Спросить у Google

Вы искали: prvotinami (Чешский - Английский)

Переводы пользователей

Добавлены профессиональными переводчиками и компаниями и на основе веб-страниц и открытых баз переводов.

Добавить перевод

Чешский

Английский

Информация

Чешский

21 Kterýž opatřil ho prvotinami; nebo tam podílem skrze vydavatele zákona ubezpečen jest. Protož pobéřeť se s knížaty lidu, a spravedlnost Hospodinovu i soudy jeho s Izraelem vykonávati bude.

Английский

21 And he provided the first part for himself, because there, in a portion of the lawgiver, was he seated; and he came with the heads of the people, he executed the justice of the LORD, and his judgments with Israel .

Последнее обновление: 2018-02-13
Частота использования: 3
Качество:

Чешский

Proč pošlapáváte obět mou, i suchou obět mou, kterouž jsem přikázal v příbytku tomto? A víces ctil syny své nežli mne, abyste tyli prvotinami všech obětí suchých Izraele lidu mého.

Английский

Wherefore kick ye at my sacrifice and at mine offering, which I have commanded in my habitation; and honourest thy sons above me, to make yourselves fat with the chiefest of all the offerings of Israel my people?

Последнее обновление: 2012-05-05
Частота использования: 1
Качество:

Чешский

**** Hotel Heluan, Karlovy Vary: prvot?ídní ubytování v hotelu v Karlových Varech, ?eská republika

Английский

**** Hotel Heluan, Karlovy Vary : first class accommodation in Karlovy Vary, Czech Republic

Последнее обновление: 2018-02-13
Частота использования: 1
Качество:

Чешский

**** Parkhotel PUPP, Karlovy Vary: prvot?ídní ubytování v hotelu v Karlových Varech, ?eská republika

Английский

**** Parkhotel PUPP, Karlovy Vary : first class accommodation in Karlovy Vary, Czech Republic

Последнее обновление: 2018-02-13
Частота использования: 1
Качество:

Чешский

1 Běda mně, že jsem jako paběrek úrod letních, jako paběrkové po vinobraní. Není žádného hroznu k jídlu, prvotiny z ovoce žádá duše má.

Английский

1 Woe is me! for I am as when they have gathered the summer fruits, as the grapegleanings of the vintage: there is no cluster to eat: my soul desired the firstripe fruit.

Последнее обновление: 2018-02-13
Частота использования: 2
Качество:

Чешский

10 Jako hrozny na poušti nalezl jsem byl Izraele, jako ranní fíky v prvotinách jejich popatřil jsem na otce vaše; oni odešli za Belfegor, a oddali se té ohavnosti, protož budouť ohavní, tak jakž se jim líbilo.

Английский

10 I found Israel like grapes in the wilderness; I saw your fathers as the firstripe in the fig tree at her first time: but they went to Baalpeor, and separated themselves unto that shame; and their abominations were according as they loved.

Последнее обновление: 2018-02-13
Частота использования: 1
Качество:

Чешский

10 Mluv k synům Izraelským a rci jim: Když vejdete do země, kterouž já dávám vám, a žíti budete obilí její, tedy přinesete snopek prvotiny žně vaší k knězi.

Английский

10 Speak unto the children of Israel , and say unto them, When ye be come into the land which I give unto you, and shall reap the harvest thereof, then ye shall bring a sheaf of the firstfruits of your harvest unto the priest:

Последнее обновление: 2018-02-13
Частота использования: 3
Качество:

Чешский

10 Protož nyní, hle, přinesl jsem prvotiny úrod země, kterouž jsi mi dal, ó Hospodine. I necháš toho před Hospodinem Bohem svým, a pokloníš se před ním.

Английский

10 And now, behold, I have brought the firstfruits of the land, which thou, O LORD, hast given me. And thou shalt set it before the LORD thy God, and worship before the LORD thy God:

Последнее обновление: 2018-02-13
Частота использования: 2
Качество:

Чешский

11 Rozmnožím, pravím, v vás lidi i hovada, a budou se množiti a ploditi, i učiním, že bydliti budete jako za předešlých let vašich, čině vám dobře, více než v prvotinách vašich. A zvíte, že já jsem Hospodin.

Английский

11 And I will multiply upon you man and beast; and they shall increase and bring fruit: and I will settle you after your old estates, and will do better unto you than at your beginnings: and ye shall know that I am the LORD.

Последнее обновление: 2018-02-13
Частота использования: 2
Качество:

Чешский

12 Všecko, což předního jest z oleje, a což nejlepšího jest vína a obilé, prvotiny těch věcí, kteréž dají Hospodinu, dal jsem tobě.

Английский

12 All the best of the oil, and all the best of the wine, and of the wheat, the firstfruits of them which they shall offer unto the LORD, them have I given thee.

Последнее обновление: 2018-02-13
Частота использования: 2
Качество:

Чешский

13 Prvotiny všech věcí, kteréž rostly v zemi jejich, ty přinesou Hospodinu, a tvé budou. Každý, kdož jest čistý v domě tvém, jísti je bude.

Английский

13 And whatsoever is first ripe in the land, which they shall bring unto the LORD, shall be thine; every one that is clean in thine house shall eat of it.

Последнее обновление: 2018-02-13
Частота использования: 2
Качество:

Чешский

14 A nebudou ho uprodávati, ani směňovati, ani přenášeti prvotin země, proto že jest posvěcená Hospodinu.

Английский

14 And they shall not sell of it, neither exchange, nor alienate the firstfruits of the land: for it is holy unto the LORD.

Последнее обновление: 2018-02-13
Частота использования: 2
Качество:

Чешский

15 Prosímť vás pak, bratří, znáte čeled Štěpánovu, že jsou oni prvotiny Achaie, a že jsou se v službu svatým vydali,

Английский

15 I beseech you, brethren, (ye know the house of Stephanas, that it is the firstfruits of Achaia, and that they have addicted themselves to the ministry of the saints,)

Последнее обновление: 2018-02-13
Частота использования: 2
Качество:

Чешский

16 A držeti budeš slavnost žně, když mi obětovati budeš prvotiny prací svých z toho, což jsi vsel na poli. Slavnost také sklizení držeti budeš při vyjití roku, když sklidíš práce své z pole.

Английский

16 And the feast of harvest, the firstfruits of thy labours, which thou hast sown in the field: and the feast of ingathering, which is in the end of the year, when thou hast gathered in thy labours out of the field.

Последнее обновление: 2018-02-13
Частота использования: 2
Качество:

Чешский

16 Poněvadž prvotiny svaté jsou, takéť svaté jest i těsto; a jest-liť kořen svatý, tedy i ratolesti.

Английский

16 For if the firstfruit be holy, the lump is also holy: and if the root be holy, so are the branches.

Последнее обновление: 2018-02-13
Частота использования: 2
Качество:

Чешский

18 On proto, že chtěl, zplodil nás slovem pravdy, k tomu, abychom byli prvotiny nějaké stvoření jeho.

Английский

18 Of his own will begat he us with the word of truth, that we should be a kind of firstfruits of his creatures.

Последнее обновление: 2018-02-13
Частота использования: 2
Качество:

Чешский

2 Vezmeš prvotin všeho ovoce země té, kteréž obětovati budeš z země své, již Hospodin Bůh tvůj dává tobě, a vlože do koše, půjdeš k místu, kteréž by Hospodin Bůh tvůj k přebývání tam jménu svému vyvolil.

Английский

2 That thou shalt take of the first of all the fruit of the earth, which thou shalt bring of thy land that the LORD thy God giveth thee, and shalt put it in a basket, and shalt go unto the place which the LORD thy God shall choose to place his name there.

Последнее обновление: 2018-02-13
Частота использования: 2
Качество:

Чешский

20 Ale vstalť jest z mrtvých Kristus, prvotiny těch, jenž zesnuli.

Английский

20 But now is Christ risen from the dead, and become the firstfruits of them that slept.

Последнее обновление: 2018-02-13
Частота использования: 2
Качество:

Чешский

20 I bude je kněz sem i tam obraceti s chleby prvotin v obět sem i tam obracení před Hospodinem, i s těmi dvěma beránky; a budou svaté věci Hospodinu, a dostanou se knězi.

Английский

20 And the priest shall wave them with the bread of the firstfruits for a wave offering before the LORD, with the two lambs: they shall be holy to the LORD for the priest.

Последнее обновление: 2018-02-13
Частота использования: 2
Качество:

Чешский

22 A učiníš sobě slavnost téhodnů, svátek prvotin žně pšeničné a slavnost klizení po vyjití každého roku.

Английский

22 And thou shalt observe the feast of weeks, of the firstfruits of wheat harvest, and the feast of ingathering at the year's end.

Последнее обновление: 2018-02-13
Частота использования: 2
Качество:

Получите качественный перевод благодаря усилиям
4,401,923,520 пользователей

Сейчас пользователи ищут:Для Вашего удобства мы используем файлы cookie. Факт перехода на данный сайт подтверждает Ваше согласие на использование cookies. Подробнее. OK