Спросить у Google

Вы искали: arengukonverentsil (Эстонский - Латышский)

Переводы пользователей

Добавлены профессиональными переводчиками и компаниями и на основе веб-страниц и открытых баз переводов.

Добавить перевод

Эстонский

Латышский

Информация

Эстонский

Üks tegutsemisvõimalus pakuti välja 1992. aastal Rios toimunud ÜRO keskkonna- ja arengukonverentsil.

Латышский

Citu iespēju reāli rīkoties radīja Apvienoto Nāciju Organizācijas Vides un attīstības konference, kas 1992. gadā notika Riodežaneiro.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Эстонский

See konverents on oluline samm juba 1992. aastal Rio de Janeiros toimunud ÜRO keskkonna ja arengukonverentsil alanud protsessis.

Латышский

Sanāksmei ir izšķiroša nozīme procesā, kas tika uzsākts 1992.gadā, kā arī ANO Riodežaneiro Zemes samita kontekstā.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Эстонский

Ühisest, kuid diferentseeritud vastutusest, mida mainiti esmakordselt ÜRO keskkonna- ja arengukonverentsil Rio de Janeiros, on sellest ajast alates kliimamuutust käsitlevates ringkondades alati räägitud.

Латышский

ES nostāja jautājumā par turpmāku emisiju daudzuma samazināšanu jau ir zināma: līdz 2020. gadam emisijas samazināt par 20 % vai pat par 30 %, ja Kopenhāgenā pievienosies citas attīstītās valstis.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Эстонский

ÜRO kaubandus- ja arengukonverentsil tehtud pakkumise kohaselt ning vastavalt üldiste soodustuste kavale kehtestas Euroopa Ühendus 1971. aastal teatavatest arengumaadest pärinevatele džuudist ja kookoskiust toodetele tariifsed soodustused.

Латышский

Saskaņā ar priekšlikumu, ko tā izvirzīja Apvienoto Nāciju Organizācijas konferencē par tirdzniecību un attīstību (ANOKTA), un līdztekus vispārējai preferenču sistēmai (VPS) Eiropas Kopiena 1971. gadā ieviesa tarifu atvieglojumus džutas un kokosšķiedru izstrādājumiem, kuru izcelsme ir dažās jaunattīstības valstīs.

Последнее обновление: 2014-11-18
Частота использования: 1
Качество:

Эстонский

Välisabi valdkonnas esitas komisjon nõukogu toel soovitused selleks, et täita 2002. aastal Monterrey rahandus- ja arengukonverentsil võetud soovitusi, eriti poliitika koordineerimise ja meetmete ühtlustamise valdkonnas.

Латышский

Ārējās palīdzības jomā Komisija, kuru atbalstīja Padome, lai nodrošinātu 2002. gadā Monterejas Konferencē noteikto saistību izpildi, izstrādāja ieteikumus par finansējumu attīstībai, jo īpaši attiecībā uz politiku saskaņošanu un procedūru saskaņošanu.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Эстонский

3.–14. juunil 1992 Rio de Janeiros toimunud ÜRO keskkonna-ja arengukonverentsil kirjutasid ühendus ja kõik selle liikmesriigid bioloogilise mitmekesisuse konventsioonile alla;

Латышский

tā kā ANO Vides un attīstības konferencē, kas notika Riodežaneiro no 1992. gada 3. jūnija līdz 14. jūnijam, Kopiena un visas tās dalībvalstis parakstīja Konvenciju par bioloģisko daudzveidību;

Последнее обновление: 2008-03-04
Частота использования: 3
Качество:

Источник: Анонимно

Эстонский

ÜRO kaubandus-ja arengukonverentsil (UNCTAD) 1994. aasta rahvusvahelise troopilise puidu lepingu jätkulepingu üle peetud läbirääkimised lõppesid 2006. aasta jaanuaris.

Латышский

Apvienoto Nāciju Organizācijas Konferencē par tirdzniecību un attīstību (UNCTAD) 2006. gada janvārī tika sekmīgi pārrunāts un noslēgts 1994. gada Starptautiskajam nolīgumam par tropu kokmateriāliem sekojošais nolīgums.

Последнее обновление: 2008-03-04
Частота использования: 3
Качество:

Источник: Анонимно

Эстонский

Liikmed teevad jõupingutusi, pööramaks nõuetekohast tähelepanu keskkonnaaspektidele, nagu kokku lepitud ÜRO kaubandus- ja arengukonverentsi kaheksandal istungjärgul ja 1992. aastal toimunud ÜRO keskkonna- ja arengukonverentsil.

Латышский

Dalībnieki cenšas pievērst vajadzīgo uzmanību vides aspektiem, par ko vienojušies Apvienoto Nāciju Konferences par tirdzniecību un attīstību astotajā sēdē un 1992. gada Apvienoto Nāciju Konferencē par vidi un attīstību.

Последнее обновление: 2014-11-14
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Эстонский

Käesoleva direktiivi sätete kohaldamine ei piira kohustust, mille ühendus ja selle liikmesriigid on võtnud kooskõlas 1992. aasta juunis Rio de Janeiros toimunud ÜRO keskkonna- ja arengukonverentsil vastuvõetud eesmärkidega püüelda ohtlike ainete liigitussüsteemide ühtlustamise poole.

Латышский

Šīs direktīvas noteikumi neskar saistības, ko Kopiena un tās dalībvalstis uzņēmušās atbilstīgi mērķiem, kas noteikti Apvienoto Nāciju Konferencē par vidi un attīstību (UNCED) Riodežaneiro 1992. gada jūnijā, lai censtos panākt bīstamo vielu klasifikācijas sistēmu saskaņošanu.

Последнее обновление: 2014-11-16
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Эстонский

juhtides ühtlasi tähelepanu kohustustele ja eesmärkidele, mis avaldati 1992. aastal Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni keskkonna- ja arengukonverentsil vastu võetud Agenda 21 17. peatükis ning 1995. aastal FAO konverentsil vastu võetud vastutustundliku kalapüügi juhendis,

Латышский

ņemot vērā arī mērķus, ko izvirzīja Apvienoto Nāciju Organizācijas konferencē par vidi un attīstību pieņemtās Agenda 21 17. nodaļā, kā arī Atbildīgo zivsaimniecību rīcības kodeksu, ko 1995. gadā pieņēma FAO konference,

Последнее обновление: 2014-11-14
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Эстонский

Käesolev konventsioon on avatud allakirjutamiseks ÜRO või mis tahes ÜRO spetsialiseeritud asutuse liikmesriikidele, Rahvusvahelise Kohtu statuudi pooltele või piirkondliku majandusintegratsiooni organisatsioonidele Rio de Janeiros ÜRO keskkonna- ja arengukonverentsil ja pärast seda ÜRO peakorteris New Yorgis 20. juunist 1992. aastal kuni 19. juunini 1993. aastal.

Латышский

Apvienoto Nāciju Organizācijas vai jebkura tās specializētā dienesta dalībvalstīm vai tām, kuras ir Starptautiskās Tiesas Statūtu puses, un reģionālās ekonomiskās integrācijas organizācijām Konvencija būs pieejama parakstīšanai Riodežaneiro laikā, kad notiks Apvienoto Nāciju Organizācijas Konference par vidi un attīstību un pēc tam Apvienoto Nāciju Organizācijas galvenajā mītnē Ņujorkā no 1992. gada 20. jūnija līdz 1993. gada 19. jūnijam.

Последнее обновление: 2014-11-14
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Эстонский

aasta rahvusvahelise loodusliku kautšuki kokkuleppe (edaspidi: "käesolev kokkulepe") eesmärgid, pidades silmas ÜRO kaubandus- ja arengukonverentsil vastu võetud resolutsiooni nr 93 (IV) "uute partnerlussuhete arendamine: Cartagena kohustused" ja "Cartagena vaimus" sisalduvaid asjaomaseid eesmärke, on muu hulgas järgmised:

Латышский

1995. gada Starptautiskā dabiskā kaučuka nolīguma (še turpmāk "šis nolīgums") mērķi, ņemot vērā 93. (IV) rezolūciju "Jaunā partnerība attīstībai – Kartahenas Saistības", un attiecīgos mērķus, kas ietverti "Kartahenas Vīzijā", ko pieņēmusi Apvienoto Nāciju Organizācijas Konference par tirdzniecību un attīstību, cita starpā ir šādi:

Последнее обновление: 2014-11-14
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно
Предупреждение: Содержит скрытое HTML-форматирование

Эстонский

Rõhutab, et liidu abi ei tohiks anda ühelegi ametiasutusele, organisatsioonile ega programmile, mis osaleb sellise inimõiguste rikkumisega seotud tegevuse haldamises, millega kaasnevad sundabordid, sundsteriliseerimine või lapsetapp, või mis toetab nimetatud tegevust, eriti kui sellise tegevuse eesmärgi saavutamiseks kasutatakse psühholoogilist, sotsiaalset, majanduslikku või õiguslikku survet; sellega kohaldatakse Kairos toimunud rahvusvahelisel rahvastiku- ja arengukonverentsil (IPCD) seatud konkreetset sunni ja sunniviisilisuse keeldu seksuaal- ja soojätkamisküsimustes; palub komisjonil esitada aruanne sellele programmile eraldatud liidu välisabi rakendamise kohta.

Латышский

Uzsver, ka Savienības palīdzību nevajadzētu piešķirt nevienai iestādei, organizācijai vai programmai, kas ir dalībnieks vai atbalstītājs tādu pasākumu pārvaldībā, kuri saistīti ar cilvēktiesību pārkāpumiem, piemēram, piespiedu abortiem, obligātu sterilizāciju vai bērnu slepkavībām, jo īpaši, ja šādi pasākumi tiek īstenoti ar psiholoģiska, sociāla, ekonomiska vai juridiska spiediena palīdzību, tādējādi īstenojot Kairas Starptautiskajā konferencē par iedzīvotājiem un attīstību (ICPD) pieņemto ietekmēšanas vai piespiešanas aizliegumu seksuālās un reproduktīvās veselības jomā; aicina Komisiju iesniegt ziņojumu par Savienības ārējo palīdzību, kas tiek īstenota šajā programmā.

Последнее обновление: 2014-11-12
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Эстонский

kaupade kompleksprogrammi (neljandal ÜRO kaubandus- ja arengukonverentsil vastuvõetud 93. resolutsiooni IV osa) raames läbi arutatud looduslikku kautšukit käsitlev 1987. aasta rahvusvaheline kokkulepe jõustus ajutiselt 29. detsembril 1988;

Латышский

tā kā 1987. gada Starptautiskais dabiskā kaučuka nolīgums, par kura noslēgšanu apspriedās integrētās izejmateriālu programmas kontekstā (Rezolūcija Nr. 93 (IV), kas pieņemta ceturtajā Apvienoto Nāciju Organizācijas konferencē par tirdzniecību un attīstību), stājās spēkā kā pagaidu nolīgums 1988. gada 29. decembrī;

Последнее обновление: 2014-10-18
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Эстонский

ÜRO keskkonna- ja arengukonverentsil (Rio Maa tippkohtumisel) võetakse vastu- Agenda 21, laiahaardeline säästva arengu tegevuskava,- kliimamuutuste raamkonventsioon (UNFCCC),- bioloogilise mitmekesisuse konventsioon (CBD) ja metsandusprintsiipide deklaratsioon,

Латышский

ANO Vides un attīstības konferencē (Rio Zemes sammitā) panāktās vienošanās:- Agenda 21, visaptverošs rīcības plāns ilgtpējīgai attīstībai,- Vispārējā konvencija par klimata pārmaiņām (UNFCCC),- Konvencija par bioloģisko daudzveidību un Mežsaimniecības principu deklarācija, samazināt CO emisijas.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Эстонский

(1) ÜRO kaubandus-ja arengukonverentsil tehtud pakkumise kohaselt ning vastavalt üldiste soodustuste kavale (GSP) kehtestas Euroopa Ühendus 1971. aastal teatavatest arengumaadest pärinevatele džuudist ja kookoskiust toodetele tariifsed soodustused; need soodustused tähendasid ühise tollitariifistiku maksumäärade järkjärgulist vähendamist ja kõnealuste maksumäärade täielikku peatamist ajavahemikul 1978. aastast kuni 31. detsembrini 1994.

Латышский

(1) Saskaņā ar priekšlikumu, ko tā izvirzīja Apvienoto Nāciju Organizācijas konferencē par tirdzniecību un attīstību (ANOKTA), un līdztekus vispārējai preferenču sistēmai (VPS) Eiropas Kopiena 1971. gadā ieviesa tarifu atvieglojumus džutas un kokosšķiedru izstrādājumiem, kuru izcelsme ir dažās jaunattīstības valstīs; šie atvieglojumi izpaudās kā pakāpeniska kopējo muitas tarifu nodokļu pazemināšana un no 1978. gada līdz 1994. gada 31. decembrim kā pilnīga šo nodokļu atcelšana.

Последнее обновление: 2008-03-04
Частота использования: 3
Качество:

Источник: Анонимно

Эстонский

(1) ÜRO kaubandus-ja arengukonverentsil tehtud pakkumise kohaselt ning vastavalt üldiste soodustuste kavale (GSP) kehtestas Euroopa Ühendus 1971. aastal teatavatest arengumaadest pärinevatele džuudist ja kookoskiust toodetele tariifsed soodustused; need soodustused tähendasid ühise tollitariifistiku maksumäärade järkjärgulist vähendamist ja kõnealuste maksumäärade täielikku peatamist ajavahemikul 1978. aastast kuni 31. detsembrini 1994.

Латышский

(1) Saskaņā ar priekšlikumu, ko tā izvirzīja Apvienoto Nāciju Organizācijas konferencē par tirdzniecību un attīstību (ANOKTA), un līdztekus vispārējo preferenču sistēmai (VPS) Eiropas Kopiena 1971. gadā ieviesa tarifu atvieglojumus džutas un kokosšķiedru izstrādājumiem, kuru izcelsme ir dažās jaunattīstības valstīs; šie atvieglojumi izpaudās kā pakāpeniska kopējo muitas tarifu pazemināšana un no 1978. gada līdz 1994. gada 31. decembrim kā pilnīga šo nodokļu atcelšana.

Последнее обновление: 2008-03-04
Частота использования: 3
Качество:

Источник: Анонимно

Эстонский

(1) ÜRO kaubandus-ja arengukonverentsil tehtud pakkumise kohaselt ning vastavalt üldiste soodustuste kavale kehtestas Euroopa Ühendus 1971. aastal teatavatest arengumaadest pärinevatele džuudist ja kookoskiust toodetele tariifsed soodustused. Need soodustused tähendasid ühise tollitariifistiku maksumäärade järkjärgulist vähendamist ja kõnealuste maksumäärade täielikku peatamist ajavahemikul 1978. aastast kuni 31. detsembrini 1994.

Латышский

(1) Saskaņā ar priekšlikumu, ko tā izvirzīja Apvienoto Nāciju Organizācijas konferencē par tirdzniecību un attīstību (ANOKTA), un līdztekus vispārējai preferenču sistēmai (VPS) Eiropas Kopiena 1971. gadā ieviesa tarifu atvieglojumus džutas un kokosšķiedru izstrādājumiem, kuru izcelsme ir dažās jaunattīstības valstīs. Šie atvieglojumi izpaudās kā pakāpeniska kopējo muitas tarifu nodokļu pazemināšana un no 1978. gada līdz 1994. gada 31. decembrim kā pilnīga šo nodokļu atcelšana.

Последнее обновление: 2008-03-04
Частота использования: 3
Качество:

Источник: Анонимно

Эстонский

(5) Reageerimaks tõhusalt ÜRO keskkonna-ja arengukonverentsil (UNCED) ja sellele järgnenud protsessides kindlaks määratud probleemidele, peaksid Euroopa Ühenduse keskkonnapoliitika sise-ja välisaspektid olema sidusad.

Латышский

(5) Ir svarīgi saskaņot Eiropas Kopienas vides politikas iekšējos un ārējos aspektus, lai efektīvi varētu reaģēt uz problēmām, kas identificētas Apvienoto Nāciju konferencē par vidi un attīstību (ANKAVA) un turpmākajos pasākumos.

Последнее обновление: 2008-03-04
Частота использования: 3
Качество:

Источник: Анонимно

Эстонский

(5) käesoleva direktiivi sätete kohaldamine ei piira kohustust, mille ühendus ja selle liikmesriigid on võtnud kooskõlas 1992. aasta juunis Rio de Janeiros toimunud ÜRO keskkonna-ja arengukonverentsil vastuvõetud Agenda 21 peatükis 19 sätestatud eesmärkidega, et püüelda ohtlike ainete liigitussüsteemide edaspidise ühtlustamise poole;

Латышский

(5) tā kā ar šīs direktīvas noteikumiem neskar Kopienas un tās dalībvalstu saistības, saskaņā ar mērķiem, kuri noteikti 19. nodaļā Darbības programmā 21, kas pieņemta 1992. gada jūnijā UNCED konferencē Riodežaneiro, cenšoties panākt bīstamo vielu klasifikācijas sistēmu turpmāku saskaņošanu;

Последнее обновление: 2008-03-04
Частота использования: 3
Качество:

Источник: Анонимно

Получите качественный перевод благодаря усилиям
4,401,923,520 пользователей

Сейчас пользователи ищут:Для Вашего удобства мы используем файлы cookie. Факт перехода на данный сайт подтверждает Ваше согласие на использование cookies. Подробнее. OK