Спросить у Google

Вы искали: samhällsintressenter (Шведский - Английский)

Переводы пользователей

Добавлены профессиональными переводчиками и компаниями и на основе веб-страниц и открытых баз переводов.

Добавить перевод

Шведский

Английский

Информация

Шведский

För standardiseringsorganen har detta inneburit fortsatta ansträng­ningar för att effektivisera standar­diseringsprocessen, diversifiera produktutbudet, underlätta utby­tet av information, särskilt när den är av intresse för konsumenter och andra samhällsintressenter, och granska hur standardiseringens finansiella genomförbarhet bäst kan säkerställas.

Английский

It encouraged the relevant European bodies, public authorities and the Commission to continue with these efforts.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Шведский

För att uppdatera förteckningen över europeiska standardiseringsorganisationer och anpassa kriterierna för organisationer som företräder små och medelstora företag och samhällsintressenter till vidare utveckling när det gäller deras icke-vinstdrivande karaktär och representativitet, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i EUF-fördraget delegeras till kommissionen med avseende på ändringar av bilagorna till denna förordning.

Английский

In order to update the list of European standardisation organisations and to adapt the criteria for organisations representing SMEs and societal stakeholders to further developments as regards their non-profit making nature and representativity, the power to adopt acts in accordance with Article 290 TFEU should be delegated to the Commission in respect of amendments to the Annexes to this Regulation.

Последнее обновление: 2014-11-21
Частота использования: 1
Качество:

Шведский

Med representation av samhällsintressen och samhällsintressenter avses, i samband med europeisk standardiseringsverksamhet, det arbete som utförs av organisationer och parter som företräder intressen av större samhällsbetydelse, t.ex. miljö-, konsument- eller arbetstagarintressen.

Английский

The representation of societal interests and societal stakeholders in European standardisation activities refers to the activities of organisations and parties representing interests of greater societal relevance, for instance environmental, consumer interests or employee interests.

Последнее обновление: 2014-11-21
Частота использования: 1
Качество:

Шведский

Samhällsintressenterna måste därför få större inflytande vid utveckling av standarder genom stärkt stöd till organisationer som företräder konsument- och miljöintressen och sociala intressen.

Английский

Therefore, it is necessary to ensure that the role and the input of societal stakeholders in the development of standards are strengthened, through the reinforced support of organisations representing consumers and environmental and social interests.

Последнее обновление: 2014-11-21
Частота использования: 1
Качество:

Шведский

Vi bör stödja sådana ändringsförslag - i överensstämmelse med samhällsintressenternas åsikter - som möjliggör mycket bättre integrerade projekt, och som på samma gång inbegriper byggnadsindustrin, turismnäringen, arbetsmarknaden, landsbygdsutvecklingen och den sociala integrationen.

Английский

We should support such amendments - in accordance with the views of civil stakeholders - that allow for much better integrated projects involving the building industry, tourism, the labour market, rural development and social integration at the same time.

Последнее обновление: 2012-02-29
Частота использования: 2
Качество:

Получите качественный перевод благодаря усилиям
4,401,923,520 пользователей

Сейчас пользователи ищут:Для Вашего удобства мы используем файлы cookie. Факт перехода на данный сайт подтверждает Ваше согласие на использование cookies. Подробнее. OK