Fråga Google

You searched for: retsordning (Danska - Holländska)

Mänskliga bidrag

Från professionella översättare, företag, webbsidor och fritt tillgängliga översättningsdatabaser.

Lägg till en översättning

Danska

Holländska

Info

Danska

ekstern retsordning

Holländska

externe rechtspositie

Senast uppdaterad: 2014-11-15
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: IATE

Danska

intern retsordning

Holländska

interne rechtspositie

Senast uppdaterad: 2014-11-15
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: IATE

Danska

Der er således ikke tale om en selvfølgelig fælles retsordning på Donau.

Holländska

Er is dus geen sprake van een vanzelfsprekende eenheid van rechtsregime op de Donau.

Senast uppdaterad: 2014-10-23
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: IATE

Danska

På grund af to principper, der er grundlaget for Fællesskabets retsordning.

Holländska

Anderzijds moeten wij ook rekening houden met de realiteit en toegeven dat deze richtlijn, als zij wordt aangenomen, al een aanzien lijke vooruitgang zal zijn.

Senast uppdaterad: 2014-02-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: IATE

Danska

De støtter Dem til en retsordning. der er fordelagtig for Dem. Det er korrekt.

Holländska

Aanvankelijk waren op advies van de EG-Commissie negen arbeidsmarktregio's in het geding.

Senast uppdaterad: 2014-02-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: IATE

Danska

Spaniens og Portugals optagelse i den fælles fiskeriordning må ledsages af en ny generel retsordning, der gælder for alle.

Holländska

Het zou ons dan zijn gelukt om op democratische wijze uiteenlopende belangen die de samenwerking in gevaar dreigden te brengen weer bij elkaar te brengen. .

Senast uppdaterad: 2014-02-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: IATE

Danska

1.3 For i sidste ende at nå frem til en ensartet retsordning for hele Europa bør en række faktorer tages i betragtning.

Holländska

1.3 Om uiteindelijk te komen tot een eenvormig rechtsregime in pan-Europa dient met een aantal zaken rekening te worden gehouden.

Senast uppdaterad: 2014-10-23
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: IATE

Danska

Lande uden for EU, hvor fællesskabsretten selvfølgelig ikke er gældende, er således også omfattet af den europæiske retsordning på området.

Holländska

Daarbij doet zich ook het fenomeen voor dat niet-EU-landen betrokken willen worden bij een Europees rechtsregime, waarvoor de communautaire bevoegdheid uiteraard ook niet opgaat.

Senast uppdaterad: 2014-10-23
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: IATE

Danska

Vi er tilhængere af en international retsordning, som også kan omfatte fredsindsatser af militær karakter af den type, som FN og OSCE allerede længe har beskæftiget sig med.

Holländska

Wij zijn aanhangers van een internationale rechtsorde waarin ook plaats is voor vredesinitiatieven van militaire aard, van het soort waar de VN en de OVSE al heel lang mee werken.

Senast uppdaterad: 2012-03-23
Användningsfrekvens: 2
Kvalitet:

Referens: IATE

Danska

Den nødvendige harmonisering af den chilenske retsordning bør bygge på ønsket om at leve op til den faste beslutning, som det chilenske folk har givet ud tryk for, om at gennemføre frie og demokratiske valg.

Holländska

Bij de noodzakelijke harmonisatie van de wetgeving in Chili moet de wens vooropstaan om tegemoet te komen aan het door het Chileense volk kenbaar gemaakte verlangen naar vrije en democratische verkiezingen.

Senast uppdaterad: 2014-02-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: IATE

Danska

Ville det ikke være mere realistisk at udarbejde standardaftaler eller sektorspecifikke bestemmelser i stedet for på nuværende tidspunkt at ville påbegynde den utopiske udarbejdelse af en europæisk civillov, en 26. retsordning?

Holländska

Zou het niet van meer realiteitszin getuigen wanneer we modelovereenkomsten of sectorspecifieke voorschriften zouden opstellen en niet, zoals thans gebeurt, het utopische pad inslaan van een Europees Burgerlijk Wetboek, van een 26e rechtsstelsel?

Senast uppdaterad: 2012-03-23
Användningsfrekvens: 2
Kvalitet:

Referens: IATE

Danska

1.5 En ensartet, integreret retsordning må ikke gå ud over det høje beskyttelses- og sikkerhedsniveau og den ensartede retspraksis, der er gældende for nærværende, især på Rhinen.

Holländska

1.5 Een uniform, geïntegreerd rechtsregime mag geen afbreuk doen aan het hoge niveau van bescherming, veiligheid en uniforme rechtstoepassing dat met name op de Rijnwateren is bereikt.

Senast uppdaterad: 2014-10-23
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: IATE

Danska

Jeg anmoder hende om at præcisere, på hvilke betingelser denne konvention finder anvendelse. Er det de enkelte nationalstaters retsordning, der følges, eller er det retsordningen i den stat. hvor den pågældende tjenesteydelse erlægges?

Holländska

Daarom verzoek ik de commissaris een wachttijd van tenminste een maand te voorzien en dan de strijd waar de Commissie zich anders zo loyaal opstelt, voort te zetten zodat de interne markt volgens plan in werking kan treden.

Senast uppdaterad: 2014-02-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: IATE

Danska

2.2 EØSU anmoder i sin anden udtalelse bl.a. alle parter inden for indlandsskibsfarten om at arbejde videre på at få indført integrerede retsordninger og ens retsregler for indlandsskibsfarten.

Holländska

2.2 Het EESC verzoekt in het tweede advies onder meer dat alle partijen in de binnenvaart verder werken aan geïntegreerde rechtsregimes en uniform recht ten aanzien van de binnenvaart.

Senast uppdaterad: 2014-10-23
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: IATE

Danska

2.5 Et af problemerne for indlandsskibsfarten er, at den er omfattet af tre forskellige retsordninger i Europa, der geografisk delvis overlapper hinanden.

Holländska

2.5 Een van de knelpunten in de binnenvaart betreft het bestaan van drie van elkaar verschillende rechtsregimes in Europa, die elkaar geografisch gedeeltelijk overlappen.

Senast uppdaterad: 2014-10-23
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: IATE

Danska

6.6.2 Traktatløsningen ville betyde, at tredjelande ville blive omfattet af den samme retsordning. En mulighed ville være at indføre "flodkamre" med forskellige beføjelser. På de indre vandveje i EU kunne EU-lovgivningen for indlandsskibsfart således gælde i sin helhed. Den store fordel ved denne løsning ville være, at man kunne behandle og træffe beslutning om fælleseuropæiske anliggender og at man desuden ville kunne indføje nye beføjelser, f.eks. vedrørende infrastruktur, i traktaten. Bruxelles, den 21. april 2006 Anne-Marie Sigmund Formand for Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg [1] Se henholdsvis EUT C 80 af 3.4.2002 og EUT C 10 af 14.1.2004. [2] KOM(2006) 6 endelig. --------------------------------------------------

Holländska

6.6.2 Een verdragsoptie zou dan ook betekenen dat tevens niet-EU-staten bij hetzelfde rechtsregime betrokken kunnen worden. Gedacht zou voorts kunnen worden aan "rivierenkamers" waarbinnen de bevoegdheden kunnen verschillen. Op EU-wateren zou dan het EU-binnenvaartrecht onverkort kunnen blijven gelden. Het grote voordeel van een dergelijke optie zou dan wel zijn dat pan-Europese zaken aangepakt en besloten kunnen worden en daarnaast nieuwe bevoegdheden, bijvoorbeeld op het gebied van infrastructuur, in verdragsteksten kunnen worden neergelegd.

Senast uppdaterad: 2014-10-23
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: IATE
Varning: Innehåller osynlig HTML-formatering

Danska

Som defineret i artikel 153 indebærer dette høje forbrugerbeskyttelsesniveau ikke nødvendigvis, at der i medlemsstaternes retsordninger opereres med de optimale garantier.

Holländska

Dit hoge niveau van consumentenbescherming zoals omschreven in artikel 153 betekent niet noodzakelijkerwijs dat de lidstaten moeten streven naar het rechtsstelsel dat de meeste waarborgen biedt.

Senast uppdaterad: 2014-10-23
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: IATE

Danska

Betragter man imidlertid EF’s retsakter udfra, hvem de er rettet til, og hvilke virkninger de har i medlemsstaterne, aftegnerder sig følgende billede af retsordningen i EF-traktaterne:

Holländska

Tegen deze achtergrond is een instrumentarium ontwikkeld waarmee de communautaireinstellingen de nationale rechtsorden in meerof minder sterke mate kunnen beïnvloeden.

Senast uppdaterad: 2014-02-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: IATE

Danska

Betragterman imidlertid EF's retsakterud fra, hvem de er rettet til, og hvilke virkninger de har i medlemsstaterne, aftegner der sig føl gende billede af retsordningen i EF-traktaterne: taterne: at EF-bestemmelser erstatter nationale regler.

Holländska

Indien men de rechtshandelingen van de EG beziet in het I ¡cht van de vraag tot wie ze zich richten en welk effect ze in de Lid­Staten sor­teren, ziet het systeem van de regelgeving in de Verdragen er als volgt uit.

Senast uppdaterad: 2014-02-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: IATE

Danska

De konkurrenceregler, som nedfældes på EF-plan, er retligt set direkte anvendelige i de nationale retsordninger.

Holländska

De in EG-verband uitgevaardigde mededingingsvoorschriften zijn de jure rechtstreeks toepasselijk in de nationale rechtsstelsels.

Senast uppdaterad: 2014-02-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: IATE

Få en bättre översättning med
4,401,923,520 mänskliga bidrag

Användare ber nu om hjälp:Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta besöka den här webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. Läs mer. OK