Спросить у Google

Вы искали: administraţia (Французский - Английский)

Переводы пользователей

Добавлены профессиональными переводчиками и компаниями и на основе веб-страниц и открытых баз переводов.

Добавить перевод

Французский

Английский

Информация

Французский

- Administraţia Naţională a Imbunătăţirilor Funciare

Английский

- Administraţia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare

Последнее обновление: 2010-09-08
Частота использования: 1
Качество:

Источник: MatteoT

Французский

Administraţia Prezidenţială (Administration présidentielle) 2.

Английский

Administraţia Prezidenţială (Presidential Administration) 2.

Последнее обновление: 2015-05-14
Частота использования: 1
Качество:

Источник: MatteoT

Французский

Administraţia Prezidenţială (Administration présidentielle) 2.

Английский

Senatul României (Romanian Senate) 3.

Последнее обновление: 2015-05-14
Частота использования: 1
Качество:

Источник: MatteoT

Французский

Adasa a exposé son activité et expérience dans la gestion des ressources hydriques à l’occasion du séminaire technique « Problèmes actuels dans la gestion et l’exploitation des eaux souterraines » organisé par l’Universitatea Tehnică de Constructii Bucureşti, Asociaţia Română a Apei et Administraţia Naţională Apele Române.

Английский

Adasa exhibited its hydric resource management activity and experience at the technical seminar “Current problems in management and exploitation of underground water” organized by the Universitatea Tehnică de Constructii Bucureşti, Asociaţia Română a Apei, and Administraţia Naţională Apele Române.

Последнее обновление: 2018-02-13
Частота использования: 1
Качество:

Источник: MatteoT

Французский

ROUMANIE – – – – – Compania Naţională "Aeroportul Internaţional Henri Coandă Bucureşti" – SA (Entreprise d'État «Aéroport international Henri Coandă Bucarest» – SA) Societatea Naţională "Aeroportul Internaţional Bucureşti – Băneasa" – SA (Entreprise d'État «Aéroport international Bucarest – Băneasa» – SA) Societatea Naţională "Aeroportul Internaţional Constanţa" – SA (Entreprise d'État «Aéroport international Constanţa» – SA) Societatea Naţională "Aeroportul Internaţional Timişoara – Traian Vuia" – SA (Entreprise d'État «Aéroport international Timişoara – Traian Vuia» – SA) Regia Autonomă "Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian – ROMATSA" (Régie autonome «Administration des services roumains du trafic aérien – ROMATSA») Regia Autonomă "Autoritatea Aeronautică Civilă Română" (Régie autonome «Autorité roumaine de régulation de l'aviation civile») Aeroporturile aflate în subordinea consiliilor locale (Aéroports placés sour l'autorité des Conseils locaux):

Английский

ROMANIA – – – – – – – Compania Naţională "Aeroportul Internaţional Henri Coandă Bucureşti" – SA (National Company "International Airport Henri Coandă Bucharest" – SA) Societatea Naţională "Aeroportul Internaţional Bucureşti – Băneasa" – SA (National Company "International Airport Bucharest – Baneasa" – SA) Societatea Naţională "Aeroportul Internaţional Constanţa" – SA (National Company "International Airport Constanţa" – SA) Societatea Naţională "Aeroportul Internaţional Timişoara – Traian Vuia" – SA (National Company "International Airport Timişoara – Traian Vuia" – SA) Regia Autonomă "Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian – ROMATSA" (Autonomous Regie "Romanian Air Traffic Services Administration - ROMATSA") Regia Autonomă "Autoritatea Aeronautică Civilă Română" (Autonomous Regie "Romanian Civil Aviation Authority") Aeroporturile aflate în subordinea consiliilor locale (The airports subordinate to Local Councils):

Последнее обновление: 2015-05-14
Частота использования: 1
Качество:

Источник: MatteoT
Предупреждение: Содержит скрытое HTML-форматирование

Французский

problèmes du sport) Societatea Naţională de Cruce Roşie (Société nationale de la Croix-Rouge roumaine) Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării (Conseil national de lutte contre les discriminations) Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989 (Secrétariat d'État chargé des problèmes des révolutionnaires de décembre 1989) Secretariatul de Stat pentru Culte (Secrétariat d'État au culte) Agenţia Naţională pentru Locuinţe (Agence nationale du logement) Casa Naţională de Pensii şi alte Drepturi de Asigurări Sociale (Caisse nationale de retraite et d'autres droits de sécurité sociale) Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (Caisse nationale d'assurance santé) Inspecţia Muncii (Inspection du travail) Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale (Office central d'État pour les problèmes spéciaux) Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă (Inspection générale pour les situations d'urgence) Agenţia Naţională de Consultanţă Agricolă (Agence nationale de conseil agricole) Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie (Agence nationale pour l'amélioration et la reproduction zootechniques) Laboratorul Central pentru Carantină Fitosanitară (Laboratoire central de quarantaine phytosanitaire) Laboratorul Central pentru Controlul Calităţii Seminţelor (Laboratoire central de contrôle de la qualité des semences) Institutul pentru Controlul Produselor Biologice şi Medicamentelor de Uz Veterinar (Institut de contrôle des produits biologiques et médicaments à usage vétérinaire) Institutul de Igienă şi Sănătate Publică şi Veterinară (Institut d'hygiène et de santé publique vétérinaire) Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală (Institut de diagnostic et de santé animale) Institutul de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor (Institut d'État pour les essais et l'enregistrement des variétés) Banca de Resurse Genetice Vegetale (Banque de ressources génétiques végétales) Institutul Diplomatic Roman (Institut diplomatique roumain) Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat (Administration nationale des réserves de l'État) Agenţia Naţională pentru Dezvoltarea şi Implementarea Programelor de Reconstrucţie a Zonelor Miniere (Agence nationale pour l'élaboration et la mise en œuvre de programmes de reconstruction dans les régions minières) Agenţia Naţională pentru Substanţe şi Preparate Chimice Periculoase (Agence nationale des substances chimiques dangereuses) Agenţia Naţională de Control al Exporturilor Strategice şi al Interzicerii Armelor Chimice (Agence nationale de contrôle des exportations stratégiques et d'interdiction des armes chimiques) Agenţia Naţională pentru Supravegherea Radioactivităţii Mediului (Agence nationale de surveillance de la radioactivité de l'environnement) Administraţia Rezervaţiei Biosferei «Delta Dunării» Tulcea (Administration de la réserve naturelle de biosphère «Danube Delta»-Tulcea) Regia Naţională a Pădurilor (ROMSILVA) (Administration des forêts domaniales) Administraţia Naţională Apele Române (Administration nationale des eaux roumaines) Administratia Nationala de Meteorologie (Administration nationale de météorologie) Comisia Naţională pentru Reciclarea Materialelor (Commission nationale pour le

Английский

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (National House of Health Insurance) Inspecţia Muncii (Labour Inspection) Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale (Central State Office for Special Problems) Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă (General Inspectorate for Emergency Situations) Agenţia Naţională de Consultanţă Agricolă (National Agency for Agricultural Counselling) Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie (National Agency for Improvement and Zootechnic Reproduction) Laboratorul Central pentru Carantină Fitosanitară (Central Laboratory of Phytosanitary Quarantine) Laboratorul Central pentru Controlul Calităţii Seminţelor (Central Laboratory for Seeds Quality Control) Institutul pentru Controlul Produselor Biologice şi Medicamentelor de Uz Veterinar (Institute for the Control of Veterinary Biologicals and Medicines) Institutul de Igienă şi Sănătate Publică şi Veterinară (Hygiene Institute of Veterinary Public Health) Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală (Institute for Diagnosis and Animal Health) Institutul de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor (State Institute for Variety Testing and Registration) Banca de Resurse Genetice Vegetale (Genetical Vegetal Resources Bank) Institutul Diplomatic Roman (Romanian Diplomatic Institute) Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat (National Administration of State Reserves) Agenţia Naţională pentru Dezvoltarea şi Implementarea Programelor de Reconstrucţie a Zonelor Miniere (National Agency for the Development and the Implementation of the Mining Regions Reconstruction Programs) Agenţia Naţională pentru Substanţe şi Preparate Chimice Periculoase (National Agency for Dangerous Chemical Substances) Agenţia Naţională de Control al Exporturilor Strategice şi al Interzicerii Armelor Chimice (National Agency for the Control of Strategic Exports and Prohibition of Chemical Weapons) Agenţia Naţională pentru Supravegherea Radioactivităţii Mediului (National Agency for Environment Radioactivity Surveillance) Administraţia Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării" Tulcea (Administration of Natural Biosphere Reservation-"Danube Delta"-Tulcea) Regia Naţională a Pădurilor (ROMSILVA) (National Forests Administration) Administraţia Naţională Apele Române (Romanian Waters National Administration) Administratia Nationala de Meteorologie (National Administration of Meteorology) Comisia Naţională pentru Reciclarea Materialelor (National Commission for Materials Recycling) Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare (National Commission for Nuclear Activity Control) Agenţia Naţională pentru Ştiinţă, Tehnologie şi Inovare (National Agency for Science, Technology and Innovation) Agenţia Naţională pentru Comunicaţii şi Informatică (National Agency for Communication and Informatics)

Последнее обновление: 2015-05-14
Частота использования: 1
Качество:

Источник: MatteoT
Предупреждение: Содержит скрытое HTML-форматирование

Французский

«Administration de la zone franche de Curtici») Banca Naţională a României (Banque nationale de Roumanie) Regia Autonomă «Monetăria Statului» (Régie autonome «Monnaie d'État de Roumanie») Regia Autonomă «Imprimeria Băncii Naţionale» (Régie autonome «Imprimerie de la Banque nationale») Regia Autonomă «Imprimeria Naţională» (Régie autonome «Imprimerie nationale») Regia Autonomă «Monitorul Oficial» (Régie autonome «Journal officiel») Regia Autonomă «Rasirom» (Régie autonome «Rasirom») Regia Autonomă «Unifarm» Bucureşti (Régie autonome «Unifarm» Bucureşti) Regia Autonomă «România Film» (Régie autonome «România Film») Compania Naţională «Loteria Română» (Compagnie nationale «Loterie roumaine») Compania Naţională «Romtehnica» (Compagnie nationale «Romtehnica») Compania Naţională «Romarm» (Compagnie nationale «Romarm») Regia Autonomă «Romavia» (Régie autonome «Romavia») Agenţia Naţională de Presă ROMPRES (Agence de presse nationale ROMPRES) Regia Autonomă «Editura Didactică şi Pedagogică» (Régie autonome «Maison d'édition didactique et pédagogique») Regia Autonomă «Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat» (Régie autonome «Administration du patrimoine de l'État et protocole»)

Английский

House") Regia Autonomă "Monitorul Oficial" (Autonomous Regie "Official Gazette") Regia Autonomă "Rasirom" (Autonomous Regie "Rasirom") Regia Autonomă "Unifarm" Bucureşti (Autonomous Regie "Unifarm" Bucureşti) Regia Autonomă "România Film" (Autonomous Regie "Romania Film") Compania Naţională "Loteria Română" (National Company "Romanian Lottery") Compania Naţională "Romtehnica" (National Company "Romtehnica") Compania Naţională "Romarm" (National Company "Romarm") Regia Autonomă "Romavia" (Autonomous Regie "Romavia") Agenţia Naţională de Presă ROMPRES (National News Agency ROMPRES) Regia Autonomă "Editura Didactică şi Pedagogică" (Autonomous Regie "Didactic and Pedagogical Publishing House") Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" (Autonomous Regie "Administration of State Patrimony and Protocol")

Последнее обновление: 2015-05-14
Частота использования: 1
Качество:

Источник: MatteoT
Предупреждение: Содержит скрытое HTML-форматирование

Французский

Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii (Conseil national pour l'étude des archives de la Securitate) Avocatul Poporului (Avocat du Peuple) Autoritatea Electorala Permanenta (Autorité électorale permanente) Institutul Naţional de Administraţie (INA) (Institut national de l'administration) Inspectoratul Naţional pentru Evidenţa Persoanelor (Inspection nationale des registres personnels) Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci (OSIM) (Office d'État chargé des inventions et des marques commerciales) Oficiul Român pentru Drepturile de Autor (ORDA) (Office roumain des droits d'auteur) Oficiul Naţional pentru Protejarea Patrimoniului (Office national de protection du patrimoine) Agentia Nationala Antidrog (Agence nationale de lutte contre la drogue) Biroul Român de Metrologie Legală (Bureau roumain de métrologie légale) Inspecţia de Stat în Construcţii (Inspection d'État dans le bâtiment) Compania Naţională de Investiţii (Compagnie nationale d'investissement) Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale (Compagnie nationale roumaine des autoroutes et routes nationales) Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara (Agence nationale du cadastre et des annonces immobilières) Direcţia topografică militară (Département de topographie militaire) Administratia Nationala a Îmbunătăţirilor Funciare (Administration nationale chargée de l'amélioration foncière) Garda Financiară (Brigade financière) Garda Naţională de Mediu (Garde nationale de l'environnement) Institutul Naţional de Expertize Criminalistice (Institut national d'expertise criminologique) Institutul Naţional al Magistraturii (Institut national de la magistrature) Institutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Magistraţilor (Institut national de formation professionnelle des magistrats) Institutul Naţional de Criminologie (Institut national de criminologie) Centrul de Pregătire şi Perfecţionare a Grefierilor şi a Celuilalt Personal Auxiliar de Specialitate (Centre de formation et de perfectionnement des greffiers et autres personnels auxiliaires spécialisés) Direcţia Generală a Penitenciarelor (Direction générale de l'administration pénitentiaire) Oficiul Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat (Office du registre national des informations classées secret d'État) Autoritatea Nationala a Vămilor (Autorité douanière nationale) Regia Autonomă «Administraţia Zonei Libere Constanţa-Sud» (Régie autonome «Administration de la zone franche de Constanţa-Sud») Regia Autonomă «Administraţia Zonei Libere Brăila» (Régie autonome «Administration de la zone franche de Brăila») Regia Autonomă «Administraţia Zonei Libere Galaţi» (Régie autonome «Administration de la zone franche de Galaţi») Regia Autonomă «Administraţia Zonei Libere Sulina» (Régie autonome «Administration de la zone franche de Sulina») Regia Autonomă «Administraţia Zonei Libere Giurgiu» (Régie autonome «Administration de la zone franche de Giurgiu») Regia Autonomă «Administraţia Zonei Libere Curtici» (Régie autonome

Английский

Record) Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci (OSIM) (State Office for Inventions and Trademarks) Oficiul Român pentru Drepturile de Autor (ORDA) (Romanian Office for Author Rights) Oficiul Naţional pentru Protejarea Patrimoniului (National Office for Patrimony Protection) Agentia Nationala Antidrog (National Antidrug Agency) Biroul Român de Metrologie Legală (Romanian Bureau of Legal Metrology) Inspecţia de Stat în Construcţii (State Inspection in Construction) Compania Naţională de Investiţii (Natonal Company for Investements) Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale (Romanian National Company of Motorways and National Roads) Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara (National Agency for Cadastre and Real Estate Advertising) Direcţia topografică militară (Department of Military Topography) Administratia Nationala a Îmbunătăţirilor Funciare (National Administration of Land Improvements) Garda Financiară (Financial Guard) Garda Naţională de Mediu (National Guard for Environment) Institutul Naţional de Expertize Criminalistice (National Institute for Criminological Expertise) Institutul Naţional al Magistraturii (National Institute of Magistracy) Institutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Magistraţilor (National Institute for Magistrates' Professional Training) Institutul Naţional de Criminologie (National Institute of Criminology) Centrul de Pregătire şi Perfecţionare a Grefierilor şi a Celuilalt Personal Auxiliar de Specialitate (Training Center for Courtclerks and Other Auxiliary Specialised Personnel) Direcţia Generală a Penitenciarelor (General Directorate for Penitentiaries) Oficiul Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat (National Register Office of State Secret Information) Autoritatea Nationala a Vămilor (National Customs Authority) Regia Autonomă "Administraţia Zonei Libere Constanţa-Sud" (Autonomous Regie "Free Zone Administration Constanţa-Sud") Regia Autonomă "Administraţia Zonei Libere Brăila" (Autonomous Regie "Free Zone Administration Brăila") Regia Autonomă "Administraţia Zonei Libere Galaţi" (Autonomous Regie "Free Zone Administration Galaţi") Regia Autonomă "Administraţia Zonei Libere Sulina" (Autonomous Regie "Free Zone Administration Sulina") Regia Autonomă "Administraţia Zonei Libere Giurgiu" (Autonomous Regie "Free Zone Administration Giurgiu") Regia Autonomă "Administraţia Zonei Libere Curtici" (Autonomous Regie "Free Zone Administration Curtici") Banca Naţională a României (National Bank of Romania) Regia Autonomă "Monetăria Statului" (Autonomous Regie "State Mint of Romania") Regia Autonomă "Imprimeria Băncii Naţionale" (Autonomous Regie "Printing House of the National Bank") Regia Autonomă "Imprimeria Naţională" (Autonomous Regie "National Printing

Последнее обновление: 2015-05-14
Частота использования: 1
Качество:

Источник: MatteoT
Предупреждение: Содержит скрытое HTML-форматирование

Французский

Лицата, които по силата на специални или изключителни права осъществяват експлоат ация на цяло или част от пристанище за обществен транспорт с регионално значение, п осочено в Приложение № 2 към чл.103а на Закона за морските пространства, вътрешни те водни пътища и пристанищата на Република България (обн., ДВ, бр.12/11.02.2000) (Entités qui, sur la base de droits spéciaux ou exclusifs, exploitent des ports ou parties de port pour le transport public d'importance régionale, énumérées dans l'annexe 2 de l'article 103 bis de la loi sur l'espace maritime, les voies navigables intérieures et les ports de la République de Bulgarie (publiée au Journal officiel n° 12 du 11.2.2000) ROUMANIE Compania Naţională "Administraţia Porturilor Maritime" SA Constanţa (Entreprise d'État «Administration des ports maritimes» SA Constanţa) Compania Naţională "Administraţia Canalelor Navigabile SA" (Entreprise d'État «Administration des ports maritimes» SA Canalelor Navigabile) Compania Naţională de Radiocomunicaţii Navale "RADIONAV" SA (Entreprise d'État de radiocommunications navales «RADIONAV» SA) Regia Autonomă "Administraţia Fluvială a Dunării de Jos" (Régie autonome «Administration fluviale du Bas-Danube») Compania Naţională "Administraţia Porturilor Dunării Maritime" (Entreprise d'État «Administration portuaire maritime du Danube») Compania Naţională "Administraţia Porturilor Dunării Fluviale" SA (Entreprise d'État «Administration portuaire fluviale du Danube») Agenţia Română de Intervenţii şi Salvare Navală – ARISN (Agence roumaine pour les interventions et le sauvetage en mer- ARISN) Porturile:

Английский

Appendix 3 ENTITIES OPERATING IN THE UTILITIES SECTOR Entities which procure in accordance with the provisions of this title Section 1 Contracting entities in the field of maritime or inland port or other terminal facilities BULGARIA ДП "Пристанищна инфраструктура" (Government Company "Ports Infrastructure").

Последнее обновление: 2015-05-14
Частота использования: 1
Качество:

Источник: MatteoT
Предупреждение: Содержит скрытое HTML-форматирование

Получите качественный перевод благодаря усилиям
4,401,923,520 пользователей

Сейчас пользователи ищут:Для Вашего удобства мы используем файлы cookie. Факт перехода на данный сайт подтверждает Ваше согласие на использование cookies. Подробнее. OK