Спросить у Google

Вы искали: inaliénable (Французский - Чешский)

Переводы пользователей

Добавлены профессиональными переводчиками и компаниями и на основе веб-страниц и открытых баз переводов.

Добавить перевод

Французский

Чешский

Информация

Французский

Droit inaliénable

Чешский

Statut

Последнее обновление: 2014-05-24
Частота использования: 3
Качество:

Источник: Wikipedia

Французский

Le droit des propriétaires de navires de limiter leur responsabilité est [donc] quasiment inaliénable.

Чешский

Právo majitelů plavidel omezit svou odpovědnost je [tedy] téměř nezcizitelné.

Последнее обновление: 2017-04-07
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Wikipedia

Французский

«La liberté de mouvement par-delà les frontières nationales est un droit inaliénable de tout citoyen européen.

Чешский

„Volný pohyb přes hranice států je neochvějným právem každého evropského občana.

Последнее обновление: 2017-04-25
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Wikipedia

Французский

5.16 Le CESE rappelle que le droit de vote est un droit humain inaliénable, reconnu par la convention des Nations unies à toutes les personnes handicapées.

Чешский

5.16 EHSV připomíná, že volební právo je nezcizitelné lidské právo, které úmluva OSN považuje za právo všech osob se zdravotním postižením.

Последнее обновление: 2017-04-07
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Wikipedia

Французский

Le droit de voir sa cause entendue par un tribunal impartial est inaliénable et l’on ne peut y renoncer comme on le pourrait à une garantie procédurale.

Чешский

Právo na nestranný soud je nezcizitelné a nelze se jej vzdát podobně jako procesní záruky.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Wikipedia

Французский

La zone attribuée ne porte pas atteinte à la sphère inaliénable de la vie privée et donne suffisamment de latitude pour garantir l’accès à tous les avantages prévus par la présente directive.

Чешский

Vymezené území nesmí narušovat nedotknutelnost soukromí a musí poskytovat dostatečný prostor pro zajištění přístupu ke všem výhodám vyplývajícím z této směrnice.

Последнее обновление: 2014-11-08
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Wikipedia

Французский

L’option 3a (droit inaliénable à une rémunération équitable pour les ventes en ligne) apparaît prometteuse mais prématurée à ce stade.

Чешский

Možnost 3a (právo na spravedlivou odměnu za prodej on-line) se zdá být slibná, ale je v tomto stádiu předčasná.

Последнее обновление: 2017-04-07
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Wikipedia

Французский

Pour y remédier, une possibilité serait d’instaurer un droit inaliénable à la rémunération de leur droit de mise à disposition, géré obligatoirement de façon collective.

Чешский

Aby se tato situace napravila, jednou možností by bylo zavést nezadatelné právo na odměnu za jejich právo na „zpřístupnění“ spravované povinně na kolektivním základě.

Последнее обновление: 2017-04-07
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Wikipedia

Французский

La zone fixée ne porte pas atteinte à la sphère inaliénable de la vie privée et donne suffisamment de latitude pour garantir l’accès à tous les avantages prévus par la présente directive.

Чешский

Vymezené území nesmí narušovat nedotknutelnost soukromí a musí poskytovat dostatečný prostor pro zajištění přístupu ke všem výhodám vyplývajícím z této směrnice.

Последнее обновление: 2017-04-07
Частота использования: 3
Качество:

Источник: Wikipedia

Французский

Un droit inaliénable à la rémunération est-il nécessaire au niveau européen pour garantir aux auteurs audiovisuels une rémunération proportionnée pour les utilisations en ligne de leurs œuvres après le transfert de leur droit de mise à disposition?

Чешский

Je na evropské úrovni zapotřebí nezadatelné právo na odměnu pro autory audiovizuálních děl, aby se zaručila úměrná odměna za používání jejich děl on-line poté, co převedli své právo na zpřístupnění?

Последнее обновление: 2017-04-07
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Wikipedia

Французский

Le CESE a pour mission inaliénable et non négociable d'assurer que la communication d'informations aux consommateurs de biens et de produits alimentaires soit toujours et constamment la plus transparente possible.

Чешский

Nezcizitelnou a nepřenosnou úlohou EHSV je zachovávat vždy a pořád maximální transparentnost sdělení uživatelům zboží a potravin.

Последнее обновление: 2017-04-07
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Wikipedia

Французский

La pleine jouissance des droits fondamentaux par les femmes et les filles fait partie de manière inaliénable, intégrale et indissociable des droits universels de la personne, et est essentielle pour la promotion des femmes et des filles et le progrès de la paix, de la sécurité et du développement.

Чешский

Plné požívání základních práv ženami a dívkami je nezcizitelnou, nedílnou a nedělitelnou součástí všeobecných lidských práv a je nezbytné pro lepší postavení žen a dívek a pro mír, bezpečnost a rozvoj.

Последнее обновление: 2017-04-07
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Wikipedia

Французский

On pourrait faire valoir que les interprètes ou exécutants, eux aussi, devraient bénéficier, sur une base harmonisée, d'un droit inaliénable à la rémunération, dont ils bénéficieraient même après le transfert de leur droit exclusif de mise à disposition.

Чешский

Dalo by se namítnout, že výkonní umělci by měli mít také na harmonizovaném základě nárok na nezadatelné právo na odměnu, z níž by měli prospěch i poté, co převedli své výhradní právo na zpřístupnění.

Последнее обновление: 2017-04-07
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Wikipedia

Французский

Afin de limiter les effets du transfert contractuel systématique des droits exclusifs des interprètes aux maisons de disques, l'AI étudie la possibilité d'instaurer un droit inaliénable à rémunération que les interprètes conserveraient même après avoir transféré leur droit de mise à disposition à un producteur.

Чешский

Aby se omezil účinek systematického smluvního převádění výlučných práv výkonných umělců na nahrávací společnosti, zkoumá posouzení dopadů možnost „nezadatelného“ práva na odměnu, k níž by výkonní umělci byli oprávněni i po převodu práva na zpřístupnění na výrobce zvukových záznamů.

Последнее обновление: 2017-04-07
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Wikipedia

Французский

Un droit inaliénable à la rémunération est-il nécessaire au niveau européen pour garantir aux interprètes et exécutants d’œuvres audiovisuelles une rémunération proportionnée pour les utilisations en ligne de leurs interprétations et exécutions après le transfert de leur droit de mise à disposition?

Чешский

Je na evropské úrovni zapotřebí nezadatelné právo na odměnu pro audiovizuální výkonné umělce, aby se zaručila úměrná odměna za používání jejich výkonů on-line poté, co převedli své právo zpřístupnění?

Последнее обновление: 2017-04-07
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Wikipedia

Французский

La Commission peut accepter en principe l'amendement 4, sous réserve de la suppression de la phrase suivante : «La dignité humaine est inaliénable ; elle ne tolère aucune exclusion ni limitation et constitue le fondement et l'origine de tous les instruments juridiques élaborés à l'échelle nationale et internationale en vue de protéger les droits de l'homme.»

Чешский

Komise může v zásadě přijmout změnu 4 s výhradou vypuštění části: „Lidská důstojnost je nedotknutelná; nepřipouští žádné vyloučení ani omezení a je základem a původem všech právních nástrojů vyvinutých na vnitrostátní a mezinárodní úrovni pro ochranu lidských práv.“

Последнее обновление: 2017-04-07
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Wikipedia

Французский

L'option 3a (droit inaliénable à rémunération équitable) semble prématurée car on ignore qui paierait cette rémunération et il est difficile d'évaluer l'avantage financier qu'elle procurerait.

Чешский

Možnost 3a (nezadatelné právo na spravedlivou odměnu) se zdá být předčasná, neboť není jasné, kdo by platil tuto odměnu a je obtížné odhadnout finanční přínos.

Последнее обновление: 2017-04-07
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Wikipedia

Французский

Concernant la présomption d'innocence, le CESE souhaite insister sur le fait que personne n'est coupable tant qu'un jugement définitif n'a pas été prononcé et que ce droit est inaliénable.

Чешский

Ohledně presumpce neviny by EHSV rád zdůraznil, že nikdo není vinen dříve, než byl přijat konečný rozsudek, to je nezadatelné právo.

Последнее обновление: 2017-04-07
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Wikipedia

Французский

2.4 La Commission justifie le choix de l'instrument de la directive par le fait que c'est le seul moyen d'établir un équilibre entre les droits inaliénables des travailleurs en termes de libre circulation et la flexibilité d'application dont doivent bénéficier les législateurs nationaux, dans le respect des spécificités nationales des régimes complémentaires de pension.

Чешский

2.4 Komise odůvodňuje volbu směrnice jako nástroje tím, že jen tak může být vytvořen vyvážený vztah mezi nutnými právy zaměstnanců na volný pohyb a nezbytnou flexibilitou národních zákonodárců při provádění za současného zohlednění národních zvláštností systémů penzijního připojištění.

Последнее обновление: 2017-04-07
Частота использования: 4
Качество:

Источник: Анонимно

Французский

2.4 La Commission justifie le choix de l'instrument de la directive par le fait que c'est le seul moyen d'établir un équilibre entre les droits inaliénables des travailleurs en termes de libre circulation et la flexibilité d'application dont doivent bénéficier les législateurs nationaux, dans le respect des spécificités nationales des régimes complémentaires de pension.

Чешский

2.4 Komise odůvodňuje volbu směrnice jako nástroje tím, že jen tak může být vytvořen vyvážený vztah mezi nutnými právy zaměstnanců na volný pohyb a nezbytnou flexibilitou národních zákonodárců při provádění za současného zohlednění národních zvláštností systémů penzijního připojištění.

Последнее обновление: 2017-04-07
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Получите качественный перевод благодаря усилиям
4,401,923,520 пользователей

Сейчас пользователи ищут:Для Вашего удобства мы используем файлы cookie. Факт перехода на данный сайт подтверждает Ваше согласие на использование cookies. Подробнее. OK