Вы искали: käytännesääntöjen (Финский - Латышский)

Переводы пользователей

Добавлены профессиональными переводчиками и компаниями и на основе веб-страниц и открытых баз переводов.

Добавить перевод

Финский

Латышский

Информация

Финский

2. käytännesääntöjen tarkistus

Латышский

2. rīcības kodeksa pārskatīšana

Последнее обновление: 2008-03-04
Частота использования: 12
Качество:

Источник: Анонимно

Финский

i. kÄytÄnnesÄÄntÖjen kuudes tÄytÄntÖÖnpanovuosi

Латышский

i. pĀrskats par kodeksa ĪstenoŠanas sesto gadu

Последнее обновление: 2008-03-04
Частота использования: 6
Качество:

Источник: Анонимно

Финский

käytännesääntöjen kehittäminen ja täytäntöönpano,

Латышский

izstrādāt un ieviest rīcības kodeksus,

Последнее обновление: 2014-11-13
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Финский

käytännesääntöjen soveltaminen on vapaaehtoista.

Латышский

rīcības kodekss ir brīvprātīgi ievērojams.

Последнее обновление: 2014-11-17
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Финский

2.3. käytännesääntöjen sisältämät periaatteet

Латышский

3. ieteikums3.1. kāpēc ieteikums?

Последнее обновление: 2008-03-04
Частота использования: 6
Качество:

Источник: Анонимно

Финский

käytännesääntöjen laaja levittäminen ja seuranta

Латышский

plaša rīcības kodeksa popularizēšana un pārraudzība

Последнее обновление: 2014-11-17
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Финский

2.1. käytännesääntöjen taustaa ja tarkoitus

Латышский

komisija ir pieņēmusi ieteikumu, lai palielinātu kodeksa pašregulatīvā instrumenta būtības ietekmi. lai šo pieņemšanu līdzsvarotu ar atbildības prasību, komisija uzraudzīs kodeksa ievērošanu ess. komisija izveidos ziņošanas sistēmu, kas pamatojas uz dalībvalstu sniegto informāciju. tādēļ komisija koordinēs ar rādītājiem pamatotu atbilstošo instrumentu izstrādāšanu, kritēriju noteikšanu un salīdzinošu pārskatīšanu, nodrošinot proporcionalitātes principa ievērošanu.kodeksa īstenošanas uzraudzību veic, ievērojot pakāpenisku trīs gadu pieeju. pirmajā īstenošanas gadā gan dalībvalstis, gan eurostat sniegs sākotnējos pašnovērtējuma ziņojumus. Šos ziņojumus nosūtīs spk. turklāt dalībvalstis tiks aicinātas izstrādāt dažas metodes un paraugpraksi, ko ņems vērā nākamajos posmos. otrajā īstenošanas gadā sagatavos strukturētākus starpposma pašnovērtējuma ziņojumus, ņemot vērā eurostat un spk noteiktās īpašās vadlīnijas, pamatojoties uz pirmajā gadā gūto pieredzi. visbeidzot trešajā kodeksa īstenošanas gadā dalībvalstis un eurostat sniegs nobeiguma pašnovērtējuma ziņojumus. Šos ziņojumus sastāda kopējā formātā un papildina ar salīdzinošas pārskatīšanas novērtējumiem, ko, iespējams, veikusi ārējā padomdevēja institūcija un ar tādas sevišķu uzdevumu grupas palīdzību, kurā ir valstu statistikas sistēmas pārstāvji (skatīt turpmāk 2.5. punktu). visbeidzot, tos nosūta spk, un, iespējams, arī šai ārējai padomdevējai institūcijai un publicē. statistikas iestāžu nosūtītie ziņojumi jāsastāda statistikas iestādes vadītāja uzraudzībā.

Последнее обновление: 2008-03-04
Частота использования: 6
Качество:

Источник: Анонимно

Финский

e) alaikäisten ja ihmisarvon suojelua koskevien käytännesääntöjen laatimista.

Латышский

e) rīcības kodeksu izveidošanu attiecībā uz nepilngadīgo aizsardzību un personu goda un cieņas aizsardzību.

Последнее обновление: 2008-03-04
Частота использования: 3
Качество:

Источник: Анонимно

Финский

22 huhtikuussa 2008 vahvistivat edelleen käytännesääntöjen täytäntöönpanoa kattavimpana kansainvälisenä

Латышский

22saskaņoti sadarbības veicināšanas pasākumi un eiropas savienības kopējā militāro preču saraksta

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Финский

c) 1 käytännesääntöjen saantia sähköisin keinoin yhteisön kielillä;

Латышский

c) šo rīcības kodeksu pieejamību ar elektroniskiem līdzekļiem kopienas valodās;

Последнее обновление: 2008-03-04
Частота использования: 3
Качество:

Источник: Анонимно

Финский

luonnossa esiintyvät nano-objektit eivät kuulu käytännesääntöjen soveltamisalaan.

Латышский

dabīgi nanoobjekti ir izslēgti no rīcības kodeksa darbības jomas.

Последнее обновление: 2014-11-17
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Финский

aseiden vientiä koskevien euroopan unionin käytännesääntöjen toimintaohjeiden 11 kohdan,

Латышский

operatīvo noteikumu eiropas savienības rīcības kodeksā attiecībā uz ieroču eksportu,

Последнее обновление: 2014-11-17
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Финский

sisällyttää mainittuun vuosiraporttiin arvio käytännesääntöjen täytäntöönpanosta euroopan tilastojärjestelmässä;

Латышский

minētajā gada ziņojumā iekļaut novērtējumu par prakses kodeksa īstenošanu visā eiropas statistikas sistēmā;

Последнее обновление: 2014-11-13
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Финский

(puolustustarvikkeiden vientiä koskevien euroopan unionin käytännesääntöjen kattamat tarvikkeet)

Латышский

(ekipējums, uz ko attiecas eiropas savienības rīcības kodekss attiecībā uz ieroču eksportu)

Последнее обновление: 2008-03-04
Частота использования: 3
Качество:

Источник: Анонимно

Финский

b. perustaa raportointijärjestelmän käytännesääntöjen noudattamisen seuraamiseksi euroopan tilastojärjestelmässä suhteellisuusperiaatteen mukaisesti.

Латышский

[2] padomes 1997. gada 17. februāra regula (ek) nr. 322/97 par kopienas statistiku (ov l 52, 22.2.1997., 1. lpp.).[3] padomes 1998. gada 23. novembra regula (ek) nr. 2533/98 par statistikas informācijas vākšanu, ko veic eiropas centrālā banka (ov l 318, 27.11.1998., 8. lpp.).

Последнее обновление: 2008-03-04
Частота использования: 6
Качество:

Источник: Анонимно

Финский

b) toimittamaan vapaaehtoisesti komissiolle kansallisen ja yhteisön tason käytännesääntöjen luonnoksia;

Латышский

b) rīcības kodeksu projektu valsts vai kopienas līmenī brīvprātīgu pārsūtīšanu komisijai;

Последнее обновление: 2008-03-04
Частота использования: 3
Качество:

Источник: Анонимно

Финский

komissio ja jäsenvaltiot tekevät tarpeelliset aloitteet euroopan tilastoja koskevien käytännesääntöjen noudattamiseksi,

Латышский

komisijai un dalībvalstīm īstenot attiecīgas ierosmes, lai panāktu eiropas statistikas prakses kodeksa ievērošanu,

Последнее обновление: 2014-11-04
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Финский

euroopan unionin aseidenviennin käytännesääntöjen toimintaohjeiden 8 kohdan mukainen neuvoston vuosikertomus – ulkoasiainvaliokunta

Латышский

padomes ikgadējais ziņojums par eiropas savienības rīcības kodeksa attiecībā uz ieroču eksportu 8. operatīvo noteikumu — (Ārlietu komiteja)

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Финский

aseiden vientiä koskevien euroopan unionin käytännesääntöjen perusteiden ja periaatteiden edistäminen kolmansissa maissa;

Латышский

popularizēt es rīcības kodeksā attiecībā uz ieroču eksportu ietvertos principus un kritērijus trešās valstīs;

Последнее обновление: 2014-11-17
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Финский

käytännesääntöjen soveltamisalaan kuuluvat kaikki eurooppalaisella tutkimusalueella toteutetut nanotieteen ja -teknologian tutkimustoimet.

Латышский

rīcības kodekss attiecas uz visām n&n pētniecības darbībām, ko veic eiropas pētniecības telpā.

Последнее обновление: 2014-11-17
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно
Предупреждение: Содержит скрытое HTML-форматирование

Получите качественный перевод благодаря усилиям
4,401,923,520 пользователей

Сейчас пользователи ищут:Для Вашего удобства мы используем файлы cookie. Факт перехода на данный сайт подтверждает Ваше согласие на использование cookies. Подробнее. OK