Спросить у Google

Вы искали: sijoitusmahdollisuuksien (Финский - Чешский)

Переводы пользователей

Добавлены профессиональными переводчиками и компаниями и на основе веб-страниц и открытых баз переводов.

Добавить перевод

Финский

Чешский

Информация

Финский

- tietokanavat ja keinot sijoitusmahdollisuuksien määrittämiseksi,

Чешский

- informačních kanálů a prostředků vyhledávání investičních příležitostí,

Последнее обновление: 2014-10-23
Частота использования: 6
Качество:

Источник: Анонимно

Финский

Ottaen huomioon yhdentymisen tavoitteet ja maailmankaupan kehityksen palvelujen ja sijoittautumisen alalla on tarpeen tukea palvelumarkkinoiden ja sijoitusmahdollisuuksien kehitystä parantamalla MMA:iden palvelujen ja sijoitusten pääsyä unionin markkinoille.

Чешский

Vzhledem k cílům integrace a k vývoji světového obchodu v oblasti služeb a usazování je třeba podporovat rozvoj trhů se službami a investičních možností zlepšením přístupu služeb a investic ze ZZÚ na trh Unie.

Последнее обновление: 2014-11-09
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Финский

Toimenpiteen tarkoituksena on houkutella pääomamarkkinoille enemmän sellaisia pk-yrityksiä, jotka eivät ole osallistuneet näille markkinoille aikaisemmin, ja luoda siten uusia sijoitusmahdollisuuksia.

Чешский

Cílem opatření je přilákat na akciový trh více malých a středních podniků, které se ho dříve neúčastnily, a tak vytvořit nové investiční příležitosti.

Последнее обновление: 2014-11-13
Частота использования: 2
Качество:

Источник: Анонимно

Финский

Toimenpiteen tarkoituksena on muuttaa sekä sijoittajien että pk-yritysten menettelytapoja parantamalla niiden välistä tiedonvaihtoa sijoitusmahdollisuuksista.

Чешский

Opatření má změnit chování investorů i malých a středních podniků zlepšením výměny informací o jejich možném spojení.

Последнее обновление: 2014-11-13
Частота использования: 2
Качество:

Источник: Анонимно

Финский

Kaikkien sidosryhmien pitäisi hyötyä avaintietojen muodon ja sisällön yhdenmukaistamisesta, sillä se takaa, että sijoitusmahdollisuuksia koskevat tiedot ovat johdonmukaisia ja vertailukelpoisia yhteissijoitusyritysten markkinoilla.

Чешский

Harmonizovaná pravidla pro formu a obsah zveřejňovaných informací by měla být prospěšná všem zúčastněným stranám, neboť zajistí jednotnost a srovnatelnost informací o investičních příležitostech na trhu SKIPCP.

Последнее обновление: 2014-11-11
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Финский

Vaikka pääomasijoittajana toimiva markkinataloussijoittaja omistaisi jo osuuksia yrityksestä, se tutkisi siitä huolimatta myös muita, kyseisen yrityksen ulkopuolisia sijoitusmahdollisuuksia.

Чешский

Investor v podmínkách tržního hospodářství bude i v případě, že již drží podíly nějakého podniku, přezkoumávat ostatní možnosti investic mimo uvedený podnik.

Последнее обновление: 2014-11-05
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Финский

Vaikka markkinataloussijoittaja omistaisi jo osuuksia yrityksestä, se tutkisi siitä huolimatta myös muita, kyseisen yrityksen ulkopuolisia sijoitusmahdollisuuksia.

Чешский

Investor v tržním hospodářství bude také v případě, ve kterém již vlastní podíly v podniku, zkoušet jiné možnosti investic mimo podnik.

Последнее обновление: 2014-11-05
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Финский

Rahoitusjärjestelmän vakaus (financial stability): Tila, jossa rahoitusjärjestelmä (rahoituksen välittäjät, markkinat ja markkinainfrastruktuurit) kykenee kestämään häiriöitä ja rahoitusmarkkinoiden tasapainottomuuksien purkautumisen ja joka pienentää siten sellaisten rahoituksen välityksen häiriöiden todennäköisyyttä, jotka ovat niin vakavia, että ne merkittävästi haittaavat säästöjen jakautumista kannattaviin sijoitusmahdollisuuksiin.

Чешский

Středisko evidence cenných papírů (CSD): subjekt, který (i) umožňuje zpracování a vypořádání transakcí s cennými papíry zaknihováním a (ii) aktivně se podílí na zajišťování integrity emisí cenných papírů. Cenné papíry mohou být drženy v listinné podobě (ale imobilizované) nebo v dematerializované podobě (tj. pouze jako elektronické záznamy).

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Финский

Pääomantuonti vuoden 2007 ensimmäisellä neljänneksellä oli runsasta, kun euroalueen rahoitusmarkkinoilla oli runsaasti likviditeettiä ja volatiliteetti oli vähäistä eli rahoitusmarkkinaosapuolille oli tarjolla houkuttelevia sijoitusmahdollisuuksia.

Чешский

Tento poznatek je však v souladu s přísnějšími podmínkami pro poskytování úvěrů, což potvrdily dva průzkumy bankovních půjček za třetí a čtvrté čtvrtletí, které ukazují na významné zpřísnění úvěrových standardů používaných pro podnikový sektor, zejména v případě úvěrů větším podnikům a úvěrů s delší dobou splatnosti.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Финский

Vaihtoehtoisille sijoitusmahdollisuuksille kertyvä korko on rahan hallussapidon vaihtoehtoiskustannus.

Чешский

Úrok z případného investování těchto peněz představuje náklady ušlé příležitosti při držbě bankovek.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Финский

Monissa EU:hun 1.5.2004 ja 1.1.2007 liittyneissä maissa alijäämät ovat jossain määrin tavanomainen osa lähentymisprosessia sikäli, että ne ovat osoitus suotuisista sijoitusmahdollisuuksista ja kulutuksen tasoittamisesta eri ajanjaksojen välillä. Joidenkin euroalueen ulkopuolisten EU:n jäsenvaltioiden erittäin suuret vaihto- ja pääomataseen alijäämät johtuivat kuitenkin myös suhdannetekijöistä ja vilkkaasta kotimaisesta kysynnästä.

Чешский

státech EU mimo eurozónu byl však rovněž určován cyklickými faktory a stoupající domácí poptávkou, což signalizuje ohrožení udržitelnosti zahraničních pozic, zejména při zhoršující se mezinárodní cenové a nákladové konkurenceschopnosti a zpomalení růstu vývozů.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Финский

Työnsaantimahdollisuuksien parantamiseksi kouluttamattoman työvoiman keskuudessa ja korkean työttömyyden alueilla tarvittaisiin riittävää palkkajoustoa. Työ- ja hyödykemarkkinoiden joustavuuden lisääminen loisi uusia sijoitusmahdollisuuksia ja lisäisi innovaatioita.

Чешский

K nim patří dostatečná mzdová diferenciace, která zlepší pracovní příležitosti především pro méně kvalifikované pracovníky a v oblastech s vysokou nezaměstnaností, ale také pružnější trhy zboží a služeb a pracovní trhy, které by vytvořily nové investiční příležitosti a umožnily zavádění inovací.

Последнее обновление: 2012-03-20
Частота использования: 3
Качество:

Источник: Анонимно

Финский

-tarve tarjota sijoittajille runsas valikoima kilpailevia sijoitusmahdollisuuksia ja niiden kulloisiakin tarpeita vastaava tiedonantovelvollisuus ja suoja,

Чешский

-investorům je třeba zajistit širokou škálu konkurenčních investičních příležitostí a úroveň uveřejňování a ochrany přizpůsobenou situaci každého z nich,

Последнее обновление: 2008-03-04
Частота использования: 5
Качество:

Источник: Анонимно

Финский

d) Sijoittajien ja sijoitusrahastojen välisen suhteen vääristymisen minimointi: sijoittajat valitaan tarjouskilpailun perusteella. Yksityisille sijoittajille tiedotetaan sijoitusmahdollisuuksista mainonnan avulla. Yksittäisten henkilöiden tai organisaatioiden rahastoon tekemiä sijoituksia ei rajoiteta. Sijoittajat valitaan soveltamalla vähiten edullisia ehtoja, jotka ovat tarpeen yksityisen sektorin sijoitusten saamiseksi. Jotta sijoittajien saamat liian suuret korvaukset voitaisiin estää, rahastosta saatavat edut jaetaan julkisten ja yksityisten sijoittajien kesken suhteessa niiden sijoittamiin määriin.

Чешский

d) minimalizace narušení mezi investory a investičními fondy: investoři budou vybíráni ve výběrovém řízení. Soukromým investorům bude možnost investovat oznámena formou inzerce. Z investování do fondu nebude vyloučena žádná osoba nebo organizace. Investoři budou zvoleni výběrem preferenčních podmínek tak, aby do investování byl vtažen i soukromý sektor. Aby se zabránilo nadměrné kompenzaci investorů, budou výnosy rozděleny mezi veřejné a soukromé investory podle jejich příslušného podílu na investici;

Последнее обновление: 2008-03-04
Частота использования: 5
Качество:

Источник: Анонимно

Финский

(126) Vaikka markkinataloussijoittaja omistaisi jo osuuksia yrityksestä, se tutkisi siitä huolimatta myös muita, kyseisen yrityksen ulkopuolisia sijoitusmahdollisuuksia. Markkinataloussijoittaja päättää yleensä sijoittaa julkiseen yritykseen lisävaroja vain siinä tapauksessa, että se voi odottaa saavansa sijoittamistaan varoista kohtuullisen korvauksen. Osakkaan pitkän aikavälin tuottonäkymiä ja myös tehokkuus-ja synergiaetuja ei sen vuoksi ole periaatteessa tarpeen ottaa huomioon tutkittaessa, onko pääomasijoituksessa kyse valtiontuesta. Myös osakkaan pääomasijoitusta (sen taustalla vaikuttavista syistä riippumatta) olisi sen sijaan arvioitava sen mukaan, voiko sijoittaja odottaa saavansa sijoittamistaan lisävaroista kohtuullisessa ajassa tavanomaisen tuoton.

Чешский

(126) Investor v podmínkách tržního hospodářství bude i v případě, pokud již drží podíly nějakého podniku, přezkoumávat ostatní možnosti investic mimo uvedený podnik. Pro investování dalších prostředků do veřejného podniku se rozhodne zpravidla jen tehdy, pokud za dodatečné prostředky může očekávat odpovídající renditu. Dlouhodobé vyhlídky vlastníka podílu na rentabilitu nebo také aspekty účinnosti a synergie nemusejí být tedy při otázce, zda přidělení kapitálu představuje státní podporu, v zásadě vůbec zohledněny. Namísto toho je třeba také kapitálový vklad vlastníka podílu, nezávisle na tom, jaká je motivace tohoto vkladu, poměřovat tím, zda může investor počítat s běžnou renditou za dodatečné prostředky v průběhu přiměřeného období.

Последнее обновление: 2008-03-04
Частота использования: 5
Качество:

Источник: Анонимно

Финский

(106) Komissio ei kuitenkaan voi yhtyä Saksan esittämiin väitteisiin. Vaikka markkinataloussijoittaja omistaisi jo osuuksia yrityksestä, se tutkisi siitä huolimatta myös muita, kyseisen yrityksen ulkopuolisia sijoitusmahdollisuuksia. Markkinataloussijoittaja päättää yleensä sijoittaa julkiseen yritykseen lisävaroja vain siinä tapauksessa, että se voi odottaa saavansa sijoittamistaan varoista kohtuullisen korvauksen. Osakkaan pitkän aikavälin tuottonäkymiä tai yritysimagon suojaamispyrkimystä ei sen vuoksi ole periaatteessa tarpeen ottaa huomioon tutkittaessa, onko pääomapanoksessa kyse valtiontuesta. Myös osakkaan pääomapanosta (sen taustalla vaikuttavista syistä riippumatta) olisi sen sijaan arvioitava sen mukaan, voiko sijoittaja odottaa saavansa sijoittamistaan lisävaroista kohtuullisessa ajassa tavanomaisen tuoton.

Чешский

(106) Tvrzením Německa se ale Komise nemůže řídit. Investor v tržním hospodářství bude také v případě, ve kterém již vlastní podíly v podniku, zkoušet jiné možnosti investic mimo podnik. Zpravidla se pro investici dalších prostředků do státního podniku rozhodne pouze tehdy, pokud může za tyto prostředky očekávat přiměřenou výnosnost. Dlouhodobé výhledy rentability vlastníků podílů nebo prostě snaha o pěstování image nemohou být v otázce, zda příděl kapitálu představuje státní podporu, zásadně zohledněny. Místo toho je také kapitálový vklad vlastníka podílu – lhostejno z jakéhokoli důvodu – možné měřit podle toho, zda investor může pro další prostředky počítat s normální výnosností v rámci přiměřeného časového období.

Последнее обновление: 2008-03-04
Частота использования: 5
Качество:

Источник: Анонимно

Финский

(2) Markkinakehitys huomioon ottaen on suotavaa laajentaa yhteissijoitusyritysten sijoitusmahdollisuuksia, jotta ne voivat sijoittaa muihin riittävän likvideihin rahoitusvälineisiin kuin siirtokelpoisiin arvopapereihin. Rahoitusvälineet, joihin yhteissijoitusyrityksen sijoitussalkun varoja voidaan sijoittaa, luetellaan tässä direktiivissä. Indeksin avulla suoritettava sijoitussalkun sijoitusten valinta on eräs salkunhoitomenetelmä.

Чешский

(2) Vzhledem k vývoji na trhu je žádoucí, aby byl investiční cíl SKIPCP rozšířen i na jiné dostatečně likvidní finanční nástroje, než jsou převoditelné cenné papíry. Finanční nástroje, které mohou být investičními aktivy portfolia SKIPCP, jsou uvedeny v této směrnici. Výběr investic pro portfolio pomocí indexu je technikou řízení.

Последнее обновление: 2008-03-04
Частота использования: 5
Качество:

Источник: Анонимно

Финский

(7) Yhteissijoitusyritysten yhteissijoitusyrityksiin ja muihin yhteistä sijoitustoimintaa harjoittaviin yrityksiin kohdistuvien sijoitusmahdollisuuksien kehittämistä olisi helpotettava. Tämän vuoksi on tärkeää varmistaa, ettei tällainen sijoitustoiminta heikennä sijoittajansuojaa. Koska yhteissijoitusyritykset voivat entistä helpommin sijoittaa muiden yhteissijoitusyritysten ja/tai yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavien yritysten osuuksiin, on tarpeen vahvistaa tietyt säännöt määrällisistä rajoituksista, tietojen antamisesta ja päällekkäisyyksien estämisestä.

Чешский

(7) Rozvoj příležitostí SKIPCP investovat do SKIPCP a jiných subjektů kolektivního investování by měl být usnadněn. Je tedy nezbytné zajistit, aby takové investiční aktivity nesnižovaly ochranu investorů. Z důvodu rozšířených možností SKIPCP investovat do podílových jednotek jiných SKIPCP a/nebo subjektů kolektivního investování je nezbytné, aby byla stanovena určitá pravidla ohledně kvantitativních omezení, zveřejňování údajů a ochrany před kaskádním fenoménem.

Последнее обновление: 2008-03-04
Частота использования: 5
Качество:

Источник: Анонимно

Финский

(99) Vaikka pääomasijoittajana toimiva markkinataloussijoittaja omistaisi jo osuuksia yrityksestä, se tutkisi siitä huolimatta myös muita, kyseisen yrityksen ulkopuolisia sijoitusmahdollisuuksia. Markkinataloussijoittaja päättää yleensä sijoittaa julkiseen yritykseen lisävaroja vain siinä tapauksessa, että se voi odottaa saavansa sijoittamistaan varoista kohtuullisen tuoton. Päätettäessä, onko pääomanlisäys valtiontukea, ei periaatteessa oteta huomioon sitä, onko sijoitusten taustalla tappioiden välttäminen tai kyseisten varojen hyödyntämisen tehostaminen. Myös osakkaan pääomapanosta (sen taustalla vaikuttavista syistä riippumatta) olisi näin arvioitava sen mukaan, voiko sijoittaja odottaa saavansa sijoittamistaan lisävaroista kohtuullisessa ajassa tavanomaisen tuoton.

Чешский

(99) Investor v podmínkách tržního hospodářství bude i v případě, že již drží podíly nějakého podniku, přezkoumávat ostatní možnosti investic mimo uvedený podnik. Pro investování dalších prostředků do veřejného podniku se rozhodne zpravidla jen tehdy, pokud za dodatečné prostředky může očekávat odpovídající renditu. Při zodpovězení otázky, zda kapitálový vklad představuje státní podporu, se zásadně nezohledňuje pouhé zabránění ztrátě nebo lepší využití dotyčných prostředků, než jaké bylo využití předcházející. Namísto toho je třeba také kapitálový vklad vlastníka podílu, nezávisle na tom, jaká je motivace tohoto vkladu, poměřovat tím, zda může investor počítat s běžnou renditou za dodatečné prostředky v průběhu přiměřeného období.

Последнее обновление: 2008-03-04
Частота использования: 5
Качество:

Источник: Анонимно

Получите качественный перевод благодаря усилиям
4,401,923,520 пользователей

Сейчас пользователи ищут:Для Вашего удобства мы используем файлы cookie. Факт перехода на данный сайт подтверждает Ваше согласие на использование cookies. Подробнее. OK