Вы искали: klagomålsärendet (Шведский - Английский)

Переводы пользователей

Добавлены профессиональными переводчиками и компаниями и на основе веб-страниц и открытых баз переводов.

Добавить перевод

Шведский

Английский

Информация

Шведский

datum för mottagande av klagomålsärendet,

Английский

the date of receipt of the complaint file;

Последнее обновление: 2014-11-21
Частота использования: 1
Качество:

Шведский

sdc ansåg att de anförda förhållandena inte lett till att prisa övertagit kontrollen över ΑΝΤΕΝΑ 3 radio och att de för övrigt inte utgjorde någon överträdelse av artikel 6 i ldc, varför klagomålsärendet delvis lades ned.

Английский

the sdc considered that the facts relied upon did not amount to the acquisition of control of antena 3radio by prisa and that moreover they did not constitute an infringement of section 6 of the ldc, so thatthe ldc closed the file in the case.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Шведский

konkurrensmyndigheten sdc avslutade klagomålsärendet eftersom den ansåg att ascide-avtalet var en överenskommelse som försäkringsbolagen fritt kan ansluta sig till i syfte att påskynda ersättningen till sina försäkringstagare och att detta definitivt var till fördel för konsumenterna.

Английский

the sdc, in closing thefile in the case, indicated that the ascide was one which insurance companies acceded to voluntarily, inorder to speed up payment of compensation to their customers and it was therefore ultimately beneficialto the latter.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Шведский

genom en skrivelse av den 6 juni 2008 [12] informerade kommunen sdo om att den inte skulle överväga sdo:s intresse av att köpa tomten förrän fylkesmannen hade fattat beslut i klagomålsärendet.

Английский

by letter dated 6 june 2008 [12], the municipality informed sdo that it would not consider sdo’s interest to buy the property before a decision had been taken by the county governor’s office in the complaint case.

Последнее обновление: 2014-11-21
Частота использования: 1
Качество:

Шведский

det är inte bara ett sätt att göra någonting åt det hela tiden ökande trycket på de ordinarie rättsinstanserna , utan gör det framför allt lättare för medborgarna att på ett snabbt och billigt sätt få gottgörelse i klagomålsärenden .

Английский

not only can this be a means of coping with the ever increasing pressure on regular, judicial bodies; more than anything, it offers citizens a low threshold for the swift and inexpensive settlement of complaints.

Последнее обновление: 2012-03-22
Частота использования: 4
Качество:

Шведский

följaktligen, i doñanas fall , som i vilket annat klagomålsärende som helst som inleds enligt gemenskapsförfarandet , kan kommissionen aldrig ensidigt avskriva det.

Английский

so in the case of doñana, just as with any other complaint lodged under community procedure, the commission can never archive it unilaterally.

Последнее обновление: 2012-03-22
Частота использования: 4
Качество:

Шведский

för detta ändamål är det lämpligt att införa en harmoniserad metod som kan användas av alla organ som handlägger klagomålsärenden i unionen för klassificering och rapportering av klagomål från konsumenter till kommissionen.

Английский

for that purpose, it is appropriate to introduce a harmonised methodology, to be used by complaint handling bodies in the union, for classifying and reporting consumer complaints to the commission.

Последнее обновление: 2017-04-06
Частота использования: 2
Качество:

Шведский

när den klagande skickat in kompletterande information i mars 2000 som visade att hanvid flera tillfällen hade haft kontakter med kommissionen om betalning av de uteståendebeloppen beslutade ombudsmannen att öppna ett nytt klagomålsärende(423/2000/(ijh)jma),och att inleda en undersökning av fallet.

Английский

when the complainant forwarded additional information in march 2000 which showedthat he had had several exchanges with the commission concerning the payment of hisdues,the ombudsman decided to open a new complaint (423/2000/(ijh)jma),and to startan inquiry into the matter.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Шведский

en harmonisering av klassificeringen av klagomål på eu-nivå skulle vara till stor hjälp såväl för eu-institutionerna och berörda parter på eu-nivå som för de nationella institutionerna och berörda parter på nationell nivå samt för alla organ som handlägger klagomålsärenden.

Английский

the value of harmonising complaint classifications at eu level would be considerable, whether for eu institutions and stakeholders or for national institutions and stakeholders and all complaint-handling bodies themselves.

Последнее обновление: 2017-04-06
Частота использования: 1
Качество:

Шведский

klagomålsärenden kan därför ofta behandlas utan att de hänskjuts till domstol.

Английский

as a result, complaints can often be resolved without recourse to the courts.

Последнее обновление: 2017-04-06
Частота использования: 1
Качество:

Шведский

det rörde sig därvid huvudsakligen om klagomålsärenden där medlemsstaterna ansåg att den klagande inte hade lagt fram tillräckligt med information.

Английский

member states refused to process only 2% of all submitted files in eu pilot, the main reason being insufficient information transmitted by a complainant.

Последнее обновление: 2017-04-06
Частота использования: 1
Качество:

Шведский

däremot hade kommissionen inlett ett nytt klagomålsärende rörande klassificeringen av området skäldervikensom natura 2000-område enligt direktiv 92/43/eeg,grundat på uppgifterna i klagomålettill ombudsmannen samt påföljande skrivelser. kommissionen hade ännu inte avslutat sina

Английский

however,on thebasis of the information submitted via the complaint to the ombudsman,as well as subsequent submissions,the commission had opened a new complaint file concerning the classification of the skälderviken area as a natura 2000-site under directive 92/43/eec.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Получите качественный перевод благодаря усилиям
4,401,923,520 пользователей

Сейчас пользователи ищут:Для Вашего удобства мы используем файлы cookie. Факт перехода на данный сайт подтверждает Ваше согласие на использование cookies. Подробнее. OK