Спросить у Google

Вы искали: taxud (Финский - Голландский)

Переводы пользователей

Добавлены профессиональными переводчиками и компаниями и на основе веб-страниц и открытых баз переводов.

Добавить перевод

Финский

Голландский

Информация

Финский

TAXUD -1 -4 -4 -----

Голландский

TAXUD -1 -4 -4 -----

Последнее обновление: 2008-03-04
Частота использования: 10
Качество:

Источник: Анонимно

Финский

TAXUD -34 -34 -OLAF -0 -0 -

Голландский

TAXUD -34 -34 -OLAF -0 -0 -

Последнее обновление: 2008-03-04
Частота использования: 25
Качество:

Источник: Анонимно

Финский

DOC TAXUD/2006/1450, 29. kesäkuuta 2007).

Голландский

DOC TAXUD/2006/1450 van 29 juni 2007).

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Финский

Verotus ja tulliliitto (TAXUD) -9 -10 -

Голландский

Belastingen en douane-unie (TAXUD) -9 -10 -

Последнее обновление: 2008-03-04
Частота использования: 15
Качество:

Источник: Анонимно

Финский

12 TAXUD/2006/1452; valtuutettua taloudellista toimijaa koskeva

Голландский

- het hanteren van een risicobeoordelingsmethodologie, zo-

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Финский

Se on liitetty komission valmisteluasiakirjaan, jonka viite on TAXUD/573/2005.

Голландский

Deze ontwerpverordening bevond zich in bijlage bij het werkdocument met referentie TAXUD/573/2005 van de Commissie.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Финский

Euroopan komissio Verotuksen ja tulliliiton pääosasto B-1049 Bruxelles Taxud-info@ec.europa.eu

Голландский

Europese Commissie Directoraatgeneraal Belastingen en douane-unie B-1049 Brussel Taxud-info@ec.europa.eu

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Финский

517 -Ehdotus sisältyy komission työ-ja lainsäädäntöohjelmaan, jonka viitenumero on 2004/TAXUD-015. -

Голландский

517 -Het voorstel is opgenomen in het Werk-en Wetgevingsprogramma van de Commissie onder nr. 2004/TAXUD-015. -

Последнее обновление: 2008-03-04
Частота использования: 5
Качество:

Источник: Анонимно

Финский

a) OLAF ja TAXUD tekevät jo yhteistyötä löytääkseen integroidumman lähestymistavan raportointi-ja valvontajärjestelmiensä tehostamiseksi, ks. vastaus 4.12 kohtaan.

Голландский

a) OLAF en DG TAXUD werken reeds samen aan een beter geïntegreerde aanpak om de systemen voor rapportage en toezicht te stroomlijnen; zie antwoord punt 4.12.

Последнее обновление: 2008-03-04
Частота использования: 5
Качество:

Источник: Анонимно

Финский

Luettelossa mainitut ehdotukset kuuluvat komission 13 pääosaston toimialaan (ADMIN, EMPL, ENT, ESTAT, INFSO, JLS, MARKT, OLAF, RELEX, SANCO, SG, TAXUD ja TREN).

Голландский

De opgesomde voorstellen hebben betrekking op 13 verschillende Commissiediensten (ADMIN, EMPL, ENT, ESTAT, INFSO, JLS, MARKT, OLAF, RELEX, SANCO, SG, TAXUD en TREN).

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Финский

Aiheestaonlaadittuasiakirja(TAXUD C4/0006/2009),jossaesitetäänuseita suosituksia. Niihinsisältyytaloudellisten toimijoidenvelvoittaminenindikaatto-rien käyttöön saapumisen yleisilmoitusta taiyksinkertaistettuatulli-ilmoitusta jätettäessä.

Голландский

Eris een docu-mentopgesteld(TAXUDC4/0006/2009) waarinverschillendeaanbevelingen worden gedaan,zoals hetverplichte gebruik vanindicatoren door de marktdeelnemers bij hetindienen van de summiere aangifte bijbinnenkomstofdevereenvoudigde douaneaangifte.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Финский

Euroopan komissio Verotuksen ja tulliliiton pääosasto B-1049 Bruxelles Taxud-info@ec.europa.eu http://ec.europa.eu/taxation_customs/index_en.htm

Голландский

Europese Commissie Directoraat-generaal Belastingen en douane-unie B-1049 Brussel Taxud-info@ec.europa.eu http://ec.europa.eu/taxation_customs/index_en.htm

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Финский

Kanteellaan kantaja vaatii kumottavaksi verotuksen ja tulliliiton pääosaston 19.6.2006 tekemän päätöksen hylätä tarjous, jonka kantaja teki avoimessa tarjouspyyntömenettelyssä TAXUD/2005/AO-001, joka koskee verotuksen ja tulliliiton pääosaston atk-hankkeisiin liittyvien tullialan atk-järjestelmien (CUST-DEV) määrittely-, kehittämis-, huolto-ja tukipalveluja (EUVL 2005, S 117-115222), ja päätöksen tehdä kyseessä oleva sopimus toisen tarjoajan kanssa.

Голландский

Met haar verzoek vordert verzoekster nietigverklaring van het besluit van DG TAXUD van 19 juni 2006 waarbij haar inschrijving in het kader van de openbare aanbesteding TAXUD/2005/AO-001 voor het verstrekken van diensten voor de gedetailleerde opgave, ontwikkeling, het onderhoud en de ondersteuning van computersystemen van de douane in verband met projecten van DG-TAXUD%quot%CUST-DEV%quot% (PB S 2005/S 117-115222) is afgewezen en de opdracht aan een andere inschrijver is gegund.

Последнее обновление: 2008-03-04
Частота использования: 5
Качество:

Источник: Анонимно

Финский

[6] Arvokas tietolähde yhteisön markkinoille tarkoitettujen tai yhteisön kautta kulkevien väärennettyjen tai laittomasti valmistettujen tavaroiden alkuperästä, reitistä ja luonteesta on vuositilastot tullin yhteisön rajalla takavarikoimista yhteisön ulkopuolisista maista peräisin olevista tavaroista. Raporttia julkaisee verotuksen ja tulliliiton pääosasto TAXUD. Vuotta 2003 koskevat luvut löytyvät seuraavasta Internet-osoitteesta:http://europa.eu.int/comm/taxation_customs/customs/counterfeit_piracy/index_en.htm

Голландский

[6] Een waardevolle bron van informatie over de oorsprong en de aard van nagemaakte of illegaal gekopieerde goederen bestemd voor gebruik in of doorvoer door de Gemeenschap en over de route die dergelijke goederen volgen zijn de jaarlijkse statistieken over door de douane aan de grens van de Gemeenschap in beslag genomen goederen uit derde landen. Het verslag wordt gepubliceerd door DG TAXUD. De cijfers voor 2003 zijn beschikbaar op:http://europa.eu.int/comm/taxation_customs/customs/counterfeit_piracy/index_en.htm

Последнее обновление: 2008-03-04
Частота использования: 5
Качество:

Источник: Анонимно

Финский

-Vuoropuhelumekanismeja on parannettava i) WCO:n kanssa (pääosasto TAXUDin koordinoimana), jotta voitaisiin arvioida sen antaman teknisen avun yhteensopivuutta yhteisön kantojen kanssa ja täydentävyyttä yhteisön ohjelmiin nähden sekä ii) WIPO:n ja muiden avunantajien kuten Euroopan patenttiviraston ja sisämarkkinoilla toimivan yhdenmukaistamisviraston (tavaramerkit ja mallit) kanssa tarkoituksena tietojen vaihto ja strategioiden parempi koordinointi.

Голландский

-De dialoogmechanismen verbeteren met: (a) de Werelddouaneorganisatie (de WCO) (gecoördineerd door DG TAXUD) om de compatibiliteit en de complementariteit van de technische bijstand van die organisatie met het standpunt en de programma's van de Commissie te evalueren; (b) de WIPO en andere bijstandverleners (het Europees Octrooibureau, het Europees Merkenbureau, enz.) om informatie uit te wisselen en de strategieën beter te coördineren.

Последнее обновление: 2008-03-04
Частота использования: 5
Качество:

Источник: Анонимно

Финский

-Huomautettakoon, että tätä käytäntöä sovelletaan jo onnistuneesti tullin alalla (PO TAXUD). Monet tulliyhteistyösopimukset sisältävät määräyksiä muun muassa väärennettyjen tavaroiden tullivalvonnasta, mikä on tärkeä väline teollis-ja tekijänoikeuksien täytäntöönpanossa. Esimerkiksi Intian ja Kiinan kanssa tehtävillä sopimuksilla (uusi sopimus tehdään lähiaikoina) on myönteisiä vaikutuksia koulutukseen sekä EY:n kokemusten ja menetelmien siirtoon asianomaisiin maihin. Lisäksi ne ovat esimerkkejä siitä, että ehdotukset voivat perustua nykyisiin TRIPS-vaatimuksiin (vrt. valvonnan laajentaminen tuonnista myös vientiin ja kuljetettavina oleviin tavaroihin). Vastaavaan sopimukseen päästään todennäköisesti myös Japanin kanssa vuonna 2004.

Голландский

-Eén en ander wordt reeds succesvol toegepast op douanegebied (DG TAXUD). Op dit gebied zijn er een aantal samenwerkingsovereenkomsten die ook betrekking hebben op een belangrijk instrument voor de handhaving van de intellectuele eigendom, namelijk de controle op namaakgoederen door de douane. Dergelijke overeenkomsten met landen zoals India en China (weldra zal een nieuwe overeenkomst worden gesloten) hebben positieve resultaten op het gebied van opleiding en de overdracht van onze ervaring en methoden naar deze landen. Bovendien illustreren zij hoe kan worden voortgebouwd op de bestaande TRIPS-voorschriften (cf. de controle bij uitvoer en doorvoer naast de controle bij invoer). Waarschijnlijk wordt nog in 2004 een soortgelijke overeenkomst met Japan gesloten.

Последнее обновление: 2008-03-04
Частота использования: 5
Качество:

Источник: Анонимно

Финский

Jotta AFIS:n ja RIF:n synergiaedut olisivat mahdollisimman suuret, OLAF ja TAXUD tekevät jo yhteistyötä ja jatkavat sitä ottaen huomioon ensimmäisen vaiheen valvonnan vaatimusten ja petostentorjuntaan liittyvien toimien väliset erot. -

Голландский

OLAF en TAXUD werken reeds samen, en zullen dat blijven doen, om tot een zo groot mogelijke synergie tussen het AFIS en het RIF te komen, rekening houdend met de verschillen tussen de controlevereisten in de eerste fase en maatregelen op het gebied van de fraudebestrijding. -

Последнее обновление: 2008-03-04
Частота использования: 5
Качество:

Источник: Анонимно

Получите качественный перевод благодаря усилиям
4,401,923,520 пользователей

Сейчас пользователи ищут:Для Вашего удобства мы используем файлы cookie. Факт перехода на данный сайт подтверждает Ваше согласие на использование cookies. Подробнее. OK