Спросить у Google

Вы искали: med facit it hand (Шведский - Английский)

Переводы пользователей

Добавлены профессиональными переводчиками и компаниями и на основе веб-страниц и открытых баз переводов.

Добавить перевод

Шведский

Английский

Информация

Шведский

med facit in hand

Английский

with facit it hand

Последнее обновление: 2020-03-30
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Шведский

Vi sitter i dag med facit i hand.

Английский

The outcome is well known.

Последнее обновление: 2017-04-26
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Шведский

Stödbeloppet kan inte bedömas med facit i hand i förhållande till en riskfaktor för de kontrakt som faktiskt täckts av garantierna.

Английский

The amount of aid cannot be estimated in relation to the risk for contracts effectively covered a posteriori.

Последнее обновление: 2014-11-21
Частота использования: 2
Качество:

Источник: Анонимно

Шведский

Det betyder inte att sitta här i Bryssel och kritisera fotfolket med facit i handen .

Английский

It does not mean many people second-guessing the people on the ground back in Brussels.

Последнее обновление: 2012-03-22
Частота использования: 4
Качество:

Источник: Анонимно

Шведский

Det säger jag med facit i hand och den syn jag själv kan ha, eftersom jag själv har varit ledamot i ett nationellt parlament under 22 år .

Английский

I say this with the benefit of hindsight and with the benefit of my experience, given that I have been a member of a national parliament for some 22 years.

Последнее обновление: 2012-03-22
Частота использования: 2
Качество:

Источник: Анонимно

Шведский

Benlysta visade en förbättring av trötthet jämfört med placebo mätt med FACIT-trötthetsskalan i den poolade analysen.

Английский

Benlysta demonstrated improvement in fatigue compared with placebo measured by the FACIT-Fatigue scale in the pooled analysis.

Последнее обновление: 2017-04-26
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Шведский

Med facit i hand har man helt klart gjort misstag och underskattat styrkan i motståndet, men ett tillbakadragande av alla koalitionsstyrkor skulle bara förvärra sakernas tillstånd.

Английский

Clearly, with hindsight, mistakes have been made in underestimating the scale of resistance, but withdrawing all the coalition troops would only worsen matters.

Последнее обновление: 2012-02-29
Частота использования: 2
Качество:

Источник: Анонимно

Шведский

Med facit i hand vet vi att dessa beslut ledde till väsentlig förstöring av kapital och kunskap och fick mycket negativa följder för Europas tillväxt och sysselsättning på medellång till lång sikt.

Английский

With hindsight, such decisions amounted to a major capital and knowledge destruction with very negative effects for Europe's growth and employment prospects in the medium to longer-term.

Последнее обновление: 2017-04-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Шведский

Tvärtom har vi en skyldighet att skydda konsumenterna och att tillhandahålla dem uttömmande och korrekta upplysningar som gör det möjligt för dem att göra sina val medvetet med facit i hand såväl för sig själva som för deras barn .

Английский

On the contrary, our duty is to protect consumers and provide them with accurate, comprehensive information that will enable them to make fully informed choices, what they feel are the right decisions for themselves and for their children.

Последнее обновление: 2012-03-22
Частота использования: 4
Качество:

Источник: Анонимно

Шведский

Eftersom båda länder kort därefter begärde finansiellt stöd (dock av olika slag) skulle man med facit i hand kunna hävda att en alltför stor obalans borde ha konstaterats.

Английский

Since both countries requested financial assistance (although of different natures) shortly afterwards, one may argue, with the benefit of hindsight, that an excessive imbalance should have been identified.

Последнее обновление: 2017-04-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Шведский

Med facit i hand kan sägas att vi, inom ramen för världshandeln , inte har gett våra jordbrukare ett nödvändigt skydd från den uppenbara illojala konkurrens och otillbörliga marknadspåverkan som våra konkurrenter ägnar sig åt.

Английский

With the benefit of hindsight we have not in the context of world trade provided the degree of protection necessary for our farmers from the obvious unfair competition and market manipulation by our competitors.

Последнее обновление: 2012-03-22
Частота использования: 4
Качество:

Источник: Анонимно

Шведский

Vi står nu med facit i hand - en auktoritär regering, som inte drog sig för att mygla till sig fortsatt maktinnehav var också systematiskt inblandad i korruption och rena bedrägerier i landet .

Английский

The result has been an authoritarian regime which did not draw the line at machinating its way back into power and has also systematically been involved in corruption and out and out fraud throughout the country.

Последнее обновление: 2012-03-22
Частота использования: 4
Качество:

Источник: Анонимно

Шведский

Sammanfattningsvis kan sägas att vi för fem år sedan, när min mandatperiod som kommissionsledamot med ansvar för utvidgningen tog sin början, utformade en ambitiös men, med facit i hand, också realistisk plan.

Английский

To conclude, we set out together an ambitious but, in retrospect, realistic agenda five years ago when I started my mandate as Enlargement Commissioner.

Последнее обновление: 2012-02-29
Частота использования: 2
Качество:

Источник: Анонимно

Шведский

Det hade varit rimligt att de kommissionsledamöter som beskyllts för försumlighet, dålig förvaltning och nepotism redan tidigare själva hade insett att de borde avgå, med facit i hand. i synnerhet som parlamentet inte har rätt art avsätta en skilda kommissionärer.

Английский

It would have been reasonable to expect those Commissioners charged with negligence, mismanagement and nepotism to have known when to resign themselves, in the light of information obtained earlier, especially as Parliament does not have the power to dismiss individual Commissioners.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Шведский

Det hade varit rimligt att de kommissionsledamöter som beskyllts för försumlighet , dålig förvaltning och nepotism redan tidigare själva hade insett att de borde avgå, med facit i hand , i synnerhet som parlamentet inte har rätt att avsätta enskilda kommissionärer.

Английский

It would have been reasonable to expect those Commissioners charged with negligence, mismanagement and nepotism to have known when to resign themselves, in the light of information obtained earlier, especially as Parliament does not have the power to dismiss individual Commissioners.

Последнее обновление: 2012-03-22
Частота использования: 4
Качество:

Источник: Анонимно

Шведский

Med facit i hand kan sägas att vi borde ha varit tydligare, eftersom Israel klart och tydligt varnade oss vid den tidpunkten om att kandidater från Hamas inte borde tillåtas om de inte tog ställning mot våld av terrorister och erkände staten Israels rätt att existera och engagerade sig i PLO : s åtaganden och i de överenskommelser i Osloavtalet som PLO ingått, med kvartetten och om färdplanen för fred .

Английский

With hindsight we should have spelt it out more clearly, as we were clearly warned by Israel at the time that Hamas candidates should not have been allowed to stand unless they foreswore terrorist violence and recognised the right of the State of Israel to exist and they were committed to the undertakings of the PLO and the agreements made by the PLO on the Oslo peace accord, with the Quartet and on the roadmap for peace.

Последнее обновление: 2012-03-22
Частота использования: 4
Качество:

Источник: Анонимно

Шведский

Med facit i hand och över tio års erfarenhet står det klart att det gjorts betydande framsteg när det gäller att förhindra uppkomsten av nya handelshinder, och att genomförandet av direktiv 83/189/EEG bidragit mycket till detta. Inrättandet av den inre marknaden 1993 tycks inte ha mjnskat medlemsstaternas starka be hov av att vilja införa detaljbestämmelser om produkter.

Английский

Although the completion of the internal market in 1993 does not appear to have diminished Member States' need to enact detailed legislation on products, they have become gradually familiar with the rules of the internal market, the principle of mutual recognition arising from the 'Cassis de Dijon' precedent and the principles of trans parency and cooperation, which now govern their activities in the field of technical standards and regulations.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Шведский

Jag vill särskilt nämna den högst selektiva användningen av material och den bristfälliga återgivningen av samtliga synpunkter som framfördes av appellationsdomstolen i Förenade kungariket i Jaffrey-målet , däribland dess åsikt att det är enbart med facit i hand som det visat sig att de reserver som syndikaten under 1980-talet inrättade för asbestskadestånd skulle vara otillräckliga på grund av den oväntade utvecklingen för dessa skadeståndskrav .

Английский

I would cite in particular its highly selective use of material and its failure to reflect the full findings of the UK Court of Appeal in the Jaffrey case, including its view that it was only with the benefit of hindsight that reserves established by syndicates for asbestos liabilities in the 1980s proved to be inadequate, given the unanticipated way in which those liabilities developed.

Последнее обновление: 2012-03-22
Частота использования: 4
Качество:

Источник: Анонимно

Шведский

2.1.5 Med facit i hand måste EU föra en dialog med de lokala samhällena, dra lärdomar av det förflutna, bekanta sig med lokala seder, bruk och traditioner, lära känna kulturen i vart och ett av de olika samhällena (varje land skiljer sig avsevärt från de övriga) och samarbeta för att stödja de regeringar som blir resultatet av sanna och fria demokratiska processer.

Английский

2.1.5 In the wake of these events, the EU must talk to local societies, learn from the past, become familiar with local mores, customs and traditions, get to know the culture of the individual societies (each country's being very different) and cooperate with a view to supporting the governments that will emerge with genuine and free democratic procedures.

Последнее обновление: 2017-04-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Шведский

Med facit i hand kan vi se att den stora marknaden och dess fyra friheter - fri rörlighet för personer, varor, tjänster och kapital - skulle ha åtföljts av nödvändiga verktyg för att upprätthålla en ekonomisk och social jämvikt: ge mensam valuta, skatteharmonisering och social harmoni sering.

Английский

Thus, bringing taxes more into line is unacceptable. However, we can endorse common minimum levels, inter alia with regard to company taxation and capital gains tax.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Получите качественный перевод благодаря усилиям
4,401,923,520 пользователей

Сейчас пользователи ищут:Для Вашего удобства мы используем файлы cookie. Факт перехода на данный сайт подтверждает Ваше согласие на использование cookies. Подробнее. OK