Спросить у Google

Вы искали: obligationsemissionerna (Шведский - Английский)

Переводы пользователей

Добавлены профессиональными переводчиками и компаниями и на основе веб-страниц и открытых баз переводов.

Добавить перевод

Шведский

Английский

Информация

Шведский

I allmänhet placerades en stor del av obligationsemissionerna hos de små investerarna.

Английский

A large fraction of bond issues was usually purchased by retail investors.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Шведский

Universitetssjukhusen, som utgör de största inrättningarna, står för 99,1 % av de totala obligationsemissionerna.

Английский

The university hospital centres, which are the largest establishments, account for 99,1 % of all bond issues.

Последнее обновление: 2014-11-21
Частота использования: 1
Качество:

Шведский

De internationella obligationsemissionerna som ge­nomfördes av företag och allmännyttiga tjänsteföretag mer än tredubblades, och steg från 44 miljarder 1998 till 135 miljarder 1999, enligt Capital Data Bondware.

Английский

International bond issues by corporates and utilities more than tripled, from EUR 44bn in 1998 to EUR 135bn in 1999, according to Capital Data Bondware.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Шведский

Trots de gynnsamma förutsättningarna ökade obligationsemissionerna på de internationella marknaderna med endast 5% jämfört med 1994 och uppgick till motvärdet av ca 470 mil­jarder USD.

Английский

Despite the propitious environment, the volume of bonds issued on international markets ex­panded by only 5% compared with 1994, climbing to the equivalent of some USD 470 billion.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Шведский

Europeiska kommissionen uppskattar att de sam­manlagda euronoterade obligationsemissionerna (som inkluderar inhemska emissioner) ökade till cirka 1,4 biljoner 1999.

Английский

Total bond issues in euro (including domestic issues) have been estimated by the European Commission at around EUR 1.4 trillion in 1999.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Шведский

Statsobligationerna bidrog till att förstärka det traditionella säsongsmässiga mönstret för obligationsemissionerna under 1999, då staterna emitterade sina obligationer un­der det första halvåret, för att så snart som möjligt etablera referensobligationer och dra nytta av lägre räntor.

Английский

Government issues contributed to reinforcing the traditional seasonal pattern of bond issues in 1999, hav­ing front-loaded issues to the first half of the year to establish benchmarks early and to benefit from lower interest rates.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Шведский

Denna förändring i sammansättningen av obligationsemissionerna förklaras både av minskat offentligt finansieringsbehov i euroområdet efter 1990-talets finanspolitiska konsolidering och en uppgång i finansiella och icke-finansiella företags emissioner.

Английский

This shift in the composition of bond issuance is the result of both reduced financing needs of the euro area governments following the 1990s fiscal retrenchment, and a surge in issuance by financial and non-financial corporations.

Последнее обновление: 2017-04-06
Частота использования: 1
Качество:

Шведский

Enligt det så kallade snäva måttet som endast omfattar emissioner som görs av personer som inte har sin hemvist i euroområdet var de före detta nationella valutornas genomsnittliga andel av obligationsemissionerna 19 % under perioden 1994–1998.

Английский

On the basis of the so-called narrow measure that includes only issuance by non-residents, the average share of the euro legacy currencies in bond and note issuance was 19 % in the period 1994-1998.

Последнее обновление: 2017-04-06
Частота использования: 1
Качество:

Шведский

"Italien kommer att lägga ner sin röst vid omröstningen om Ekofinrådets slutsatser i fråga om tillämpningen av farfarsklausulen på obligationsemissioner.

Английский

"Italy will abstain on the draft conclusions of the ECOFIN Council concerning the application of the grandfather clause to bond issues.

Последнее обновление: 2017-04-26
Частота использования: 1
Качество:

Предупреждение: Содержит скрытое HTML-форматирование

Шведский

Denna metod "nedifrån och upp" föredras framför alternativa metoder "uppifrån och ned", enligt vilka obligationsemissioner delas upp i enheter med enhetligt, avrundat nominellt värde.

Английский

This bottom-up method is preferred to "top-down" alternatives under which bond issues are broken down into units with a common round nominal value.

Последнее обновление: 2017-04-26
Частота использования: 1
Качество:

Предупреждение: Содержит скрытое HTML-форматирование

Шведский

Dessutom har franska staten beviljat EdF uttryckliga garantier för ett antal obligationsemissioner utan att kräva något räntepåslag för den risk som staten tar.

Английский

In addition, the French State has granted to EdF explicit guarantees for a series of bond issues without requiring the payment of any premium for the risk carried by the State.

Последнее обновление: 2017-04-26
Частота использования: 1
Качество:

Шведский

Ett sätt skulle kunna vara att tidsplanerna för obligationsemissioner meddelades i förväg, men det måste fortfarande finnas utrymme för emissioner som inte anmälts på förhand.

Английский

Prior announcement of the timetable for bond issues could help, but flexibility for non-announced issues should be maintained.

Последнее обновление: 2017-04-26
Частота использования: 1
Качество:

Шведский

För att finansiera verksamheten lånade EIB totalt 48 miljarder på den internationella kapitalmarknaden genom 303 obligationsemissioner i 24 olika valutor.

Английский

To fund its activities, the EIB raised an aggregate amount of EUR 48bn on the international capital markets through 303 bond issues in 24 currencies.

Последнее обновление: 2017-04-26
Частота использования: 1
Качество:

Шведский

Gruppen rekommenderar en viss informell samordning mellan de statliga skuldemittenterna för att få en så god jämvikt mellan tillgång och efterfrågan på obligationer som möjligt (för att exempelvis undvika flera stora obligationsemissioner från olika medlemsstater på samma dag).

Английский

The group recommends a degree of informal co-ordination between issuers of sovereign debt to ensure smooth matching of supply and demand of bonds (for example to avoid several large bond issues by different member states on the same day).

Последнее обновление: 2017-04-26
Частота использования: 1
Качество:

Шведский

Klausuler om kollektivt agerande ska innehålla en aggregationsklausul som gör det möjligt för ett överväldigande flertal av obligationsinnehavarna att vid multipla obligationsemissioner som omfattas av en sådan klausul och lagen i ett rättssystem att införa en klausul om majoritetsåtgärder om den nödvändiga majoriteten bland fordringsägarna för omstruktureringen inte kan uppnås inom en enda obligationsemission.

Английский

CACs will include an aggregation clause, enabling a super majority of bondholders across multiple bond issues subject to such a clause and subject to the law of a single jurisdiction to include a majority action clause where the needed majority of creditors for the restructuration would not be attained within a single bond issue.

Последнее обновление: 2017-04-26
Частота использования: 1
Качество:

Шведский

När det gäller obligationsemissioner har det, för att undvika störningar på marknaden, intagits en s.k. grandfatheringklausul (nedan kallad "skyddsklausul") i förslaget.

Английский

In the case of bond issues, a "grandfathering clause" is included in the proposal to avoid market disruption.

Последнее обновление: 2017-04-26
Частота использования: 1
Качество:

Предупреждение: Содержит скрытое HTML-форматирование

Шведский

Traditionella finansiella obligationsemissioner fortsätter att underbygga bankernas refinansiering, men innovativa produkter såsom värdepapper med bakomliggande tillgångar som säkerhet har potential att utvecklas ytterligare.

Английский

Traditional financial bond issues continue to underpin banks' refinancing, but product innovation like asset-backed securities have the potential to expand further.

Последнее обновление: 2017-04-26
Частота использования: 1
Качество:

Шведский

4.5 EESK upprepar sina rekommendationer om investeringar på EU-nivå, särskilt genom obligationsemissioner från Europeiska investeringsbanken eller Europeiska investerings­fonden, i syfte att finansiera tillväxten, attrahera sparöverskott från hela världen, se till att vissa strukturella framtidsinvesteringar kan undantas från beräkningen av statsskulderna och lägga större tonvikt vid industripolitiken.

Английский

4.5 The EESC reiterates its recommendations for European level investment, specifically through EIB or EIF bonds to finance growth, attract surplus savings worldwide, allow certain future-oriented structural investments to be excluded from the definition of public debt, and focus more attention on industrial policy.

Последнее обновление: 2017-04-06
Частота использования: 1
Качество:

Шведский

4.5 EESK upprepar sina rekommendationer om investeringar på EU-nivå, särskilt genom obligationsemissioner från Europeiska investeringsbanken eller Europeiska investerings­fonden, i syfte att finansiera tillväxten, attrahera sparöverskott från hela världen, undanta vissa strukturella framtidsinvesteringar från beräkningen av statsskulderna och lägga större tonvikt vid industripolitiken.

Английский

4.5 The EESC reiterates its recommendations for European level investment, specifically through EIB or EIF bonds to finance growth, attract surplus savings worldwide, allow certain future-oriented structure investments to be excluded from the definition of public debt, and focus more attention on industrial policy.

Последнее обновление: 2017-04-06
Частота использования: 1
Качество:

Шведский

Dessa förslag omfattar bland annat framtagandet av förvarningssystem, införandet av klausuler om kollektiva åtgärder när så kallade tillväxtländer genomför nya internationella obligationsemissioner, skapandet av fordringsägarklubbar (”Clubs of Creditors”), utvecklandet av finansiella instrument som så kallade tillväxtländer kan använda som en första försvarsåtgärd vid kriser samt genomförandet av en ordnad och väl avvägd liberalisering av kapitalrörelserna.

Английский

These proposals include the development of early warning systems; the introduction of collective action clauses into new international bond issues of emerging market economies; the creation of Clubs of Creditors; the development and use by emerging market economies of financing instruments that can be used as a first line of defence in case of crisis; and the need to ensure an orderly and well-sequenced capital account liberalisation process.

Последнее обновление: 2017-04-06
Частота использования: 1
Качество:

Получите качественный перевод благодаря усилиям
4,401,923,520 пользователей

Сейчас пользователи ищут:Для Вашего удобства мы используем файлы cookie. Факт перехода на данный сайт подтверждает Ваше согласие на использование cookies. Подробнее. OK