Спросить у Google

Вы искали: kiinnostuksenilmaisupyynnön (Финский - Мальтийский)

Переводы пользователей

Добавлены профессиональными переводчиками и компаниями и на основе веб-страниц и открытых баз переводов.

Добавить перевод

Финский

Мальтийский

Информация

Финский

Rajoitettu menettely kiinnostuksenilmaisupyynnön julkaisemisen jälkeen(Varainhoitoasetuksen 91 artikla)

Мальтийский

Proċedura ristretta li tinvolvi sejħa għal espressjonijiet ta'interess(L-Artikolu 91 tar-Regolament Finanzjarju)

Последнее обновление: 2008-03-04
Частота использования: 2
Качество:

Источник: Анонимно

Финский

Rahoituksen välittäjät valitaan kiinnostuksenilmaisupyynnön perusteella hyvien markkinakäytäntöjen mukaisesti ottaen huomioon muun muassa seuraavat näkökohdat:

Мальтийский

Wara li tkun saret sejħa għall-espressjoni ta’ interess, l-intermedjarji finanzjarji għandhom jintgħażlu f’konformità mal-aħjar prattika tas-suq b' kont meħud, inter alia, ta':

Последнее обновление: 2014-11-18
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Финский

Palvelut, joita useat palveluntarjoajat voivat tarjota, voivat edellyttää kiinnostuksenilmaisupyynnön esittämistä, jos:

Мальтийский

L-għoti ta' servizzi li għalihom ikun hemm diversi fornituri potenzjali jistà jeħtieġ sejħa għal espressjoni ta' interess:

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Финский

4. Palvelut, joita useat palveluntarjoajat voivat tarjota, voivat edellyttää kiinnostuksenilmaisupyynnön esittämistä, jos:

Мальтийский

4. L-għoti ta'servizzi li għalihom ikun hemm diversi fornituri potenzjali tistà teħtieġ sejħa għal espressjoni ta'interess:

Последнее обновление: 2008-03-04
Частота использования: 2
Качество:

Источник: Анонимно

Финский

Luetteloon merkitseminen kiinnostuksenilmaisupyynnön jälkeen merkitsee sitä, että sinua voidaan pyytää tekemään tarjous arvoltaan keskitasoa olevia hankintoja koskevissa rajoitetuissa menettelyissä.

Мальтийский

Jekk tkun fuq il-lista preliminari wara sejħa għall-offerti jfisser li inti tista’ tiġi mistieden biex titfa’ l-offerta proċeduri ristretti għal kuntratti ta’ valur medju.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Финский

85. neljä jäsentä, jotka komissio nimittää julkisen kiinnostuksenilmaisupyynnön perusteella ja joista kaksi edustaa lääkäreitä ja kaksi potilasjärjestöjä.

Мальтийский

85. erba'membri maħtura mill-Kummissjoni, fuq il-bażi ta'sejħa pubblika għall-espressjoni ta'interess, li tnejn minnhom jirrappreżentaw kirurgi u t-tnejn l-oħra jirrappreżentaw assoċjazzjonijiet tal-pazjenti.

Последнее обновление: 2008-03-04
Частота использования: 2
Качество:

Источник: Анонимно

Финский

5. Kiinnostuksenilmaisupyynnön perusteella laadittu varallaololuettelo julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Se on myös saatavilla komission Internet-sivustolla.

Мальтийский

5. Il-lista ta'riserva li tirriżulta mis-sejħa għal espressjonijiet ta'interess għandha tiġi pubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali ta'l-Unjoni Ewropea. Għandha tkun disponibbli fuq il-website tal-Kummissjoni.

Последнее обновление: 2008-03-04
Частота использования: 2
Качество:

Источник: Анонимно

Финский

Pankkiviranomaisen johtokunta nimittää kaksi valituslautakunnan jäsentä ja kaksi varajäsentä hakijoiden luettelosta, jota komissio on ehdottanut Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaistun kiinnostuksenilmaisupyynnön perusteella hallintoneuvostoa kuultuaan.

Мальтийский

Żewġ membri tal-Bord tal-Appell u żewġ sostituti għandhom jinħatru mill-Bord Maniġerjali tal-Awtorità minn lista mqassra proposta mill-Kummissjoni, wara sejħa pubblika għal turija ta » interess ippubblikata f' Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, u wara konsultazzjoni tal-Bord tas-Superviżuri.

Последнее обновление: 2012-03-19
Частота использования: 2
Качество:

Источник: Анонимно

Финский

Arvopaperimarkkinaviranomaisen johtokunta nimittää kaksi valituslautakunnan jäsentä ja kaksi varajäsentä hakijoiden luettelosta, jota komissio on ehdottanut Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaistun kiinnostuksenilmaisupyynnön perusteella hallintoneuvostoa kuultuaan.

Мальтийский

Żewġ membri tal-Bord tal-Appell u żewġ sostituti għandhom jinħatru mill-Bord Maniġerjali tal-Awtorità minn lista mqassra proposta mill-Kummissjoni, wara sejħa pubblika għal turija ta » interess ippubblikata f' Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, u wara konsultazzjoni tal-Bord tas-Superviżuri.

Последнее обновление: 2012-03-19
Частота использования: 2
Качество:

Источник: Анонимно

Финский

Arvopaperimarkkinaviranomaisen johtokunta nimittää kaksi valituslautakunnan jäsentä ja kaksi varajäsentä hakijoiden luettelosta , jota komissio on ehdottanut Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaistun kiinnostuksenilmaisupyynnön perusteella hallintoneuvostoa kuultuaan .

Мальтийский

Żewġ membri tal-Bord tal-Appell u żewġ sostituti għandhom jinħatru mill-Bord Maniġerjali tal-Awtorità minn lista mqassra proposta mill-Kummissjoni , wara sejħa pubblika għal turija ta » interess ippubblikata f' Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea , u wara konsultazzjoni tal-Bord tas-Superviżuri .

Последнее обновление: 2011-10-23
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Финский

Pankkiviranomaisen johtokunta nimittää kaksi valituslautakunnan jäsentä ja kaksi varajäsentä hakijoiden luettelosta , jota komissio on ehdottanut Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaistun kiinnostuksenilmaisupyynnön perusteella hallintoneuvostoa kuultuaan .

Мальтийский

Żewġ membri tal-Bord tal-Appell u żewġ sostituti għandhom jinħatru mill-Bord Maniġerjali tal-Awtorità minn lista mqassra proposta mill-Kummissjoni , wara sejħa pubblika għal turija ta » interess ippubblikata f' Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea , u wara konsultazzjoni tal-Bord tas-Superviżuri .

Последнее обновление: 2011-10-23
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Финский

4. Komissio nimittää tiedekomiteoiden jäsenet soveltuvien hakijoiden luettelosta Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja komission www-sivustolla julkaistun kiinnostuksenilmaisupyynnön perusteella.

Мальтийский

4. Il-Kummissjoni għandha taħtar il-membri tal-Kumitati Xjentifiċi minn lista ta'kandidati eleġibbli stabbiliti wara pubblikazzjoni fil-Ġurnal Uffiċjali ta'l-Unjoni Ewropea u fuq il-website tal-Kummissjoni ta'sejħa għal espressjonijiet ta'interess.

Последнее обновление: 2008-03-04
Частота использования: 2
Качество:

Источник: Анонимно

Финский

Hallintoneuvosto nimittää puheenjohtajan, muut jäsenet ja heidän varajäsenensä hakijoiden luettelosta, jota komissio on ehdottanut Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja muissa lehdissä tai verkkosivuilla julkaistun kiinnostuksenilmaisupyynnön perusteella.

Мальтийский

Il-President, ilmembri loħrajn u l-persuni supplenti għandhom jinħatru millBord ta' Tmexxija abbażi ta' lista ta' kandidati proposta millKummissjoni wara sejħa għal espressjoni ta' interess pubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea u f'rivisti oħrajn jew f'siti ta' l-Internet.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Финский

2. Kiinnostuksenilmaisupyynnön perusteella laadittava luettelo on voimassa enintään kolmen vuoden ajan siitä päivästä, kun 119 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettu ilmoitus on lähetetty Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimistoon.

Мальтийский

2. Il-lista mħejjija wara sejħa għal espressjonijiet ta'interess ma tkunx tgħodd għal iktar minn tlett snin minn meta l-avviż imsemmi fil-punt (a) ta'l-Artikolu 119 jintbgħat lill-Uffiċċju għal Pubblikazzjonijiet Uffiċċjali tal-Komunitajiet Ewropej.

Последнее обновление: 2008-03-04
Частота использования: 2
Качество:

Источник: Анонимно

Финский

Vakuutus- ja työeläkeviranomaisen johtokunta nimittää kaksi valituslautakunnan jäsentä ja kaksi varajäsentä hakijoiden luettelosta, jota komissio on ehdottanut Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaistun kiinnostuksenilmaisupyynnön perusteella hallintoneuvostoa kuultuaan. FI

Мальтийский

Żewġ membri tal-Bord tal-Appell u żewġ sostituti għandhom jinħatru mill-Bord Maniġerjali tal-Awtorità minn lista mqassra proposta mill-Kummissjoni, wara sejħa pubblika għal turija ta » interess ippubblikata f' Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, u wara konsultazzjoni tal-Bord tas-Superviżuri.

Последнее обновление: 2012-03-19
Частота использования: 2
Качество:

Источник: Анонимно

Финский

Vakuutus - ja työeläkeviranomaisen johtokunta nimittää kaksi valituslautakunnan jäsentä ja kaksi varajäsentä hakijoiden luettelosta , jota komissio on ehdottanut Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaistun kiinnostuksenilmaisupyynnön perusteella hallintoneuvostoa kuultuaan . FI

Мальтийский

Żewġ membri tal-Bord tal-Appell u żewġ sostituti għandhom jinħatru mill-Bord Maniġerjali tal-Awtorità minn lista mqassra proposta mill-Kummissjoni , wara sejħa pubblika għal turija ta » interess ippubblikata f' Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea , u wara konsultazzjoni tal-Bord tas-Superviżuri .

Последнее обновление: 2011-10-23
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Финский

29.5.2007 i) komiteoiden ja valvontafoorumin työjärjestyksiä koskevien hallintoneuvoston lausuntoluonnosten laatiminen; unionin virallisessa lehdessä ja muissa lehdissä sekä verkkosivuilla julkaistun kiinnostuksenilmaisupyynnön tuloksena.

Мальтийский

(i) sabiex jipprepara l-abbozzi ta' lopinjonijiet talBord ta' Tmexxija dwar ir-regoli ta' proċedura proposti tal-Kumitati u tal-Forum;

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Финский

Komissio hyväksyy sen osan tarkistusta, joka koskee Euroopan parlamentin kuulemista, kun on kyse komission julkisen kiinnostuksenilmaisupyynnön perusteella nimittämistä jäsenistä (mainitaan 4 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan c alakohdassa).

Мальтийский

Il-Kummissjoni taċċetta l-parti ta'l-emenda li tikkonċerna l-konsultazzjoni tal-Parlament Ewropew fil-każ tal-membri maħtura mill-Kummissjoni fuq il-bażi ta'sejħa pubblika għal espressjoni ta'interess (imsemmi fl-Artikolu 4(1) (c)).

Последнее обновление: 2008-03-04
Частота использования: 2
Качество:

Источник: Анонимно

Финский

” (c) kuusi jäsentä, jotka komissio nimittää julkisen kiinnostuksenilmaisupyynnön perusteella ja Euroopan parlamentin lausunnon saatuaan varmistaakseen, että terveydenhoidon ammattilaiset ja potilasjärjestöt ovat edustettuina.

Мальтийский

“(c) Sitt persuni maħtura mill-Kummissjoni, fuq il-bażi ta'sejħa pubblika għal espressjoni ta'interess, u wara konsulta mal-Parlament Ewropew, sabiex jirrappreżentaw assoċjazzjonijiet ta'professjonisti tas-saħħa u tal-pazjenti.

Последнее обновление: 2008-03-04
Частота использования: 2
Качество:

Источник: Анонимно

Финский

Lisäksi silloin, kun rahoitusvälineet organisoidaan rahasto-osuusrahaston kautta, hallintoviranomaisen ja rahasto-osuusrahaston käyttöönotosta vastaavan elimen välisessä rahoitussopimuksessa on oltava myös rahoitusvälineiden käyttöönotosta vastaavien elinten arviointia ja valintaa koskevat määräykset, mukaan lukien kiinnostuksenilmaisupyynnöt tai julkisia hankintoja koskevat menettelyt.

Мальтийский

Barra minn hekk, meta l-istrumenti finanzjarji huma organizzati permezz ta’ fond tal-fondi, il-ftehim tal-finanzjament bejn l-awtorità ta’ ġestjoni u l-korp li jimplimenta l-fond tal-fondi għandu jipprovdi wkoll għall-analiżi u l-għażla ta’ korpi li jimplimentaw l-istrumenti finanzjarji, inkluż sejħiet għall-espressjoni ta’ interess jew proċeduri għall-akkwist pubbliku.

Последнее обновление: 2014-11-18
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Получите качественный перевод благодаря усилиям
4,401,923,520 пользователей

Сейчас пользователи ищут:Для Вашего удобства мы используем файлы cookie. Факт перехода на данный сайт подтверждает Ваше согласие на использование cookies. Подробнее. OK