Спросить у Google

Вы искали: anonymisering (Шведский - Английский)

Переводы пользователей

Добавлены профессиональными переводчиками и компаниями и на основе веб-страниц и открытых баз переводов.

Добавить перевод

Шведский

Английский

Информация

Шведский

anonymisering

Английский

disidentification

Последнее обновление: 2014-11-15
Частота использования: 10
Качество:

Источник: IATE

Шведский

metod som tillämpas för anonymisering

Английский

method of anonymisation

Последнее обновление: 2014-11-14
Частота использования: 5
Качество:

Источник: IATE

Шведский

Verktyg för anonymisering av metadata

Английский

Metadata Anonymisation Toolkit

Последнее обновление: 2014-08-15
Частота использования: 1
Качество:

Источник: IATE

Шведский

I den europeiska lagstiftningen krävs anonymisering av viss information.

Английский

Indeed European legislation obliges the de-identification of certain information.

Последнее обновление: 2017-04-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: IATE

Шведский

Vidare bör användningen av sådana delegerade akter inte möjliggöra ändringar av de bestämmelser om anonymisering av uppgifter som det hänvisas till i den bilagan.

Английский

Additionally, such delegated acts should not modify the provisions on anonymising data referred to in that Annex.

Последнее обновление: 2014-11-21
Частота использования: 1
Качество:

Источник: IATE

Шведский

Jag vill heller inte förtiga att det i enskilda fall kan handla om anonymisering eller terapikrävande Internetnarkomani, som det rapporterades från Nederländerna förra veckan.

Английский

For me it means that I will work to ensure that information technology improves peoples' Uves and not create new divisions between social groups or geographical areas.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: IATE

Шведский

Jag vill heller inte förtiga att det i enskilda fall kan handla om anonymisering eller terapikrävande Internetnarkomani, som det rapporterades från Nederländerna förra veckan.

Английский

Nor will I conceal the fact that in individual cases they could lead to anonymization or to Internet junkies in need of therapy, as became apparent in the Netherlands last week.

Последнее обновление: 2012-03-22
Частота использования: 4
Качество:

Источник: IATE

Шведский

Dessa vägsäkerhetsrelaterade trafikdata bör göras tillgängliga i enlighet med dataskyddskraven (t.ex. anonymisering av personuppgifter).

Английский

These road safety-related traffic data should be made accessible in accordance with data protection requirements (e.g. anonymisation of personal data).

Последнее обновление: 2014-11-21
Частота использования: 1
Качество:

Источник: IATE

Шведский

I synnerhet ska möjligheter till pseudonymisering eller anonymisering användas så långt det är möjligt, så länge som arbetsinsatsen är rimlig i förhållande till det önskade skyddet.

Английский

In particular, use is to be made of the possibilities for pseudonymisation or rendering persons anonymous, insofar as this is possible and the effort involved is reasonable in relation to the desired level of protection;

Последнее обновление: 2014-11-17
Частота использования: 1
Качество:

Источник: IATE

Шведский

Automatisk anonymisering av uppgifter efter en viss tid stödjer principen om att behandlade uppgifter inte bör sparas i en form som möjliggör identifiering av registrerade längre än vad som är nödvändigt för de ändamål som uppgifterna ursprungligen insamlades för.

Английский

Automatic anonymisation of data, after a certain lapse of time, supports the principle that processed data should be kept in a form which permits identification of data subjects for no longer than necessary for the purposes for which the data were originally collected.

Последнее обновление: 2017-04-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: IATE

Шведский

anonymisering: avlägsnande från inlämnade rapporter av alla personuppgifter angående uppgiftslämnaren liksom tekniska detaljuppgifter som kan röja uppgiftslämnarens, eller tredje parts, identitet,

Английский

“Disidentification” means removing from reports submitted all personal details pertaining to the reporter and technical details, which might lead to the identity of the reporter, or third parties, being inferred from the information.

Последнее обновление: 2017-04-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: IATE

Шведский

Tillämpningsföreskrifter för dessa bestämmelser skall antas, särskilt vad avser de berörda personernas rättigheter, sekretess och säkerhet vid behandling av uppgifterna och lämpliga säkerhetsåtgärder för anonymisering av uppgifterna innan de utlämnas samt en intern övervakning av behandlingen.

Английский

To this effect, rules implementing these provisions shall be adopted, in particular with regard to the rights of the individuals concerned, the confidentiality and security of processing, suitable safeguards for rendering data anonymous before disclosure, and the internal supervision of processing.

Последнее обновление: 2017-04-06
Частота использования: 4
Качество:

Источник: Translated.com

Шведский

anonymisering: avlägsnande från inlämnade rapporter av alla personuppgifter angående uppgiftslämnaren liksom tekniska detaljuppgifter som kan få till följd att uppgiftslämnarens, eller tredje parts, identitet röjs.

Английский

"disidentification" means removing from reports submitted all personal details pertaining to the reporter and technical details which might lead to the identity of the reporter, or of third parties, being inferred from the information.

Последнее обновление: 2017-02-21
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com
Предупреждение: Содержит скрытое HTML-форматирование

Шведский

anonymisering: avlägsnande från inlämnade rapporter av alla personuppgifter angående uppgiftslämnaren liksom tekniska detaljuppgifter som kan få till följd att uppgiftslämnarens, eller tredje parts, identitet röjs.

Английский

"disidentification" means removing from reports submitted all personal details pertaining to the reporter and technical details which might lead to the identity of the reporter, or of third parties, being inferred from the information.

Последнее обновление: 2014-11-21
Частота использования: 2
Качество:

Источник: Translated.com
Предупреждение: Содержит скрытое HTML-форматирование

Шведский

5.5 Det är viktigt att konsumenterna får lämplig vägledning, särskilt med avseende på anonymisering och pseudonymisering av uppgifter, analys av risker när det gäller personuppgifter samt verktyg och initiativ för att öka medvetenheten, eftersom dessa digitala verktyg kan bidra till att kontrollera och bättre skydda deras uppgifter.

Английский

5.5 It is important for consumers to receive adequate guidance, especially in areas such as data anonymisation and pseudonymisation, personal data risk analysis and tools and initiatives enhancing consumer awareness, since with these digital tools they can help to better control and secure their data.

Последнее обновление: 2017-04-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Шведский

Innan sådana uppgifter lämnas ut skall gemenskapsmyndigheten i samarbete med de nationella myndigheterna se till att de metoder som tillämpas för anonymiseringen av dessa uppsättningar mikrodata i överensstämmelse med gällande bästa praxis minimerar risken för identifiering av de statistiska enheterna i fråga, i enlighet med förordning (EG) nr 322/97.

Английский

Prior to such release, the Community authority shall ensure in cooperation with the national authorities, that the methods of anonymisation applied to these microdata sets minimise in accordance with current best practice the risk of identification of the statistical units concerned, in accordance with Regulation (EC) No 322/97.

Последнее обновление: 2017-02-21
Частота использования: 3
Качество:

Источник: Translated.com

Шведский

Å ena sidan är det viktigt att medlemsstaterna, när den rapporterade händelsen beror på allvarlig försumlighet , kan vidta rättsliga åtgärder. Å andra sidan är det viktigt att vidhålla artikel 9 i kommissionens ursprungliga form , vilken tog upp den konfidentiella rapporteringen då en? anonymisering? av rapporterna ofta är avgörande för en bättre förståelse av de faktorer som kan ligga bakom flygolyckor .

Английский

Nevertheless, differences remain on which I have supported the positions of the rapporteur, which were supported, incidentally, by the specialised committee: on the one hand, when an incident that is reported is due to gross negligence, the Member States must be able to take legal action; on the other, what was Article 9 in the version originally proposed by the Commission, dealing with confidential reporting, must be maintained because the'disidentification ' of reporting in this area is often crucial to a better understanding of the factors that can influence the occurrence of air accidents.

Последнее обновление: 2012-03-22
Частота использования: 2
Качество:

Источник: Translated.com

Шведский

Mina ursprungliga farhågor var följande: för det första , trots att det i förslaget krävs konfidentialitet och anonymisering av inrapporterade uppgifter , vilket uteslutande är en juridisk fråga, tas frågan med missbruk av uppgifter inte upp på ett tillfredsställande sätt , särskilt eftersom uppgifter skulle kunna tillhandahållas till tredje part genom många olika kanaler , däribland de så kallade och vagt definierade " forskningsorganen" etc.

Английский

My initial concerns were as follows: first, although the proposal insists on confidentiality and disidentification of reported information, which is a purely legal issue, it does not satisfactorily tackle the issue of information abuse, especially since data could be made available to third parties through many different channels, including the so-called and loosely-defined" research institutions ", etc.

Последнее обновление: 2012-03-22
Частота использования: 2
Качество:

Источник: Translated.com
Предупреждение: Содержит скрытое HTML-форматирование

Шведский

Mina ursprungliga farhågor var följande: för det första, trots att det i förslaget krävs konfidentialitet och anonymisering av inrapporterade uppgifter, vilket uteslutande är en juridisk fråga, tas frågan med missbruk av uppgifter inte upp på ett tillfredsställande sätt, särskilt eftersom uppgifter skulle kunna tillhandahållas till tredje part genom många olika kanaler, däribland de så kallade och vagt definierade "forskningsorganen" etc. Luftfart granskas alltid noga i media och ytterligare sådana möjligheter till rapportering skulle oundvikligen missbrukas.

Английский

My initial concerns were as follows: first, although the proposal insists on confidentiality and disidentification of reported information, which is a purely legal issue, it does not satisfactorily tackle the issue of information abuse, especially since data could be made available to third parties through many different channels, including the so-called and loosely-defined "research institutions", etc. Aviation is always under close scrutiny by the media and such additional opportunities for reporting would inevitably be misused.

Последнее обновление: 2012-02-29
Частота использования: 2
Качество:

Источник: Translated.com
Предупреждение: Содержит скрытое HTML-форматирование

Получите качественный перевод благодаря усилиям
4,401,923,520 пользователей

Сейчас пользователи ищут:Для Вашего удобства мы используем файлы cookie. Факт перехода на данный сайт подтверждает Ваше согласие на использование cookies. Подробнее. OK