Спросить у Google

Вы искали: nejtěsnějším (Чешский - Английский)

Переводы пользователей

Добавлены профессиональными переводчиками и компаниями и на основе веб-страниц и открытых баз переводов.

Добавить перевод

Чешский

Английский

Информация

Чешский

Utkání tedy skončilo nejtěsnějším možných rozdílem, 2:1.

Английский

Utkání tedy skončilo nejtěsnějším možných rozdílem, 2:1.

Последнее обновление: 2018-02-13
Частота использования: 1
Качество:

Чешский

Také si všimněte, že v nejtěsnějším kontaktu s pesticidy jsou naši zemědělci.

Английский

Also note, it is our farmers who are in most direct contact with pesticides.

Последнее обновление: 2012-02-28
Частота использования: 1
Качество:

Чешский

Varianta 2: Stromek byl pravidelně přesazován, a mohl si tak vytvořit hodně kořenů v co nejtěsnějším prostoru.

Английский

Variant 2: The tree was replanted regularly and was thus able to form a lot of roots in the tightest of spaces; when the tree and its solid root ball are transferred to the new planting location, it can therefore grow better than Variant 1 trees.

Последнее обновление: 2018-02-13
Частота использования: 1
Качество:

Чешский

Italští chrtíci jsou velice závislí na svých lidech. Využijí každý okamžik k tomu, aby mu mohli být nablízku v co nejtěsnějším kontaktu.

Английский

They use every moment to be as close to you as possible.

Последнее обновление: 2018-02-13
Частота использования: 1
Качество:

Чешский

Bitva viděl všechny tři společnosti držet # 2 pořadí v určitém okamžiku v uplynulém roce, a poslední dopravní čísla ukazují jednu z nejtěsnější nahrnutí tří subjektů v měsících, s Party Poker sedmidenní klouzavý průměr na 3300, iPoker je v 3200, a Full Tilt Poker je na 3050 (jak 19. března roku 2013).

Английский

The battle has seen all three companies hold the #2 ranking at some point in the past year, and the latest traffic numbers show one of the tightest bunching of the three entities in months, with Party Poker’s seven-day rolling average at 3,300, iPoker’s at 3,200, and Full Tilt Poker’s at 3,050 (as of March 19, 2013).

Последнее обновление: 2018-02-13
Частота использования: 1
Качество:

Чешский

Již německý slavný kynolog Stephanitz kdysi napsal, že práce se psem stopařem vyžaduje nejtěsnější vztah člověka se psem.

Английский

The famous German cynologist “Stephanitz” once wrote that the work with a tracking dog requires the closest relationship between man and his dog.

Последнее обновление: 2018-02-13
Частота использования: 1
Качество:

Чешский

Kateřina Urbancová Bifázický inzulín aspart (NovoMix 30) v léčbě diabetes mellitus 2. typu Souhrn: V dnešní době se klade důraz na co možná nejtěsnější kompenzaci diabetu ve snaze zabránit především pozdním komplikacím onemocnění.

Английский

Urbancová, K. Biphasic insulin aspart (NovoMix 30) in the treatment of type 2 diabetes mellitus Summary: Nowadays we put stress on the tightest possible compensation of diabetes in quest of preventing particularly late complications of this disease.

Последнее обновление: 2018-02-13
Частота использования: 1
Качество:

Чешский

Po letmém startu se do první zatáčky dostaly téměř všechny vozy v tom nejtěsnějším uspořádání a mě se podařilo protáhnout se z této skrumáže a také vyhnout kolizi, která po startu právě v těchto místech nastala," dodal ještě Matějovský k průběhu bojů na brněnském okruhu po jejich skončení.

Английский

Right after the flying start, almost all the cars were squeezed in a pack. When we reached the first corner, I managed to find my way ahead, avoiding the collision that occurred there,' Michal Matìjovský after the race commented on the battle at the Brno circuit.

Последнее обновление: 2018-02-13
Частота использования: 1
Качество:

Предупреждение: Содержит скрытое HTML-форматирование

Чешский

Pokud si hrajete s nejvyšší startovní kombinace pak nejlepší politiku v této fázi je hrát co nejtěsnější, a zdržet se jednání s ničím menším, než skutečně silné ruce.

Английский

Unless you're playing with the top starting hands then your best policy at this stage is to play as tight as possible and stay out of the action with anything less than genuinely strong hands.

Последнее обновление: 2018-02-13
Частота использования: 1
Качество:

Чешский

Přímé a nejtěsnější spojení tohoto orgánu s buržoasní třídou, vládnoucí v dnešní společnosti, je zřejmé jak z dějin (byrokracie byla první politickou zbraní buržoasie proti feudálům a vůbec proti představitelům „starošlechtického“ řádu, prvním vystoupením — nikoli šlechtických držitelů půdy, nýbrž nešlechticů, „měšťanstva“ — na forum politického panství), tak z vlastních podmínek vzniku a ustavení této třídy, do níž byl přístup otevřen pouze buržoasním „vyšinulcům z lidu“. Tento orgán je spjat s touto buržoasií tisícerými pevnými nitkami.[n] Autorova chyba je tím trapnější, že právě ruští narodnici, proti nimž se v dobré snaze postavil, nemají potuchy o tom, že každá byrokracie je jak svým historickým původem, tak svým moderním vznikem a posláním čistě a výlučně buržoasním orgánem, ke kterému mohou apelovat s hlediska zájmů výrobce jedině ideologové maloburžoasie.

Английский

The direct and intimate connection between this organ and the bourgeois class, which dominates in modern society, is apparent both from history (the bureaucracy was the first political instrument of the bourgeoisie against the feudal lords, and against the representatives of the “old-nobility” system in general, and marked the first appearance in the arena of political rule of people who were not high-born landowners, but commoners, “middle class”) and from the very conditions of the formation and recruitment of this class, which is open only to bourgeois “offspring of the people,” and is connected with that bourgeoisie by thousands of strong ties.[10] The author’s mistake is all the more unfortunate because it is precisely the Russian Narodniks, against whom he conceived the excellent idea of doing battle, who have no notion that every bureaucracy, by its historical origin, its contemporary source, and its purpose, is purely and exclusively a bourgeois institution, an institution to which only ideologists of the petty bourgeoisie are capable of turning in the interests of the producer.

Последнее обновление: 2018-02-13
Частота использования: 1
Качество:

Чешский

Už samy životní podmínky nutí ruského továrního dělníka navazovat neustále nejtěsnější spojení s domáckými výrobci, s tímto průmyslovým proletariátem, roztroušeným mimo továrny po městech a vesnicích, který je v daleko horší situaci.

Английский

The very conditions of life of the Russian factory workers very often compel them to enter into the closest relations with the handicraftsmen, the industrial proletariat scattered outside the factory in towns and villages, and whose conditions are infinitely worse.

Последнее обновление: 2018-02-13
Частота использования: 1
Качество:

Чешский

V rámci transatlantického ekonomického dialogu bude ČR usilovat o co nejtěsnější spolupráci Evropské komise a členských zemí při jednáních Transatlantické ekonomické rady.

Английский

In the context of transatlantic economic dialogue, the Czech Republic will seek the closest possible cooperation between the European Commission and Member States at meetings of the Transatlantic Economic Council.

Последнее обновление: 2018-02-13
Частота использования: 1
Качество:

Чешский

V žaludku dravce vytvořila příroda místo splynutí, výheň nejtěsnějšího prolnutí, orgán souvislosti různých druhů zvířat.

Английский

In the stomach of the beast of prey, nature has provided the battlefield of union, the crucible of closest fusion, the organ connecting the various animal species.

Последнее обновление: 2018-02-13
Частота использования: 1
Качество:

Чешский

[DB 1.72.29] I když je krajina jako odražený paprsek života krásná – přece jen je krásnější usilovat o život sám! Ó, věru, jak to pociťuji, krásnější jest v nejtěsnějším prostoru uzavřena kapka života pro toho, kdo ji přesně nalezl, nežli kdyby nejostřejšími pohledy upřeně hleděl ven do nekonečných prostorů plných Sluncí a smrti!

Английский

[HG 1.72.29] "Though the region as a reflection of life is attractive, it is better to strive for life itself. Oh truly, I feel that only a drop of life, contained in the most confined space, is more beautiful for him who has faithfully discovered it than if he gazed with the keenest sight into the endless spaces full of suns and death!

Последнее обновление: 2018-02-13
Частота использования: 1
Качество:

Предупреждение: Содержит скрытое HTML-форматирование

Чешский

aptitude vypisuje pouze Bqnejvíce nainstalovanou, nejsilnější, nejtěsnější a nejkratší" posloupnost závislostí.

Английский

By default aptitude outputs only the "most installed, strongest, tightest, shortest" dependency chain.

Последнее обновление: 2018-02-13
Частота использования: 1
Качество:

Предупреждение: Содержит скрытое HTML-форматирование

Чешский

1.5 Podle názoru EHSV by tento text neměl být projevem vůle rozšířit mobilitu pacientů, ale spíše by měl navrhnout rámec, který umožní využití tohoto práva, aniž by byl zanedbán nezbytný požadavek na kvalitní péči v co nejtěsnější blízkosti bydliště pacienta.

Английский

1.5 In the EESC's view, the text should not propose to make patient mobility common practice but should put forward a framework in which this right can be exercised, without neglecting the need for quality healthcare as close to the patient as possible.

Последнее обновление: 2017-04-06
Частота использования: 5
Качество:

Чешский

1.8 V zájmu zachování co nejtěsnější vazby na konkrétní situaci EHSV schvaluje princip pravidelného přezkumu územních plánů a strategií správy, zdůrazňuje však, že je nutné nepodléhat zúženému regulačnímu pohledu na věc.

Английский

1.8 To avoid losing sight of real-life situations, the EESC agrees with the principle of regularly reviewing planning programmes and management strategies, but underscores the need to avoid being blinkered by a regulatory approach.

Последнее обновление: 2017-04-06
Частота использования: 1
Качество:

Чешский

3.2 Členské státy a Komise jsou názoru, že spolupráce mezi Společenstvím a ZKR by měla být co možná nejefektivnější a nejtěsnější.

Английский

3.2 The Member States and the Commission believe that cooperation between the EU and the CCNR should be as effective and close as possible.

Последнее обновление: 2017-04-06
Частота использования: 1
Качество:

Чешский

Jedná-li se o vyživovací povinnost mezi manželi nebo rozvedenými manželi, může povinný (plátce výživného) popírat nárok oprávněného (příjemce výživného) vůči němu podle práva země, k níž má uzavření manželství nejtěsnější vztah.

Английский

In the case of maintenance obligations between spouses or ex-spouses, the debtor may oppose a claim by the creditor on the ground that there is no such obligation under the law of the country with which the marriage has the closest connection.

Последнее обновление: 2017-04-06
Частота использования: 1
Качество:

Чешский

Není-li tomu tak nebo pokud k volbě nedošlo, uplatní se na smlouvu právo státu, který je se smlouvou ze všech států zmíněných v příslušných výše uvedených ustanoveních tohoto článku v nejtěsnější spojitosti.

Английский

If this is not so, or if no choice has been made, the contract shall be governed by the law of the country, from amongst those considered in the relevant subparagraphs above, with which it is most closely connected.

Последнее обновление: 2017-04-06
Частота использования: 4
Качество:

Источник: Translated.com

Получите качественный перевод благодаря усилиям
4,401,923,520 пользователей

Сейчас пользователи ищут:Для Вашего удобства мы используем файлы cookie. Факт перехода на данный сайт подтверждает Ваше согласие на использование cookies. Подробнее. OK