Спросить у Google

Вы искали: handläggningsavgiften (Шведский - Эстонский)

Переводы пользователей

Добавлены профессиональными переводчиками и компаниями и на основе веб-страниц и открытых баз переводов.

Добавить перевод

Шведский

Эстонский

Информация

Шведский

Punkt 3 tar upp de problem som uppstår när handläggningsavgiften tas ut i lokal valuta.

Эстонский

Lõikes 3 viidatakse probleemidele, mis esinevad, kui menetlustasu võetakse kohalikus vääringus.

Последнее обновление: 2014-10-23
Частота использования: 1
Качество:

Шведский

Punkt 5 gör det möjligt för medlemsstaterna att sänka eller underlåta att ta ut handläggningsavgiften i enskilda fall.

Эстонский

Lõikes 5 lubatakse liikmesriikidel menetlustasust loobuda või seda vähendada, hinnates igat üksikjuhtumit eraldi.

Последнее обновление: 2014-10-23
Частота использования: 1
Качество:

Шведский

I punkt 8 införs en avgift för brådskande handläggning: handläggningsavgiften fördubblas för ansökningar som lämnas utan giltiga skäl lämnas in mycket sent.

Эстонский

Lõikega 8 võetakse kasutusele erakorraline tasu: menetlustasu kahekordistatakse juhtudel, kui taotlus esitatakse viimasel minutil ilma põhjenduseta.

Последнее обновление: 2014-10-23
Частота использования: 4
Качество:

Шведский

Resterande del av punkt 1, där det anges att avgiften skall tas ut i euro eller i värdlandets valuta och att handläggningsavgiften inte är återbetalningsbar, förblir gällande.

Эстонский

[8] Ülejäänud osa lõikest 1, milles sätestatakse, et tasu võetakse kas eurodes või diplomaatilise või konsulaaresinduse asukohariigi vääringus ja et tasu ei tagastata, jääb kehtima.

Последнее обновление: 2014-10-23
Частота использования: 1
Качество:

Шведский

4. att främja att viseringar till forskare utfärdas utan handläggningsavgifter, i enlighet med bestämmelserna i gemenskapens regelverk,

Эстонский

4. kaasa aidata teadlastele viisade andmisele ilma halduslõivu nõudmata vastavalt acquis communautaire's sätestatud eeskirjadele;

Последнее обновление: 2014-10-23
Частота использования: 4
Качество:

Шведский

I denna artikel regleras den avgift som de sökande skall betala. Avgiften skall täcka de adminstrativa kostnaderna för att handlägga en viseringsansökan. Avgiftsbeloppet motsvarar det belopp som föreskrivs i rådet beslut 2006/440/EG av den 1 juni 2006[8]. Resterande del av punkt 1, där det anges att avgiften skall tas ut i euro eller i värdlandets valuta och att handläggningsavgiften inte är återbetalningsbar, förblir gällande. Genom punkt 2 säkerställs att sökande såväl erhåller ett kvitto som underrättas skriftligen om att avgiften inte är återbetalningsbar. Punkt 3 tar upp de problem som uppstår när handläggningsavgiften tas ut i lokal valuta. För att undvika att skillnader i medlemsstaternas sätt att beräkna kurser med olika intervall får negativa konsekvenser för de sökande, föreslås att samma växlingskurs används, nämligen referenskursen för euro. Punkt 4 innehåller en uppräkning av personkategorier för vilka någon handläggningsavgift inte skall tas ut, i enlighet med rådets beslut 2006/440/EG. Punkt 5 gör det möjligt för medlemsstaterna att sänka eller underlåta att ta ut handläggningsavgiften i enskilda fall. Denna redan befintliga möjlighet bekräftades genom rådets beslut 2006/444/EG. Genom punkt 6 bibehålls den befintliga avgiften under en övergångsperiod för tredjelandsmedborgare för vilka mandat att förhandla om ett avtal om förenklade viseringsförfaranden gäller den 1 januari 2007.

Эстонский

Käesolevas artiklis sätestatakse eeskirjad tasu kohta, mida taotleja maksma peab. Tasu katab viisataotluse töötlemise halduskulud. Tasu suurus on võrdne summaga, mis on sätestatud nõukogu 1. juuni 2006. aasta otsuses 2006/440/EÜ. [8] Ülejäänud osa lõikest 1, milles sätestatakse, et tasu võetakse kas eurodes või diplomaatilise või konsulaaresinduse asukohariigi vääringus ja et tasu ei tagastata, jääb kehtima. Lõikes 2 sätestatakse, et taotlejad saavad kviitungi ja et neid teavitatakse kirjalikult, et tasu ei kuulu tagastamisele. Lõikes 3 viidatakse probleemidele, mis esinevad, kui menetlustasu võetakse kohalikus vääringus. Selleks et vältida negatiivset mõju taotlejatele, mis tuleb sellest, et liikmesriigid kasutavad erinevaid vahetuskursse erinevatel aegadel, on välja pakutud kasutada ühte vahetuskurssi – euro välisvahetuskurssi (EKP). Lõikes 4 loetletakse isikute kategooriad, kes on menetlustasust vabastatud vastavalt nõukogu otsusele 2006/440/EÜ. Lõikes 5 lubatakse liikmesriikidel menetlustasust loobuda või seda vähendada, hinnates igat üksikjuhtumit eraldi. See juba olemasolev võimalus kinnitati nõukogu otsusega 2006/444/EÜ. Lõikega 6 säilitatakse olemasolev tasu üleminekuperioodi jooksul kodanike puhul, kes on pärit nendest kolmandatest riikidest, kelle puhul on alates 1. jaanuaris 2007 antud volitused läbi rääkida viisarežiimi lihtsustamise lepingu üle.

Последнее обновление: 2008-03-04
Частота использования: 3
Качество:

Источник: Анонимно

Получите качественный перевод благодаря усилиям
4,401,923,520 пользователей

Сейчас пользователи ищут:Для Вашего удобства мы используем файлы cookie. Факт перехода на данный сайт подтверждает Ваше согласие на использование cookies. Подробнее. OK