Спросить у Google

Вы искали: trikloroisotsüanuurhapet (Эстонский - Польский)

Переводы пользователей

Добавлены профессиональными переводчиками и компаниями и на основе веб-страниц и открытых баз переводов.

Добавить перевод

Эстонский

Польский

Информация

Эстонский

Trikloroisotsüanuurhapet tuntakse ka rahvusvahelise mittekaubandusliku nimetuse sümkloseen all.

Польский

TCCA jest znany także pod międzynarodową, niezastrzeżoną prawnie nazwą „symclosene”.

Последнее обновление: 2014-11-18
Частота использования: 2
Качество:

Эстонский

Trikloroisotsüanuurhapet tuntakse ka rahvusvahelise mittekaubandusliku nimetuse sümkloseen all.

Польский

TCCA jest znany także pod międzynarodową niezastrzeżoną prawnie nazwą (ang. INN ) „symclosene”.

Последнее обновление: 2014-10-23
Частота использования: 1
Качество:

Эстонский

Uurimine näitas siiski, et kõnealune töötleja ei tootnud ise trikloroisotsüanuurhapet graanulite või pulbri kujul ega isegi trikloroisotsüanuurhappe tablette või sellest valmistatud tooteid, vaid kõnealuste tablettide tootmine toimus allhanke korras.

Польский

Jednakże dochodzenie wykazało, że ten przetwórca nie produkował TCCA w formie granulowanej czy sproszkowanej, czy nawet w formie TCCA czy preparatów, ale raczej podzlecał produkcję tych tabletek.

Последнее обновление: 2014-11-18
Частота использования: 2
Качество:

Эстонский

Uurimine näitas siiski, et kõnealune töötleja ei tootnud ise trikloroisotsüanuurhapet graanulite või pulbri kujul ega isegi trikloroisotsüanuurhappe tablette või sellest valmistatud tooteid, vaid kõnealusete tablettide tootmine toimus allhanke korras.

Польский

Jednakże dochodzenie wykazało, że ten przetwórca nie produkował TCCA w formie granulowanej czy sproszkowanej, czy nawet w formie TCCA czy preparatów, ale raczej podzlecał produkcję tych tabletek.

Последнее обновление: 2014-10-23
Частота использования: 1
Качество:

Эстонский

järgmine avaldus: “Mina, allakirjutanu, kinnitan, et [kogus] trikloroisotsüanuurhapet, mis on müüdud ekspordiks Euroopa Ühendusse käesoleva arve alusel, on toodetud [äriühingu nimi ja aadress] [TARICi lisakood] [vaatlusalune riik].

Польский

następujące oświadczenie: „Ja, niżej podpisany, poświadczam, że [ilość] kwasu trichloroizocyjanurowego sprzedanego na wywóz do Wspólnoty Europejskiej, objętych niniejszą fakturą, zostało wytworzonych przez [nazwa przedsiębiorstwa i adres] [kod dodatkowy TARIC] w [dany kraj].

Последнее обновление: 2014-11-18
Частота использования: 1
Качество:

Эстонский

Komisjon on saanud vastavalt nõukogu määruse (EÜ) nr 384/96(1) ( Ģalgmääruseģ ) artiklile 5 kaebuse, milles väidetakse, et USAst ( Ģasjaomasest riigistģ ) pärit trikloroisotsüanuurhapet ( ĢTCCAģ ) imporditakse dumpinguhinnaga, tekitades olulist kahju ühenduse tootmisharule.

Польский

Do Komisji wpłynęła skarga na mocy art. 5 rozporządzenia Rady (WE) nr 384/96(1) ( Ťpodstawowe rozporządzenieť ) dotycząca przywozu dumpingowego kwasu trichloroizocyjanurowego (TCCA), pochodzącego ze Stanów Zjednoczonych Ameryki ( Ťomawiany krajť ), powodującego istotne szkody dla przemysłu wspólnotowego.

Последнее обновление: 2014-10-23
Частота использования: 3
Качество:

Источник: Анонимно

Эстонский

Seetõttu peab komisjon arukaks meenutada, et käesoleva uurimise tootevalik, nagu on sätestatud algatamisteates, hõlmab nii Hiina Rahvavabariigist pärit trikloroisotsüanuurhapet (mida tuntakse rahvusvaheliselt ka "sümkloseenina") kui ka selle valmistisi, mida deklareeritakse üldjuhul vastavalt CN-koodidele ex 2933 69 80 ja ex 3808 40 20.

Польский

W związku z tym Komisja uważa za rozsądne przypomnienie, że zakres produktu w omawianym postępowaniu obejmuje, jak jest to określone w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania, zarówno kwas trichloroizocyjanurowy (znany także pod międzynarodową niezastrzeżoną prawnie nazwą "symclosene"), jak i jego preparaty, pochodzące z Chińskiej Republiki Ludowej, zwykle zgłaszane pod kodami CN ex29336980 i ex38084020.

Последнее обновление: 2014-10-23
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно
Предупреждение: Содержит скрытое HTML-форматирование

Эстонский

(41) Üks ühenduses asuv töötleja väitis, et teda tuleks lugeda ühenduse tootjaks, sest ta toodab segatud trikloroisotsüanuurhappe tablette, mis on hõlmatud vaatlusaluse toote mõistega. Uurimine näitas siiski, et kõnealune töötleja ei tootnud ise trikloroisotsüanuurhapet graanulite või pulbri kujul ega isegi trikloroisotsüanuurhappe tablette või sellest valmistatud tooteid, vaid kõnealusete tablettide tootmine toimus allhanke korras. Lisaks ei hõlma kõnealuste tablettide tootmine trikloroisotsüanuurhappe tootmist, vaid tegu on pigem trikloroisotsüanuurhappe muundamine ühest vormist (trikloroisotsüanuurhappe graanulid või pulber) teise (trikloroisotsüanuurhappe tabletid). Selle põhjal ei olnud võimalik seda väidet arvesse võtta.

Польский

(41) Jeden przetwórca mający siedzibę we Wspólnocie twierdził, że powinien być traktowany jako producent wspólnotowy, jako że produkuje mieszane tabletki TCCA, które są pokryte z definicji produktem objętym postępowaniem. Jednakże dochodzenie wykazało, że ten przetwórca nie produkował TCCA w formie granulowanej czy sproszkowanej, czy nawet w formie TCCA czy preparatów, ale raczej podzlecał produkcję tych tabletek. Ponadto, produkcja tych tabletek nie oznacza wytwarzania TCCA, ale przekształcanie TCCA z jednej formy (granulowanego lub sproszkowanego TCCA) w inną (tabletek TCCA). Na tej podstawie, wniosek nie mógł być uwzględniony.

Последнее обновление: 2008-03-04
Частота использования: 2
Качество:

Источник: Анонимно

Эстонский

(7) Ajutise määruse põhjenduses 19 määratleti uuritava tootena vaatlusalustest riikidest pärit trikloroisotsüanuurhape ja sellest valmistatud tooted. Trikloroisotsüanuurhapet tuntakse ka rahvusvahelise mittekaubandusliku nimetuse sümkloseen all. Trikloroisotsüanuurhape liigitatakse tavaliselt CN-koodide ex 2933 69 80 ja ex 3808 40 20 alla.

Польский

(7) Przypomina się, że w motywie (19) rozporządzenia tymczasowego, produkt objęty postępowaniem został zdefiniowany jako TCCA oraz jego preparaty pochodzące z krajów, których dotyczy postępowanie. TCCA jest znany także pod międzynarodową niezastrzeżoną prawnie nazwą (ang. INN) „symclosene”. TCCA zgłaszany jest zwykle pod kodami CN ex 2933 69 80 i ex 3808 40 20.

Последнее обновление: 2008-03-04
Частота использования: 2
Качество:

Источник: Анонимно

Эстонский

Kaebuse esitaja (Euroopa Keemiatööstuse Nõukogu) väitel ei hõlma küsimustikud, mille komisjoni talitused saatsid huvitatud isikutele, kogu asjaomast toodet, nagu see on määratletud käesoleva uurimise algatamise teates. Seetõttu peab komisjon arukaks meenutada, et käesoleva uurimise tootevalik, nagu on sätestatud algatamisteates, hõlmab nii Hiina Rahvavabariigist pärit trikloroisotsüanuurhapet (mida tuntakse rahvusvaheliselt ka "sümkloseenina") kui ka selle valmistisi, mida deklareeritakse üldjuhul vastavalt CN-koodidele ex 2933 69 80 ja ex 3808 40 20. Need CN-koodid esitatakse ainult teavitamise eesmärgil.

Польский

Skarżący (Europejska Rada Przemysłu Chemicznego) poinformował, że formularze wysłane przez służby Komisji do zainteresowanych stron nie obejmują całości omawianego produktu opisanego w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania. W związku z tym Komisja uważa za rozsądne przypomnienie, że zakres produktu w omawianym postępowaniu obejmuje, jak jest to określone w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania, zarówno kwas trichloroizocyjanurowy (znany także pod międzynarodową niezastrzeżoną prawnie nazwą%quot%symclosene%quot%), jak i jego preparaty, pochodzące z Chińskiej Republiki Ludowej, zwykle zgłaszane pod kodami CN ex29336980 i ex38084020. Powyższe kody CN podano wyłącznie w celach informacyjnych.

Последнее обновление: 2008-03-04
Частота использования: 2
Качество:

Источник: Анонимно
Предупреждение: Содержит скрытое HTML-форматирование

Эстонский

(41) Üks ühenduses asuv töötleja väitis, et teda tuleks lugeda ühenduse tootjaks, sest ta toodab segatud trikloroisotsüanuurhappe tablette, mis on hõlmatud vaatlusaluse toote mõistega. Uurimine näitas siiski, et kõnealune töötleja ei tootnud ise trikloroisotsüanuurhapet graanulite või pulbri kujul ega isegi trikloroisotsüanuurhappe tablette või sellest valmistatud tooteid, vaid kõnealuste tablettide tootmine toimus allhanke korras. Lisaks ei hõlma kõnealuste tablettide tootmine trikloroisotsüanuurhappe tootmist, vaid tegu on pigem trikloroisotsüanuurhappe muundamine ühest vormist (trikloroisotsüanuurhappe graanulid või pulber) teise (trikloroisotsüanuurhappe tabletid). Selle põhjal ei olnud võimalik seda väidet arvesse võtta.

Польский

(41) Jeden przetwórca mający siedzibę we Wspólnocie twierdził, że powinien być traktowany jako producent wspólnotowy, ponieważ produkuje mieszane tabletki TCCA, które są objęte definicją produktu objętego postępowaniem. Jednakże dochodzenie wykazało, że ten przetwórca nie produkował TCCA w formie granulowanej czy sproszkowanej, czy nawet w formie TCCA czy preparatów, ale raczej podzlecał produkcję tych tabletek. Ponadto produkcja tych tabletek nie oznacza wytwarzania TCCA, ale przekształcanie TCCA z jednej formy (granulowanego lub sproszkowanego TCCA) w inną (tabletek TCCA). Na tej podstawie wniosek nie mógł być uwzględniony.

Последнее обновление: 2008-03-04
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Эстонский

(7) Ajutise määruse põhjenduses 19 määratleti uuritava tootena vaatlusalustest riikidest pärit trikloroisotsüanuurhape ja sellest valmistatud tooted. Trikloroisotsüanuurhapet tuntakse ka rahvusvahelise mittekaubandusliku nimetuse sümkloseen all. Trikloroisotsüanuurhape liigitatakse tavaliselt KN-koodide ex29336980 ja ex38084020 alla.

Польский

(7) Przypomina się, że w motywie 19 rozporządzenia tymczasowego produkt objęty postępowaniem został zdefiniowany jako TCCA oraz jego preparaty pochodzące z krajów, których dotyczy postępowanie. TCCA jest znany także pod międzynarodową, niezastrzeżoną prawnie nazwą "symclosene". TCCA zgłaszany jest zwykle pod kodami CN ex29336980 i ex38084020.

Последнее обновление: 2008-03-04
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно
Предупреждение: Содержит скрытое HTML-форматирование

Получите качественный перевод благодаря усилиям
4,401,923,520 пользователей

Сейчас пользователи ищут:Для Вашего удобства мы используем файлы cookie. Факт перехода на данный сайт подтверждает Ваше согласие на использование cookies. Подробнее. OK