Спросить у Google

Вы искали: funktionsdugligt (Шведский - Польский)

Переводы пользователей

Добавлены профессиональными переводчиками и компаниями и на основе веб-страниц и открытых баз переводов.

Добавить перевод

Шведский

Польский

Информация

Шведский

hållas i funktionsdugligt skick,

Польский

utrzymywane w stanie zapewniającym sprawność;

Последнее обновление: 2014-10-17
Частота использования: 1
Качество:

Шведский

hållas i väl funktionsdugligt skick,

Польский

utrzymywane w stanie zapewniającym sprawność;

Последнее обновление: 2014-10-17
Частота использования: 1
Качество:

Шведский

Akonadi är inte funktionsdugligt. Detaljinformation...

Польский

Akonadi nie działa. Szczegóły...

Последнее обновление: 2011-10-23
Частота использования: 1
Качество:

Шведский

Inrättande av ett fullt funktionsdugligt ombudsmannasystem.

Польский

Utworzenie w pełni funkcjonalnego systemu rzecznika praw obywatelskich.

Последнее обновление: 2014-11-06
Частота использования: 1
Качество:

Шведский

Se till att tullutbildningscentrumet blir fullt funktionsdugligt.

Польский

Zapewnienie pełnej funkcjonalności Ośrodka Szkoleniowego Służby Celnej.

Последнее обновление: 2014-11-05
Частота использования: 1
Качество:

Шведский

Sörja för ett fullt funktionsdugligt Sapard-/Ipardorgan.

Польский

Zapewnienie pełnej funkcjonalności agencji SAPARD/IPARD.

Последнее обновление: 2014-11-05
Частота использования: 1
Качество:

Шведский

Genomföra lagstiftning som syftar till att inrätta ett fullt funktionsdugligt ombudsmannasystem.

Польский

Wdrożenie ustawodawstwa dotyczącego utworzenia sprawnie działającego urzędu rzecznika praw obywatelskich.

Последнее обновление: 2014-11-13
Частота использования: 1
Качество:

Шведский

erforderlig drifts- och nödutrustning för den avsedda flygningen är i funktionsdugligt skick,

Польский

wyposażenie operacyjne i ratunkowe niezbędne podczas zamierzonego lotu jest sprawne;

Последнее обновление: 2014-11-16
Частота использования: 1
Качество:

Шведский

En redovisning av de åtgärder som vidtagits för att säkerställa att utrustning och förfaranden vidmakthålls i funktionsdugligt skick.

Польский

opis środków, które zapewniają utrzymanie sprzętu i procedur w stanie gotowości do użytku;

Последнее обновление: 2014-11-07
Частота использования: 1
Качество:

Шведский

instrument och utrustning är i funktionsdugligt skick, med undantag av vad som medges enligt minimiutrustningslistan (MEL),

Польский

przyrządy i wyposażenie pokładowe są sprawne, z wyjątkiem przypadków przewidzianych w wykazie wyposażenia minimalnego (MEL);

Последнее обновление: 2014-11-17
Частота использования: 1
Качество:

Шведский

Sörja för att institutet för immateriella rättigheter blir fullt funktionsdugligt så att det kan utföra sina arbetsuppgifter effektivt samt genomföra och efterleva den nuvarande rättsliga ramen.

Польский

Zagwarantowanie osiągnięcia przez Instytut ds. Własności Intelektualnej pełnej zdolności do działania, tak aby mógł on skutecznie wykonywać powierzone mu zadania, oraz wdrażanie i egzekwowanie istniejących ram prawnych.

Последнее обновление: 2014-11-12
Частота использования: 1
Качество:

Шведский

Syftet med reparationen är att bevara varorna i funktionsdugligt skick. Detta kan innebära ombyggnad eller tillägg men ändrar inte varornas natur.”

Польский

Celem tej operacji jest utrzymanie towaru w stanie pozwalającym na użytkowanie; może to oznaczać ich przebudowę lub udoskonalenie, ale nie zmienia w żaden sposób charakteru towaru.”;

Последнее обновление: 2014-11-18
Частота использования: 2
Качество:

Шведский

Vinsten skulle emellertid kunna vara så hög som 2 500 miljoner euro per år när systemet är fullt funktionsdugligt, vilket tidigast skulle kunna bli fallet 2009.

Польский

Korzyści mogłyby jednak wynieść do 2,5 mld euro rocznie, w momencie osiągnięcia przez system pełnej operacyjności, co najwcześniej nastąpiłoby w 2009 r.

Последнее обновление: 2014-10-23
Частота использования: 1
Качество:

Шведский

Det behövs fortfarande ökade ansträngningar under hela den tid som står till förfogande innan systemet införs för att se till att det integrerade administrations- och kontrollsystemet blir funktionsdugligt.

Польский

Niezbędne będzie podejmowanie dalszych wzmożonych wysiłków przez cały okres pozostający do czasu wprowadzenia systemu IACS celem zapewnienia jego gotowości operacyjnej.

Последнее обновление: 2014-10-23
Частота использования: 1
Качество:

Шведский

(30) Detta system kan göras funktionsdugligt genom ett avtal mellan de skadeersättningsorgan som inrättats eller godkänts av medlemsstaterna om deras uppgifter, skyldigheter och ersättningsförfaranden.

Польский

(30) System ten można uruchomić przez porozumienie zawarte między organami odszkodowawczymi ustanowionymi lub zatwierdzonymi przez Państwa Członkowskie określające ich funkcje i obowiązki oraz procedury dokonywania zwrotów.

Последнее обновление: 2014-10-23
Частота использования: 2
Качество:

Источник: Анонимно

Шведский

- Att vidta alla erforderliga åtgärder för att se till att det gemensamma företaget är funktionsdugligt från och med första dagen, dvs. förbereda upphandlingar, ta fram logistiksystem etc.

Польский

- Podjęcie wszystkich niezbędnych środków celem zagwarantowania funkcjonowania wspólnego przedsięwzięcia od samego początku, np. przygotowanie zamówień, opracowanie systemów logistycznych itp.

Последнее обновление: 2014-10-23
Частота использования: 2
Качество:

Источник: Анонимно

Шведский

Akonadi- ramverket för personlig informationshantering är inte funktionsdugligt. Klicka på "Detaljinformation..." för att få detaljerad information om problemet.

Польский

Moduł zarządzanie informacjami osobistymi Akonadi nie działa. Kliknij na "Szczegóły...", aby uzyskać szczegółowe informacje o tym problemie.

Последнее обновление: 2011-10-23
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно
Предупреждение: Содержит скрытое HTML-форматирование

Шведский

Om det uppstår svårigheter med att uppfylla avtalsenliga leveransskyldigheter som är relaterade till systemets funktionsduglighet, bör de systemansvariga utan dröjsmål underrätta nätanvändarna och försöka finna en icke-diskriminerande lösning.

Польский

W wypadku wystąpienia, z powodów związanych z zachowaniem integralności systemu, trudności w realizacji zobowiązań kontraktowych dotyczących dostaw, operatorzy systemu przesyłowego powinni zawiadomić o tym użytkowników sieci oraz bezzwłocznie podjąć działania zmierzające do znalezienia niedyskryminacyjnego rozwiązania zaistniałego problemu.

Последнее обновление: 2014-11-18
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Шведский

teknisk kapacitet: största möjliga fasta kapacitet som den systemansvarige för överföringssystemet kan tillhandahålla nätanvändarna med beaktande av systemets funktionsduglighet och överföringsnätets tekniska drift.

Польский

„techniczna zdolność przesyłowa” oznacza maksymalną ciągłą zdolność przesyłową, jaką operator systemu przesyłowego może zaoferować użytkownikom sieci, biorąc pod uwagę integralność systemu i wymagania eksploatacyjne sieci przesyłowej;

Последнее обновление: 2014-11-18
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Шведский

funktionsduglighet: läge där naturgasens tryck och kvalitet i ett överföringsnät och även i nödvändiga överföringsutrustningar befinner sig inom de övre och nedre gränser som den systemansvarige för överföringssystemet har fastställt, så att naturgasöverföringen är tekniskt säkerställd.

Польский

„integralność systemu” w odniesieniu do sieci przesyłowej, włączając w to niezbędne urządzenia przesyłowe, oznacza każdą sytuację, w której ciśnienie i jakość gazu ziemnego pozostaje wewnątrz przedziału, którego dolną i górną granicę określi operator systemu przesyłowego tak, że przesyłanie gazu ziemnego będzie zapewnione z technicznego punktu widzenia;

Последнее обновление: 2014-11-18
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Получите качественный перевод благодаря усилиям
4,401,923,520 пользователей

Сейчас пользователи ищут:Для Вашего удобства мы используем файлы cookie. Факт перехода на данный сайт подтверждает Ваше согласие на использование cookies. Подробнее. OK