Спросить у Google

Вы искали: förbränningsanläggningarna (Шведский - Чешский)

Переводы пользователей

Добавлены профессиональными переводчиками и компаниями и на основе веб-страниц и открытых баз переводов.

Добавить перевод

Шведский

Чешский

Информация

Шведский

11. Anläggningar som producerar el utgör en betydande andel av de stora förbränningsanläggningarna.

Чешский

(11) Důležitou součást odvětví velkých spalovacích zařízení představují zařízení na výrobu elektřiny.

Последнее обновление: 2014-10-23
Частота использования: 4
Качество:

Шведский

I fråga om de stora förbränningsanläggningarna fastslog kommissionen att skattenedsättningen är förenlig med EG-fördraget.

Чешский

Ohledně velkých zařízení na výrobu tepla došla Komise k závěru, že v jejich případě je snížení daní v souladu se Smlouvou o ES.

Последнее обновление: 2014-11-07
Частота использования: 1
Качество:

Шведский

I fråga om de stora förbränningsanläggningarna fastslog kommissionen att skattenedsättningen är förenlig med EG-fördraget.

Чешский

Ohledně velkých zařízení na výrobu tepla došla Komise k závěru, že v jejich případě je snížení daní v souladu se Smlouvou o ES.

Последнее обновление: 2014-10-23
Частота использования: 1
Качество:

Шведский

Bestämmelser bör fastställas om lämpliga mätningar och kontroller vid förbränningsanläggningarna. Allmänheten bör informeras om de villkor som gäller och om de resultat som erhålls.

Чешский

vzhledem k tomu, že musí být přijato opatření pro vhodná měření a ověřovací zkoušky ve spalovnách; že veřejnost musí být uvědomena o uložených podmínkách a o dosažených výsledcích;

Последнее обновление: 2014-10-23
Частота использования: 4
Качество:

Шведский

I sitt beslut om att inleda ett förfarande fastslog kommissionen att åtgärden i fråga om kraftverk inte utgör statligt stöd. I fråga om de stora förbränningsanläggningarna fastslog kommissionen att skattenedsättningen är förenlig med EG-fördraget.

Чешский

Co se týče elektráren, došla Komise ve svém rozhodnutí o zahájení řízení k závěru, že toto opatření nepředstavovalo státní podporu. Ohledně velkých zařízení na výrobu tepla došla Komise k závěru, že v jejich případě je snížení daní v souladu se Smlouvou o ES.

Последнее обновление: 2008-03-04
Частота использования: 3
Качество:

Источник: Анонимно

Шведский

Förbränningsanläggningarna skall drivas på ett sådant sätt att en så hög förbränningsgrad uppnås att den totala mängden organiskt kol i slaggen och bottenaskan är mindre än 3 % eller glödningsförlusten är mindre än 5 % räknat på torr vikt.

Чешский

Spalovací zařízení musí být provozována s cílem dosáhnout takové úrovně spalování, aby obsah celkového organického uhlíku ve strusce a ve zbytkovém popelu byl nižší než 3 % nebo aby jejich ztráty po spálení byly nižší než 5 % hmotnosti suchého materiálu.

Последнее обновление: 2014-10-23
Частота использования: 2
Качество:

Источник: Анонимно

Шведский

På grundval av de kompletterande upplysningarna fann kommissionen att det fortfarande saknades grundläggande uppgifter för flera olika anläggningar i den nationella övergångsplanen och att en fullständig bedömning av planen därför inte var möjlig, särskilt i fråga om uppgifternas följdriktighet och korrekthet samt i fråga om antaganden och beräkningar som använts för att fastställa de olika förbränningsanläggningarnas bidrag till utsläppstaken.

Чешский

Na základě poskytnutých dodatečných informací Komise zjistila, že v přechodném národním plánu stále chybějí u několika zařízení základní údaje, a není proto možné provést úplné posouzení tohoto plánu, zejména pokud jde o soulad a správnost údajů, odhadů a výpočtů použitých pro stanovení podílů jednotlivých spalovacích zařízení na emisních stropech.

Последнее обновление: 2014-11-08
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Шведский

Förbränningsanläggningarna skall konstrueras, utrustas, byggas och drivas på ett sådant sätt att temperaturen hos gaserna som uppstår vid förbränningen efter den sista inblåsningen av förbränningsluft höjs på ett kontrollerat och homogent sätt även under de mest ogynnsamma förhållanden till 850 °C uppmätt i omedelbar närhet av förbränningskammarens innervägg eller en annan representativ punkt i förbränningskammaren som godkänts av den behöriga myndigheten och hålls på den nivån under två sekunder.

Чешский

Spalovací zařízení musí být navržena, vybavena, postavena a provozována tak, aby byl plyn vznikající při procesu ohřát, po posledním vstřiku spalovacího vzduchu, řízeným a stejnoměrným způsobem i za nejméně příznivých podmínek, na teplotu 850 °C, měřeno v blízkosti vnitřní stěny nebo v jiném reprezentativním místě spalovací komory schváleném příslušným orgánem, na dobu dvou sekund.

Последнее обновление: 2014-10-23
Частота использования: 3
Качество:

Источник: Анонимно

Шведский

Förbränningsanläggningarna skall konstrueras, utrustas, byggas och drivas på ett sådant sätt att temperaturen hos gaserna som uppstår vid förbränningen efter den sista inblåsningen av förbränningsluft höjs på ett kontrollerat och homogent sätt även under de mest ogynnsamma förhållanden till 850 °C uppmätt i omedelbar närhet av förbränningskammarens innervägg eller en annan representativ punkt i förbränningskammaren som godkänts av den behöriga myndigheten och hålls på den nivån under två sekunder. Vid förbränning av farligt avfall som innehåller mer än 1% organiska halogenföreningar, uttryckt som klor, skall temperaturen höjas till 1100 °C under minst två sekunder.

Чешский

Spalovací zařízení musí být navržena, vybavena, postavena a provozována tak, aby byl plyn vznikající při procesu ohřát, po posledním vstřiku spalovacího vzduchu, řízeným a stejnoměrným způsobem i za nejméně příznivých podmínek, na teplotu 850 °C, měřeno v blízkosti vnitřní stěny nebo v jiném reprezentativním místě spalovací komory schváleném příslušným orgánem, na dobu dvou sekund. Pokud je spalován nebezpečný odpad s obsahem halogenovaných organických látek (vyjádřených jako chlor) vyšším než 1%, musí tato teplota dosáhnout 1100 °C na dobu nejméně dvou sekund.

Последнее обновление: 2008-03-04
Частота использования: 3
Качество:

Источник: Анонимно

Шведский

1. Förbränningsanläggningarna skall drivas på ett sådant sätt att en så hög förbränningsgrad uppnås att den totala mängden organiskt kol i slaggen och bottenaskan är mindre än 3% eller glödningsförlusten är mindre än 5% räknat på torr vikt. Vid behov skall lämpliga tekniker för förbehandling av avfallet användas.

Чешский

1. Spalovací zařízení musí být provozována s cílem dosáhnout takové úrovně spalování, aby obsah celkového organického uhlíku ve strusce a ve zbytkovém popelu byl nižší než 3% nebo aby jejich ztráty po spálení byly nižší než 5% hmotnosti suchého materiálu. Podle potřeby musí být použity vhodné metody předběžné úpravy odpadu.

Последнее обновление: 2008-03-04
Частота использования: 3
Качество:

Источник: Анонимно

Получите качественный перевод благодаря усилиям
4,401,923,520 пользователей

Сейчас пользователи ищут:Для Вашего удобства мы используем файлы cookie. Факт перехода на данный сайт подтверждает Ваше согласие на использование cookies. Подробнее. OK