Вы искали: omistusosuuksista (Финский - Голландский)

Переводы пользователей

Добавлены профессиональными переводчиками и компаниями и на основе веб-страниц и открытых баз переводов.

Добавить перевод

Финский

Голландский

Информация

Финский

tiedot huomattavista omistusosuuksista

Голландский

informatie over belangrijke deelnemingen

Последнее обновление: 2014-11-15
Частота использования: 6
Качество:

Финский

tuotot merkittävistä omistusosuuksista

Голландский

inkomsten uit deelnemingen

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 2
Качество:

Финский

188 kilpailusÄÄntÖjen soveltaminen euroopan unionissa tran omistusosuuksista eta-alueella.

Голландский

208 toepassing van de mededingingsregels in de europese unie van meer dan 50% zouden verwerven.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Финский

odotukset on tuotava selkeästi julki myös silloin, kun päätetään omistusosuuksista.

Голландский

vaak wordt gezegd dat het waardevolste bezit van een bedrijf bij sluitingstijd de deur uitgaat.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Финский

aivan liian monessa uudessa yrityksessä ei ole tehty selkeää sopimusta omistusosuuksista.

Голландский

wanneer wij praten over bedrijven die erg kennisintensief zijn, is dat zeker juist.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Финский

kuitenkin on olemassa osuuskuntia tai keskinäisten yhtiöiden muotoja, joissa tytäryritykset tosiasiassa omistavat osan emoyrityksen omistusosuuksista.

Голландский

bovendien bestaan er voor coöperaties of onderlinge- verzekeringsmaatschappijen specifieke groepen waarin gedeelten van de moederonderneming in het bezit zijn van de dochterentiteiten.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Финский

noin viidessäkymmenessä näistä tapauksista kilpailuviranomaiset ovat pyytäneet ilmoituksen tehneiltä osapuolilta tarkempaa selvitystä kyseisistä markkinoista, osapuolten markkinaosuuksista ja omistusosuuksista.

Голландский

in een vijftigtal gevallen hebben de autoriteiten de aanmeldingdoende partijen om een nauwgezettere beschrijving van de betrokken markt, hun marktaandelen en hun participaties verzocht.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Финский

kyselylomakevastauksessaan kiinan viranomaiset totesivat, että ne eivät pidä kirjaa omistusosuuksista, eivätkä tehneet mitään ehdotuksia siitä, miten nämä tiedot voitaisiin hankkia.

Голландский

in haar beantwoording van de vragenlijst stelde de goc geen informatie over de eigendomsaandelen bij te houden, en gaf zij niet aan hoe deze informatie kon worden verkregen.

Последнее обновление: 2014-11-18
Частота использования: 1
Качество:

Финский

selvitys perustamiskirjaan, yhtiöjärjestykseen tai sääntöihin mahdollisesti sisältyvistä määräyksistä, jotka koskevat rajaa, jonka ylittyessä omistusosuuksista on ilmoitettava, jos tällaisia määräyksiä on annettu.

Голландский

vermelding van de eventueel in de statuten vervatte bepalingen die betrekking hebben op de drempel waarboven aandelenbezit openbaar moet worden gemaakt.

Последнее обновление: 2014-11-15
Частота использования: 1
Качество:

Финский

jotta voitaisiin ottaa huomioon tekninen kehitys, komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädöksiä rahoitusvälineiden merkittävistä omistusosuuksista tehtävän ilmoituksen sisällön täsmentämisestä.

Голландский

teneinde rekening te houden met de technische ontwikkelingen, moet aan de commissie de bevoegdheid worden overgedragen om overeenkomstig artikel 290 van het verdrag betreffende de werking van de europese unie (vweu) handelingen vast te stellen voor het specificeren van de inhoud van de kennisgeving van belangrijke deelnemingen in de vorm van financiële instrumenten.

Последнее обновление: 2014-11-08
Частота использования: 1
Качество:

Финский

investointikustannukset (t & k:hon liittyvät) on siis luettava kuuluviksi sille alueelle, jossa tutkimuskeskus sijaitsee - osapuolten omistusosuuksista riippumatta.

Голландский

de (o & overwante) investeringskosten worden dus geboekt onder de regio waar het onderzoekcentrum zich bevindt - ongeacht de verdeling van eigendom tussen beide partners.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Предупреждение: Содержит скрытое HTML-форматирование

Финский

yritykset, joissa hallintoneuvoston jäsenillä on omistusosuuksia, eivät voi osallistua keskuksen rahoittamiin ohjelmiin ja toimiin.

Голландский

bedrijven waarin leden van de raad van bestuur aandelen bezitten, komen niet in aanmerking voor de door het centrum gefinancierde programma's en activiteiten.

Последнее обновление: 2014-11-06
Частота использования: 6
Качество:

Финский

huomattavien omistusosuuksien ilmoittamista ja niihin liittyvien tietojen antamista koskevat menettelyt

Голландский

procedures voor de kennisgeving en bekendmaking van belangrijke deelnemingen

Последнее обновление: 2014-11-15
Частота использования: 6
Качество:

Финский

-carbal: omistusosuuksien hankinta erilaisissa yrityksissä;

Голландский

-voor carbal: deelname en participatie in verschillende ondernemingen;

Последнее обновление: 2008-03-04
Частота использования: 5
Качество:

Источник: Анонимно

Финский

yhteisön kasvinjalostajanoikeuksien yhteisomistuksen tapauksessa 22-27 artiklaa sovelletaan soveltuvin osin suhteessa vastaaviin omistusosuuksiin, jos nämä osuudet on määritetty.

Голландский

in geval van een gemeenschappelijk communautair kwekersrecht zijn de artikelen 22 tot en met 27 van overeenkomstige toepassing op het respectieve aandeel van de mederechthebbende(n), voor zover deze aandelen vaststaan.

Последнее обновление: 2008-03-04
Частота использования: 5
Качество:

Источник: Анонимно

Финский

a) be:n omistusosuuksien myynti bruce powerista ja amergenistä kassavarojen lisäämiseksi, yrityksen vahvistamiseksi ja liiketoiminnan laajuuden supistamiseksi;

Голландский

a) de verkoop van be' s belangen in bruce power en amergen om kasmiddelen binnen de onderneming op te bouwen, haar weerbaarder te maken en de omvang van haar activiteiten in te krimpen;

Последнее обновление: 2008-03-04
Частота использования: 5
Качество:

Источник: Анонимно

Финский

(94) alun perin itävalta ehdotti rakenneuudistussuunnitelman osana vastasuoritteina omistusosuuksien myyntiä, yhden konttorin sulkemista ja luopumista osavaltionlainojen myöntämisestä.

Голландский

(94) oorspronkelijk had oostenrijk als onderdeel van het herstructureringsplan de volgende compenserende maatregelen voorgesteld: de afstoting van deelnemingen, de sluiting van een bijkantoor en het niet meer verstrekken van leningen aan de overheid.

Последнее обновление: 2008-03-04
Частота использования: 5
Качество:

Источник: Анонимно

Финский

kolmannen valtion lainsÄÄdÄnnÖn soveltamisalaan kuuluvan emoyrityksen tytÄryrityksiin taikka tÄllaisten emoyrityksen suorittamiin omistusosuuksien hankintoihin sovellettavat sÄÄnnÖkset

Голландский

regels toepasselijk op dochterondernemingen van moederondernemingen waarop het recht van een derde land van toepassing is en op de verwerving van deelnemingen door zulke moederondernemingen

Последнее обновление: 2008-03-04
Частота использования: 5
Качество:

Источник: Анонимно

Финский

ekp:n lausunto omistusosuuksien hankintaa ja lisäämistä koskevasta yhteisön lainsäädännöstä

Голландский

ecb-advies inzake gemeenschapswetgeving met betrekking tot de verwerving en vergroting van deelnemingen

Последнее обновление: 2017-04-28
Частота использования: 4
Качество:

Источник: Анонимно

Финский

lausunto vakauden arvioinnista hankittaessa ja lisättäessä omistusosuuksia rahoitusalalla( con/ 2006/60)

Голландский

advies inzake de prudentiële beoordeling van verwervingen en vergrotingen van deelnemingen in de financiële sector( con/ 2006/60)

Последнее обновление: 2012-03-19
Частота использования: 3
Качество:

Источник: Анонимно

Получите качественный перевод благодаря усилиям
4,401,923,520 пользователей

Сейчас пользователи ищут:Для Вашего удобства мы используем файлы cookie. Факт перехода на данный сайт подтверждает Ваше согласие на использование cookies. Подробнее. OK