Спросить у Google

Вы искали: nepředpokládaným (Чешский - Английский)

Переводы пользователей

Добавлены профессиональными переводчиками и компаниями и на основе веб-страниц и открытых баз переводов.

Добавить перевод

Чешский

Английский

Информация

Чешский

Tato praxe se však nyní obrátila proti českému chmelařství a jeho ekonomice vzhledem k rapidním nepředpokládaným změnám v kurzu české měny a růstu nákladů.

Английский

This has however now turned against the Czech hop growing and its economics due to rapid unforeseeable changes of the exchange rate as well as rises in costs.

Последнее обновление: 2018-02-13
Частота использования: 1
Качество:

Чешский

Umožňují vyhnout se problémům a následným nepředpokládaným úkonům. •Opatření prováděná „u zdroje“.

Английский

They enable problems and later unforeseen work to be avoided.•‘On the source’ actions.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Чешский

Obdobně také nižší splátky úroků z veřejného dluhu by uvolnily fiskální zdroje a vládám poskytly větší míru flexibility v případě potřeby vyrovnat se s jakýmkoli nepředpokládaným vývojem.

Английский

Likewise, lower interest payments on public debt would free up fiscal resources and give governments more flexibility to cope with any unforeseen developments.

Последнее обновление: 2012-03-19
Частота использования: 3
Качество:

Чешский

V důsledku toho se retailovým investorům stávalo, že investovali, aniž by zcela chápali související rizika a náklady, a proto příležitostně docházelo k nepředpokládaným ztrátám.

Английский

As a consequence, retail investors have often made investments with risks and costs that were not fully understood by those investors, and have thereby on occasion suffered unforeseen losses.

Последнее обновление: 2017-04-06
Частота использования: 1
Качество:

Чешский

Vlastní povaha politických stran, jež musí být dostatečně flexibilní, aby se přizpůsobily nepředpokládaným nebo naléhavým politickým okolnostem a reagovali na ně, odůvodňuje specifický režim, který se na ně uplatňuje.

Английский

The very nature of political parties, which need flexibility to adjust and react to unforeseen or pressing political developments, justifies a special regime for them.

Последнее обновление: 2017-04-26
Частота использования: 1
Качество:

Чешский

Ale nepředpokládané se stalo skutečností.

Английский

I didn't expect that something like this would happen so fast.

Последнее обновление: 2018-02-13
Частота использования: 1
Качество:

Чешский

Věříme, že nás v neděli nepotká žádná nepředpokládaná situace a dobře rozjetou soutěž dokončíme.

Английский

We are confident that no unexpected situations will arise on Sunday and that we will complete this event which has passed off so well.

Последнее обновление: 2018-02-13
Частота использования: 1
Качество:

Чешский

Bylo pozorováno nepředpokládané snížení odpovědi na antigeny pertuse a na inaktivovanou polio vakcínu (IPV).

Английский

Inconsistent reduction in response to pertussis antigens as well as to inactivated polio vaccine (IPV) were observed.

Последнее обновление: 2017-04-26
Частота использования: 3
Качество:

Чешский

Jakmile bylo dosaženo rovnovážného stavu, došlo k očekávanému mírnému (méně než dvojnásobnému) zvýšení koncentrace v séru, nikoliv však k nepředpokládané akumulaci po opakovaném podání.

Английский

There was an expected moderate (< 2 fold) increase in serum concentration as steady state was approached, but no unexpected accumulation upon repeated administration.

Последнее обновление: 2017-04-26
Частота использования: 3
Качество:

Предупреждение: Содержит скрытое HTML-форматирование

Чешский

Výbor CHMP také konstatoval, že kombinace látek nezpůsobuje žádné nepředpokládané nežádoucí účinky.

Английский

The CHMP also noted that the combination does not cause any unexpected side effects.

Последнее обновление: 2017-04-26
Частота использования: 1
Качество:

Чешский

Dohodovací výbor nedosáhl dohody o tom, zda a za jakých podmínek zachovat současnou možnost Rady přizpůsobit za účelem nepředpokládaných výdajů víceletý finanční rámec v rámci rezervy na nepředpokládané výdaje až o 0,03 % hrubého národního důchodu (HND) EU.

Английский

The Conciliation Committee did not reach agreement on the question if and under which conditions the current possibility for the Council to adapt the multiannual financial framework within a margin for unforeseen expenditure by of up to 0.03% of the Gross National Income (GNI) of the EU for unforeseen expenditure should be maintained.

Последнее обновление: 2017-04-26
Частота использования: 1
Качество:

Чешский

Přes ochotu Rady jednat o otázce, zda a za jakých podmínek by měla být zachována současná možnost Rady přizpůsobit víceletý finanční rámec v rámci rezervy na nepředpokládané výdaje až o 0,03 % hrubého národního důchodu (HND) EU, dohodovací výbor nedosáhl dohody.

Английский

Despite the Council's willingness to discuss the question if and under which conditions the current possibility for the Council to adapt the multiannual financial framework within a margin for unforeseen expenditure by up to 0.03% of the Gross National Income (GNI) of the EU should be maintained, the Conciliation Committee did not reach agreement.

Последнее обновление: 2017-04-26
Частота использования: 1
Качество:

Чешский

Aby mohly být včas zjištěny nepředpokládané negativní dopady, monitorují se významné vlivy plánů a programů na životní prostředí.

Английский

In order to identify unforeseen adverse effects at an early stage, significant environmental effects of the P&P are to be monitored.

Последнее обновление: 2017-04-06
Частота использования: 1
Качество:

Предупреждение: Содержит скрытое HTML-форматирование

Чешский

Druhá skupina opatření zahrnuje „horizontální“ aktivity, jejichž cílem je rozvinout využívání GNSS v široké škále oblastí a posílit inovace, včetně nepředpokládaných způsobů využití služeb GNSS vzniklých na základě potřeb uživatelů („bottom-up“), jak se stalo v případě internetu.

Английский

The second action group includes ‘horizontal’ activities aimed at developing a wide range of applications in a variety of domains, and at enhancing innovation, including unexpected, ‘bottom-up’ ways of using GNSS services — as happened with the Internet.

Последнее обновление: 2017-04-06
Частота использования: 1
Качество:

Чешский

Každé téma je popsáno z hlediska cílů, přístupu k provádění a činností, a to včetně těch, které zahrnují rozsáhlé iniciativy (jak jsou stanoveny v přílohách III a IV), dále z hlediska mezinárodní spolupráce, vyvstávajících potřeb a nepředpokládaných politických potřeb.

Английский

Each theme is described in terms of the objective, the approach to implementation, and the activities including those involving large scale initiatives (as set out in Annexes III and IV), international cooperation, emerging needs and unforeseen policy needs.

Последнее обновление: 2017-04-06
Частота использования: 1
Качество:

Чешский

Společnosti dnes zahrnují inovace do svého každodenního plánování jako pojistku proti riziku, že by mohly být nepředpokládanými inovacemi zaskočeny.

Английский

To ensure that they will not be caught off guard by unexpected innovations, companies today include innovation as part of their everyday planning.

Последнее обновление: 2017-04-06
Частота использования: 1
Качество:

Чешский

Společná zemědělská politika (SZP) je konfrontována s řadou problémů – zčásti zvláštních, zčásti nepředpokládaných – které od EU vyžadují, aby přijala strategické rozhodnutí ohledně dlouhodobé budoucnosti svého zemědělství a venkovských oblastí.

Английский

The Common Agricultural Policy (CAP) is confronted with a set of challenges, some unique in nature, some unforeseen, that invite the EU to make a strategic choice for the long-term future of its agriculture and rural areas.

Последнее обновление: 2017-04-06
Частота использования: 1
Качество:

Чешский

Tato dílčí možnost poskytuje příjemcům vysoký stupeň právní jistoty, posiluje řádné finanční řízení a odstraňuje riziko nepředpokládané administrativní zátěže a úzkých míst.

Английский

This sub-option grants beneficiaries a high degree of legal certainty, reinforces sound financial management and avoids risks of unforeseen administrative burdens and bottlenecks.

Последнее обновление: 2017-04-06
Частота использования: 1
Качество:

Чешский

Tím se posílí již dnes výrazný, původně nepředpokládaný dopad makroekonomického vývoje, díky němuž došlo k významnému snížení emisí, a v letech 2012 a 2013 se neočekává jejich velké zvýšení.

Английский

This exacerbates the already significant, unforeseen impact of the macro economic developments, due to which emissions have decreased considerably and are not expected to increase significantly in 2012 and 2013.

Последнее обновление: 2017-04-06
Частота использования: 1
Качество:

Чешский

U každého tématu budou kromě definovaných činností otevřeně a pružně prováděny konkrétní akce v reakci na „vznikající potřeby“ a „nepředpokládané politické potřeby“.

Английский

Under each theme, besides the activities defined, specific actions to respond to “emerging needs” and “unforeseen policy needs” will be implemented in an open and flexible way.

Последнее обновление: 2017-04-06
Частота использования: 1
Качество:

Получите качественный перевод благодаря усилиям
4,401,923,520 пользователей

Сейчас пользователи ищут:Для Вашего удобства мы используем файлы cookie. Факт перехода на данный сайт подтверждает Ваше согласие на использование cookies. Подробнее. OK