Спросить у Google

Вы искали: palveluyrityksille (Финский - Литовский)

Переводы пользователей

Добавлены профессиональными переводчиками и компаниями и на основе веб-страниц и открытых баз переводов.

Добавить перевод

Финский

Литовский

Информация

Финский

Päätöksen mukaan Italian julkisille palveluyrityksille myöntämä tuki ei soveltunut yhteismarkkinoille ja se oli perittävä takaisin tuensaajilta.

Литовский

Sprendime buvo nustatyta, kad Italijos pagalba viešųjų paslaugų bendrovėms nesuderinama ir ją reikia susigrąžinti.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Финский

Koska etuyhteydettömien tuojien välillä ei ole yhteistyötä ja koska kauppayritykset ovat palveluyrityksiä, joilla ei ole merkittäviä pääomainvestointeja, edellä esitetty väite pääoman tuotosta ei ole relevantti. Tämän vuoksi komissio hylkää kyseisen väitteen ja katsoo viiden prosentin voittomarginaalin olevan kohtuullinen tässä tapauksessa.

Литовский

Kadangi nesusiję importuotojai nebendradarbiavo ir atsižvelgiant į tai, kad prekybos bendrovės yra paslaugų įmonės, kurios nedaro didelių investicijų į kapitalą, minėtas tvirtinimas apie kapitalo grąžą yra nereikšmingas, todėl Komisija atmeta šį teiginį ir mano, kad 5 % pelno dydis šiuo atveju yra pagrįstas.

Последнее обновление: 2014-11-18
Частота использования: 1
Качество:

Финский

Sähkön kustannusten alentaminen Pohjois-Ruotsissa saattaa siellä olevat kotitaloudet ja palveluyritykset tasavertaiseen asemaan maan eteläosien kuluttajien kanssa.

Литовский

Namų ūkiams ir paslaugų sektoriaus įmonėms Švedijos šiaurėje sumažinus elektros energijos išlaidas, tiems vartotojams sudaromos vienodos sąlygos kaip ir tokiems vartotojams pietinėse šalies vietovėse.

Последнее обновление: 2014-11-06
Частота использования: 1
Качество:

Финский

337 vi) PHS:n on tarkistettava tuotevalikoimaansa vähentäen ylikapasiteettia pitkien puolivalmisteiden osalta ja yleensä siirryttävä enemmän korkeamman lisä-arvon tuotemarkkinoille, vii) PHS:n on tehtävä sijoituksia valmiiden tuotteiden laadun parantamiseksi; erityisesti olisi huolehdittava, että PHS:n rakenneuudistusohjelman täytäntöönpanoaikataulussa asetettuun määräaikaan mennessä ja viimeistään vuoden 2006 loppuun mennessä PHS:n laitoksessa Krakovassa voidaan tuottaa 3-sigma-laatua; b) PHS:ssä on saavutettava rakenneuudistuskaudella mahdollisimman suuret kustannussäästöt energiatehokkuuden lisäämisen ja ostotoiminnan parantamisen avulla sekä saavuttamalla unionin tasoon verrattavissa oleva tuottavuus; c) työvoiman rakenneuudistus on aiheellista panna täytäntöön; unionin terästeollisuuden tuotantoryhmien tuottavuuden tasoja vastaavat tuottavuuden tasot on saavutettava 31 päivään joulukuuta 2006 mennessä konsolidoitujen lukujen perusteella, mukaan lukien välillinen työvoima tukea saavien yhtiöiden kokonaan omistamissa palveluyrityksissä; d) kaikki yksityistämistoimet on toteutettava avoimuuden vaatimusta noudattaen ja tavalla, joka vastaa PHS:n kaupallista arvoa.

Литовский

337 vi) PHS vykdomam savo produkcijos asortimento peržiūrėjimui, pernelyg didelių pajėgumų skyrimo ilgalaikiams pusiau gataviems gaminiams mažinti ir tolesniam įsitvirtinimui aukštesnės pridėtinės vertės gaminių rinkoje; vii) PHS investicijoms, kad būtų pasiekta geresnė gatavų gaminių kokybė; ypatingas dėmesys skiriamas tam, kad iki datos, nustatytos PHS restruktūrizavimo programos įgyvendinimo tvarkaraštyje, ir ne vėliau kaip iki 2006 m. pabaigos, PHS padalinyje Krokuvoje būtų pasiektas 3 Sigma produkcijos kokybės lygis; b) restruktūrizavimo laikotarpiu energijos panaudojimo efektyvumo didinimo, pirkimo gerinimo ir našumo, prilygstančio Sąjungoje esamiems lygiams, užtikrinimo būdais PHS maksimizuojamas sąnaudų taupymas; c) įgyvendinamas užimtumo restruktūrizavimas; tokie našumo lygiai, kuriuos pasiekė Sąjungos plieno pramonė gaminių grupėse, turi būti pasiekti iki 2006 m. gruodžio 31 d., remiantis konsoliduotais skaičiais, įskaitant netiesioginį užimtumą visiškai bendrovių gavėjų valdomose aptarnaujančiose įmonėse; d) bet koks privatizavimas grindžiamas skaidrumo principu ir visiškai atsižvelgiama į PHS komercinę vertę.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Финский

Pääasiassa pk-yritykset, etenkin palveluyritykset ja vientitoimintaa vasta aloittavat yritykset.

Литовский

Daugiausia mažosios įmonės, ypač paslaugų bendrovės ir eksporto srities naujokės.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Финский

työvoiman rakenneuudistus on aiheellista panna täytäntöön; unionin terästeollisuuden tuotantoryhmien tuottavuuden tasoja vastaavat tuottavuuden tasot on saavutettava 31 päivään joulukuuta 2006 mennessä konsolidoitujen lukujen perusteella, mukaan lukien välillinen työvoima tukea saavien yhtiöiden kokonaan omistamissa palveluyrityksissä;

Литовский

įgyvendinamas užimtumo restruktūrizavimas; tokie našumo lygiai, kuriuos pasiekė Sąjungos plieno pramonė gaminių grupėse, turi būti pasiekti iki 2006 m. gruodžio 31 d., remiantis konsoliduotais skaičiais, įskaitant netiesioginį užimtumą visiškai bendrovių gavėjų valdomose aptarnaujančiose įmonėse;

Последнее обновление: 2011-10-23
Частота использования: 1
Качество:

Финский

(1 a) Kilpailukykyiset palvelumarkkinat ovat ratkaisevan tärkeät unionin talouskasvun edistämiselle ja työpaikkojen syntymiselle. Sisämarkkinoilla on vielä suuri joukko esteitä, joiden takia monet palveluyritykset, varsinkaan pienet ja keskisuuret yritykset (jäljempänä ’pk-yritykset’), eivät pysty laajentumaan yli kansallisten rajojen eivätkä hyödyntämään sisämarkkinoita täysitehoisesti. Tämä heikentää Euroopan unionin palveluntarjoajien kansainvälistä kilpailukykyä. Vapaat markkinat, joilla jäsenvaltiot velvoitetaan poistamaan jäsenvaltioiden välisen palvelutoiminnan rajoitukset, merkitsisivät yhdessä suuremman avoimuuden ja laajempien kuluttajille annettavien tietojen kanssa kuluttajille suurempaa valikoimaa ja halvempia palveluita.

Литовский

(1a) Konkurencinga paslaugų rinka yra būtina siekiant skatinti ES ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą. Šiuo metu daug kliūčių vidaus rinkoje neleidžia paslaugų teikėjams, ypač mažosioms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ), išplėsti savo veiklą už nacionalinių sienų ir naudotis visomis vidaus rinkos teikiamomis galimybėmis. Visa tai silpnina pasaulinį Europos Sąjungos paslaugų teikėjų konkurencingumą. Laisva rinka, reikalaujanti iš valstybių narių panaikinti tarpvalstybinių paslaugų teikimo apribojimus, kartu didinant skaidrumą ir gerinant vartotojų informavimą, suteiktų vartotojams didesnį pasirinkimą ir pasiūlytų geresnių paslaugų žemesnėmis kainomis.

Последнее обновление: 2008-03-04
Частота использования: 3
Качество:

Источник: Анонимно

Финский

(2) Kilpailukykyiset palvelumarkkinat ovat ratkaisevan tärkeät Euroopan unionin talouskasvun edistämiselle ja työpaikkojen syntymiselle. Sisämarkkinoilla on vielä suuri joukko esteitä, joiden takia monet palveluyritykset, varsinkaan pienet ja keskisuuret yritykset, jäljempänä "pk-yritykset", eivät pysty laajentumaan yli kansallisten rajojen eivätkä hyödyntämään sisämarkkinoita täysitehoisesti. Tämä heikentää Euroopan unionin palveluntarjoajien kansainvälistä kilpailukykyä. Vapaat markkinat, joilla jäsenvaltiot velvoitetaan poistamaan jäsenvaltioiden välisen palvelutoiminnan rajoitukset, merkitsisivät yhdessä suuremman avoimuuden ja laajempien kuluttajille annettavien tietojen kanssa kuluttajille suurempaa valikoimaa parempia ja halvempia palveluita.

Литовский

(2) Konkurencinga paslaugų rinka yra būtina siekiant skatinti Europos Sąjungos ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą. Šiuo metu daug kliūčių vidaus rinkoje neleidžia teikėjams, ypač mažosioms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ), išplėsti savo veiklą už nacionalinių sienų ir naudotis visomis vidaus rinkos teikiamomis galimybėmis. Visa tai silpnina pasaulinį Europos Sąjungos teikėjų konkurencingumą. Laisva rinka, reikalaujanti iš valstybių narių panaikinti peržengiančio sieną paslaugų teikimo apribojimus, kartu didinant skaidrumą ir gerinant vartotojų informavimą, suteiktų vartotojams didesnį pasirinkimą ir pasiūlytų geresnių paslaugų žemesnėmis kainomis.

Последнее обновление: 2008-03-04
Частота использования: 3
Качество:

Источник: Анонимно
Предупреждение: Содержит скрытое HTML-форматирование

Финский

(26) Komissio vahvistaa näkemyksensä, että kyseessä on kohdennettu tukiohjelma, koska siinä esimerkiksi suositaan vain vientiyrityksiä, jotka esittelevät tuotteitaan messuilla ulkomailla. Tukiohjelman ulkopuolelle jäävät palveluyritykset, ulkomailla järjestettävillä messuilla esiteltäviksi soveltumattomilla tuotteilla kauppaa käyvät yritykset ja Italiassa järjestettäville messuille osallistuvat yritykset.

Литовский

(26) Todėl Komisija laikosi savo nuomonės, kad schema yra specifinė, nes, pavyzdžiui, ji taikoma tik toms įmonėms, kurios verčiasi eksportu ir todėl "eksponuoja prekes" prekybos mugėse užsienyje, ir nėra taikoma įmonėms, kurios teikia paslaugas, įmonėms, kurios prekiauja netinkamomis eksponuoti prekybos mugėse prekėmis ir įmonėms, kurios dalyvauja prekybos mugėse Italijoje.

Последнее обновление: 2008-03-04
Частота использования: 3
Качество:

Источник: Анонимно
Предупреждение: Содержит скрытое HTML-форматирование

Финский

(3) Sähkön kustannusten alentaminen Pohjois-Ruotsissa saattaa siellä olevat kotitaloudet ja palveluyritykset tasavertaiseen asemaan maan eteläosien kuluttajien kanssa. Toimenpiteellä on siis sekä aluepolitiikkaan että koheesiopolitiikkaan liittyviä tavoitteita.

Литовский

(3) Namų ūkiams ir paslaugų sektoriaus įmonėms Švedijos šiaurėje sumažinus elektros energijos išlaidas, tiems vartotojams sudaromos vienodos sąlygos kaip ir tokiems vartotojams pietinėse šalies vietovėse. Dėl to šia priemone siekiama regioninės ir sanglaudos politikos tikslų.

Последнее обновление: 2008-03-04
Частота использования: 9
Качество:

Источник: Анонимно

Финский

(3) Sähkön kustannusten alentaminen saattaa Pohjois-Ruotsissa olevat kotitaloudet ja palveluyritykset tasavertaiseen asemaan maan eteläosissa olevien kanssa. Toimenpiteellä on siksi sekä aluepolitiikkaan että koheesiopolitiikkaan liittyviä tavoitteita.

Литовский

(3) Namų ūkiams ir paslaugų sektoriaus įmonėms Švedijos šiaurėje sumažinus elektros energijos išlaidas, šiems vartotojams sudaromos vienodos sąlygos kaip ir vartotojams pietinėse šalies vietovėse. Dėl to šia priemone siekiama regioninės ir sanglaudos politikos tikslų.

Последнее обновление: 2008-03-04
Частота использования: 3
Качество:

Источник: Анонимно

Финский

(7) Sähköveron maksavat kokonaisuudessaan kotitaloudet ja palveluyritykset samoin kuin teollisuusyritykset silloin, kun sähköä käytetään lämmitykseen, joka ei ole osa valmistusprosessia.

Литовский

(7) Visą elektros mokestį turi mokėti namų ūkiai, paslaugų įmonės bei gamybos įmonės už elektrą, sunaudotą šildymui, kuris nėra gamybos procesų dalis.

Последнее обновление: 2008-03-04
Частота использования: 3
Качество:

Источник: Анонимно

Финский

110 -Ehdotuksen perustelut ja tavoitteet Ruotsi kantaa sähköstä energiaveroa neuvoston direktiivin 2003/96/EY[1] mukaisesti täysimääräisesti kotitalouksilta ja yleisesti palveluyrityksiltä. Neuvoston direktiivin 2003/96/EY 19 artiklan 1 kohdan mukaan neuvosto voi yksimielisesti komission ehdotuksesta antaa jäsenvaltiolle luvan ottaa käyttöön täydentäviä valmisteverovapautuksia tai -alennuksia erityisistä poliittisista syistä. -

Литовский

110 -Pasiūlymo pagrindas ir tikslai Švedijos energijos mokestį už elektros energiją, taikomą pagal Tarybos direktyvą 2003/96/EB[1], namų ūkiai ir apskritai paslaugų sektoriaus įmonės moka nesumažintą. Pagal Tarybos direktyvos 2003/96/EB 19 straipsnio 1 dalį, Taryba, Komisijai pasiūlius, bet kuriai valstybei narei gali vieningai leisti toliau atleisti nuo akcizo mokesčių ar juos sumažinti remiantis konkrečios politikos sumetimais. -

Последнее обновление: 2008-03-04
Частота использования: 3
Качество:

Источник: Анонимно

Финский

120 -Yleistä Ruotsille annettiin 7. maaliskuuta 2005 neuvoston päätöksellä 2005/231/EY[2] lupa soveltaa alennettua verokantaa Pohjois-Ruotsissa sijaitsevien kotitalouksien ja palveluyritysten kuluttamaan sähköön neuvoston direktiivin 2003/96/EY 19 artiklan mukaisesti. Komissio antoi luvan myöntää Pohjois-Ruotsissa sijaitseville palveluyrityksille valtiontukea vuoden 2005 loppuun asti soveltamalla niiden kuluttamaan sähköön alennettua verokantaa[3]. Neuvoston antaman luvan voimassaolon oli siis määrä päättyä samana päivänä. Ruotsin viranomaiset pyysivät 9. joulukuuta 2005 päivätyllä kirjeellä komissiota pidentämään luvan voimassaoloaikaa 31. joulukuuta 2011 saakka. Ruotsin viranomaiset ilmoittivat perustamissopimuksen 88 artiklan 3 kohdan mukaisesti komissiolle 15. marraskuuta 2005 päivätyllä kirjeellä palvelualalla sovellettavan alueellisesti eriytetyn energiaveron voimassaolon pidentämisestä[4]. Ruotsi perustelee neuvoston direktiivin 2003/96/EY 19 artiklan mukaisen luvan pyytämistä erityisillä aluepoliittisilla tavoitteilla. Veron eriyttäminen perustuu ilmastonäkökohtiin ja pyrkimykseen saattaa Pohjois-Ruotsin kotitaloudet ja palveluyritykset tasavertaiseen asemaan Etelä-Ruotsin kuluttajien kanssa alentamalla sähkön kustannuksia Pohjois-Ruotsissa (jossa talon lämmitykseen tarvitaan keskimäärin noin 25 prosenttia enemmän sähköä kuin maan eteläosissa). Maantieteellinen eriyttäminen perustui keskilämpötiloihin vuodenaikoina, joina taloja tavallisesti lämmitetään. Vuonna 2006 sähköstä kannettiin Ruotsissa energiaveroa 0,261 Ruotsin kruunua (noin 0,028 euroa[5]) kilowattitunnilta (kWh). Ruotsi aikoo soveltaa 1. tammikuuta 2006 ja 31. joulukuuta 2011 välisenä aikana Pohjois-Ruotsissa sijaitsevien kotitalouksien ja palveluyritysten kuluttamaan sähköön alempaa verokantaa, joka on tällä hetkellä 0,201 Ruotsin kruunua (noin 0,022 euroa) kilowattitunnilta (kWh) eli 77 prosenttia muualla maassa sähköstä kannettavasta verosta. Ruotsi katsoo, että verotuksen kannustava vaikutus energiatehokkuuden lisäämiseen säilyy. Veroalennuksen aiheuttamien talousarviokustannusten arvioidaan olevan vuosittain 146 miljoonaa Ruotsin kruunua (16 miljoonaa euroa). Toimenpide toteutetaan alennettuna energiaverokantana. Alennetun verokannan vaikutus näkyy heti, kun vero kannetaan. Vero kannetaan, kun jakelija toimittaa sähkön kuluttajalle. Toimenpiteen on määrä päättyä 31. joulukuuta 2011. -

Литовский

120 -Bendrosios aplinkybės 2005 m. kovo 7 d. Tarybos sprendimu 2005/231/EB[2] Švedijai buvo leista pagal Tarybos direktyvos 2003/96/EB 19 straipsnį taikyti sumažintą mokesčio tarifą elektros energijai, suvartojamai namų ūkiuose ir paslaugų sektoriaus įmonėse Švedijos šiaurėje. Komisija leido teikti valstybės pagalbą paslaugų sektoriaus įmonėms Švedijos šiaurėje taikant sumažintą mokesčio tarifą elektros energijai iki 2005 m. pabaigos[3]. Todėl buvo nustatyta, kad Tarybos suteiktas leidimas nustos galioti tą pačią datą. 2005 m. gruodžio 9 d. raštu Švedijos valdžios institucijos kreipėsi į Komisiją, prašydamos pratęsti leidimą iki 2011 m. gruodžio 31 d. Maždaug tuo pat metu, būtent, 2005 m. lapkričio 15 d. raštu, Švedijos valdžios institucijos pranešė Komisijai pagal Sutarties 88 straipsnio 3 dalį apie pagal regionus diferencijuojamo energijos mokesčio, taikomo Švedijos paslaugų sektoriui, galiojimo pratęsimą[4]. Švedija leidimo prašymą grindžia Tarybos direktyvos 2003/96/EB 19 straipsniu, remiantis konkrečiais regioninės politikos tikslais. Mokesčio diferencijavimas yra grindžiamas klimato sumetimais, ir juo siekiama namų ūkiams bei paslaugų sektoriaus įmonėms Švedijos šiaurėje sudaryti vienodas sąlygas kaip ir tokiems vartotojams pietinėse šalies vietovėse, sumažinant elektros energijos išlaidas vartotojams šiaurėje (kur elektros energijos suvartojimas vidutiniam namui apšildyti šiaurinėse Švedijos vietovėse yra apie 25 procentais didesnis negu pietuose). Geografinis diferencijavimas buvo nustatytas remiantis objektyvia informacija apie vidutinę temperatūrą tais metų laikotarpiais, kada namai paprastai yra šildomi. 2006 m. bendras energijos mokestis už elektros energiją Švedijoje yra 0,261 SEK (apie 0,028 EUR[5]) už kWh. Nuo 2006 m. sausio 1 d. iki 2011 m. gruodžio 31 d. Švedija ketina namų ūkiams ir paslaugų sektoriaus įmonėms Švedijos šiaurėje taikyti sumažintą mokesčio už elektros energiją tarifą, kuris šiuo metu yra lygus 0,201 SEK (apie 0,022 EUR) už kWh, t. y., 77% mokesčio, taikomo už elektros energiją likusioje šalies dalyje. Švedija mano, kad su mokesčiu susijusi paskata didinti energijos efektyvumą yra išlaikoma. Numatomos metinės biudžeto išlaidos, susijusios su mokesčio sumažinimu, yra 146 milijonai SEK (16 milijonų eurų). Ši priemonė suteikiama sumažinto energijos mokesčio tarifo forma. Sumažinto mokesčio tarifo poveikis pasireiškia tiesiogiai, taikant mokestį. Apmokestinimo momentas įvyksta elektros energijos skirstytojui tiekiant elektros energiją vartotojui. Priemonės galiojimas turi būti nutrauktas iki 2011 m. gruodžio 31 d. -

Последнее обновление: 2008-03-04
Частота использования: 3
Качество:

Источник: Анонимно

Финский

14.LEGA CONSUMATORI — onlus -Via delle Orchidee, 4/A I-20147 Milano (MI) Tel. (39) 02-48 30 36 59 Fax (39) 02-48 30 26 11 ufficiostampa@legaconsumatori.it www.legaconsumatori.it -Pyrkii edistämään, organisoimaan ja vahvistamaan mahdollisimman tehokkaasti osapuolten yksilöllisiä ja kollektiivisia resursseja suhteessa koulutukseen, tiedonjakoon ja itsensä puolustamiseen tavoitteena tunnistaa yhteisön tarpeet ja vastata niihin; edistää ja koordinoi taloudellisia yksiköitä, jotka perustuvat jäsenten itsehallintoon ja välittömään osallistumiseen ja joiden tavoitteena on suojella ostovoimaa sekä suunnitelmallista ja tietoista kuluttajuutta; tavoittelee uudenlaista kehitysmallia, jossa otetaan huomioon uudet kuluttajien käytettävissä olevat keinot ja jolla voidaan määrittää ja muuntaa kapitalistisen tuotannon, jalostamisen ja markkinoinnin muotoja; suojelee kansalaisten fyysistä ja psyykkistä hyvinvointia suhteessa tuotanto-ja palveluyrityksiin myös oikeustoimin; auttaa kehittämään ja tukemaan työntekijöiden ja vuokraviljelijöiden liikkeiden ihanteita ja arvoja edistäen yhteistyömuotoja, jotka perustuvat yhteisille ja vastavuoroisille kokemuksille (sääntöjen 2 §). -

Литовский

14.LEGA CONSUMATORI — onlus -Via delle Orchidee, 4/A I-20147 Milano (MI) Tel. (39) 02-48 30 36 59 Fax (39) 02-48 30 26 11 ufficiostampa@legaconsumatori.it www.legaconsumatori.it -Kaip galima veiksmingiau skatina, organizuoja ir gerina individualių ir kolektyvinių partnerių išteklių panaudojimą mokymų, informacijos ir savisaugos srityje, siekiant nustatyti ir patenkinti bendrijos poreikius; skatina ir koordinuoja ekonomine veikla užsiimančių institucijų, kurios remiasi savivaldos ir tiesioginio asmenų dalyvavimo principu, kūrimą siekiant palaikyti perkamąją galią bei planuotą ir sąmoningą vartojimą; kuria naują vystymosi modelį, kuriuo būtų atsižvelgta į naujas vartotojams skirtas priemones, pavyzdžiui, nustatyti ir pakeisti pelno siekiančios gamybos, perdirbimo ir pateikimo į rinką formas; apsaugo fizinę ir psichinę piliečių gerovę ir gina juos nuo gamybos ir paslaugų įmonių; taiko teisines priemones; padeda plėtoti ir remti darbininkų bei žemės nuomininkų judėjimo idealus ir vertybes, skatina bendra ir abipuse patirtimi pagrįstą bendradarbiavimą (Statuto 2 straipsnis). -

Последнее обновление: 2008-03-04
Частота использования: 3
Качество:

Источник: Анонимно

Финский

140 -Johdonmukaisuus unionin muiden politiikkojen ja tavoitteiden kanssa Neuvoston direktiivin 2003/96/EY 19 artiklan 1 kohdan mukaan neuvosto voi yksimielisesti komission ehdotuksesta antaa jäsenvaltiolle luvan ottaa käyttöön täydentäviä valmisteverovapautuksia tai -alennuksia erityisistä poliittisista syistä. Komissio tutkii jokaisen pyynnön erikseen ja ottaa tällöin huomioon tarpeen varmistaa sisämarkkinoiden moitteeton toiminta ja terve kilpailu sekä yhteisön harjoittaman terveys-, ympäristö-, energia-ja liikennepolitiikan. Eriyttämisen ansiosta Pohjois-Ruotsin kotitaloudet ja palveluyritykset saatetaan tasavertaiseen asemaan Etelä-Ruotsin kuluttajien kanssa, koska sähkön kustannuksia alennetaan Pohjois-Ruotsissa. Toimenpiteellä on siis sekä aluepolitiikkaan että koheesiopolitiikkaan liittyviä tavoitteita. Pohjois-Ruotsissa sovellettava alennettu sähköverokanta (22 euroa/MWh) on huomattavasti korkeampi kuin direktiivissä 2003/96/EY säädetty yhteisön vähimmäisverokanta (1 euro/MWh silloin, kun kyseessä on muu kuin yrityskäyttö). Lisäksi veronalennus on oikeassa suhteessa Pohjois-Ruotsin kotitalouksille ja palveluyrityksille aiheutuvien ylimääräisten lämmityskustannusten kanssa (ks. päätöksen 2005/231/EY 1 artiklan 2 kohta). Sen vuoksi komissio katsoo, että tällaisella verotasolla varmistetaan, että verotuksen kannustava vaikutus energiatehokkuuden lisäämiseen säilyy. Direktiivin 2003/96/EY 19 artiklan 2 kohdassa säädetään, että direktiivin säännösten nojalla toteutettavat toimenpiteet voidaan myöntää enintään kuuden vuoden määräajaksi, joka voidaan uusia. Tässä vaiheessa näyttää soveliaalta uudistaa lupa kuudeksi vuodeksi ja näin ollen pidentää päätöksen 2005/231/EY voimassaoloaikaa vastaavasti. Olisi varmistettava, että päätöksen 2005/231/EY nojalla samoista syistä mutta lyhemmäksi aikaa annetun luvan voimassaolo jatkuu, jottei kyseisen päätöksen voimassaolo pääty ennen päätösehdotuksen hyväksymistä. Tämä arvio ei rajoita valtiontukiasiassa N 593/2005 tehtävän päätöksen soveltamista. -

Литовский

140 -Derėjimas su kitomis Sąjungos politikos sritimis ir tikslais Pagal Tarybos direktyvos 2003/96/EB 19 straipsnio 1 dalį, Taryba, Komisijai pasiūlius, bet kuriai valstybei narei gali vieningai leisti toliau atleisti nuo akcizo mokesčių ar juos sumažinti remiantis konkrečios politikos sumetimais. Komisija privalo išnagrinėti kiekvieną prašymą, atsižvelgdama į tinkamą vidaus rinkos funkcionavimą, poreikį užtikrinti sąžiningą konkurenciją bei Bendrijos sveikatos, aplinkos apsaugos, energetikos ir transporto politiką. Taikant diferencijavimą ir sumažinant elektros energijos išlaidas vartotojams šiaurėje, namų ūkiams ir paslaugų sektoriaus įmonėms Švedijos šiaurėje sudaromos vienodos sąlygos kaip tokiems vartotojams pietinėse šalies vietovėse. Dėl to šia priemone siekiama regioninės ir sanglaudos politikos tikslų. Sumažintas mokesčio už elektros energiją, suvartojamą Švedijos šiaurėje, lygis (22 eurai už MWh) išlieka daug didesnis negu Bendrijos minimali norma, nustatyta Direktyvoje 2003/96/EB (1 euras už MWh naudojimui ne verslui). Be to, mokesčio sumažinimas bus proporcingas papildomoms šildymo išlaidoms, kurias patiria namų ūkiai ir paslaugų sektoriaus įmonės šiaurinėje Švedijoje (plg. Sprendimo 2005/231/EB 1 straipsnio 2 dalį). Todėl Komisija laikosi nuomonės, jog šis mokesčio lygis užtikrina, kad apmokestinimo skatinamasis poveikis didinti energijos efektyvumą būtų išlaikomas. Direktyvos 2003/96/EB 19 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad pagal šios direktyvos nuostatas priimtos priemonės turi būti ribotos trukmės, ir numatomas maksimalus 6 metų laikotarpis, kurį galima atnaujinti. Dabartiniame etape manoma, kad būtų tikslinga atnaujinti leidimą šešeriems metams ir atitinkamai pratęsti Sprendimo 2005/231/EB galiojimą. Turėtų būti užtikrinta, kad Sprendimu 2005/231/EB dėl panašių priežasčių, tačiau trumpam laikotarpiui, suteiktas leidimas būtų toliau nepertraukiamai taikomas nuo to sprendimo galiojimo pabaigos ir siūlomo sprendimo projekto priėmimo. Šis įvertinimas neprieštarauja valstybės pagalbos bylos N 593/2005 rezultatui. -

Последнее обновление: 2008-03-04
Частота использования: 3
Качество:

Источник: Анонимно

Финский

2.2.1.1.1 Yhteisyritykset mahdollistavat korkeatasoisten eurooppalaisten työpaikkojen säilymisen monilla aluksilla päällystö-ja keskijohdon tehtävien muodossa sekä lukuisten uusien työpaikkojen luomisen aluksille ja niiden ympärille syntyviin palveluyrityksiin. Nämä työpaikat tarjoavat paikallisille kalastajille ihmisarvoisen ratkaisun työoloihin ja tuloihin, sillä muussa tapauksessa heidän ainoa perinteinen työnsaantimahdollisuutensa on pienimuotoinen rannikkokalastus. Se on usein valvonta-, säilyttämis-markkinointi-ym. mekanismien puutteessa tai niiden niukkuuden vuoksi tehotonta ja kalavarojen kannalta haitallista.

Литовский

2.2.1.6 Šios rūšies įmonės taip pat leidžia išsaugoti Europos Sąjungos interesus žuvininkystės sektoriuje tarptautiniuose vandenyse ir žuvininkystės pramonėje, taigi ir išlaikyti kokybę, kurią garantuoja reikalavimai, įtvirtinti Bendrijos teisės aktuose, taikomi atsakingai žuvininkystei, išteklių išsaugojimui ir valdymui, laivų saugumui, Maisto grandinės kontrolei ir saugumui ir kt. Taip būtų išvengta arba būtų sumažinti pražūtingi padariniai užsienio žvejybos laivyno, kuris neprisideda nei vystant šį sektorių ir pramonę trečiojoje šalyje, nei užtikrinant produktų, kurių galutinės paskirties vieta būtų Europos Sąjunga, kokybišką žvejybą, lygiai kaip ir neleidžia tinkamai ir atsakingai kontroliuoti žuvies išteklių.

Последнее обновление: 2008-03-04
Частота использования: 3
Качество:

Источник: Анонимно

Финский

3.4.4 Jotta voidaan välttää muuntogeenisten organismien epätoivottu risteytyminen ja muu leviäminen viljelyalueille ja luontoon ja jotta voidaan estää muuntogeenisten organismien ja geneettisesti muuntamattomien organismien satojen sekoittuminen on ryhdyttävä erilaisiin toimenpiteisiin (paikallinen kulttuuri ja alueelliset olosuhteet huomioon ottaen). Komissio on käsitellyt osaa toimista rinnakkaiselosta antamissaan suuntaviivoissa [14] ja kehottanut jäsenvaltioita laatimaan asianmukaisia säännöksiä. Ne koskevat sekä sellaisia maanviljelijöitä, jotka viljelevät muuntogeenisiä organismeja, että sellaisia viljelijöitä, jotka haluavat niitä tuotteissaan välttää. Lisäksi säännökset koskevat maatalouden palveluyrityksiä ja kaupallisia yhtiöitä sekä varastointia ja kuljetusta ja myös maatalouden käytännöstä vastaavia viranomaisia sekä maisema-ja luonnonsuojeluun osallistuvia instituutioita.

Литовский

3.4.4 Siekiant išvengti nepageidaujamo GMO kryžminimo ir kitokio paplitimo kultūrinių augalų plotuose ir gamtoje, taip pat siekiant išvengti derliaus su GMO ir be GMO sumaišymo (atsižvelgiant į atitinkamą kultūrą ir regiono sąlygas) reikia imtis skirtingų priemonių. Komisija savo gairėse dėl koegzistencijos [14] iš dalies jas įvardijo ir pareikalavo valstybes nares išleisti atitinkamas taisykles. Šios taisyklės turi būti skirtos tiek ūkininkams, auginantiems augalus su GMO, tiek ir tiems, kurie jų savo produktuose nori išvengti. Jos skirtos ir žemės ūkio įmonėms, gaminančioms produktus pardavimui, ir prekybos bendrovėms, taip pat sandėliavimo bei transportavimo įmonėms ir už žemės ūkio gamybą atsakingoms institucijoms bei įstaigomis, susijusioms su landšafto ir gamtos apsauga.

Последнее обновление: 2008-03-04
Частота использования: 3
Качество:

Источник: Анонимно

Финский

5.9 ETSK kannattaa sitä, että markkinoille pääsyn laajentaminen palvelujen neljännen toimitusmuodon yhteydessä yhdistetään ulkomaista omistusta koskevien rajoitusten purkamiseen kolmannen toimitusmuodon piiriin kuuluvissa palveluyrityksissä (esim. kaupalliset yritykset). Tällainen "vaihtokauppa" houkuttelee todennäköisesti useita kehitysmaita osallistumaan palvelukauppaa koskeviin neuvotteluihin.

Литовский

5.9 EESRK remia pasiūlymą susieti išplėstinę prieigą per 4-ąjį režimą su apribojimų panaikinimu užsieniečiams, turintiems paslaugų teikimo firmas pagal 3-jį režimą (pvz., verslo atstovybė). Šis%quot%mainų sandoris%quot% turėtų paskatinti kai kurias besivystančias šalis dalyvauti derybose dėl paslaugų teikimo.

Последнее обновление: 2008-03-04
Частота использования: 3
Качество:

Источник: Анонимно
Предупреждение: Содержит скрытое HTML-форматирование

Финский

552. Komissio päätti 19. tammikuuta[346] haastaa Italian yhteisöjen tuomioistuimeen, koska se ei ollut noudattanut 5. kesäkuuta 2002 tehtyä päätöstä. Päätöksen mukaan Italian julkisille palveluyrityksille myöntämä tuki ei soveltunut yhteismarkkinoille ja oli perittävä takaisin tuensaajilta. Komissio katsoi, että kaksi vuotta päätöksen tekemisen jälkeen Italia ei ollut toteuttanut mitään kansallisen lainsäädännön mukaisia toimenpiteitä periäkseen tuen viipymättä takaisin. Italia oli ryhtynyt ainoastaan valmisteleviin toimenpiteisiin, mutta ei ollut toteuttanut konkreettisia toimenpiteitä määrätäkseen tuet takaisinperittäväksi tuensaajilta.

Литовский

552. Sausio 19 d.[346] Komisija nusprendė perduoti Italijos atvejį nagrinėti Europos Teisingumo Teismui (ETT), nes ji neįvykdė 2002 m. birželio 5 d. priimto sprendimo. Sprendime buvo nustatyta, kad Italijos pagalba viešųjų paslaugų bendrovėms nesuderinama ir ją reikia susigrąžinti. Praėjus dvejiems metams po sprendimo priėmimo, Komisija nusprendė, kad Italija nesiėmė jokių veiksmingų nacionalinėje teisėje numatytų priemonių, kad nedelsdama susigrąžintų šią pagalbą. Italija taikė tik preliminarias priemones, tačiau nesiėmė jokių konkrečių priemonių pagalbai susigrąžinti.

Последнее обновление: 2008-03-04
Частота использования: 3
Качество:

Источник: Анонимно

Получите качественный перевод благодаря усилиям
4,401,923,520 пользователей

Сейчас пользователи ищут:Для Вашего удобства мы используем файлы cookie. Факт перехода на данный сайт подтверждает Ваше согласие на использование cookies. Подробнее. OK