Спросить у Google

Вы искали: tööhõivepoliitikate (Эстонский - Финский)

Переводы пользователей

Добавлены профессиональными переводчиками и компаниями и на основе веб-страниц и открытых баз переводов.

Добавить перевод

Эстонский

Финский

Информация

Эстонский

Lõpuks sätestas Amsterdami lepingu allkirjastamine oktoobris 1997 Euroopa tööhõivestrateegia põhimõtte, mis kehtestas riiklike tööhõivepoliitikate tihedama koordineerimise.

Финский

Toukokuussa 1999 Euroopan aluekehityssuunnitelma hyväksyttiin ei-sitovana asiakirjana, joka tarjosi politiikkakehyksen sektorilähtöisille, alueellista vaikutusta omaaville politiikoille paikallisella, alueellisella ja eurooppalaisella tasolla.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Эстонский

5.1 Üks Barcelona Euroopa Ülemkogu eesistujariigi kokkuvõtte paragrahvi 32 seisukohtadest olemasolevate tööhõivepoliitikate kohta kõlab:

Финский

5.1 Barcelonan Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan päätelmien kohdassa 32 todetaan nykyisistä työllisyyspolitiikoista mm. seuraavaa:

Последнее обновление: 2008-03-04
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Эстонский

Ettepanek sisaldas makromajandus-, mikromajandus- ja tööhõivepoliitikate reformide täielikku ülevaatamist ning ühendamist (samuti avatud kooskõlastamise meetodit) eesmärgiga maksimeerida sünergiaid riiklikul tasandil ning ühenduse tegevustes ja suurendada nende tegevuste tõhusust.

Финский

Ehdotukseen sisältyi makro- ja mikrotaloudellisten sekä työllisyyspoliittisten uudistustekijöiden (ja avointen koordinointimenetelmien) täydellinen tarkistaminen. Tavoitteena oli maksimoida yhteisvaikutukset niin jäsenvaltioiden kuin EU:nkin toimissa ja tehostaa niitä.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Эстонский

2.2.2 Meetmed üleminekuks teadmistel põhinevale ühiskonnale, eelkõige kõrgema kvaliteediga töökohtade loomise ja töö tootlikkuse suurendamise abil. Komitee on veendunud, et üleminekut uude majanduse tsüklisse (teenuste arendamine, tööstuse arenemine...) pole piisavalt teadvustatud ja osade tööhõivepoliitikate nõrkus on tingitud asjaolust, et ei võeta piisavalt arvesse meie silme all toimuvaid muutusi. Kõnealune teadmistepõhisele majandusele üleminek vajab palju rangemat ja kesksemat pühendumist nii elukestvale haridusele ja koolitusele kui tasandatud üleminekut uute tehnoloogiate tundmisele. Kõnealuses raamistikus on vaja kahtluse alla seada klassikaline kvalifitseeritud ja kvalifitseerimata tööjõu valdkondade ja kategooriate eristamine, mis pärineb industriaalajastust ja teadmistel põhinevas ühiskonnas enam ei kehti.

Финский

2.2.2 Toimet, jotka liittyvät osaamistalouteen siirtymiseen ja koskevat etenkin työpaikkojen laadun ja työn tuottavuuden parantamista: Komitea on vakuuttunut siitä, että ei ole todella tajuttu uuteen taloudelliseen aikakauteen siirtymisen (palvelujen kehittyminen, teollisuuden kehitys jne.) laajuutta ja että työllisyyspolitiikan tiettyjen osien tehottomuus perustuu siihen, että niissä ei oteta riittävästi huomioon meneillään olevia muutoksia. Osaamistalouteen siirtyminen edellyttää määrätietoisempaa ja keskitetympää sitoutumista ammatilliseen koulutukseen ja elinikäiseen oppimiseen sekä jatkuvaa mukautumista uuteen teknologiaan. Näin ollen tulee kyseenalaistaa perinteinen koulutusta vaativien tai vain vähän koulutusta vaativien alojen ja työpaikkojen erottaminen, joka on peräisin teollisuuden aikakaudelta eikä ole enää ajankohtaista osaamisyhteiskunnassa.

Последнее обновление: 2008-03-04
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Эстонский

2.6 kordab oma veendumust, et kui Euroopa soovib läheneda avalikkusele ja muutuda demokraatlikumaks ja läbipaistvamaks (mida ta peab tegema), tuleb majandus-, sotsiaal-ja tööhõivepoliitikate kavandamisse, elluviimisse ja hindamisse tihedamalt kaasata kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused ning kodanikuühiskond, kusjuures unustada ei tohi valitsusväliseid organisatsioone;

Финский

2.6 tähdentää olevansa vakuuttunut, että vaatimus entistä kansalaisläheisemmästä, demokraattisemmasta ja avoimemmasta Euroopan unionista edellyttää alue-ja paikallisviranomaisten ja kansalaisyhteiskunnan, muun muassa valtioista riippumattomien järjestöjen, tiivistä osallistumista talous-, sosiaali-ja työllisyyspolitiikan laatimiseen, toteuttamiseen ja arviointiin.

Последнее обновление: 2008-03-04
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Эстонский

4.5 Lähenemise eesmärgi raames peaks ESF toetama ka meetmeid, millega aidatakse kaasa haridus-ja koolitussüsteemide reformimisele, eriti arvestades teadmistepõhise ühiskonna vajadusi ning kõnealuste vajaduste paremat seostamist tööturuga. Abikõlblik peaks olema ka hea valitsemistava, millega arendatakse ja suurendatakse avaliku halduse ja avaliku teeninduse asutuste suutlikkust riiklikul, piirkondlikul ja kohalikul tasandil. Kuna lähenemise eesmärk kehtib arengus mahajäänud piirkondadele, on kõnealuse eesmärgi raames võetavad meetmed eriti asjakohased uute liikmesriikide jaoks. Euroopa majandus-ja sotsiaalkomitee märgib, et tänapäevaste haridus-ja koolitussüsteemide paikapanek ja tõhusa halduse tagamine kuuluvad liikmesriikide kohustuste hulka. Kuigi Euroopa Liidu tööhõivesuunised hõlmavad ka hariduse ja kutseõppe reformimisega seotud eesmärke, on nende ellurakendamine üldiselt liikmesriikide ülesanne, mõnedes liikmesriikides (nt Saksamaal) kuulub see isegi piirkondade (liidumaade) kompetentsi. Euroopa majandus-ja sotsiaalkomitee arvates peaks ESF keskenduma peamiselt riiklike tööhõivepoliitikate täiendamisele uuenduslike meetmete abil (nt kutseõppe valdkonnas).

Финский

4.5 ESR:n on määrä tukea lähentymistavoitteen yhteydessä myös toimia, jotka on suunnattu yleissivistävää ja ammatillista koulutusta koskevien järjestelmien uudistukseen ja joilla pyritään vastaamaan osaamisyhteiskunnan vaatimuksiin sekä lisäämään työmarkkinoilla tarvittavien tietojen ja taitojen opetusta. Tuen piiriin on määrä lukea myös hyvä hallintotapa, jolla parannetaan julkishallinnon sekä julkisten palvelujen valmiuksia ja tehokkuutta jäsenvaltio-, alue-ja paikallistasolla. Koska lähentymistavoite koskee heikosti kehittyneitä alueita, tavoitteen piiriin kuuluvat toimet kohdennetaan etenkin uusiin jäsenvaltioihin. ETSK katsoo kuitenkin, että ajanmukaisten koulutusjärjestelmien luominen ja tehokkaan hallinnon takaaminen kuuluvat valtion tehtäviin. EU:n työllisyyden suuntaviivojen tavoitteena on tosin myös yleissivistävän ja ammattikoulutuksen uudistaminen. Tavoitteen toteuttaminen on kuitenkin ensisijaisesti valtion tehtävä, ja joissakin jäsenvaltioissa, esimerkiksi Saksassa, asianomainen toimivalta kuuluu osavaltioille. ESR on ensisijaisesti väline, jolla täydennetään jäsenvaltioiden työmarkkinapolitiikkaa innovatiivisin, mm. koulutusta lisäävin toimenpitein. ETSK:n mielestä ESR:n toimet tulisi kohdentaa tämän mukaisesti.

Последнее обновление: 2008-03-04
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Получите качественный перевод благодаря усилиям
4,401,923,520 пользователей

Сейчас пользователи ищут:Для Вашего удобства мы используем файлы cookie. Факт перехода на данный сайт подтверждает Ваше согласие на использование cookies. Подробнее. OK