Спросить у Google

Вы искали: myndighetsåtgärd (Шведский - Английский)

Переводы пользователей

Добавлены профессиональными переводчиками и компаниями и на основе веб-страниц и открытых баз переводов.

Добавить перевод

Шведский

Английский

Информация

Шведский

Den grekiska regeringen har inte påstått att en sådan juridisk person som ELPA har anförtrotts anordnandet och det kommersiella utnyttjandet av motorcykeltävlingar genom en myndighetsåtgärd.

Английский

As regards the organisation and commercial exploitation of motorcycling events by a legal person such as ELPA, the Greek Government has not claimed that ELPA has been entrusted with the exercise of those activities through an act of public authority.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Шведский

Att tjänsteleverantören deltar i den process genom vilken den anförtros en allmännyttig tjänst betyder inte att uppdraget inte har sin grund i en myndighetsåtgärd, även om uppdraget ges på tjänsteleverantörens begäran83.

Английский

The involvement of the service provider in the process by which it is entrusted with a public service task does not mean that that task does not derive from an act of public authority, even if the entrustment is issued at the request of the service provider83.

Последнее обновление: 2017-04-06
Частота использования: 2
Качество:

Шведский

Befogenheten att godkänna ansökningar om att anordna motorcykeltävlingar följer förvisso av en myndighetsåtgärd, nämligen artikel 49 i den grekiska lagen om vägtrafik, men denna befogenhet kan inte kvalificeras som ekonomisk verksamhet, såsom generaladvokaten har konstaterat i punkt 110 i sitt förslag till avgörande.

Английский

As regards the power to give consent to applications for authorisation to organise motorcycling events, that does indeed stem from an act of public authority, namely Article 49 of the Greek Road Traffic Code, but it cannot be classified as an economic activity, as the Advocate General observed at point 110 of her Opinion.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Шведский

I artikel 8.3 b specificeras nu att en verksamhetsutövare är befriad från skyldigheten att betala kostnaderna när den tvingande myndighetsåtgärden har föranletts av ett utsläpp eller ett tillbud som orsakats av verksamhetsutövarens verksamhet.

Английский

Article 8(3)(b) now specifies that an operator is not exonerated from paying the costs when the compulsory order from the public authority has been prompted by an emission from or incident caused by the operator’s activity.

Последнее обновление: 2017-04-06
Частота использования: 1
Качество:

Шведский

Dessa kan vara av betydelse när lagstiftning eller myndighetsåtgärder förbereds.

Английский

They can be useful for preparing a legal measure or the implementation of provisions by the authorities.

Последнее обновление: 2017-04-06
Частота использования: 1
Качество:

Шведский

Handlingsplan med föreslagen tidsplanering för myndighetsåtgärder i syfte att främja företagsamhet och konkurrenskraft på gemenskapsomfattande, nationell eller lokal nivå.

Английский

Action plan with timetable for appropiate authorities to initiate action to promote entrepreneurship and competitiveness either at a community, national or regional level.

Последнее обновление: 2017-04-06
Частота использования: 1
Качество:

Шведский

Oavsett huruvida vissa administrativa åtgärder var formellt legitima eller stred mot lagstiftningen, så rådde det i vissa fall brist på säkerhet och insyn när det gällde grunden eller motivet för myndighetsåtgärden, med resultatet att statliga åtgärder betraktades som godtyckliga.

Английский

Irrespective of whether specific administrative actions were technically lawful or contravened legal provisions, in some cases there was a lack of certainty and transparency regarding the basis or justification for government action, with the result that measures taken by the state were perceived as arbitrary.

Последнее обновление: 2017-04-06
Частота использования: 1
Качество:

Шведский

Man bör undvika att genom myndighetsåtgärder skjuta upp normala anpassningar av priserna till följd av ändrade produktions­kostnader.

Английский

Delaying normal price adjustments driven by changing production costs by administrative measures should be avoided.

Последнее обновление: 2017-04-06
Частота использования: 1
Качество:

Шведский

(23) Det är även lämpligt att precisera reglerna om det administrativa förfarandet för att säkerställa en hög skyddsnivå när det gäller unionsmedborgarnas och deras familjemedlemmars rättigheter vid vägran att låta dem resa in eller vistas i en annan medlemsstat och samtidigt säkerställa att principen om att myndighetsåtgärder skall vara motiverade på ett tillfredsställande sätt följs.

Английский

(23) The administrative rules of procedure should also be specified in detail in order to ensure a high level of protection of the rights of Union citizens and their family members in the event of their being refused leave to enter or reside in another Member State, as well as to uphold the principle that any action taken by the authorities must be properly justified.

Последнее обновление: 2017-04-06
Частота использования: 1
Качество:

Шведский

Den behöriga myndigheten ska säkerställa att de skyldigheter uppfylls som tillkommer de sakkunniga personer som avses i artikel 100, antingen genom lämpliga myndighetsåtgärder eller genom uppställande av yrkesetiska regler för befattningen.

Английский

The competent authority shall ensure that the obligations of qualified persons referred to in Article 100 are fulfilled, either by means of appropriate administrative measures or by making such persons subject to a professional code of conduct.

Последнее обновление: 2017-04-06
Частота использования: 1
Качество:

Шведский

(23) Det är även lämpligt att precisera reglerna om det administrativa förfarandet för att säkerställa en hög skyddsnivå när det gäller unionsmedborgarnas och deras familjemedlemmars rättigheter vid vägran att låta dem resa in eller uppehålla sig i en annan medlemsstat och samtidigt säkerställa att principen om att myndighetsåtgärder skall vara motiverade på ett tillfredsställande sätt följs.

Английский

(23) The administrative rules of procedure should also be specified in detail in order to ensure a high level of protection of the rights of Union citizens and their family members in the event of their being refused leave to enter or reside in another Member State, as well as to uphold the principle that any action taken by the authorities must be properly justified.

Последнее обновление: 2017-04-06
Частота использования: 1
Качество:

Шведский

Vilka alternativ finns till myndighetsåtgärder?

Английский

what are the alternatives for public action?

Последнее обновление: 2017-04-06
Частота использования: 1
Качество:

Шведский

Oavsett huruvida vissa administrativa åtgärder var formellt legitima eller stred mot lagstiftningen, så rådde det i vissa fall brist på säkerhet och insyn när det gällde grunden eller motivet för myndighetsåtgärden, med resultatet att statliga åtgärder betraktades som godtyckliga.

Английский

Irrespective of whether specific administrative actions were technically lawful or contravened legal provisions, in some cases there was a lack of certainty and transparency regarding the basis or justification for government action, with the result that measures taken by the state were perceived as arbitrary.

Последнее обновление: 2017-04-06
Частота использования: 1
Качество:

Шведский

efterlevnad av tvingande myndighetsåtgärder.

Английский

compliance with a compulsory order, instruction or other legally binding or compulsory measure emanating from a public authority.

Последнее обновление: 2017-04-06
Частота использования: 1
Качество:

Шведский

Medlemsstaterna skall säkerställa att de åligganden fullgörs som ankommer på den som har särskild kompetens enligt artikel 52. Detta kan ske antingen genom lämpliga myndighetsåtgärder eller genom uppställande av yrkesetiska regler.

Английский

Member States shall ensure that the obligations of qualified persons referred to in Article 52 are fulfilled, either by means of appropriate administrative measures or by making such persons subject to a professional code of conduct.

Последнее обновление: 2017-02-21
Частота использования: 3
Качество:

Источник: Translated.com

Шведский

Medlemsstaterna skall säkerställa att de skyldigheter uppfylls som tillkommer den som har särskild kompetens enligt artikel 48. Detta kan ske antingen genom lämpliga myndighetsåtgärder eller genom att ställa upp yrkesetiska regler för befattningen.

Английский

Member States shall ensure that the duties of qualified persons referred to in Article 48 are fulfilled, either by means of appropriate administrative measures or by making such persons subject to a professional code of conduct.

Последнее обновление: 2017-02-21
Частота использования: 3
Качество:

Источник: Translated.com

Шведский

Enligt dessa steg kan både naturkatastrofer och myndighetsåtgärder anses vara externa händelser utanför rimlig kontroll.

Английский

Under these steps both natural events and acts of a public authority may be considered as external events beyond reasonable control.

Последнее обновление: 2014-11-21
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Шведский

Rättsliga hinder och regleringshinder grundas inte på ekonomiska förhållanden, utan är en följd av lagstiftningsåtgärder, myndighetsåtgärder eller andra statliga åtgärder som direkt påverkar villkoren för aktörers tillträde till en relevant marknad och deras positionering där.

Английский

Legal or regulatory barriers are not based on economic conditions, but result from legislative, administrative or other state measures that have a direct effect on the conditions of entry and/or the positioning of operators on the relevant market.

Последнее обновление: 2014-11-21
Частота использования: 2
Качество:

Источник: Translated.com

Шведский

Rättssäkerhetsgarantierna bör också specificeras i detalj för att trygga en hög skyddsnivå för unionsmedborgarnas och deras familjemedlemmars rättigheter vid vägrad inresa eller uppehåll i en annan medlemsstat, samt för att upprätthålla principen om att myndighetsåtgärder vederbörligen måste motiveras.

Английский

Procedural safeguards should also be specified in detail in order to ensure a high level of protection of the rights of Union citizens and their family members in the event of their being denied leave to enter or reside in another Member State, as well as to uphold the principle that any action taken by the authorities must be properly justified.

Последнее обновление: 2014-11-15
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Шведский

För det andra var myndighetsåtgärder nödvändiga för att säkerställa detta allmänna intresse.

Английский

Second, public intervention was necessary to safeguard this public interest.

Последнее обновление: 2014-11-05
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Получите качественный перевод благодаря усилиям
4,401,923,520 пользователей

Сейчас пользователи ищут:Для Вашего удобства мы используем файлы cookie. Факт перехода на данный сайт подтверждает Ваше согласие на использование cookies. Подробнее. OK