Спросить у Google

Вы искали: elusorganismid (Эстонский - Английский)

Переводы пользователей

Добавлены профессиональными переводчиками и компаниями и на основе веб-страниц и открытых баз переводов.

Добавить перевод

Эстонский

Английский

Информация

Эстонский

Elusorganismid

Английский

Living organisms

Последнее обновление: 2017-04-06
Частота использования: 1
Качество:

Эстонский

Muundatud elusorganismid on organismid, kes on:

Английский

The living modified organisms referred to are those:

Последнее обновление: 2014-11-21
Частота использования: 1
Качество:

Эстонский

Kui suur asteroid võib tabada Maa oleks ilmselt kõik elusorganismid surevad.

Английский

If a large asteroid could hit the Earth would probably all living beings die.

Последнее обновление: 2018-02-21
Частота использования: 1
Качество:

Эстонский

Keskkond muutub pidevalt ja elusorganismid püüavad alati nende lõputute kõikumistega kohaneda.

Английский

Ever the environment is changing, and always are living organisms striving to accommodate themselves to these never-ending fluctuations.

Последнее обновление: 2018-02-21
Частота использования: 1
Качество:

Эстонский

Pinnasesse kuuluvad mineraalide osakesed, orgaaniline aines, vesi, õhk ja elusorganismid;

Английский

The soil is composed of mineral particles, organic matter, water, air and living organisms;

Последнее обновление: 2014-11-21
Частота использования: 1
Качество:

Эстонский

Niisugune kasutamine hõlmab GMOdest koosneva või neid sisaldava toidu ja sööda (elusorganismid) kasutamist.

Английский

Such uses include the use of Food and Feed containing or consisting of GMOs (living organisms).

Последнее обновление: 2014-11-21
Частота использования: 1
Качество:

Эстонский

See tappis ära kalad ja elusorganismid ning joogivesi on Rumeenias, Ungaris, Serbias ja Bulgaarias püsivalt saastatud.

Английский

It killed the fish and living organisms, and drinking water has been permanently contaminated in Romania, Hungary, Serbia and Bulgaria.

Последнее обновление: 2012-02-29
Частота использования: 1
Качество:

Эстонский

Mullaks nimetatakse tavaliselt maakoore pindmist kihti, mille moodustavad mineraalide osakesed, orgaaniline aines, vesi, õhk ja elusorganismid.

Английский

Soil is generally defined as the top layer of the earth’s crust, formed by mineral particles, organic matter, water, air and living organisms.

Последнее обновление: 2017-04-06
Частота использования: 1
Качество:

Эстонский

Katse eesmärgil või kommertstootena suurel või vähesel hulgal keskkonda viidud elusorganismid võivad seal paljuneda ja ületada riigipiire, avaldades sellega mõju ka teistele liikmesriikidele.

Английский

Living organisms, whether released into the environment in large or small amounts for experimental purposes or as commercial products, may reproduce in the environment and cross national frontiers thereby affecting other Member States.

Последнее обновление: 2014-11-21
Частота использования: 3
Качество:

Источник: Translated.com

Эстонский

kindlaks teha sellised muundatud elusorganismid või muundatud elusorganismide konkreetsed tunnused, mis võivad kahjustada bioloogilise mitmekesisuse säilimist ja säästlikku kasutamist, võttes arvesse ka ohtu inimeste tervisele;

Английский

identifying living modified organisms or specific traits of living modified organisms that may have adverse effects on the conservation and sustainable use of biological diversity, taking also into account risks to human health; and

Последнее обновление: 2016-11-27
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Эстонский

Ilma et see piirab lõike 2 kohaldamist, püüab iga osaline tagada, et kõik imporditavad või kohapeal arendatud muundatud elusorganismid on enne nende ettenähtud kasutusse suunamist läbinud vajaliku jälgimisperioodi, mille kestus ühtib nende elutsükliga või nende tekkeks kulunud ajaga.

Английский

Without prejudice to paragraph 2 above, each Party shall endeavour to ensure that any living modified organism, whether imported or locally developed, has undergone an appropriate period of observation that is commensurate with its life-cycle or generation time before it is put to its intended use.

Последнее обновление: 2016-11-27
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Эстонский

püünis, mis koosneb ühest võrgutükist ja mida hoitakse vees ujukite ja raskustega vertikaalasendis. püüdmine seisneb selles, et vee-elusorganismid takerduvad võrkudesse; ii)

Английский

It catches living aquatic resources by entangling or enmeshing;

Последнее обновление: 2014-11-18
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Эстонский

Kohalike tegevusrühmade töökeskkonna erinevused näitavad (eeldusel, et kõik elusorganismid kohanevad oma keskkonnaga), et Euroopa eri paigus sõltuvad kohalikud tegevusrühmad eri struktuuridest ja neil on eri rollid.

Английский

Dierences in the LAG environment shows (on the assumption that all living organisms adjust to their environment), that throughout Europe LAGs depend on dierent structures and have dierent roles.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Эстонский

Tegemist on eelkõige üldpoliitika vahenditega, mille eesmärk on saavutada üks Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 114 määratletud üldhuvi pakkuvaist eesmärkidest, mis hõlmab laiemas perspektiivis ka järgmist: kasutaja (tarbija või töötaja töökeskkonnas) tervishoid ja turvalisus; töötingimused, mis soodustavad tootlikkust ja töötajate motivatsiooni; tundlike, mittetaastuvate või haruldaste loodusvarude (kliima, merest saadavad mineraalid, biosfäär, elusorganismid, vesi) kaitse; loomade heaolu; teabevahetuse ja andmete konfidentsiaalsus ja terviklikkus; terviksüsteemide komponentide koostalitlusvõime ja muud demokraatliku otsustusprotsessiga seatud eesmärgid.

Английский

They are, first and foremost, general policy tools for achieving a specified public-interest objective, including but not limited to those set out in Article 114 TFEU: the health and safety of users (consumers, or employees in a work environment); working conditions favourable to workers' productivity and motivation; conservation of sensitive, non-renewable or scarce natural resources (climate, minerals, the biosphere, wildlife, water); animal welfare; the confidentiality and integrity of communications and data; interoperability of components of complex systems, and others determined by democratic decision.

Последнее обновление: 2017-04-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Эстонский

Iga osaline võtab asjakohaseid meetmeid, et teavitada riike, keda muundatud elusorganismide tahtmatu piiriülene liikumine mõjutab või võib mõjutada, samuti bioloogilise ohutuse teabevõrgustikku ja vajaduse korral asjassepuutuvaid rahvusvahelisi organisatsioone talle teadaolevatest oma jurisdiktsiooni piires asetleidvatest juhtumitest, mille tagajärjel viiakse keskkonda muundatud elusorganismid, mis võivad märkimisväärselt kahjustada kõnealuste riikide bioloogilise mitmekesisuse säilimist ja säästlikku kasutamist, võtte arvesse ka ohtu inimeste tervisele, ning mis põhjustavad või võivad põhjustada kõnealuste organismide tahtmatu piiriülese liikumise.

Английский

Each Party shall take appropriate measures to notify affected or potentially affected States, the Biosafety Clearing-House and, where appropriate, relevant international organizations, when it knows of an occurrence under its jurisdiction resulting in a release that leads, or may lead, to an unintentional transboundary movement of a living modified organism that is likely to have significant adverse effects on the conservation and sustainable use of biological diversity, taking also into account risks to human health in such States.

Последнее обновление: 2016-11-27
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Эстонский

samuti peavad olema märgitud kõik ohutu käitlemise, ladustamise, transpordi ja kasutamise nõuded, kontaktasutus lisateabe saamiseks, sealhulgas selle üksikisiku või asutuse nimi ja aadress, kellele muundatud elusorganismid saadetakse;

Английский

and specifies any requirements for the safe handling, storage, transport and use, the contact point for further information, including the name and address of the individual and institution to whom the living modified organisms are consigned; and

Последнее обновление: 2016-11-27
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Эстонский

kirjalikult. - (CS) Kliimamuutuste mõju põllumajandusele on vahetu ja jääv, kuna sellega on seotud elusorganismid ja saavutatavat tulemust mõjutavad eelkõige pinnase, vee ja õhu kvaliteet.

Английский

Agriculture is, and will continue to be, directly affected by climate change, because it involves living organisms and its outcomes are influenced, above all, by the quality of the soil, water and air.

Последнее обновление: 2012-02-29
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Получите качественный перевод благодаря усилиям
4,401,923,520 пользователей

Сейчас пользователи ищут:Для Вашего удобства мы используем файлы cookie. Факт перехода на данный сайт подтверждает Ваше согласие на использование cookies. Подробнее. OK