Спросить у Google

Вы искали: vederlag och förkovran (Шведский - Французский)

Переводы пользователей

Добавлены профессиональными переводчиками и компаниями и на основе веб-страниц и открытых баз переводов.

Добавить перевод

Шведский

Французский

Информация

Шведский

förvärvats mot vederlag och inte ska redovisas under C I 3, eller är

Французский

acquis à titre onéreux, sans devoir figurer au poste C I 3; ou

Последнее обновление: 2014-11-08
Частота использования: 1
Качество:

Шведский

Man bör också nämna den nyckelroll grundforskningen har för utbildning och förkovran av forskare.

Французский

A côté d'eux, on mentionnera en effet aussi son rôle clé dans la formation des chercheurs.

Последнее обновление: 2017-04-08
Частота использования: 1
Качество:

Шведский

har skänkts till sådana institutioner eller organisationer utan vederlag och utan kommersiellt syfte hos givaren.

Французский

adressés à titre gratuit et sans aucune intention d'ordre commercial de la part du donateur à une telle institution ou organisation.

Последнее обновление: 2017-04-08
Частота использования: 1
Качество:

Шведский

(a) förvärvats mot vederlag och inte ska redovisas under B I 3, eller eller

Французский

(a) acquis à titre onéreux, sans devoir figurer au poste B I 3; ou

Последнее обновление: 2017-04-08
Частота использования: 1
Качество:

Шведский

Ja, för det goda ni ger skall ni få fullt vederlag, och ingen orätt skall tillfogas er.

Французский

Et tout ce que vous dépensez de vos biens dans les bonnes œuvres vous sera récompensé pleinement. Et vous ne serez pas lésés.

Последнее обновление: 2014-07-03
Частота использования: 1
Качество:

Шведский

b) har skänkts till sådana institutioner eller organisationer utan vederlag och utan kommersiellt syfte hos givaren.

Французский

B ) ADRESSES A TITRE GRATUIT ET SANS AUCUNE INTENTION D'ORDRE COMMERCIAL DE LA PART DU DONATEUR A UNE TELLE INSTITUTION OU ORGANISATION .

Последнее обновление: 2014-10-23
Частота использования: 4
Качество:

Шведский

Prostitution som egenföretagarverksamhet kan anses vara en tjänst som tillhandahålls mot vederlag och om­fattas därför av dessa båda begrepp.

Французский

Ita­ commencer au titre de l'article 6, paragraphe 5, de la décision 98/256/CE. en particulier à son article 1er,

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Шведский

Förslagets räckvidd är begränsad till följande tjänster när dessa tillhandahålls på elektronisk väg mot vederlag och omfattar även tillhandahållandet av rättigheter att använda flera tjänster:

Французский

Son champ d'application se limite aux prestations de services suivantes fournies par voie électronique à titre onéreux et couvre également la fourniture des droits d'utilisation de toute une gamme de services :

Последнее обновление: 2017-04-08
Частота использования: 2
Качество:

Шведский

Det åligger den nationella domstolen att med stöd av ovannämnda överväganden undersöka om de omtvistade avgifterna har karaktär av vederlag och i förekommande fall med anledning härav besluta om eventuella återbetalningar.

Французский

Leurs demandes de remboursement ayant été rejetées, les sociétés en cause ont formé des recours contre le ministère de l'Industrie devant l'Østre Landsret.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Шведский

nödvändighet konstateras att många inrättningar för högre universitetsutbildning uppnår detta mål utan att genomföra forskningsprojekt mot vederlag och att det finns andra sätt att säkerställa ett samband mellan universitetsutbildningen och yrkeslivet.

Французский

opérations à titre onéreux, et que les activités de recherche effectuées par un assujetti sont, au regard de la sixième directive, des opérations imposables et non exonérées.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Шведский

Vid prövningen av en ansökan enligt stycke 1 punkt 1 ska arbetslöshet också anses föreligga om det i ett löpande anställningsförhållande inte längre finns någon rätt till vederlag och om sjukersättningsperioden har löpt ut.

Французский

Il y a également lieu de reconnaître la situation de chômage, en cas de demande au titre du paragraphe 1, sous 1), lorsqu’une relation d’emploi encore existante ne donne plus lieu au versement d’aucune rémunération et que le droit aux prestations en espèces de l’assurance maladie est épuisé.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Шведский

Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter och tillgångar om de är a) förvärvade mot vederlag och inte skall redovisas under C I 3, eller

Французский

Concessions, brevets, licences, marques, ainsi que droits et valeurs similaires, s'ils ont été: a) acquis à titre onéreux, sans devoir figurer au poste C I 3;

Последнее обновление: 2014-10-23
Частота использования: 3
Качество:

Шведский

Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter och tillgångar om de har a) förvärvats mot vederlag och inte skall redovisas under C I 3, eller

Французский

Concessions, brevets, licences, marques, ainsi que droits et valeurs similaires, s'ils ont été: a) acquis à titre onéreux, sans devoir figurer au poste C I 3;

Последнее обновление: 2014-10-23
Частота использования: 3
Качество:

Шведский

Vid beräkningen av beloppet av de avgifter som har karaktär av vederlag och som skall betalas för dessa tjänster, kan medlemsstaten ta alla kostnader i beaktande, inbegripet de allmänna kostnader som har direkt samband med den utförda tjänsten.

Французский

Pour calculer le montant des droits ayant un caractère rémunératoire devant être perçus en contrepartie de ces services, l'État membre est en droit de prendre en compte tous les coûts, y compris les frais généraux, qui sont directement liés à ces services.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Шведский

2. Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter och tillgångar om de hara) förvärvats mot vederlag och inte skall redovisas under C I 3, eller

Французский

2. Concessions, brevets, licences, marques, ainsi que droits et valeurs similaires, s'ils ont été: a) acquis à titre onéreux, sans devoir figurer au poste C I 3;

Последнее обновление: 2008-03-04
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Шведский

2. Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter och tillgångar om de ära) förvärvade mot vederlag och inte skall redovisas under C I 3, eller

Французский

2. Concessions, brevets, licences, marques, ainsi que droits et valeurs similaires, s'ils ont été: a) acquis à titre onéreux, sans devoir figurer au poste C I 3;

Последнее обновление: 2008-03-04
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Шведский

Denna förordning skall gälla lastfartyg och skjutbogserare som utför transporttjänster för egen räkning eller mot hyra eller vederlag och som är inregistrerade i en medlemsstat eller, om de inte är inregistrerade, drivs av ett företag som är etablerat i en medlemsstat.

Французский

Le présent règlement s'applique aux bateaux porteurs et aux pousseurs effectuant des transports pour compte d'autrui ou des transports pour compte propre qui sont immatriculés dans un État mem bre ou qui. à défaut d'immatriculation, sont exploités par une entreprise établie dans un État membre.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Шведский

Genom dessa frågor, som skall behandlas i ett sammanhang, önskar den nationella domstolen i huvudsak få klarhet i om artikel 11 A 1 a i sjätte direktivet skall tolkas så, att vid leverans av varor som sker mot vederlag och som kännetecknas av att

Французский

Par ses questions, qu'il convient d'examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande en substance si l'article 11, A, paragraphe 1, sous a), de la sixième directive doit être interprété en ce sens que, lors d'une livraison de biens à titre onéreux caractérisée par les éléments suivants:

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Шведский

Utländska hotellistor och årsböcker publicerade av officiella turistbyråer eller under deras ledning, och tidtabeller för utländska transporttjänster, förutsatt att denna litteratur är avsedd att spridas utan vederlag och innehållet inte till mer än 25 % utgörs av privat kommersiell annonsering.

Французский

les listes et annuaires d'hôtels étrangers publiés par les organismes officiels de tourisme ou sous leur patronage et les indicateurs d'horaires relatifs à des services de transport exploités à l'étranger, lorsque ces documents sont destinés à être distribués gratuitement et ne contiennent pas plus de 25 % de publicité commerciale privée;

Последнее обновление: 2017-04-08
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Шведский

Enligt UFEX m.fl. överfördes Postadex till SFMI-Chronopost utan vederlag, och avkastningen av det egna kapital som investerats kan inte anses utgöra vederlag. Kommissionens sifferuppgifter avseende avkastningen är således irrelevanta.

Французский

Pour UFEX e.a., il y a bien eu transfert gratuit de Postadex à la SFMI-Chronopost, sans contrepartie, laquelle ne saurait ressortir de la rémunération des capitaux propres investis, pour laquelle les chiffres retenus par la Commission ne sont pas pertinents.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Несколько пользовательских переводов с низким соответствием были скрыты.
Показать результаты с низким соответствием.

Получите качественный перевод благодаря усилиям
4,401,923,520 пользователей

Сейчас пользователи ищут:Для Вашего удобства мы используем файлы cookie. Факт перехода на данный сайт подтверждает Ваше согласие на использование cookies. Подробнее. OK