Спросить у Google

Вы искали: miljöansvarigt (Шведский - Английский)

Переводы пользователей

Добавлены профессиональными переводчиками и компаниями и на основе веб-страниц и открытых баз переводов.

Добавить перевод

Шведский

Английский

Информация

Шведский

miljöansvarigt förhållande

Английский

environmentally responsible behaviour

Последнее обновление: 2014-11-14
Частота использования: 5
Качество:

Источник: IATE

Шведский

I ett civiliserat samhälle är det självklart att avfall skall hanteras på ett bra, miljöansvarigt sätt .

Английский

In the European Community, this will increasingly be done by incinerating waste and recycling energy.

Последнее обновление: 2012-03-22
Частота использования: 2
Качество:

Источник: IATE

Шведский

I ett civiliserat samhälle är det självklart att avfall skall hanteras på ett bra, miljöansvarigt sätt.

Английский

In a civilised society, it is to be expected that waste should be processed in an effective and environmentally responsible manner.

Последнее обновление: 2012-02-29
Частота использования: 2
Качество:

Источник: IATE

Шведский

Den europeiska baggerflottan har ett utmärkt rykte för anläggning och underhåll av hamnar på ett miljöansvarigt sätt överallt i världen.

Английский

continue to emphasize the urgent need to achieve quality shipping in all parts of the maritime trades.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: IATE

Шведский

Den europeiska baggerflottan har ett utmärkt rykte för anläggning och underhåll av hamnar på ett miljöansvarigt sätt överallt i världen .

Английский

The European dredger fleet has a first-class reputation for environmentally responsible harbour clearance and maintenance world-wide.

Последнее обновление: 2012-03-22
Частота использования: 4
Качество:

Источник: IATE

Шведский

Fru kommissionär! Det finns redan initiativ som på ett marknadsenligt sätt möjliggör ett miljöansvarigt avskaffande av fartyg i Europa .

Английский

There are already initiatives enabling the commercial scrapping, on market terms, of ships in Europe in an environmentally responsible manner.

Последнее обновление: 2012-03-22
Частота использования: 4
Качество:

Источник: IATE

Шведский

Det är nödvändigt att stärka medlemsstaternas befogenheter gentemot innehavare av ledningsrätter för att säkerställa tillträdet eller idrifttagandet av nya nät på ett miljöansvarigt sätt och oberoende av eventuella skyldigheter för en operatör med betydande inflytande på marknaden att bevilja tillträde till dess vederbörandes elektroniska kommunikationsnät.

Английский

It is necessary to strengthen the powers of the Member States vis-à-vis holders of rights of way to ensure the entry or roll out of new network in an environmentally responsible way and independently of any obligation on an operator with significant market power to grant access to its electronic communications network.

Последнее обновление: 2017-04-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: IATE

Шведский

Man ska från anläggningens sida informera och utbilda personalen, t.ex. genom skrivna rutiner och manualer, för att säkerställa att miljöåtgärderna tillämpas och för att öka medvetenheten om miljöansvarigt beteende.

Английский

The tourist accommodation shall provide information and training to the staff, including written procedures or manuals, to ensure the application of environmental measures and to raise awareness of environmentally responsible behaviour.

Последнее обновление: 2014-11-21
Частота использования: 1
Качество:

Источник: IATE

Шведский

Man ska från campingplatsens sida informera och utbilda personalen, t.ex. genom skrivna rutiner och manualer, för att säkerställa att miljöåtgärderna tillämpas och för att öka medvetenheten om miljöansvarigt beteende.

Английский

The campsite shall provide information and training to the staff, including written procedures or manuals, to ensure the application of environmental measures and to raise awareness of environmentally responsible behaviour.

Последнее обновление: 2014-11-21
Частота использования: 1
Качество:

Источник: IATE

Шведский

Det är nödvändigt att stärka medlemsstaternas befogenheter gentemot innehavare av ledningsrätter för att säkerställa tillträde eller idrifttagande av nya nätinfrastrukturer på ett rättvist, effektivt och miljöansvarigt sätt, oberoende av eventuella skyldigheter för en operatör med betydande inflytande på marknaden att bevilja tillträde till sitt elektroniska kommunikationsnät.

Английский

(98) It is necessary to strengthen the powers of the Member States as regards holders of rights of way to ensure the entry or roll-out of a new network in a fair, efficient and environmentally responsible way and independently of any obligation on an operator with significant market power to grant access to its electronic communications network.

Последнее обновление: 2017-04-06
Частота использования: 2
Качество:

Источник: IATE

Шведский

I samband med antagandet av förslaget uttryckte den miljöansvariga kommissionsledamoten Ritt Bjerregaard sin uppskattning av resultatet: "

Английский

Upon adoption of the proposal Environment Commissioner Ritt Bjerregaard indicated her clear appreciation of the result: "

Последнее обновление: 2017-04-26
Частота использования: 1
Качество:

Источник: IATE
Предупреждение: Содержит скрытое HTML-форматирование

Шведский

Alla filialer och viktiga företagsenheter har sin miljöansvariga.

Английский

Environmental Officers have been appointed in every branch and in key business units.

Последнее обновление: 2017-04-26
Частота использования: 1
Качество:

Источник: IATE

Шведский

”Det är nödvändigt att stärka medlemsstaternas befogenheter gentemot innehavare av ledningsrätter för att säkerställa tillträdet eller idrifttagandet av nya nätinfrastrukturer på ett rättvist, effektivt och miljöansvarigt sätt och oberoende av eventuella skyldigheter för en operatör med betydande inflytande på marknaden att bevilja tillträde till dennes elektroniska kommunikationsnät,.

Английский

"It is necessary to strengthen the powers of the Member States vis-à-vis holders of rights of way to ensure the entry or roll out of new network infrastructure in a fair, efficient and environmentally responsible way and independently of any obligation on an operator with significant market power to grant access to its electronic communications network.

Последнее обновление: 2017-04-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: IATE
Предупреждение: Содержит скрытое HTML-форматирование

Шведский

Han tog upp sitt möte med Werner Hoyer, ordförande i Europeiska investeringsbanken, och med miljöansvarige kommissionsledamoten Janez Potočnik.

Английский

He outlined his meeting with Mr Werner Hoyer, President of the European Investment Bank, and with Janez Potočnik, European Commissioner for the Environment.

Последнее обновление: 2017-04-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: IATE

Шведский

Man bör också överväga att sprida tanken på en "miljöansvarig", som har till uppgift att minska företagets miljöpåverkan och utsläpp, inte bara i produktionscykeln, utan också från kontor, transporter av de varor som framställs, leveranser av råvaror eller halvfabrikat, eventuellt med tillämpning av närhetsprincipen.

Английский

Another role to be encouraged is that of "green manager", tasked with reducing a company's environmental impact and emissions not only within the production cycle but also in offices, in transport of the goods produced, and when sourcing raw or semi-processed materials, opting for local solutions where possible.

Последнее обновление: 2017-04-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: IATE
Предупреждение: Содержит скрытое HTML-форматирование

Шведский

Det är i första hand avsett för tekniska sakkunniga, såsom ingenjörer och miljöansvariga, med ansvar att genomföra en OEF-studie.

Английский

It is primarily aimed at technical experts such as engineers and environmental managers who are to develop an OEF study.

Последнее обновление: 2017-04-06
Частота использования: 2
Качество:

Источник: IATE

Шведский

4.10 Vi rekommenderar att kommissionen genom detta instrument även främjar en hållbar industripolitik, företagens sociala ansvar, miljöansvariga företag och en politik som stöder små och medelstora företag, bidrar till att hantera arbetsmarknadsfrågor och förbättrar socialpolitiken.

Английский

4.10 The EESC recommends that through this instrument, the Commission also promote a sustainable industrial policy, corporate social responsibility, environmentally responsible business and policies that support SMEs, tackle labour market issues and improve social policies.

Последнее обновление: 2017-04-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: IATE

Шведский

Punkt 3 föreskriver en skyldighet att säkerställa att slutanvändare som är involverade i vetenskaplig rådgivning om fiske19 får uppgifter inom relativt korta tidsfrister, eftersom de måste ge utlåtanden i god tid till fiskeriförvaltare och i vissa fall till miljöansvariga.

Английский

Paragraph 3 provides for an obligation to ensure that end-users involved in scientific advice on fisheries19 are provided with data within relatively short deadlines, as they need to provide timely advice to fisheries managers and where relevant to environmental managers.

Последнее обновление: 2017-04-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: IATE

Шведский

Främja ett mer miljöansvarigt jordbruk, inbegripet när så är lämpligt extensiva produktionsmetoder, integrerade jordbruksmetoder, ekologiskt jordbruk och biologisk mångfald inom jordbruket, i kommande översyner av den gemensamma jordbrukspolitiken, med hänsyn till behovet av ett väl avvägt förhållningssätt till landsbygdssamhällenas multifunktionella roll.

Английский

encouraging more environmentally responsible farming, including, where appropriate, extensive production methods, integrated farming practices, organic farming and agro-biodiversity, in future reviews of the Common Agricultural Policy, taking account of the need for a balanced approach to the multifunctional role of rural communities;

Последнее обновление: 2017-02-21
Частота использования: 3
Качество:

Источник: Translated.com

Шведский

I programmet skall också anges vem som kommer att fungera som miljöansvarig för anläggningen och ansvara för att nödvändiga åtgärder vidtas och målen uppnås.

Английский

It shall identify the person who will act as the environmental manager of the accommodation and who is in charge of taking the necessary actions and reaching the targets.

Последнее обновление: 2016-12-14
Частота использования: 2
Качество:

Источник: Translated.com

Получите качественный перевод благодаря усилиям
4,401,923,520 пользователей

Сейчас пользователи ищут:Для Вашего удобства мы используем файлы cookie. Факт перехода на данный сайт подтверждает Ваше согласие на использование cookies. Подробнее. OK