MyMemory — самая большая база памяти переводов в мире
Click to expand

Языковая пара: Click to swap content  Тематика   
Спросить у Google

Вы искали: eko ( Латышский - Английский )

    [ Выключить цвета ]

Переводы пользователей

Добавлены профессиональными переводчиками и компаниями и на основе веб-страниц и открытых баз переводов.

Добавить перевод

Латышский

Английский

Информация

Латышский

Eko

Английский

Umberto Eco

Последнее обновление: 2011-06-06
Частота использования: 6
Качество:
Источник:

Латышский

“Eko-F” EAD

Английский

‘Eko-F’ EAD

Последнее обновление: 2014-11-13
Тематика: Социология
Частота использования: 1
Качество:
Источник:

Латышский

Šajā regulā uzskata, ka produktam piemīt norādes uz bioloģiskās ražošanas metodi, ja marķējumā, reklāmas materiālos vai komerciālos dokumentos šāds produkts, tā sastāvdaļas vai barības sastāvdaļas tiek aprakstītas ar katrā dalībvalstī lietotu apzīmējumu, kas šā produkta pircējam norāda, ka šis produkts, tā sastāvdaļas vai barības sastāvdaļas ir iegūtas saskaņā ar 6. pantā norādītajiem ražošanas noteikumiem, un jo īpaši ar šādiem terminiem vai to parastajiem atvasinājumiem (kā bio, eko u. c.), deminutīviem, atsevišķi vai kombinācijās, izņemot, ja šādus terminus lauksaimniecības produktiem pārtikā vai lopbarībā nepiemēro vai tiem nepārprotami nav saistības ar ražošanas metodi:

Английский

For the purpose of this Regulation, a product shall be regarded as bearing indications referring to the organic production method, where, in the labelling, advertising material or commercial documents, such a product, its ingredients or feed materials are described by the indication in use in each Member State, suggesting to the purchaser that the product, its ingredients or feed materials have been obtained in accordance with the rules of production laid down in Article 6 and in particular the following terms or their usual derivatives (such as bio, eco etc.) or diminutives, alone or combined, unless such terms are not applied to agricultural products in foodstuffs or feedingstuffs or clearly have no connection with the method of production:

Последнее обновление: 2016-10-10
Тематика: Социология
Частота использования: 1
Качество:

Источник:

Латышский

Piemēram, Komisijas 2008. gada 24. jūnija lēmums par valsts atbalstu lietā N 730/07, SIA Ekobriketes (OV C 210, 19.8.2008., 1. lpp.), 2009. gada 15. janvāra lēmums par valsts atbalstu lietā N 729/07, SIA Eko Osta (OV C 80, 3.4.2009., 2. lpp.) un 2009. gada 24. marta lēmums par valsts atbalstu lietā N 500/08, Baňa Čáry a.s.

Английский

As in Commission Decisions of 24 June 2008 on State aid case N 730/07 SIA Ekobriketes (OJ C 210, 19.8.2008, p. 1); of 15 January 2009 on State aid case N 729/07 SIA Eko Osta (OJ C 80, 3.4.2009, p. 2); and of 24 March 2009 on State aid case N 500/08 Baňa Čáry a.s.

Последнее обновление: 2014-11-21
Тематика: Социология
Частота использования: 1
Качество:

Источник:

Латышский

Jo īpaši šādus terminus un no tiem veidotos atvasinājumus (piemēram, bio, eko, utt.) vai pamazināmās formas, kas izmantotas atsevišķi vai tās kombinējot, visā Kopienā un jebkurā Kopienas valodā uzskata par norādēm par bioloģiskās ražošanas metodi, izņemot – ja tās nepiemēro lauksaimniecības produktiem pārtikā vai barībā vai tām nepārprotami nav nekāda sakara ar šo ražošanas metodi:

Английский

In particular, the following terms or their usual derivatives (such as bio, eco etc.) or diminutives, alone or combined, shall be regarded as indications referring to the organic production method throughout the Community and in any Community language, unless they are not applied to agricultural products in foodstuffs or feedingstuffs or clearly have no connection with this method of production:

Последнее обновление: 2014-11-21
Тематика: Социология
Частота использования: 1
Качество:

Источник:

Латышский

Piemēram, sk. šādus valsts atbalsta gadījumus: Itālijā: N 381/2008, jau minēts; Polijā: N 468/2009, jau minēts; N 447/2009, jau minēts; N 649/2008 SWS Business Process Outsourcing Poland Sp z oo (OV C 122, 29.5.2009.); N 522/2008 Franklin Templeton Investments Poland Sp z oo (OV C 186, 8.8.2009.); N 406/2008 Robert Bosch Sp z oo (OV C 122, 29.5.2009.); N 360/2008 State Street Services (Polija) Limited Sp z oo (OV C 328, 31.12.2008.); N 67/2008, jau minēts; C 46/2008 Dell Poland (OV L 22, 2.2.2010.); N 299/2007 Sharp Manufacturing Poland Sp z oo (OV C 20, 27.1.2009.); NN 4/2007 Delitissue Sp z oo (OV C 107, 11.5.2007.); N 904/2006 Funai Electric (Polska) Sp z oo (OV C 41, 15.2.2008.); N 828/2006 Bridgestone Stargard Sp z oo (OV C 278, 21.11.2007.); N 535/2006 Shell Polska Sp z oo (OV C 200, 28.8.2007.); N 256/2006 LG Electronics Wroclaw Sp z oo (OV C 276, 17.11.2007.); N 251/2006 LG Innotek Poland Sp z oo (OV C 270, 13.11.2007.); N 247/2006 Lucky SMT Sp z oo (OV C 282, 24.11.2007.); un N 630/2005 MAN Trucks Sp z oo (OV C 126, 30.5.2006.); Rumānijā: N 767/2007 Ford Craiova (OV C 238, 17.9.2008.); Latvijā: N 730/2007 SIA Ekobriketes Kārsava (OV C 210, 19.8.2008.); un N 729/2007 SIA Eko Osta Riga (OV C 80, 3.4.2009.); Slovākijā: N 847/2006 Samsung Electronics Co. Ltd (OV C 195, 19.8.2009.); N 857/2006 Kia Motors Slovakia (OV C 214, 13.9.2007.); un N 651/2005 INA Kysuce as (OV C 205, 5.9.2007.); un Čehijā: N 661/2006 Hyundai Motor Manufacturing Czech sro (OV C 262, 1.11.2007.).

Английский

For examples see the following state aid cases: for Italy: N 381/2008, already referred to; for Poland: N 468/2009, already referred to; N 447/2009, already referred to; N 649/2008 SWS Business Process Outsourcing Poland Sp z oo (OJ C 122, 29.5.2009); N 522/2008 Franklin Templeton Investments Poland Sp z oo (OJ C 186, 8.8.2009); N 406/2008 Robert Bosch Sp z oo (OJ C 122, 29.5.2009); N 360/2008 State Street Services (Poland) Limited Sp z oo (OJ C 328, 31.12.2008); N 67/2008, already referred to; C 46/2008 Dell Poland (OJ L 22, 2.2.2010); N 299/2007 Sharp Manufacturing Poland Sp z oo (OJ C 20, 27.1.2009); NN 4/2007 Delitissue Sp z oo (OJ C 107, 11.5.2007); N 904/2006 Funai Electric (Polska) Sp z oo (OJ C 41, 15.2.2008); N 828/2006 Bridgestone Stargard Sp z oo (OJ C 278, 21.11.2007); N 535/2006 Shell Polska Sp z oo (OJ C 200, 28.8.2007); N 256/2006 LG Electronics Wroclaw Sp z oo (OJ C 276, 17.11.2007); N 251/2006 LG Innotek Poland Sp z oo (OJ C 270, 13.11.2007); N 247/2006 Lucky SMT Sp z oo (OJ C 282, 24.11.2007); and N 630/2005 MAN Trucks Sp z oo (OJ C 126, 30.5.2006); for Romania: N 767/2007 Ford Craiova (OJ C 238, 17.9.2008); for Latvia: N 730/2007 SIA Ekobriketes Karsava (OJ C 210, 19.8.2008); and N 729/2007 SIA Eko Osta Riga (OJ C 80, 3.4.2009); for Slovakia: N 847/2006 Samsung Electronics Co. Ltd (OJ C 195, 19.8.2009); N 857/2006 Kia Motors Slovakia (OJ C 214, 13.9.2007); and N 651/2005 INA Kysuce as (OJ C 205, 5.9.2007); and for the Czech Republic: N 661/2006 Hyundai Motor Manufacturing Czech sro (OJ C 262, 1.11.2007).

Последнее обновление: 2014-11-21
Тематика: Социология
Частота использования: 1
Качество:

Источник:

Латышский

informācijas izplatīšana, eko-marķēšana, apziņas celšana un noteiktu prasmju vides jautājumos, tostarp mežu ugunsgrēku novēršanā, attīstīšanā.

Английский

disseminating information, eco-labelling, raising awareness and developing specific skills on environmental issues, including on forest fire prevention.

Последнее обновление: 2014-11-21
Тематика: Социология
Частота использования: 1
Качество:

Источник:

Латышский

Īpaši pielikumā uzskaitītos terminus, kā arī to atvasinājumus vai deminutīvus, piemēram, “bio” un “eko”, var izmantot visā Kopienā un jebkurā Kopienas valodā, atsevišķi vai saistīti, tādu produktu marķēšanai un reklamēšanai, kuri atbilst šīs regulas prasībām.

Английский

In particular, the terms listed in the Annex, their derivatives or diminutives, such as ‘bio’ and ‘eco’, alone or combined, may be used throughout the Community and in any Community language for the labelling and advertising of products which satisfy the requirements set out under or pursuant to this Regulation.

Последнее обновление: 2014-11-21
Тематика: Социология
Частота использования: 1
Качество:

Источник:

Латышский

“EKO-MES” EOOD

Английский

‘EKO-MES’ EOOD

Последнее обновление: 2014-11-13
Тематика: Социология
Частота использования: 1
Качество:

Источник:

Латышский

“CDE” ir trīsburtu termins, par kuru lemj Komisija vai katra dalībvalsts, piemēram, “bio” vai “öko”, vai “org”, vai “eko”, kas norāda uz bioloģiskās ražošanas metodi, kā norādīts 58. panta 1. punkta b) apakšpunktā; un

Английский

“CDE” is a term, indicated in three letters to be decided by the Commission or each Member State, like “bio” or “öko” or “org” or “eko” establishing a link with the organic production method as specified in Article 58(1)(b); and

Последнее обновление: 2014-11-11
Тематика: Социология
Частота использования: 1
Качество:

Источник:

Латышский

Šis uzņēmums ir izstrādājis savu personīgo tehnoloģiju galvanisko fabriku atkritumu apstrādei un fotogrāfiskajiem procesiem (“eko–opcijai”) un vērtīgo materiālu iegūšanai no šiem atkritumiem (cita starpā, dārgmetālu un obsidiāna).

Английский

It had developed its own technology for treating photographic and galvanic waste (ECO option) and recovering valuable materials from this waste (including precious metals and obsidian).

Последнее обновление: 2014-11-05
Тематика: Социология
Частота использования: 1
Качество:

Источник:

Латышский

- EKO Stahl GmbH, Vācija,

Английский

- EKO Stahl GmbH, Germany

Последнее обновление: 2014-10-23
Частота использования: 1
Качество:

Источник:

Латышский

Spółdzielnia Producentów Drobiu “Eko-Gril” w Sokółce

Английский

Spółdzielnia Producentów Drobiu ‘Eko-Gril’ w Sokółce

Последнее обновление: 2014-10-19
Тематика: Социология
Частота использования: 1
Качество:

Источник:

Латышский

) paātrināt brīvās eko- nomikas zonas izveidi starp Armēniju, Azerbaidžānu, Gruziju, Moldovu un Ukrainu, ka arī pastiprināt sadarbību ar Turciju un Krieviju.

Английский

In February 2009, the European Parliament had already called (17) for the accelerated creation of a free trade zone among Armenia, Azerbaijan, Georgia, Moldova and Ukraine, as well as for enhanced cooperation with Turkey and Russia.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник:

Латышский

) sniedz no de rī gu in for mā ci ju par darba ies pē jām Ei ro pas Eko no mi kas zonā.

Английский

) provides you useful informa- tion on job opportunities in the European Economic Area.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник:

Латышский

Atspo gu ļo jot eko no mis ko izaugsmi un paplaabso lū tos skait ļos.

Английский

Reflecting economic growth and enlargemlute terms.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник:

Латышский

Atvieglot piekļuvi kultūrai. “Eiropas valoda ir tulkojums” — tie ir Umberto Eko pazīstamie vārdi.

Английский

Facilitating access to culture: ‘Translation is the language of Europe’, as Umberto Eco famously said.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник:

Латышский

Banka ir atbalstījusi Savienības svarīgākos sasniegumus, sekmējot Eiropas eko-

Английский

It has supported the Union’s most important achievements, fostering Europe’s economic growth; it has taken up the challenge of six enlargements, increasing its capital from one billion units of account to

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник:

Латышский

Darba ņē mē ju brīva pārvie to šanās vis pā rī gi at tie cas arī uz Ei ro pas Eko no mi -

Английский

Free movement of workers also applies, in general terms, to the countries in

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник:

Латышский

EIB reakcija uz finanšu un eko‑nomisko krīzi

Английский

The EIB’s response to the financial and economic crisis

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник:

Добавить перевод

Поиск по предложениям, переведенным пользователямиСейчас пользователи ищут:incipient magni procedere menses (Латинский>Английский) | mahirap ba maging tao (Тагальский>Английский) | baba mungu wa muwanga (Суахили>Английский) | δυσγευσία (Греческий>Немецкий) | aflam sixy (Английский>Арабский) | bund puppy (Панджаби>Английский) | suscrito notario (Испанский>Английский) | buti nalang nagmana sa nanay (Тагальский>Английский) | suojavyöhykkeillä (Финский>Чешский) | ammuskelusta (Финский>Вьетнамский) | zertifizierungssysteme (Немецкий>Датский) | investeringsomkostning (Датский>Английский) | aming lahi (Тагальский>Английский) | born (Датский>Голландский) | in stappie (Африкаанс>Английский)


Сообщить о нарушении  | О MyMemory   | Свяжитесь с нами


MyMemory на вашем языке: English  | ItalianoEspañolFrançaisDeutschPortuguêsNederlandsSvenskaРусский日本語汉语한국어Türkçe

Для Вашего удобства мы используем файлы cookie. Факт перехода на данный сайт подтверждает Ваше согласие на использование cookies. Подробнее. OK