Спросить у Google

Вы искали: sulfinpyrazon (Шведский - Датский)

Переводы пользователей

Добавлены профессиональными переводчиками и компаниями и на основе веб-страниц и открытых баз переводов.

Добавить перевод

Шведский

Датский

Информация

Шведский

Sulfinpyrazon (INN)

Датский

Sulfinpyrazon (INN)

Последнее обновление: 2014-11-11
Частота использования: 1
Качество:

Шведский

Höjd dos av probenecid eller sulfinpyrazon kan vara nödvändig.

Датский

Øget dosering af probenecid og sulfinpyrazon kan være nødvendig.

Последнее обновление: 2012-04-11
Частота использования: 2
Качество:

Шведский

Dosen för probenecid eller sulfinpyrazon kan behöva ökas.

Датский

En øget dosis af probenecid - eller sulfinpyrazol kan være nødvendig.

Последнее обновление: 2012-04-11
Частота использования: 2
Качество:

Шведский

sulfinpyrazon vissa långverkande sulfonamider tetracykliner MAO- hämmare

Датский

sulfinpyrazon visse langtidsvirkende sulfonamider tetracykliner MAO- hæmmere quinoloner probenecid miconazol pentoxifyllin (høje parenterale doser) tritoqualin fluconazol

Последнее обновление: 2011-10-23
Частота использования: 1
Качество:

Предупреждение: Это сопоставление может быть неверным.
Удалите его, если считаете, что это так.

Шведский

Ökad dosering av probenecid eller sulfinpyrazon kan vara nödvändig.

Датский

Øgning af probenecid - eller sulfinpyrazondosis kan være nødvendig.

Последнее обновление: 2012-04-11
Частота использования: 2
Качество:

Шведский

Läkemedel för behandling av gikt (t exprobenecid, sulfinpyrazon och allopurinol):

Датский

Lægemidler, der anvendes til behandling af urinsyregigt (fx probenecid, sulfinpyrazon og allopurinol):

Последнее обновление: 2012-04-11
Частота использования: 2
Качество:

Шведский

Läkemedel för behandling av gikt (t ex probenecid, sulfinpyrazon och allopurinol):

Датский

Lægemidler, der anvendes til behandling af urinsyregigt (fx probenecid, sulfinpyrazon og allopurinol):

Последнее обновление: 2011-10-23
Частота использования: 1
Качество:

Предупреждение: Это сопоставление может быть неверным.
Удалите его, если считаете, что это так.

Шведский

trombocythämmande läkemedel (acetylsalicylsyra, dipyridamol, sulfinpyrazon, tiklopidin eller klopidogrel) och NSAID ska användas med försiktighet.

Датский

Anden trombocythæmmende medicin (acetylsalicylsyre, ge

Последнее обновление: 2011-10-23
Частота использования: 1
Качество:

Предупреждение: Это сопоставление может быть неверным.
Удалите его, если считаете, что это так.

Шведский

Övriga trombocythämmande läkemedel (acetylsalicylsyra, dipyridamol, sulfinpyrazon, tiklopidin eller klopidogrel) och NSAID ska användas med försiktighet.

Датский

4. 5 Anden trombocythæmmende medicin (acetylsalicylsyre, dipyramidol, sulfinpyrazon, ticlopidin eller clopidogrel) samt NSAIDs bør anvendes med forsigtighed.

Последнее обновление: 2012-04-11
Частота использования: 4
Качество:

Шведский

Övriga trombocythämmande läkemedel (acetylsalicylsyra, dipyridamol, sulfinpyrazon, tiklopidin eller klopidogrel) och NSAID ska användas med försiktighet.

Датский

Anden trombocythæmmende medicin (acetylsalicylsyre, dipyramidol, sulfinpyrazon, ticlopidin eller clopidogrel) samt NSAIDs bør ge

Последнее обновление: 2012-04-11
Частота использования: 2
Качество:

Шведский

Dosökning av probenecid eller sulfinpyrazon kan bli nödvändig; samtidigt intag av tiazid- diuretika kan öka incidensen av överkänslighetsreaktioner mot allopurinol;

Датский

Samtidig administration af thiaziddiuretika kan øge hyppigheden af overfølsomhedsreaktioner over for allupurinol;

Последнее обновление: 2012-04-11
Частота использования: 2
Качество:

Шведский

Läkemedel för behandling av gikt (t ex probenecid, sulfinpyrazon och allopurinol): dosjustering av den urinsyradrivande behandlingen kan vara nödvändig eftersom hydroklortiazid kan höja nivån av serumurat.

Датский

Dosisjustering af urikosuriske midler kan være nødvendig, idet hydrochlorthiazid kan øge serumurinsyre.

Последнее обновление: 2011-10-23
Частота использования: 1
Качество:

Предупреждение: Это сопоставление может быть неверным.
Удалите его, если считаете, что это так.

Шведский

Läkemedel för behandling av gikt (t exprobenecid, sulfinpyrazon och allopurinol): dosjustering av den urinsyradrivande behandlingen kan vara nödvändig eftersom hydroklortiazid kan höja nivån av serumurat.

Датский

Dosisjustering af urikosuriske midler kan være nødvendig, idet hydrochlorthiazid kan øge serumurinsyre.

Последнее обновление: 2011-10-23
Частота использования: 1
Качество:

Предупреждение: Это сопоставление может быть неверным.
Удалите его, если считаете, что это так.

Шведский

Läkemedel för behandling av gikt (t ex probenecid, sulfinpyrazon och allopurinol) Dosjustering av den urinsyradrivande behandlingen kan vara nödvändig eftersom hydroklortiazid kan höja nivån av urinsyra i serum.

Датский

Lægemidler til behandling af arthritis urica (probenecid, sulfinpyrazon og aalopurinol) Dosisjustering af urikosuriske lægemidler kan være nødvendig, da hydrochlorthiazid kan øge koncentrationen af serumurinsyre.

Последнее обновление: 2012-04-11
Частота использования: 2
Качество:

Шведский

fenylbutazon, azapropazon och oxyfenbutazon insulin och perorala antidiabetika metformin salicylater och p- amino- salicylsyra anabola steroider och manliga könshormoner kloramfenikol kumarinantikoagulantia fenfluramin fibrater ACE- hämmare fluoxetin allopurinol sympatolytika cyklo -, tro - och ifosfamider sulfinpyrazon vissa långverkande sulfonamider tetracykliner MAO- hämmare kinolonantibiotika probenecid mikonazol pentoxyfyllin (höga doser parenteralt) tritokvalin flukonazol

Датский

Forstærkning af den blodsukkersænkende effekt, hvorfor der i nogle tilfælde kan optræde hypoglykæmi, når ét af de følgende aktive stoffer tages, for eksempel: fenylbutazon, azapropazon og oxyfenbutazon insulin og orale antidiabetiske produkter metformin salicylater og p- amino salicylsyre anabolske steroider og mandlige kønshormoner chloramphenicol coumarin antikoagulanter fenfluramin fibrater ACE hæmmere fluoxetin allopurinol sympatolytika cyclo -, tro - og iphosphamider sulfinpyrazon visse langtidsvirkende sulfonamider tetracycliner MAO- hæmmere quinolon antibiotika probenecid miconazol pentoksyfyllin (højdosis parenteral) tritoqualin fluconazol

Последнее обновление: 2012-04-11
Частота использования: 4
Качество:

Шведский

I en interaktionsstudie med sulfinpyrazon, en CYP2C9- hämmare, observerades hos friska frivilliga en måttlig ökning av AUC för nateglinid (~28%) men ingen förändring av genomsnittligt Cmax och halveringstid.

Датский

I et interaktionsstudie med sulfinpyrazon, en CYP2C9 hæmmer, blev der observeret en moderat øgning af nateglinid AUC (~28%) hos raske frivillige, uden ændring i den gennemsnitlige Cmax og elimineringshalveringstiden.

Последнее обновление: 2012-04-11
Частота использования: 2
Качество:

Шведский

Följande behandlingar rekommenderas inte samtidigt som Pradaxa: ofraktionerat heparin och heparinderivat, lågmolekulärt heparin, fondaparinux, desirudin, trombolysmedel, GPIIb/ IIIa - receptorantagonister, klopidogrel, tiklopidin, dextran, sulfinpyrazon och vitamin K- antagonister.

Датский

Ufraktionerede hepariner og heparinderivater, lavmolekylære hepariner (LMWH), fondaparinux, desirudin, trombolytika, GPIIb/ IIIa- receptor antagonister, clopidogrel, ticlopidin, dextran, sulfinpyrazon og vitamin- Kantagonister.

Последнее обновление: 2012-04-11
Частота использования: 2
Качество:

Шведский

Eftersom INTEGRILIN hämmar trombocytaggregationen måste försiktighet iakttas när det används tillsammans med andra läkemedel som påverkar hemostasen, inklusive tiklopidin och klopidogrel, trombolytika, perorala antikoagulantia, dextranlösningar (se avsnitt 6. 2), adenosin, sulfinpyrazon, prostacyklin, icke- steroida antiinflammatoriska medel och dipyridamol (se avsnitt 4. 5).

Датский

4. 5).

Последнее обновление: 2011-10-23
Частота использования: 1
Качество:

Предупреждение: Это сопоставление может быть неверным.
Удалите его, если считаете, что это так.

Шведский

Eftersom INTEGRILIN hämmar trombocytaggregationen måste försiktighet iakttas när det används tillsammans med andra läkemedel som påverkar hemostasen, inklusive tiklopidin och klopidogrel, trombolytika, perorala antikoagulantia, dextranlösningar (se avsnitt 6. 2), adenosin, sulfinpyrazon, prostacyklin, icke- steroida antiinflammatoriska medel och dipyridamol (se avsnitt 4. 5).

Датский

6. 2), adenosin, sulfinpyrazon, prostacyklin, non- steroide antiinflammatoriske stoffer, eller dipyramidol (se pkt.

Последнее обновление: 2011-10-23
Частота использования: 1
Качество:

Предупреждение: Это сопоставление может быть неверным.
Удалите его, если считаете, что это так.

Шведский

20 metformin salicylater och p- amino- salicylsyra anabola steroider och manliga könshormoner kloramfenikol kumarinantikoagulantia fenfluramin fibrater ACE- hämmare fluoxetin allopurinol sympatolytika cyklo -, tro - och ifosfamider sulfinpyrazon vissa långverkande sulfonamider tetracykliner MAO- hämmare kinolonantibiotika probenecid mikonazol pentoxyfyllin (höga doser parenteralt) tritokvalin flukonazol

Датский

Forstærkning af den blodsukkersænkende effekt, hvorfor der i nogle tilfælde kan optræde hypoglykæmi, når ét af de følgende aktive stoffer tages, for eksempel: fenylbutazon, azapropazon og oxyfenbutazon insulin og orale antidiabetiske produkter metformin salicylater og p- amino salicylsyre anabolske steroider og mandlige kønshormoner chloramphenicol coumarin antikoagulanter fenfluramin fibrater ACE- hæmmere fluoxetin allopurinol sympatolytika cyclo -, tro - og iphosphamider sulfinpyrazon visse langtidsvirkende sulfonamider tetracycliner MAO- hæmmere quinolon antibiotika probenecid miconazol pentoksyfyllin (højdosis parenteral) tritoqualin fluconazol

Последнее обновление: 2011-10-23
Частота использования: 1
Качество:

Предупреждение: Это сопоставление может быть неверным.
Удалите его, если считаете, что это так.

Получите качественный перевод благодаря усилиям
4,401,923,520 пользователей

Сейчас пользователи ищут:Для Вашего удобства мы используем файлы cookie. Факт перехода на данный сайт подтверждает Ваше согласие на использование cookies. Подробнее. OK