Спросить у Google

Вы искали: förskottsutbetalning (Шведский - Финский)

Переводы пользователей

Добавлены профессиональными переводчиками и компаниями и на основе веб-страниц и открытых баз переводов.

Добавить перевод

Шведский

Финский

Информация

Шведский

FÖRSKOTTSUTBETALNING VID DÖDSFALL ELLER SKADA

Финский

ENNAKKOMAKSU KUOLEMAN- TAI VAMMAUTUMISTAPAUKSESSA

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Шведский

2. Det torkade fodret skall ha lämnat förädlingsföretaget för att kunna erhålla förskottsutbetalning.

Финский

2. Ennakkomaksu voidaan maksaa, kun kyseiset kuivatut rehut on siirretty pois jalostusyrityksestä.

Последнее обновление: 2008-03-04
Частота использования: 2
Качество:

Источник: Анонимно

Шведский

2. Det torkade fodret skall ha lämnat förädlingsföretaget för att kunna erhålla förskottsutbetalning.

Финский

2. Ennakkomaksu voidaan suorittaa vasta, kun kyseiset kuivatut rehut on siirretty pois jalostusyrityksestä.

Последнее обновление: 2008-03-04
Частота использования: 2
Качество:

Источник: Анонимно

Шведский

Ett system för förskottsutbetalning av stöd för utsäde bör införas, så att en sådan situation inte uppstår.

Финский

Tällaisen tilanteen välttämiseksi siemenalalla olisi otettava käyttöön ennakkomaksujärjestelmä.

Последнее обновление: 2014-11-18
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Шведский

Bokföringen hos alla spanska företag som fått förskottsutbetalning av denna typ under 1993 och 1994 kontrollerades och gav liknande resultat.

Финский

Tällä tavoin lavastettiin 10,5 miljoonan kanisterin laskutus 26:lta oliiviöljyä säilyttäneeltä yritykseltä vuosina 1992—1994.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Шведский

Ansökan om förskottsutbetalning skall göras av den berörda producenten och skall åtföljas av konossementet och den provisoriska fakturan.

Финский

Asianomainen tuottaja jättää ennakkohakemuksen, jonka mukana on seurattava konossementti sekä väliaikainen lasku.

Последнее обновление: 2008-03-04
Частота использования: 2
Качество:

Источник: Анонимно

Шведский

4. De utbetalningar som görs efter en inledande förskottsutbetalning skall på ett genomblickbart sätt vara nära knutna till projektens framåtskridande.

Финский

4. Alussa maksetun ennakon jälkeen suoritettujen maksujen on oltava tiiviisti ja avoimesti sidoksissa hankkeiden toteuttamisessa tapahtuneeseen edistykseen.

Последнее обновление: 2008-03-04
Частота использования: 4
Качество:

Источник: Анонимно

Шведский

• Göra förfarandet för förskottsutbetalning för kassautgifter mer flexibelt för dem som driver små projekt och finansiella kostnader i samband med förskott.

Финский

• olisi annettava pienistä hankkeista vastaaville lupa lainanottoon sekä määrättävä yhteisön osallistumisesta rahoituskustannusten yhteisrahoitukseen.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Шведский

I början av programmet görs en förskottsutbetalning, därefter löpande betalningar för faktiska och av medlemsstaterna styrkta utgifter och avslutningsvis en slutbetalning när stödåtgärden har fullföljts helt.

Финский

Ohjelman alussa maksetaan ennakko, minkä jälkeen jäsenvaltioiden todentamat tosiasialliset menot korvataan välimaksuilla, ja tukitoimen päättyessä maksetaan loppumaksu.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Шведский

2. Den förskottsutbetalning som anges i punkt 1 får endast göras i de fall producenterna i fråga samma dag som utbetalningarna görs har visat sig vara bidragsberättigade.

Финский

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettu ennakko voidaan maksaa ainoastaan, jos kyseessä olevan tuottajan on todettu olevan maksupäivänä tukikelpoinen.

Последнее обновление: 2008-03-04
Частота использования: 2
Качество:

Источник: Анонимно

Шведский

2. Utan att det påverkar bestämmelserna i punkt 1 skall en sådan förskottsutbetalning inte understiga ett belopp på 15 000 SDR uttryckt i ecu per passagerare vid dödsfall.

Финский

2. Kuolemantapauksessa kyseisen ennakkomaksun on oltava vähintään 15 000 erityistä nosto-oikeutta vastaava määrä ecuina matkustajaa kohti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 1 kohdan soveltamista.

Последнее обновление: 2008-03-04
Частота использования: 2
Качество:

Источник: Анонимно

Шведский

2. Utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i punkt 1 skall en sådan förskottsutbetalning inte understiga ett belopp på 16000 SDR uttryckt i euro per passagerare vid dödsfall.

Финский

2. Kuolemantapauksessa kyseisen ennakkomaksun on oltava vähintään 16000 erityistä nosto-oikeutta vastaava määrä euroina matkustajaa kohti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 1 kohdan soveltamista.

Последнее обновление: 2008-03-04
Частота использования: 2
Качество:

Источник: Анонимно

Шведский

För att underlätta genomförandet av gemenskapens åtgärder för livsmedelsbistånd är det önskvärt att ett system införs för förskottsutbetalning av utgifter under avsnitt 9 i budgeten, av samma typ som det som införts för EUGFJ.

Финский

yhteisön elintarvikeapuun liittyvien toimien toteuttamisen helpottamiseksi on aiheellista säätää talousarvion osastoon 9 kuuluville menoille EMOTR:oa varten perustetun ennakkomaksujärjestelmän kaltainen järjestelmä, ja

Последнее обновление: 2008-03-04
Частота использования: 2
Качество:

Источник: Анонимно

Шведский

3. När en förskottsutbetalning gjorts skall återstoden som motsvarar den eventuella skillnaden mellan förskottet och det totala stödbeloppet som tillkommer förädlingsföretaget för torkat foder betalas i enlighet med bestämmelserna i artikel 5.

Финский

3. Jos on maksettu ennakkomaksu, kuivattuja rehuja jalostavalle yritykselle on maksettava ennakkomaksun määrän ja maksettavan tuen kokonaismäärän välisen mahdollisen erotuksen suuruinen jäännös 5 artiklan säännökset huomioon ottaen.

Последнее обновление: 2008-03-04
Частота использования: 2
Качество:

Источник: Анонимно

Шведский

3. När en förskottsutbetalning gjorts skall återstoden som motsvarar den eventuella mellanskillnaden mellan förskottet och det totala stödbeloppet som tillkommer förädlingsföretaget för torkat foder betalas ut i enlighet med artikel 5.

Финский

3. Jos ennakkomaksu on suoritettu, jalostusyritykselle on maksettava ennakkomaksun määrän ja maksettavan tuen kokonaismäärän välisen mahdollisen erotuksen välinen jäännös ottaen huomioon 5 artikla.

Последнее обновление: 2008-03-04
Частота использования: 2
Качество:

Источник: Анонимно

Шведский

(8) Erfarenheten visar att det kan vara nyttigt att utfärda särskilda bestämmelser när producenten avstår från att genomföra planen eller från förskottsutbetalning.

Финский

(8) Saatujen kokemusten mukaan on aiheellista vahvistaa erityissäännökset, joita sovelletaan, kun tuottaja luopuu suunnitelman toteuttamisesta tai ennakolta maksettavasta tuesta.

Последнее обновление: 2008-03-04
Частота использования: 2
Качество:

Источник: Анонимно

Шведский

- 16 000 SDR (cirka 22 400 euro) i förskottsutbetalning till släktingar vid dödsfall, att utbetalas inom två veckor efter olyckan.

Финский

jäsenmäärä sekä lisähenkilöstö ja rakennustarpeiden vaikutukset.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Шведский

Vid passagerares död eller kroppsskada skall bortfraktaren senast 15 dagar efter det att den skadeståndsberättigade har identifierats göra en förskottsutbetalning som täcker omedelbara ekonomiska behov. Vid dödsfall skall förskottsutbetalningen vara minst 21 000 euro.

Финский

3 Irtisanominen tulee voimaan kahdentoista kuukauden kuluttua irtisanomisasiakirjan tallettamisesta pääsihteerin huostaan tai irtisanomisasiakirjassa määritellyn pidemmän ajan kuluttua.4 Kun tämän pöytäkirjan sopimusvaltio irtisanoo yleissopimuksen sen 25 artiklan mukaisesti, tätä ei katsota tämän pöytäkirjan sopimusvaltioiden osalta pöytäkirjalla muutetun yleissopimuksen irtisanomiseksi.

Последнее обновление: 2008-03-04
Частота использования: 2
Качество:

Источник: Анонимно

Шведский

I ändringsförslag 47 och 58 avskaffas eller begränsas rätten till förskottsutbetalning vid en resenärs dödsfall eller skada. I artikel 12 i den gemensamma ståndpunkten fastställs emellertid denna rätt som föreslagits av kommissionen och som också ges till flygpassagerare.

Финский

Tarkistuksissa 47 ja 58 evätään oikeus ennakkomaksuun tai rajoitetaan sitä, jos matkustaja kuolee tai loukkaantuu. Yhteisen kannan 12 artiklassa kuitenkin vahvistetaan tämä komission ehdottama oikeus, joka on myös lentomatkustajilla.

Последнее обновление: 2008-03-04
Частота использования: 2
Качество:

Источник: Анонимно

Шведский

Stödmottagare inom ramen för investeringsrelaterat stöd får begära förskottsutbetalning på upp till 50 % av det offentliga stödet som hänför sig till investeringen från de behöriga utbetalande organen, om en sådan möjlighet finns angiven i landsbygdsprogrammet.

Финский

Investointituen saajat voivat pyytää toimivaltaisilta maksajavirastoilta ennakkomaksua, jonka suuruus on enintään 50 prosenttia investointiin liittyvästä julkisesta tuesta, jos tällainen mahdollisuus sisältyy maaseudun kehittämisohjelmaan.

Последнее обновление: 2014-11-18
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Получите качественный перевод благодаря усилиям
4,401,923,520 пользователей

Сейчас пользователи ищут:Для Вашего удобства мы используем файлы cookie. Факт перехода на данный сайт подтверждает Ваше согласие на использование cookies. Подробнее. OK