Спросить у Google

Вы искали: täytäntöönpanevalla (Финский - Шведский)

Переводы пользователей

Добавлены профессиональными переводчиками и компаниями и на основе веб-страниц и открытых баз переводов.

Добавить перевод

Финский

Шведский

Информация

Финский

2. ’täytäntöönpanevalla jäsenvaltiolla'sitä jäsenvaltiota, jossa eurooppalaisen maksamismääräyksen täytäntöönpanoa haetaan;

Шведский

2. Verkställande medlemsstat: den medlemsstat där verkställighet av det europeiska betalningsföreläggandet begärs.

Последнее обновление: 2008-03-04
Частота использования: 2
Качество:

Источник: Анонимно

Финский

Osapuolet varmistavat, että ne ovat antaneet ja täytäntöönpanevat lainsäädäntöä, jolla puututaan niiden lainkäyttövaltaan kuuluvia yrityksiä koskeviin kilpailun rajoituksiin.

Шведский

Parterna skall säkerställa att de har och tillämpar lagar rörande konkurrensbegränsande åtgärder som vidtas av företag under deras jurisdiktion.

Последнее обновление: 2014-11-14
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Финский

täytäntöönpaneva yksikkö

Шведский

genomförandeorgan

Последнее обновление: 2014-11-14
Частота использования: 1
Качество:

Источник: IATE

Финский

Sihteeristöpalvelut komitealle toimittaa Euroopan talouskomission täytäntöönpaneva sihteeri.

Шведский

För kommitténs sekretariat ansvarar verkställande sekreteraren för Ekonomiska kommissionen för Europa.

Последнее обновление: 2014-11-14
Частота использования: 1
Качество:

Источник: IATE

Финский

Täytäntöönpanevan jäsenvaltion Sirene-toimiston on aina ilmoitettava olinpaikka kuulutuksen tehneen jäsenvaltion Sirene-toimistolle.

Шведский

Sirenekontoret i den verkställande medlemsstaten ska alltid meddela en berörd persons vistelseort till den registrerande medlemsstatens Sirenekontor.

Последнее обновление: 2014-11-14
Частота использования: 2
Качество:

Источник: IATE

Финский

Jos osuma kohdistuu kahteen tai useampaan keskenään linkitettyyn kuulutukseen, täytäntöönpanevan jäsenvaltion Sirene-toimisto lähettää kustakin niistä G-lomakkeen.

Шведский

Vid träff på två eller flera inbördes länkade registreringar, ska Sirenekontoret i den verkställande medlemsstaten översända ett formulär G för var och en av dem.

Последнее обновление: 2014-11-14
Частота использования: 2
Качество:

Источник: IATE

Финский

”Täytäntöönpaneva jäsenvaltio”

Шведский

”Verkställande medlemsstat”

Последнее обновление: 2014-11-14
Частота использования: 2
Качество:

Источник: IATE

Финский

Täytäntöönpanevan järjestön valinta ja koordinointi muiden asiaankuuluvien rahoitusaloitteiden kanssa

Шведский

Val av genomförandeorgan och samordning med andra relevanta finansieringsinitiativ

Последнее обновление: 2014-11-09
Частота использования: 1
Качество:

Источник: IATE

Финский

iii) kilpailunvastaiseen toimintaan osallistuvien tarkoitus vaikuttaa kuluttajiin, tavarantoimittajiin tai kilpailijoihin täytäntöönpanevan osapuolen alueella;

Шведский

iii) Huruvida de som utövar de konkurrensbegränsande verksamheterna har haft för avsikt att påverka konsumenter, leverantörer eller konkurrenter inom territoriet av den part som vidtar genomförandeåtgärderna.

Последнее обновление: 2014-10-23
Частота использования: 3
Качество:

Источник: Анонимно

Финский

Jos täytäntöönpaneva jäsenvaltio voi peruuttaa liputuksen, sen on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että pyydetty toimenpide voidaan toteuttaa viipymättä.

Шведский

Om den medlemsstat som verkställer registreringen kan ta bort flaggan skall den vidta de åtgärder som krävs för att se till att åtgärden kan verkställas omedelbart.

Последнее обновление: 2014-10-20
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Финский

ohjelman täytäntöönpanevien toimivaltaisten viranomaisten valvonnasta ja niiden työn yhteensovittamisesta vastaavan vastuussa olevan keskusviranomaisen nimi;

Шведский

Utseende av den centrala myndighet som skall ansvara för övervakning och samordning av den organisation som skall ansvara för att genomföra programmet.

Последнее обновление: 2014-10-18
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Финский

"Euroopan poliittiseen yhteisöön" suunniteltiin kaksikamarisen parlamentin, täytäntöönpanevan eurooppalaisen neuvoston, ministerineuvoston ja tuomioistuimen perus tamista.

Шведский

I den "Europeiska politiska gemenskapen" skulle det finnas en parlamentarisk församling bestående av två kammare, vidare ett europeiskt verkställande råd, ett ministerråd och en domstol.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно
Предупреждение: Содержит скрытое HTML-форматирование

Финский

(2) Tätä alaa koskevat suositukset eivät vaikuta YUTP:n valmistelcvia/täytäntöönpanevia elimiä mahdol­ lisesti koskeviin, neuvostossa meneillään olevien keskusteluiden tuloksiin.

Шведский

(2) Rekommendationerna i detta avsnitt föregriper inte utvecklingen av de förberedande/genomförande organ för GUSP som de pågående diskussionerna i rådet kan resultera i.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Финский

- yhteisöaloitteita täytäntöönpanevia ohjelmia (9% rakennerahastojen antamasta rahoituksesta), katso sivut 14 - 15,

Шведский

- Handlingsprogram tillkomna på nationellt initiativ, som verkställer de ramar för gemenskapsstöd som avtalats mellan kommissionen och varje medlemsstat (89% av strukturfondernas bidrag), se sid. 5-13.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Финский

1.4.125 SADC:n täytäntöönpanevan sihteerin herra K. Mbuenden vierailu komissiossa 18. lokakuuta.

Шведский

□ Upprättandet av ett verkligt frihandelsområde mellan EU och Sydafrika efter en övergångs­period.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Финский

32 pidätysmääräyksen tai sen täytäntöönpaneva jäsenvaltio.)

Шведский

32 liga att utlämna egna medborgare till andra medlemsstater i EU.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Финский

ECOTRADE arvonlisäverosta kuudennen direktiivin 15 artiklan 5 kohdan täytäntöönpanevien kansallisten säännösten nojalla.

Шведский

ECOTRADE från skatt i de nationella bestämmelser enligt vilka artikel 15.5 i sjätte direktivet, införlivades.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Финский

Euroopan komission toimintaa säteilysuojelun alalla ohjaavat Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimus ja sitä täytäntöönpanevat neuvoston direktiivit.

Шведский

Europeiska kommissionens arbete på strålskyddsområdet styrs av Euratomfördraget och rådets genomförandedirektiv.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Финский

Jäsenvaltioiden on sisällytettävä tällainen palveluntarjoajia koskeva velvoite täytäntöönpanevaan lainsäädäntöönsä.

Шведский

Dessutom är en av utmaningarna med dessa koder hur de konkret ska genomföras, dvs. hur man ska säkerställa att denna minimiuppsättning regler tillämpas i praktiken.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Финский

Komissio pyytää myös jäsenvaltioita ja ohjelmat täytäntöönpanevia viranomaisia ottamaan huomioon eri suuntaviivat omalla tahollaan.

Шведский

Kommissionen uppmanar också medlemsstaterna och de myndigheter som genomför programmen att i sin tur ta till vara dessa möjligheter.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Получите качественный перевод благодаря усилиям
4,401,923,520 пользователей

Сейчас пользователи ищут:Для Вашего удобства мы используем файлы cookie. Факт перехода на данный сайт подтверждает Ваше согласие на использование cookies. Подробнее. OK