Спросить у Google

Вы искали: hankintajärjestelmään (Финский - Словацкий)

Переводы пользователей

Добавлены профессиональными переводчиками и компаниями и на основе веб-страниц и открытых баз переводов.

Добавить перевод

Финский

Словацкий

Информация

Финский

hankintajärjestelmään kuuluvien tuotteiden määrien muuttaminen;

Словацкий

úprava množstiev výrobkov, na ktoré sa vzťahuje režim zásobovania;

Последнее обновление: 2014-11-18
Частота использования: 1
Качество:

Финский

-hankintajärjestelmään kuuluvien tuotteiden määrien määritys,

Словацкий

-určenie množstiev výrobkov v rámci opatrení pre dodávky,

Последнее обновление: 2008-03-04
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Финский

Dynaamiseen hankintajärjestelmään perustuviin hankintasopimuksiin liittyvät ilmoitukset voidaan kuitenkin ryhmitellä neljännesvuosittain.

Словацкий

Oznámenia založené na dynamickom obstarávacom systéme však môžu byť zoskupené na základe trojmesačnej periódy.

Последнее обновление: 2014-11-18
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Финский

EKP ilmoittaa mahdollisimman pian tarjoajille niiden hyväksymisestä dynaamiseen hankintajärjestelmään tai niiden hylkäämisestä.

Словацкий

ECB informuje uchádzačov o ich prijatí do dynamického obstarávacieho systému alebo o ich odmietnutí čo najskôr.

Последнее обновление: 2014-11-04
Частота использования: 4
Качество:

Источник: Анонимно

Финский

4 Hankintajärjestelmään kuuluvia tuotteita ei saa jälleenviedä kolmansiin maihin eikä jälleenlähettää muualle yhteisöön.

Словацкий

4. Výrobky v rámci osobitných opatrení pre dodávky ustanovené v tejto hlave nemožno opätovne vyvážať do tretích krajín alebo opätovne posielať do zvyšku spoločenstva.

Последнее обновление: 2008-03-04
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Финский

Hankintasopimuksia, puitesopimuksia tai dynaamiseen hankintajärjestelmään perustuvia hankintasopimuksia koskevan menettelyn tulokset ilmoitetaan ratkaisuilmoituksessa.

Словацкий

V oznámení o výsledku verejného obstarávania sa musí uviesť výsledok metódy uzavierania zmlúv, rámcových zmlúv alebo zmlúv založených na dynamickom obstarávacom systéme.

Последнее обновление: 2014-11-18
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Финский

Dynaamiseen hankintajärjestelmään perustuviin hankintasopimuksiin liittyvät ilmoitukset voidaan kuitenkin yhdistää yhdeksi ryhmäksi neljännesvuosittain.

Словацкий

Oznámenia týkajúce sa zákaziek na základe dynamického obstarávacieho systému sa však môžu zoskupovať štvrťročne.

Последнее обновление: 2014-11-04
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Финский

Hankintaviranomainen ilmoittaa mahdollisimman pian tarjoajalle tämän hyväksymisestä dynaamiseen hankintajärjestelmään tai tämän tekemän tarjouksen hylkäämisestä.

Словацкий

Verejný obstarávateľ informuje uchádzačov v čo najkratšom čase o prijatí návrhu do dynamického obstarávacieho systému alebo jeho zamietnutí.

Последнее обновление: 2014-11-18
Частота использования: 2
Качество:

Источник: Анонимно

Финский

Jos virasto haluaa tehdä dynaamiseen hankintajärjestelmään perustuvan erillissopimuksen, on julkaistava tästä lyhennetty hankintailmoitus.

Словацкий

Ak chce agentúra zadať konkrétnu zákazku na základe dynamického obstarávacieho systému, oznámi svoj zámer prostredníctvom zjednodušeného oznámenia o vyhlásení zadávacieho konania.

Последнее обновление: 2014-11-04
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Финский

Viraston on ilmoitettava tarjoajille mahdollisimman pian niiden hyväksymisestä dynaamiseen hankintajärjestelmään tai niiden tekemän tarjouksen hylkäämisestä.

Словацкий

Agentúra čo najskôr informuje uchádzačov o ich prijatí do dynamického obstarávacieho systému alebo o tom, že ich ponuka bola odmietnutá.

Последнее обновление: 2014-11-04
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Финский

Paikallisten maataloustuotteiden hyväksi toteutettavia toimenpiteitä pidettiin ensisijaisina erityiseen hankintajärjestelmään verrattunaseuraavistasyistä: a)

Словацкий

Opatrenia na podporu miestnej poľnohospodárskej výroby boli uprednostnené pred osobitnýmrežimomzásobo-vania ztýchto dôvodov: a)

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Финский

4. Erityiseen hankintajärjestelmään kuuluvia tuotteita ei saa jälleenviedä kolmansiin maihin eikä jälleenlähettää muualle yhteisöön.

Словацкий

4. Výrobky, na ktoré sa vzťahujú osobitné opatrenia pre dodávky nemožno opätovne vyvážať do tretích krajín alebo opätovne posielať do ostatných častí spoločenstva.

Последнее обновление: 2008-03-04
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Финский

5 Hankintajärjestelmään kuuluville tuotteille tai niistä jalostetuille tuotteille ei myönnetä tukea vietäessä niitä pieniltä saarilta.

Словацкий

5. Výrobky v rámci osobitných opatrení pre dodávky a výrobky z nich spracované nemajú nárok na vývozné náhrady z menších ostrovov.

Последнее обновление: 2008-03-04
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Финский

5. Erityiseen hankintajärjestelmään kuuluvia tuotteita ei voida jälleenviedä kolmansiin maihin eikä jälleenlähettää muualle yhteisöön.

Словацкий

5. Produkty, na ktoré sa vzťahujú dojednania o zvláštnych dodávkach, nesmú byť znovu vyvezené do nečlenských krajín alebo ďalej odosielané do zvyšnej časti spoločenstva.

Последнее обновление: 2008-03-04
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Финский

arvioitujen hankintataseiden osalta hankintajärjestelmään kuuluvien tuotteiden määrien muutokset ja siitä johtuen kullekin tuotelinjalle myönnetyn tuen kokonaismäärä;

Словацкий

pokiaľ ide o predpokladané plány zásobovania, úpravy množstva výrobkov, na ktoré sa môže vzťahovať režim zásobovania, a teda aj celkovej výšky pomoci poskytnutej pre každú škálu výrobkov;

Последнее обновление: 2014-11-18
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Финский

Jos hankintaviranomaiset haluavat tehdä dynaamiseen hankintajärjestelmään perustuvan erillisen hankintasopimuksen, niiden on tiedotettava aikomuksestaan lyhennetyllä hankintailmoituksella.

Словацкий

Verejní obstarávatelia, ktorí si prajú uzavrieť osobitnú zmluvu založenú na dynamickom obstarávacom systéme, oznámia svoj zámer prostredníctvom jednoduchého oznámenia o vyhlásení metódy verejného obstarávania.

Последнее обновление: 2014-11-18
Частота использования: 2
Качество:

Источник: Анонимно

Финский

Neuvosto onasettanut niidenrahoituksen enimmäismää-räksi80prosenttia, mikäkuvastaatämänkaltaistentoi-menpiteidensuurta merkitystä erityiseen hankintajärjestelmään verrattuna.

Словацкий

Rada preukázala dôležitosťtohtotypu opatrenia v porovnaní s osobitným režimom zásobovania tým, že hornú hranicu pre opatrenia na podporu miestnej poľnohospodárskej výrobystanovila na 80 %; d)

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Финский

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettua rajoitusta ei sovelleta erityiseen hankintajärjestelmään kuuluvia raaka-aineita sisältäviin Kanariansaarilla jalostettuihin tuotteisiin, jotka:

Словацкий

Obmedzenie uvedené v prvom pododseku sa neuplatňuje na produkty, ktoré sú spracovávané na Kanárskych ostrovoch a ktoré obsahujú suroviny, na ktoré sa vzťahujú osobitné dojednania o zásobovaní, ak tieto produkty:

Последнее обновление: 2014-11-15
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Финский

Liite IX: Vakiolomake 9: Dynaamista hankintajärjestelmää koskeva lyhennetty hankintailmoitus

Словацкий

Príloha IX: Štandardný formulár 9: Zjednodušené oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania dynamickým nákupným systémom

Последнее обновление: 2014-11-18
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Финский

sen oma nimi ja osoite sekä hankinnan, puitesopimuksen tai dynaamisen hankintajärjestelmän kohde ja arvo;”

Словацкий

názov a adresa, ako aj predmet a cena zmluvy, rámcovej zmluvy alebo dynamického obstarávacieho systému;“.

Последнее обновление: 2014-11-18
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Получите качественный перевод благодаря усилиям
4,401,923,520 пользователей

Сейчас пользователи ищут:Для Вашего удобства мы используем файлы cookie. Факт перехода на данный сайт подтверждает Ваше согласие на использование cookies. Подробнее. OK