Спросить у Google

Вы искали: kappa (Французский - Латышский)

Переводы пользователей

Добавлены профессиональными переводчиками и компаниями и на основе веб-страниц и открытых баз переводов.

Добавить перевод

Французский

Латышский

Информация

Французский

kappa

Латышский

kapa

Последнее обновление: 2011-10-23
Частота использования: 5
Качество:

Французский

Kappa

Латышский

Kapa

Последнее обновление: 2012-09-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Wikipedia

Французский

(Affaire COMP/M.3935 — Jefferson Smurfit/Kappa)

Латышский

(Lieta Nr. COMP/M.3935 — Jefferson Smurfit/Kappa)

Последнее обновление: 2008-03-04
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Французский

L’eluxadoline a également un effet agoniste sur les récepteurs opioïdes kappa (ROκ).

Латышский

Eluksadolīns ir arī kappa opioīdu receptoru agonists (κOR).

Последнее обновление: 2017-04-26
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Французский

Cette interférence peut impacter la détermination de la réponse complète et possiblement de la rechute après une réponse complète chez les patients présentant une protéine de myélome IgG kappa.

Латышский

Mijiedarbība var ietekmēt pilnīgas atbildes reakcijas noteikšanu un, iespējams, recidīvu pēc pilnīgas atbildes reakcijas pacientiem ar IgG kappa mielomas olbaltumvielu.

Последнее обновление: 2017-04-26
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Французский

En utilisant des valeurs des coefficients kappa de Fleiss, la concordance inter-imageur allait de 0,75 à 0,85.

Латышский

Vērtētāju vienprātības rādītāja Fleissa kappa vērtības variēja no 0,75 līdz 0,85.

Последнее обновление: 2017-04-26
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Французский

Son principal principe actif, la salvinorine-A, est un puissant agoniste récepteur kappa d’opiacés.

Латышский

Galvenā aktīvā viela, salvinorīns-A, ir spējīgs kappa opioīdu receptoru agonists.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Французский

Cette interférence peut impacter l’évaluation de la réponse complète et de la progression de la maladie chez certains patients ayant un myélome à IgG kappa.

Латышский

Dažiem pacientiem ar IgG kappa mielomas proteīnu šī ietekme var traucēt pilnīgas atbildes reakcijas un slimības progresēšanas noteikšanu.

Последнее обновление: 2017-04-26
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Французский

L'ibritumomab tiuxétan est un anticorps monoclonal murin IgG1 kappa recombinant, spécifique de l’ antigène CD20 des lymphocytes B.

Латышский

Ibritumomaba tiuksetāns ir rekombinananta no grauzējiem iegūta IgG1 kappa monoklonāla antiviela, kas ir specifiska B- šūnu antigēnam CD20.

Последнее обновление: 2012-04-12
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Французский

L'ibritumomab tiuxétan est un anticorps monoclonal murin IgG1 kappa recombinant, spécifique de l’ antigène CD20 des lymphocytes B.

Латышский

Ibritumomaba tiuksetāns ir rekombinananta no grauzējiem iegūta IgG1 kappa monoklonāla antiviela, kas ir specifiska B- šūnu antigēnam CD20.

Последнее обновление: 2011-10-23
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно
Предупреждение: Это сопоставление может быть неверным.
Удалите его, если считаете, что это так.

Французский

L'efalizumab est une immunoglobuline de type IgG1 kappa contenant des séquences humaines pour les régions constantes et des séquences murines pour les régions hypervariables des chaînes légères et lourdes.

Латышский

Efalizumabs ir IgG1 kappa imūnglobulīns, kas satur cilvēka aminoskābju noteiktu reģionu sekvences un peļu vieglo un smago ķēžu atbilstošās sekvences.

Последнее обновление: 2017-04-26
Частота использования: 2
Качество:

Источник: Анонимно

Французский

L'efalizumab est une immunoglobuline de type IgG1 kappa contenant des séquences humaines pour les régions constantes et des séquences murines pour les régions hypervariables des chaînes légères et lourdes.

Латышский

Efalizumabs ir IgG1 kappa imūnglobulīns, kas satur cilvēka aminoskābju noteiktu reģionu sekvences un peļu vieglo un smago ķēžu atbilstošās sekvences.

Последнее обновление: 2011-10-23
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно
Предупреждение: Это сопоставление может быть неверным.
Удалите его, если считаете, что это так.

Французский

L'accord inter-évaluateurs d'après les valeurs de kappa selon Fleiss était compris entre 0,68 et 0,87.

Латышский

Vērtētāju vienprātības rādītāja Fleissa kappa vērtības bija robežās no 0,68 līdz 0,87.

Последнее обновление: 2017-04-26
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Французский

La buprénorphine est un agoniste partiel/ antagoniste qui se fixe respectivement au niveau des récepteurs opioïdes cérébraux μ (mu) et κ (kappa).

Латышский

Buprenorfīns ir opioīdu daļējs agonists/ antagonists, kas saistās ar μ (mī) un κ (kappa) receptoriem smadzenēs.

Последнее обновление: 2012-04-12
Частота использования: 2
Качество:

Источник: Анонимно

Французский

Cela peut conduire à des résultats faussement positifs de l’EPS et de l’IFE chez les patients ayant un myélome de type IgG kappa, impactant l’évaluation initiale des réponses complètes selon les critères de l’«International Myeloma Working Group » (IMWG).

Латышский

Tas var izraisīt pseidopozitīvus SPE un IFE testu rezultātus pacientiem ar IgG kappa mielomas proteīnu, ietekmējot sākotnējo pilnīgas atbildes reakcijas vērtējumu atbilstoši Starptautiskās Mielomas darba grupas (International Myeloma Working Group; IMWG) kritērijiem.

Последнее обновление: 2017-04-26
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Французский

Dans les études ADVANCE MPI 1 et ADVANCE MPI 2, les kappas pondérés (Cicchetti-Allison et Fleiss-Cohen) du score médian de la catégorie de taille d’ischémie, par trois lecteurs, en aveugle (en considérant les segments avec absorption normale au repos et réduction légère/équivoque de l’absorption sous stress comme non ischémiques) pour les études combinées du régadénoson avec l’examen à l’adénosine ont été modérés (0,53 et 0,61 respectivement), tout comme les kappas pondérés des deux examens consécutifs à l’adénosine (0,50 et 0,55 respectivement).

Латышский

ADVANCE MPI 1 un ADVANCE MPI 2 pētījumā, Cicchetti-Allison un Fleiss-Cohen svērtās vidējo vērtību kappas trim aizklātām personām attiecībā uz to išēmiskā izmēra kategoriju (neskaitot segmentus ar parasto atpūtas uzkrāšanos un vieglu/apšaubāmu slodzes redukcijas uzkrāšanos kā išēmisku) regadenosona kombinētajos pētījumos ar adenozīna skenēšanu bija mērenas, attiecīgi 0,53 un 0,61; tāpat kā svērtās kappas diviem adenozīna skenējumiem pēc kārtas, attiecīgi 0,50 un 0,55.

Последнее обновление: 2017-04-26
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Французский

Daratumumab est un anticorps monoclonal humain de type IgG kappa pouvant être détecté, à la fois sur l’électrophorèse des protéines sériques (EPS) et l’immunofixation (IFE) utilisées pour le contrôle clinique de la protéine-M endogène (voir rubrique 4.5).

Латышский

Daratumumabs ir cilvēka IgG kappa monoklonāla antiviela, ko var atklāt gan seruma proteīnu elektroforēzē (SPE), gan imūnfiksācijas (IFE) testos, ko izmanto klīniskai endogēnā M-proteīna kontrolei (skatīt 4.5. apakšpunktu).

Последнее обновление: 2017-04-26
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Французский

L'alemtuzumab est un anticorps IgG1 kappa présentant des régions variables et constantes humaines, ainsi que des régions hypervariables de liaison à l’antigène obtenues à partir d'un anticorps monoclonal murin (rat).

Латышский

Alemtuzumabs ir IgG1 kapa antiviela ar cilvēka mainīgās daļas un nemainīgiem rajoniem un komplementāri- noteicošiem rajoniem no peļveidīgo (žurkas) monoklonālās antivielas.

Последнее обновление: 2017-04-26
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Французский

L'inhibition du protéasome par le bortézomib affecte les cellules cancéreuses de nombreuses façons, incluant, mais de manière non limitative, l’altération des protéines régulatrices, qui contrôlent la progression du cycle cellulaire et l'activation du facteur nucléaire kappa B (NF-kB).

Латышский

Bortezomiba mediētā proteasomu inhibīcija iedarbojas uz vēža šūnām vairākos veidos, ieskaitot, bet neaprobežojoties tikai ar regulējošo olbaltumvielu izmaiņām, kas kontrolē šūnas cikla attīstību un kodola faktora kappa B (NF-kB) aktivāciju.

Последнее обновление: 2017-04-26
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Французский

L'inhibition du protéasome par le bortézomib affecte les cellules cancéreuses de nombreuses façons, incluant, mais de manière non limitative, l’altération des protéines régulatrices, qui contrôlent la progression du cycle cellulaire et l'activation du facteur nucléaire kappa B (NF-kB).

Латышский

Bortezomiba mediētā proteasomu inhibīcija iedarbojas uz vēža šūnām vairākos veidos, ieskaitot, bet neaprobežojoties tikai ar regulējošo proteīnu izmaiņām, kas kontrolē šūnas cikla attīstību un kodola faktora kappa B (NF-kB) aktivāciju.

Последнее обновление: 2017-04-26
Частота использования: 2
Качество:

Источник: Анонимно

Получите качественный перевод благодаря усилиям
4,401,923,520 пользователей

Сейчас пользователи ищут:Для Вашего удобства мы используем файлы cookie. Факт перехода на данный сайт подтверждает Ваше согласие на использование cookies. Подробнее. OK