Спросить у Google

Вы искали: handelssnedvridande (Шведский - Английский)

Переводы пользователей

Добавлены профессиональными переводчиками и компаниями и на основе веб-страниц и открытых баз переводов.

Добавить перевод

Шведский

Английский

Информация

Шведский

KONKURRENS OCH HANDELSSNEDVRIDANDE EFFEKTER

Английский

COMPETITION AND TRADE DISTORTING EFFECTS

Последнее обновление: 2014-11-21
Частота использования: 6
Качество:

Шведский

Fylla igen kryphål för handelssnedvridande stöd

Английский

Cloosing loopholes for trade distorting support

Последнее обновление: 2017-04-26
Частота использования: 1
Качество:

Шведский

Verkningar för konkurrensen samt handelssnedvridande verkningar

Английский

Competition and trade distorting effects

Последнее обновление: 2017-02-21
Частота использования: 3
Качество:

Источник: Translated.com

Шведский

Verkningar för konkurrensen och handelssnedvridande verkningar

Английский

Competition and trade distorting effects

Последнее обновление: 2016-10-22
Частота использования: 4
Качество:

Источник: Translated.com

Шведский

Sedan 2003 har exportstöden och de handelssnedvridande nationella subventionerna minskat kraftigt.

Английский

Since 2003, export subsidies and trade-distorting-domestic subsidies have been reduced drastically.

Последнее обновление: 2017-04-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Шведский

Parlamentet beklagar särskilt att ministerkonferensen inte lyckades komma överens om att avskaffa de handelssnedvridande subventionerna till amerikanska bomullsproducentcr.

Английский

It expressed particular regret at the failure of the ministerial conference to agree on the abolition of trade-distorting subsidies to US cotton pro ducers.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Шведский

EU kan tack vare sina reformer erbjuda sig att göra kraftiga nedskärningar (70 %) i sitt handelssnedvridande jordbruksstöd.

Английский

Thanks to its reforms, the EU is in a position to offer steep cuts (70%) in trade distorting farm support.

Последнее обновление: 2017-04-26
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Шведский

Kommissionen kommer också att ägna särskild uppmärksamhet åt att förebygga och åtgärda illojala handelssnedvridande åtgärder och protektionism i tredjeländer.

Английский

The Commission will also pay particular attention to preventing and addressing unfair trade-distorting actions and protectionism in third countries.

Последнее обновление: 2017-04-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Шведский

Kryphål för handelssnedvridande jordbruksstöd, som t.ex. stöd av mindre betydelse, måste fyllas igen en gång för alla.

Английский

Existing loopholes which leave trade distorting farm support untouched, such as the "de minimis" rule, must be closed once and for all.

Последнее обновление: 2017-04-26
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com
Предупреждение: Содержит скрытое HTML-форматирование

Шведский

Detta förutsätter bland annat betydande minskningar av handelssnedvridande jordbrukssubventioner och av hinder för marknadstillträde samt ett långtgående avtal om förenklade handelsprocedurer.

Английский

It would mean, inter alia, significant cuts in trade-distortive agricultural subsidies, substantial reductions in market access barriers, and an ambitious agreement on trade facilitation.

Последнее обновление: 2017-04-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Шведский

Dess­utom bör vi själva se över vår handelspolitik och ta bort handelssnedvridande stöd på jordbruksom­rådet; det skulle gynna inte minst u­länderna.

Английский

She was, however, disappointed at what she felt was insufficient expenditure in renewable energy programmes.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Шведский

Världsmarknadspriserna borde kunna stiga till en nivå där de flesta kan producera, och därför är det ganska självklart att alla handelssnedvridande stöd måste bort.

Английский

It should be possible for prices on the world market to rise to a level that enables most farmers to produce food, and it is therefore quite obvious that all forms of aid that distort trade must be done away with.

Последнее обновление: 2012-03-22
Частота использования: 4
Качество:

Источник: Translated.com

Шведский

Avskaffandet av de handelssnedvridande exportbidragen inom jordbruket år 2013 är tre år senare än väntat, och liktydigt med en symbolisk gest till världens fattigaste jordbrukare .

Английский

The elimination of trade-distorting agricultural export subsidies in 2013 is three years later than hoped for, and amounts to a symbolic gesture to the world ’ s poorest farmers.

Последнее обновление: 2012-03-22
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Шведский

Icke desto mindre får sådana åtgärder inte leda till handelssnedvridande åtgärder till följd av att ett sådant direktiv används som ett icke-tariffärt handelshinder.

Английский

Nevertheless, such measures should not lead to trade distorting measures, resulting from the use of such a directive as a non-tariff barrier to trade.

Последнее обновление: 2017-04-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Шведский

Vid G20-mötet i London enades man om att inte införa nya hinder för handel och investeringar och krävde att alla nyligen införda handelsbegränsande och handelssnedvridande åtgärder avskaffas.

Английский

In London the G20 agreed to refrain from introducing new barriers to trade or investment and called for the removal of trade-restricting or distorting measures that have been put in place recently.

Последнее обновление: 2017-04-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Шведский

Både när det gäller antidumpningsåtgärder och subventioner har EU fortsatt ett grundläggande ekonomiskt intresse i skärpta regler som minskar möjligheterna till sådana protektionistiska och handelssnedvridande åtgärder som vi har sett allt fler prov på under senare år.

Английский

Both on anti dumping and subsidies, the EU continues to have a basic economic interest in stronger disciplines that will reduce the scope for the rise in protectionist and trade distorting measures that we have witnessed in recent years.

Последнее обновление: 2017-04-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Шведский

EU har inom ramen för WTO-förhandlingarna erbjudit sig att undanröja alla exportstöd till och med 2013 och att minska de handelssnedvridande nationella stöden med 70 %.

Английский

In the context of the WTO negotiations, the EU has offered to eliminate all export subsidies by 2013 and to reduce trade-distorting-domestic support by 70%.

Последнее обновление: 2017-04-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Шведский

Vid slutet av genomförandeperioden för Doha skulle med andra ord Förenta staternas handelssnedvridande utbetalningar till jordbrukare faktiskt kunna öka till följd av det som Förenta staterna lade fram i sitt erbjudande i oktober förra året.

Английский

In other words, by the end of the Doha implementation period, US trade-distorting payments to farmers could actually go up as a result of what the US tabled in its offer last October.

Последнее обновление: 2012-03-22
Частота использования: 4
Качество:

Источник: Translated.com

Шведский

Jag måste säga att detta faktiskt är ett kontracykliskt system som skulle göra stödet inom den europeiska bomullssektorn mer handelssnedvridande och uppenbart strida mot vårt mandat för de multilaterala handelsförhandlingarna inom ramen för utvecklingsrundan från Doha.

Английский

I have to say that this is actually a countercyclical system that would make the aid within the European cotton sector more trade-distorting and would be in clear contradiction of our multilateral trade negotiation mandate within the DOHA Development Round.

Последнее обновление: 2012-02-29
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Шведский

För att följa EU:s exempel måste Förenta staterna reformera sin handelssnedvridande jordbrukslag från 2002, som motsvarar 20 miljarder US-dollar om året.

Английский

To match the EU's lead, the US will have to reform its trade distorting 2002 Farm Bill worth US$ 20 billion a year.

Последнее обновление: 2017-04-26
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Получите качественный перевод благодаря усилиям
4,401,923,520 пользователей

Сейчас пользователи ищут:Для Вашего удобства мы используем файлы cookie. Факт перехода на данный сайт подтверждает Ваше согласие на использование cookies. Подробнее. OK