Спросить у Google

Вы искали: mcaa (Чешский - Датский)

Переводы пользователей

Добавлены профессиональными переводчиками и компаниями и на основе веб-страниц и открытых баз переводов.

Добавить перевод

Чешский

Датский

Информация

Чешский

(Věc č. C.37.773 – MCAA)

Датский

(Sag C.37.773 — MCAA)

Последнее обновление: 2014-10-23
Частота использования: 3
Качество:

Источник: Анонимно

Чешский

Strukturní vzorec Název podle Einecs : chloroctová kyselina (MCAA)

Датский

Strukturformel Einecs-navn : monochloredddikesyre (MCES)

Последнее обновление: 2014-10-23
Частота использования: 3
Качество:

Источник: Анонимно

Чешский

- další údaje odrážející poměrné příspěvky z přírodních a antropogenních zdrojů emisí MCAA.

Датский

- yderligere data, som afspejler det forholdsmæssige bidrag fra naturlige og menneskeskabte kilder til MCES emissioner.

Последнее обновление: 2014-10-23
Частота использования: 3
Качество:

Источник: Анонимно

Чешский

- obav ze systémových vlivů následkem opakované dermální expozice plynoucí z použití MCAA v odstraňovačích nátěrů,

Датский

- mulige problemer med systemiske virkninger ved gentagen kontakt med huden, som skyldes brug af MCES i maling- og lakfjerner

Последнее обновление: 2014-10-23
Частота использования: 3
Качество:

Источник: Анонимно

Чешский

- obav z akutních toxických vlivů následkem krátkodobé dermální expozice plynoucí z použití MCAA v odstraňovačích nátěrů,

Датский

- mulige problemer med akutte giftvirkninger ved kortvarig kontakt med huden, som skyldes brug af MCES i maling- og lakfjerner

Последнее обновление: 2014-10-23
Частота использования: 3
Качество:

Источник: Анонимно

Чешский

Po náhodné dermální expozici roztavené/tekuté MCAA byly popsány smrtelné i závažné případy akutní systémové intoxikace;

Датский

Ved uheld, hvor huden er blevet udsat for smeltet/flydende MCES, er der blevet rapporteret om tilfælde af alvorlig akut systemisk forgiftning med og uden dødelig udgang.

Последнее обновление: 2014-10-23
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Чешский

- je třeba lepších informací, aby bylo možno patřičně charakterizovat rizika s ohledem na obavy z vlivů na reprodukci následkem expozice MCAA.

Датский

- der er brug for bedre oplysninger, for at risikoen for mulige problemer med virkninger på forplantningsevnen ved udsættelse for MCES kan beskrives fyldestgørende.

Последнее обновление: 2014-10-23
Частота использования: 3
Качество:

Источник: Анонимно

Чешский

1. jsou takové, že existuje varování, že roztavená/tekutá MCAA je při dermální expozici velmi nebezpečná.

Датский

1. er, at der advares om, at smeltet/flydende MCES er meget farligt, når huden udsættes for det.

Последнее обновление: 2014-10-23
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Чешский

je třeba lepších informací, aby bylo možno patřičně charakterizovat rizika pro suchozemské složky životního prostředí s ohledem na přírodní a antropogenní zdroje emisí MCAA na úrovni pozadí z nezamýšlených zdrojů.

Датский

der er brug for bedre oplysninger, for at risikoen for det terrestriske miljø fra naturlige og menneskeskabte emissionskilder til baggrundsniveaiuet for MCES fra uvilkårlige kilder kan beskrives fyldestgørende.

Последнее обновление: 2014-10-23
Частота использования: 2
Качество:

Источник: Анонимно

Чешский

13. Členské státy by měly pečlivě sledovat zavádění BAT, pokud jde o MCAA, a oznámit veškerý důležitý vývoj Komisi v rámci výměny informací o BAT.

Датский

13) Medlemsstaterne bør omhyggeligt overvåge indførelsen af BAT for MCES og indberette alle vigtige udviklinger til Kommissionen inden for rammerne af informationsudvekslingen om BAT.

Последнее обновление: 2014-10-23
Частота использования: 3
Качество:

Источник: Анонимно

Чешский

Další relevantní informace lze získat od provozovatelů služeb MCA nebo od správních orgánů civilní letecké dopravy.

Датский

Andre relevante oplysninger kan fås fra operatørerne af MCA-tjenester eller fra de civile luftfartsmyndigheder.

Последнее обновление: 2014-11-16
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Чешский

Dostupnost a sdílení dostatečných informací by mělo pomoci vyřešit případné otázky přeshraničního rušení způsobeného službami MCA.

Датский

Adgang til og udveksling af fyldestgørende oplysninger burde medvirke til at løse eventuelle grænseoverskridende interferensproblemer forårsaget af MCA-tjenester.

Последнее обновление: 2014-11-16
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Чешский

Je-li využívání spektra pro provozování služeb MCA předmětem individuálních práv, členské státy by měly pravidelně přehodnocovat potřebnost těchto individuálních práv ve světle získaných zkušeností, s cílem začlenění podmínek spojených s těmito právy do obecného oprávnění.

Датский

Hvor brug af frekvenser til drift af MCA-tjenester gøres betinget af individuelle tilladelser, bør medlemsstaterne jævnligt tage behovet for sådanne individuelle tilladelser op til fornyet overvejelse i lyset af de høstede erfaringer; målet bør være at indarbejde de betingelser, der er knyttet til disse tilladelser, i en generel tilladelse.

Последнее обновление: 2014-11-16
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Чешский

Koordinovaný přístup k regulaci mobilních komunikačních služeb v letadlech (služeb MCA) by pomohl zajistit tyto přínosy a usnadnit přeshraniční služby elektronických komunikací v celém Společenství.

Датский

En koordineret fremgangsmåde for regulering af mobilkommunikationstjenester om bord på fly (mobile communication services on aircraft — MCA-tjenester) vil medvirke til at virkeliggøre disse fordele og gøre det lettere at udbyde grænseoverskridende elektroniske kommunikationstjenester i hele EU.

Последнее обновление: 2014-11-16
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Чешский

Mělo by se sledovat, zda regulativní a technické prvky společného přístupu k udělování oprávnění pro služby MCA v Evropské unii stále vyhovují celkovému účelu zamezení škodlivému rušení a v případě nevyhovění zvážit přijetí vhodných opatření k nápravě.

Датский

Det bør jævnligt undersøges nøje, om de retlige og tekniske elementer af den fælles politik for tilladelser til MCA-tjenester i EU fortsat udgør et tilfredsstillende grundlag for at nå det overordnede mål om at undgå skadelig interferens; hvis dette ikke er tilfældet, bør der overvejes korrigerende foranstaltninger.

Последнее обновление: 2014-11-16
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Чешский

Nápomocen by mohl být také společný přístup ke vzájemnému uznávání oprávnění MCA se zeměmi, kde jsou registrována letadla nespadající pod EU.

Датский

En fælles politik for aftaler med lande, hvor ikke-EU-fly er registreret, om gensidig anerkendelse af MCA-tilladelser, kan ligeledes være nyttig.

Последнее обновление: 2014-11-16
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Чешский

Otázky lidského faktoru související s používáním služeb MCA a družicovou komunikací mezi letadlem a kosmickými stanicemi jsou mimo oblast působnosti tohoto doporučení.

Датский

Spørgsmål vedrørende den menneskelige faktor i forbindelse med brugen af MCA-tjenester og satellitkommunikation mellem fly og rumstationer ligger uden for denne henstillings rækkevidde.

Последнее обновление: 2014-11-16
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Чешский

Otázky týkající se letecké bezpečnosti mají mimořádný význam a služby MCA lze poskytovat pouze za podmínky, že splňují požadavky letecké bezpečnosti prostřednictvím příslušných osvědčení letové způsobilosti a jiných leteckých dohod, společně s požadavky na elektronickou komunikaci.

Датский

Hensynet til luftfartssikkerheden er af allerstørste betydning, og MCA-tjenester må kun udbydes på betingelse af, at de opfylder kravene til luftfartssikkerhed, således som godtgjort ved passende luftdygtighedscertificering og andre gældende bestemmelser om luftfartssikkerhed, og at de opfylder kravene til elektronisk kommunikation.

Последнее обновление: 2014-11-16
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Чешский

Používání služeb MCA může mít také dopad na veřejnou bezpečnost.

Датский

Brugen af MCA-tjenester kan også have følger for den offentlige sikkerhed.

Последнее обновление: 2014-11-16
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Чешский

Prostřednictvím včasného shromažďování všech informací ve společném formátu by mohl rušení pomoci vyřešit vyhrazený rejstřík relevantních údajů pro všechna letadla nesoucí MCA létající v rámci Evropské unie, do Evropské unie a z ní.

Датский

Et særligt register over relevante oplysninger for alle MCA-bærende luftfartøjer, der flyver inden for EU, samt til og fra EU, kunne være med til at løse interferensproblemer, ved at alle oplysningerne indsamles i rette tid og i et fælles format.

Последнее обновление: 2014-11-16
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Получите качественный перевод благодаря усилиям
4,401,923,520 пользователей

Сейчас пользователи ищут:Для Вашего удобства мы используем файлы cookie. Факт перехода на данный сайт подтверждает Ваше согласие на использование cookies. Подробнее. OK