Спросить у Google

Вы искали: jämförelseföretag (Шведский - Английский)

Переводы пользователей

Добавлены профессиональными переводчиками и компаниями и на основе веб-страниц и открытых баз переводов.

Добавить перевод

Шведский

Английский

Информация

Шведский

I Deloitte II-rapporten tilläts endast postföretag med en omsättning på mer än 100 miljoner euro som jämförelseföretag.

Английский

Consequently, the Deloitte-II study admits only companies with annual revenue higher than EUR 100 million.

Последнее обновление: 2014-11-21
Частота использования: 1
Качество:

Шведский

Hänsyn tas till de principer utarbetats av flerpartsgruppen för jämförelseverktyg, en grupp med företrädare för bransch, konsumenter, jämförelseföretag och nationella myndigheter med kommissionen som samordnare.

Английский

It takes account of the principles agreed upon by the Multi-stakeholder group on Comparison Tools, which included major industry and consumer representatives, operators of comparison tools and national authorities and was coordinated by the Commission.

Последнее обновление: 2017-04-06
Частота использования: 1
Качество:

Шведский

Utöver Nace-klassificeringarna ger AMADEUS en noggrannare definition av jämförelseföretag genom att gruppera företag med samma Nace-kod efter deras storlek.

Английский

In addition to the NACE classifications, Amadeus provides a finer definition of peers by grouping firms within the same NACE code according to their size.

Последнее обновление: 2014-11-21
Частота использования: 1
Качество:

Шведский

Speditions- och logistikföretag är – i begränsad omfattning – också lämpliga jämförelseföretag eftersom de använder jämförbara fasta tillgångar.

Английский

Freight transport and logistics companies are also — to a limited degree — suitable comparable undertakings because they employ similar assets.

Последнее обновление: 2014-11-21
Частота использования: 1
Качество:

Шведский

För WIK-rapporten valdes en grupp på 26 jämförelseföretag ut som i huvudsak är verksamma på pakettjänstområdet och som utövar de typiska rutinfunktioner som utmärker leverantörer av posttjänster.

Английский

The WIK study chooses a comparator group of 26 postal companies that mainly provide parcel services and perform the typical routine activities of postal operators.

Последнее обновление: 2014-11-21
Частота использования: 1
Качество:

Шведский

Mot bakgrund av de stora mängd-, storleks- och koncentrationsfördelar som är typiska för postnät är storföretag mer relevanta som jämförelseföretag än små företag.

Английский

The importance of economies of scale, scope and density prevalent in postal networks implies that large businesses would be more relevant comparators than small mail businesses.

Последнее обновление: 2014-11-21
Частота использования: 1
Качество:

Шведский

Principerna går längre än direktivets krav på insyn och god handelssed: jämförelseföretag som följer principerna åtar sig att vara särskilt öppna om sina affärsmodeller och redovisa sina kommersiella band till de näringsidkare vars produkter jämförs på deras plattformar.

Английский

Going beyond the UCPD transparency and professional diligence requirements, comparison tool providers endorsing these self-regulatory principles commit to be particularly transparent about their business models and to adequately disclose their commercial ties with traders whose products are compared through their platforms.

Последнее обновление: 2017-04-06
Частота использования: 1
Качество:

Шведский

Som jämförelseföretag borde framför allt stora pakettjänstföretag och logistikleverantörer ha använts, vars nät har en storlek och komplexitet som kan jämföras med Deutsche Posts [63].

Английский

The set of comparable companies should focus much more on large parcel and logistics companies that are comparable in size and complexity of their network to Deutsche Post [63].

Последнее обновление: 2014-11-21
Частота использования: 1
Качество:

Шведский

Vidare hävdade dessa två importörer också att den samarbetsvilliga Förenta staterna-tillverkaren enligt uppgift står under en unionstillverkares kontroll, vilket skulle göra det fel att välja detta Förenta staterna-företag som lämpligt jämförelseföretag.

Английский

Furthermore, these two importers also claimed that, as the cooperating US producer is allegedly controlled by a Union producer, the choice of this US company as a suitable analogue country producer is flawed.

Последнее обновление: 2014-11-21
Частота использования: 1
Качество:

Шведский

Eftersom Deutsche Post utsätts för en betydligt mindre risk än jämförelseföretagen, som är verksamma på konkurrensintensiva marknader (t.ex. marknaden för expresspaket) framhålls i WIK-rapporten att medianvärdet för avkastning på försäljning på 3,48 % är ett försiktigt och konservativt riktmärke för en rimlig vinst för Deutsche Post, och att användningen av ett högre värde på området upp till den tredje ROS-kvartilen på 6,77 % inte är att rekommendera.

Английский

As Deutsche Post is exposed to considerably less risk than the comparables who operate on highly competitive markets (e.g. express parcels), the WIK study considers that the median ROS of 3,48 % is a prudent and conservative profit benchmark for Deutsche Post. It does not recommend using a higher rate in the range up to the third-quartile ROS of 6,77 %.

Последнее обновление: 2014-11-21
Частота использования: 1
Качество:

Шведский

Därför lyckades man bara ta fram en liten grupp på sex jämförelseföretag, däribland de stora multinationella expresspakettjänsterna (UPS, FedEX och TNT Express) och andra posttjänstleverantörer (till största delen från Förenta staterna och Storbritannien).

Английский

It leaves a comparator set with 6 postal companies, e.g. the big multinational express parcel operators (UPS, FedEx, and TNT Express) and some other postal operators mostly from the United States and the United Kingdom.

Последнее обновление: 2014-11-21
Частота использования: 1
Качество:

Шведский

Som framhålls i Deloitte I-rapporten bortser WIK-rapportens användning av jämförelseföretags medianvinster som riktmärke helt från de effektivitetsvinster som Deutsche Post till största delen uppnådde efter 1990.

Английский

Moreover, as emphasised by the Deloitte-I study, the use of the comparable firms' median profit as a benchmark by the WIK study entirely ignores the efficiency gains that Deutsche Post achieved to an extraordinarily large extent from 1990 onwards.

Последнее обновление: 2014-11-21
Частота использования: 1
Качество:

Шведский

I WIK-rapporten uteslöts trots det leverantörer av posttjänster från andra länder som jämförelseföretag eftersom de – i likhet med Deutsche Post – skyddades av ensamrätt och inte i första hand var verksamma på konkurrensutsatta marknader.

Английский

Furthermore, the WIK study excludes postal incumbents from other countries as comparators because they have — as Deutsche Post — been protected by exclusive rights and are not primarily active on competitive markets.

Последнее обновление: 2014-11-21
Частота использования: 1
Качество:

Получите качественный перевод благодаря усилиям
4,401,923,520 пользователей

Сейчас пользователи ищут:Для Вашего удобства мы используем файлы cookie. Факт перехода на данный сайт подтверждает Ваше согласие на использование cookies. Подробнее. OK