Спросить у Google

Вы искали: jämställdhetspolicy (Шведский - Английский)

Переводы пользователей

Добавлены профессиональными переводчиками и компаниями и на основе веб-страниц и открытых баз переводов.

Добавить перевод

Шведский

Английский

Информация

Шведский

De företag som inte tillämpar en jämställdhetspolicy måste förklara varför.

Английский

Companies which do not have a diversity policy would have to explain why not.

Последнее обновление: 2017-04-26
Частота использования: 1
Качество:

Шведский

Den andra policykategorin gäller konkreta åtgärder och konkreta positiva insatser som stöder denna jämställdhetspolicy i beslutsprocessen .

Английский

The second type of policy concerns specific measures and specific positive action to support the policy of participation in the decision-making process.

Последнее обновление: 2012-03-22
Частота использования: 4
Качество:

Шведский

COPEC har till syfte att se till att ban kens jämställdhetspolicy efterlevs på områden som karriärmöjligheter, utbildning och sociala infrastrukturer.

Английский

Its purpose is to ensure application of the equal opportunities policy in terms of careers, training and social amenities.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Шведский

1 företagets jämställdhetspolicy anges bl.a. att grova fall av rasrelaterade trakasserier kan leda till avskedande på grund av tjänstefel.

Английский

At the end of this process, more than 450 people were recruited and began the training provided by Continent. Ninety-five per cent of locally recruited employees were covered by permanent contracts of employment.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Шведский

Man måste också konstatera att en låg representation av kvinnor i beslutsfattande organ inte nödvändigtvis behöver betyda att organisationen inte ägnar sig åt jämställdhetspolicy.

Английский

It must be observed, too, that a low representation of women in decision-making bodies is not necessarily proof of the absence of gender policies in an organisation.

Последнее обновление: 2017-04-06
Частота использования: 1
Качество:

Шведский

Uppmärksammas bör också att en låg representation av kvinnor i beslutsfattande organ inte nödvändigtvis behöver betyda att det inte finns någon jämställdhetspolicy inom organisationen.

Английский

It must be observed too, that a low representation of women in decision making bodies is not necessarily proof of the absence of gender policies in an organisation.

Последнее обновление: 2017-04-06
Частота использования: 1
Качество:

Шведский

För bolag som inte har gjort detta skulle rapportering om jämställdhetspolicy kunna främjas som en fördel när det gäller att genomföra principerna om öppenhet och offentliggörande i praktiken.

Английский

For companies which have not, reporting on diversity policy could be promoted as one of their advantages in terms of implementing in practice the transparency and disclosure principles.

Последнее обновление: 2017-04-06
Частота использования: 1
Качество:

Шведский

Bör börsnoterade företag tvingas att offentliggöra huruvida de tillämpar en jämställdhetspolicy och ska de i så fall ange dess mål och huvudinnehåll och fortlöpande rapportera framstegen?

Английский

Should listed companies be required to disclose whether they have a diversity policy and, if so, describe its objectives and main content and regularly report on progress?

Последнее обновление: 2017-04-06
Частота использования: 2
Качество:

Шведский

Det borde därför vara "obligatoriskt" för bolag som har godtagit eller anslutit sig till sådana koder att offentliggöra information om sin jämställdhetspolicy.

Английский

Therefore a diversity policy disclosure should be "compulsory" for companies which have accepted/joined such codes.

Последнее обновление: 2017-04-06
Частота использования: 1
Качество:

Предупреждение: Содержит скрытое HTML-форматирование

Шведский

Det räcker dock inte med att införa åtgärder som kvotering och sätta upp mål för att skapa jämlik könsfördelning i styrelser ifall företagen inte tillämpar en jämställdhetspolicy som bidrar till att uppnå en bättre balans mellan arbete och privatliv för både kvinnor och män.

Английский

The introduction of measures such as quotas or targets to ensure gender balance in boards, however, is not sufficient if companies do not adopt diversity policies that contribute to work-life balance for women and men and encourage notably the mentoring, networking and adequate training for management positions that are essential for women wanting to follow a career path that leads to eligibility for board positions.

Последнее обновление: 2017-04-06
Частота использования: 1
Качество:

Шведский

Det är viktigt att företag har en jämställdhetspolicy med fastställda mål för mångfald i fråga om utbildning, erfarenheter, geografisk spridning och jämvikt mellan könen som tillämpas om de övriga kriterierna för den aktuella posten är uppfyllda.

Английский

It is important that companies have a diversity policy with objectives including diverse education, experience and geographical and gender balance if it meets other criteria for the relevant position.

Последнее обновление: 2017-04-06
Частота использования: 1
Качество:

Шведский

Även om kommittén inte har till uppgift att ge råd till de företrädda organisationerna i fråga om deras politik rörande kvinnors representation i beslutsfattande organ eller deras jämställdhetspolicy, kan man utan tvivel säga att kommitténs sammansättning till viss del återspeglar denna politik.

Английский

Whereas its task is not to advise the represented organisations on their policies regarding women representation in decision-making bodies or on their gender policies, its composition can certainly be seen as a partial reflection of these policies.

Последнее обновление: 2017-04-06
Частота использования: 1
Качество:

Шведский

Inom ramen för de färdigheter och kunskaper som behövs bör börsnoterade företag ha en jämställdhetspolicy med fastställda mål för mångfald i fråga om utbildning, erfarenheter, geografisk spridning och jämvikt mellan könen som tillämpas om de övriga kriterierna för den aktuella posten är uppfyllda.

Английский

Within the framework of needed skills and competences, listed companies should be encouraged to have a diversity policy with objectives including diverse education, experience and geographical and gender balance if it meets other criteria for the relevant position.

Последнее обновление: 2017-04-06
Частота использования: 1
Качество:

Шведский

2.2.3 Undersökningen inriktades i tur och ordning på vilken typ av organisation som representerades, dess ledarskapsstrukturer, om organisationen fanns representerad i nationella och internationella organisationer och forum, förekomsten av kvinnor i organisationen och eventuell jämställdhetspolicy.

Английский

2.2.3 The questionnaire focused in turn on the type and character of the organisation represented, its leadership structures, representation in national and international organisations and fora, the presence of women in the organisation, and gender policies.

Последнее обновление: 2017-04-06
Частота использования: 1
Качество:

Шведский

TfL upprättade därför ett antal krav som anbudsgivarna skulle genomföra under projektet: en jämställdhetspolicy för projektet, en utbildningsplan om mångfald för den personal som arbetade med projektet och en plan för mångfald på leverantörsplanet (för att se till att olika leverantörer kunde lämna anbud som underleverantörer för delar av projektet).

Английский

TfL therefore introduced a set of requirements for bidders to be implemented during the execution of the project: an equality policy for the project, a diversity training plan for staff working on the project and a supplier diversity plan (in order to ensure that diverse suppliers were able to bid for subcontracting opportunities arising from the project).

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Шведский

Dessutom har det visat sig att den så kallade jämställdhetspolicyn och de olika programmen inom EU inte är något annat än medel för att främja de kapitalistiska omstruktureringarna.

Английский

Moreover, so-called equal opportunities policies and various EU programmes have proven to be nothing more than the means to promote capitalist restructuring.

Последнее обновление: 2012-03-22
Частота использования: 4
Качество:

Получите качественный перевод благодаря усилиям
4,401,923,520 пользователей

Сейчас пользователи ищут:Для Вашего удобства мы используем файлы cookie. Факт перехода на данный сайт подтверждает Ваше согласие на использование cookies. Подробнее. OK