Спросить у Google

Вы искали: vaidemenetlust (Эстонский - Польский)

Переводы пользователей

Добавлены профессиональными переводчиками и компаниями и на основе веб-страниц и открытых баз переводов.

Добавить перевод

Эстонский

Польский

Информация

Эстонский

Kõnealuse määruse IV jaotises on sätestatud haldusaktide ja haldusliku tegevusetuse vaidemenetlust käsitlevad sätted, mille rakendamiseks on vaja üksikasjalikke eeskirju vaiete sisu ja esitamisviisi kohta.

Польский

W tytule IV tego rozporządzenia określono przepisy dotyczące przeglądu wewnętrznego aktów administracyjnych i przypadków zaniechania, zastosowanie których wymaga przyjęcia szczegółowych zasad regulujących sposób składania wniosków i ich treść.

Последнее обновление: 2014-11-13
Частота использования: 1
Качество:

Эстонский

täpsustab haldusakti või väidetava haldusliku tegevusetuse, mille puhul nõutakse vaidemenetlust, ning keskkonnalase õigusakti sätted, mida tema arvates ei ole järgitud;

Польский

określa akt administracyjny lub zarzucane zaniechanie administracyjne, o którego przegląd się ubiega, oraz przepisy prawa ochrony środowiska, których jej zdaniem nie przestrzegano;

Последнее обновление: 2014-11-13
Частота использования: 1
Качество:

Эстонский

(11) Halduse üksikaktide suhtes peaks olema võimalik kohaldada vaidemenetlust, kui need aktid on õiguslikult siduvad ja neil on väline mõju.

Польский

(11) Powinna istnieć możliwość poddawania indywidualnie adresowanych aktów administracyjnych, które są prawnie wiążące i mają skutki zewnętrzne, wewnętrznej procedurze odwoławczej.

Последнее обновление: 2014-10-23
Частота использования: 1
Качество:

Эстонский

Komisjon võtab vastu kõik otsused, milles määratakse kindlaks, et haldusakt, mille puhul nõutakse vaidemenetlust, või väidetav halduslik tegevusetus on vastuolus keskkonnaõigusega.

Польский

Każda decyzja stwierdzająca, że akt administracyjny, którego dotyczy wniosek o dokonanie przeglądu, lub zarzucane zaniechanie administracyjne stanowią naruszenie prawa ochrony środowiska, jest podejmowana przez Komisję.

Последнее обновление: 2014-11-12
Частота использования: 1
Качество:

Эстонский

Määruse (EÜ) nr 1367/2006 IV jaotisega on ette nähtud haldusaktide ja haldusliku tegevusetuse vaidemenetlust käsitlevad sätted, mille rakendamiseks peab komisjon vastu võtma üksikasjalikud eeskirjad.

Польский

W tytule IV rozporządzenia (WE) nr 1367/2006 określono przepisy dotyczące przeglądu wewnętrznego aktów administracyjnych i przypadków zaniechania, której zastosowanie wymaga od Komisji przyjęcia szczegółowych zasad.

Последнее обновление: 2014-11-12
Частота использования: 1
Качество:

Эстонский

Kõikides vastustes, milles valitsusvälisele organisatsioonile teatatakse, et vaie on kas täielikult või osaliselt vastuvõetamatu või et haldusakt, mille puhul nõutakse vaidemenetlust, või väidetav halduslik tegevusetus ei ole vastuolus keskkonnaõigusega, teavitatakse valitsusvälist organisatsiooni tema käsutuses olevatest õiguskaitsevahenditest, nimelt võimalusest algatada komisjoni vastu kohtumenetlus vastavalt EÜ asutamislepingu artiklis 230 sätestatud tingimustele ja/või esitada kaebus ombudsmanile vastavalt EÜ asutamislepingu artiklis 195 sätestatud tingimustele.

Польский

Wszystkie odpowiedzi informujące organizację pozarządową, że jej wniosek jest niedopuszczalny w całości lub w części, lub że akt administracyjny, którego dotyczy wniosek o dokonanie przeglądu, lub zarzucane zaniechanie administracyjne nie stanowią naruszenia prawa ochrony środowiska pouczają organizację pozarządową o dostępnych jej środkach odwoławczych, mianowicie o wszczęciu postępowania sądowego wobec Komisji lub złożeniu skargi u rzecznika praw obywatelskich, lub dokonaniu obu tych czynności, zgodnie z warunkami ustalonymi odpowiednio w art. 230 i 195 Traktatu WE.

Последнее обновление: 2014-11-12
Частота использования: 1
Качество:

Эстонский

Vastavalt kodukorra artiklile 13 volitatakse komisjoni liiget, kes vastutab selle sätte kohaldamise eest, mille alusel asjaomane haldusakt vastu võeti või mille puhul on väidetavalt tegemist haldusliku tegevusetusega, tegema otsust selle kohta, et haldusakt, mille puhul nõutakse vaidemenetlust, või väidetav halduslik tegevusetus ei ole vastuolus keskkonnaõigusega.

Польский

Zgodnie z art. 13 regulaminu wewnętrznego członek Komisji odpowiedzialny za stosowanie przepisów, na podstawie których przyjęto dany akt administracyjny lub w odniesieniu do których wystąpił zarzut zaniechania administracyjnego, jest upoważniony do zadecydowania, że akt administracyjny, którego dotyczy wniosek o dokonanie przeglądu, lub zarzucane zaniechanie administracyjne nie stanowią naruszenia prawa ochrony środowiska.

Последнее обновление: 2014-11-12
Частота использования: 1
Качество:

Эстонский

(11) Halduse üksikaktide suhtes peaks olema võimalik kohaldada vaidemenetlust, kui need aktid on õiguslikult siduvad ja neil on väline mõju. Samamoodi peaks olema hõlmatud tegevusetus, kui on olemas kohustus võtta vastu haldusakt keskkonnaõiguse alusel. Kuna õigusemõistjana või seadusandjana tegutseva ühenduse institutsiooni või organi õigusakte võib kohaldamisalast välja jätta, peaks sama kohaldatama teiste uurimismenetluste suhtes, milles ühenduse institutsioon või organ tegutseb haldusjärelevalveorganina asutamislepingu sätete alusel.

Польский

(11) Powinna istnieć możliwość poddawania indywidualnie adresowanych aktów administracyjnych, które są prawnie wiążące i mają skutki zewnętrzne, wewnętrznej procedurze odwoławczej. Podobnie, zaniechania powinny podlegać tej samej procedurze, w przypadku gdy na mocy prawa ochrony środowiska istnieje obowiązek przyjęcia aktu administracyjnego. Biorąc pod uwagę, że akty przyjmowane przez instytucję lub organ Wspólnoty działający jako władza sądownicza lub ustawodawcza mogą być wyłączone, to samo powinno mieć zastosowanie do innych procedur wyjaśniających, gdy instytucja lub organ Wspólnoty działa jako administracyjny organ odwoławczy zgodnie z postanowieniami Traktatu.

Последнее обновление: 2008-03-04
Частота использования: 2
Качество:

Источник: Анонимно

Эстонский

(11) Halduse üksikaktide suhtes peaks olema võimalik kohaldada vaidemenetlust, kui need aktid on õiguslikult siduvad ja neil on väline mõju. Samamoodi peaks olema hõlmatud tegevusetus, kui on olemas kohustus võtta vastu haldusakt keskkonnaõiguse alusel. Kuna õigusemõistjana või seadusandjana tegutseva ühenduse institutsiooni või organi õigusakte võib kohaldamisalast välja jätta, peaks sama kohaldatama teiste uurimismenetluste suhtes, milles ühenduse institutsioon või organ tegutseb haldusjärelevalveorganina asutamislepingu sätete alusel.

Польский

(11) Powinna istnieć możliwość poddawania indywidualnie adresowanych aktów administracyjnych, które są prawnie wiążące i mają skutki zewnętrzne, wewnętrznej procedurze odwoławczej. Podobnie, zaniechania powinny podlegać tej samej procedurze, w przypadku gdy na mocy prawa ochrony środowiska istnieje obowiązek przyjęcia aktu administracyjnego. Biorąc pod uwagę, że akty przyjmowane przez instytucję lub organ Wspólnoty działający jako władza sądownicza lub ustawodawcza mogą być wyłączone spod tej procedury, to samo powinno mieć zastosowanie do innych procedur wyjaśniających, gdy instytucja lub organ Wspólnoty działa jako administracyjny organ odwoławczy zgodnie z postanowieniami Traktatu.

Последнее обновление: 2008-03-04
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Получите качественный перевод благодаря усилиям
4,401,923,520 пользователей

Сейчас пользователи ищут:Для Вашего удобства мы используем файлы cookie. Факт перехода на данный сайт подтверждает Ваше согласие на использование cookies. Подробнее. OK