkia suuria vesivoimahankkeita.

Английский

Instead this should apply to all large hydroelectric power projects.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 6
Качество:

Финский

Latviassa rahoitettiin 26 miljoonalla Riikan vesijohtoverkostojen uusimista, vesivoimahankkeita ¡a pk-yrityksiä.

Английский

In Latvia, 26 million went towards reno­vation of the water supply system in Riga, hydroelectric schemes and funding for SMEs.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Финский

Samaan aikaan pankki tuki vesivoimahankkeita Saksassa, Kreikassa, Italiassa ja Isossa-Britanniassa, ja myöhemmin Espanjassa ja Portugalissa.

Английский

At the same time the Bank supported hydroelectric schemes in Germany, Greece, Italy, and the UK, and later in Spain and Portugal.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Финский

Euroopan unionissa rahoitettiin ennen kaikkea vesivoimahankkeita (78 %) ¡a jonkin ver ran tuulivoimaa (12 %).

Английский

Within the Union, operations were dominated by hydro­electric pro­jects (78%), with some windpower (12%); other sub­sectors included biomass­fired power plants (6%) and geothermal energy (4%).

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Финский

Yhteisön päästökauppajärjestelmän tarkistuksessa vuonna 2006 olisi tarkasteltava sitä, missä määrin on toteutettu suuria vesivoimahankkeita, joilla on kielteisiä ympäristö- ja sosiaalisia vaikutuksia.

Английский

The review that takes place in 2006 of the Community emissions trading scheme should examine the extent to which large hydro-electric power production projects have been established which may have negative environmental and social impacts.

Последнее обновление: 2017-04-06
Частота использования: 1
Качество:

Финский

alustavia selvityksiä Sambagalou- ja Gouina-vesivoimahankkeissa Länsi-Afrikassa sekä Ruzizi- ja Gibe-hankkeissa Keski- ja Itä-Afrikassa .

Английский

Preliminary studies for Sambagalou and Gouina in West Africa or Ruzizi and Gibe hydroelectric schemes in Central and Eastern Africa

Последнее обновление: 2017-04-26
Частота использования: 1
Качество:

Финский

Sillä edellytyksellä, että otetaan huomioon JI-hankkeiden kaksinkertaiseen laskentaan liittyvät säännökset, ehdotuksen mukaan on mahdollista muuntaa vesivoimahankkeista saatavat JI- ja CDM-vähennykset.

Английский

Subject to the double counting provisions for JI projects in the Community, the proposal recognises the possibility to convert JI and CDM credits from hydro power plants.

Последнее обновление: 2017-04-06
Частота использования: 1
Качество:

Финский

Myös tuulivoimasta saatavaa sähköenergiaa on kehitettävä, mutta lisäksi on pohdittava vesivoimahankkeiden tukemista, mukaan luettuina pienen mittakaavan hankkeet (alle 10 megawattia), joihin ei ole tähän mennessä kiinnitetty paljonkaan huomiota.

Английский

Efforts should also focus on electricity power from wind energy, including small-scale hydropower projects (under 10 MW), which have so far not been taken into account.

Последнее обновление: 2017-04-06
Частота использования: 1
Качество:

Финский

Mitä toimenpiteitä on toteutettu sen varmistamiseksi, että asiaan kuuluvia kansainvälisiä kriteerejä ja ohjeita, mukaan luettuna Maailman patokomission (World Commission on Dams) vuoden 2000 loppuraportti, noudatetaan sellaisten vesivoimahankkeiden yhteydessä, joiden sähköntuotantokapasiteetti on yli 20 MW?

Английский

What measures have been taken to ensure that relevant international criteria and guidelines, including those contained in the year 2000 Final Report of the World Commission on Dams (WCD), will be respected during the development of hydroelectric power production projects with a generating capacity exceeding 20MW?

Последнее обновление: 2014-11-21
Частота использования: 1
Качество:

Финский

Muita kansainvälisiä kriteereitä ja ohjeita on noudatettava suurten vesivoimahankkeiden yhteydessä? (jos kyllä, toimittakaa relevantit asiakirjat tai Internet-osoite)

Английский

Other international criteria and guidelines have to be respected during the development of large hydroelectric power projects (if so, please provide relevant documents or links)

Последнее обновление: 2014-11-21
Частота использования: 1
Качество:

Финский

Mitä toimenpiteitä on toteutettu sen varmistamiseksi, että asiaan kuuluvia kansainvälisiä kriteerejä ja ohjeita, mukaan lukien Maailman patokomission (World Commission on Dams) vuoden 2000 loppuraportti, noudatetaan sellaisten vesivoimahankkeiden yhteydessä, joiden sähköntuotantokapasiteetti on yli 20 MW?

Английский

What measures have been taken to ensure that relevant international criteria and guidelines, including those contained in the World Commission on Dams year 2000 Final Report, will be respected during the development of hydroelectric power production projects with a generating capacity exceeding 20 MW?

Последнее обновление: 2014-11-21
Частота использования: 1
Качество:

Финский

Tiedot vesivoimahankkeista, jotka on hyväksytty maassanne direktiivin 2003/87/EY 11 b artiklan 6 kohdan mukaisesti, ovat yleisön saatavilla.

Английский

The general public have access to information on hydroelectric production project activities approved in your Member State in line with Article 11 b(6) of Directive 2003/87/EC.

Последнее обновление: 2014-11-21
Частота использования: 1
Качество:

Финский

Mitä toimenpiteitä on toteutettu ennen hyväksymispäätöksen tekemistä yli 20 megawattia tuottavista vesivoimahankkeista, jotta varmistettaisiin asiaan kuuluvien, myös Maailman patokomission (World Commission on Dams, WCD) vuoden 2000 loppuraporttiin sisältyvien, kansainvälisten perusteiden ja ohjeiden noudattaminen?

Английский

What measures have been taken, prior to issuing a letter of approval for a project, to ensure that relevant international criteria and guidelines, including those contained in the year 2000 Final Report of the World Commission on Dams (WCD), will be respected during the development of hydro-electric power production projects with a generating capacity exceeding 20 MW?

Последнее обновление: 2014-11-21
Частота использования: 1
Качество:

Финский

DNA:n tai muun asiaa hoitavan viranomaisen on yli 20 megawattia tuottavien vesivoimahankkeiden hyväksymisessä noudatettava direktiivin 2003/87/EY 11 b artiklan 6 kohdan soveltamisesta annettuja yhdenmukaistettuja ohjeita, joista jäsenvaltiot ovat sopineet ilmastonmuutoskomiteassa.

Английский

In approving hydroelectric power production project activities with a generating capacity exceeding 20 MW, the DNA or another relevant authority is required to adhere to a set of harmonised guidelines on the application of Article 11b(6) of Directive 2003/87/EC, agreed to by Member States at the Climate Change Committee

Последнее обновление: 2014-11-21
Частота использования: 1
Качество:

Финский

tiedot direktiivin 2003/87/EY 11 b artiklan 6 kohdan soveltamisesta yli 20 megawattia tuottavien vesivoimahankkeiden osalta.

Английский

information regarding the application of Article 11b(6) of Directive 2003/87/EC as regards hydroelectric power production project activities with a generating capacity exceeding 20 MW.

Последнее обновление: 2014-11-21
Частота использования: 1
Качество:

Финский

jos kyse on vesivoimahankkeesta, määritellään uusi suuri vesivoimahanke (liitteen IV lisäyksen IV mukaisesti), tai

Английский

If a hydro-power project, whether a new large hydro-power project (as defined in Appendix IV of Annex IV), or

Последнее обновление: 2014-11-21
Частота использования: 1
Качество:

Финский

Suuri vesivoimahanke kansainvälisen suurpatokomission (International Commission on Large Dams, jäljempänä ICOLD) määritelmän mukaisesti.

Английский

Large Hydro Power Project as per the definition of the International Commission on Large Dams (ICOLD).

Последнее обновление: 2014-11-21
Частота использования: 1
Качество:

Финский

Yli 20 megawattia tuottavien vesivoimahankkeiden osalta jäsenvaltioiden on varmistettava tällaisia hankkeita hyväksyessään, että asiaankuuluvat kansainväliset perusteet ja ohjeet, maailman patokomission vuoden 2000 marraskuun raporttiin ’Dams and Development – A New Framework for Decision-Making’ sisältyvät perusteet ja ohjeet mukaan luettuina, otetaan huomioon tällaisia hanketoimintoja kehitettäessä.

Английский

In the case of hydroelectric power production project activities with a generating capacity exceeding 20 MW, Member States shall, when approving such project activities, ensure that relevant international criteria and guidelines, including those contained in the World Commission on Dams November 2000 Report “Dams and Development — A New Framework for Decision-Making”, will be respected during the development of such project activities.

Последнее обновление: 2014-11-15
Частота использования: 1
Качество:

Финский

Omien energiavarojen käytön edistämiseksi EIP:n lainoja osoitettiin myös vesivoimahankkeiden inves­tointeihin Itävallassa, Suomessa ¡a Ruotsissa. Rus-kohiilivoimaloita rahoitettiin Kreikassa ¡a Saksan itäosissa sekä öljyn ¡a maakaasun hyödyntämistä Pohjanmerellä ¡a Adrianmerellä.

Английский

In order to promote use of indigenous resources, EIB financing also targeted hydroelectric schemes in Austria, Finland and Sweden, lignite-fired power plants in Greece and the eastern parts of Germany as well as tapping of oil and natural gas in the North Sea and in the Adriatic.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Финский

Suurin osa sähköntuotannon rahoituksesta käytettiin vesivoimahankkeisiin Ranskassa, Kreikassa, Italiassa ja Portugalissa, myöhemmin myös Itävallassa, Suomessa ja Ruotsissa. Vesivoimahankkeita rahoitettiin lisäksi Norjassa, mistä sähkö johdetaan Euroopan laajuiseen verkkoon Tanskan kautta.

Английский

Most of the electricity production projects financed were for hydroelectric schemes in France, Greece, Italy and Portugal and more recently in Austria, Finland and Sweden, as well as a hydroelectric scheme in Norway, with power reaching the European grid via Denmark.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Получите качественный перевод благодаря усилиям
4,401,923,520 пользователей

Сейчас пользователи ищут:Для Вашего удобства мы используем файлы cookie. Факт перехода на данный сайт подтверждает Ваше согласие на использование cookies. Подробнее. OK