Fråga Google

You searched for: udligningsgodtgoerelse (Danska - Maltesiska)

Mänskliga bidrag

Från professionella översättare, företag, webbsidor och fritt tillgängliga översättningsdatabaser.

Lägg till en översättning

Danska

Maltesiska

Info

Danska

1. Der ydes en udligningsgodtgoerelse for atlanterhavssardiner, der er produceret i Faellesskabet i dets sammensaetning foer den 1. januar 1986, og som

Maltesiska

1. Għandu jingħata indennizz f'forma ta'kumpens għal sardin Atlantiku prodott fil-Komunità kif kostitwita qabel l-1 ta'Jannar 1986;

Senast uppdaterad: 2008-03-04
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Danska

1. Der ydes en udligningsgodtgoerelse for middelhavssardiner, der er produceret i Faellesskabet i dets sammensaetning foer den 1. januar 1986, og som

Maltesiska

1. Għandu jingħata indennizz f'forma ta'kumpens għal sardin Mediterranju maħdum fil-Komunità kif kostitwita qabel l-1 ta'Jannar 1986 bil-kondizzjoni li:

Senast uppdaterad: 2008-03-04
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Danska

om aendring af forordning (EOEF) nr. 3460/85 om gennemfoerelsesbestemmelser for ydelse af udligningsgodtgoerelse for sardiner fra Middelhavet

Maltesiska

li jemenda Regolament (KEE) Nru 3460/85 li jistabbilixxi regoli dettaljati għall-għoti ta'indennizz kumpensatorju għas-sardin Mediterranju

Senast uppdaterad: 2008-03-04
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Danska

KOMMISSIONENS FORORDNING (EOEF) Nr. 3459/85 af 6. december 1985 om gennemfoerelsesbestemmelser for ydelse af udligningsgodtgoerelse for sardiner fra Atlanterhavet

Maltesiska

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KEE) Nru 3459/85tas-6 ta'Diċembru 1985

Senast uppdaterad: 2008-03-04
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Danska

KOMMISSIONENS FORORDNING (EOEF) Nr. 3460/85 af 6. december 1985 om gennemfoerelsesbestemmelser for ydelse af udligningsgodtgoerelse for sardiner fra Middelhavet

Maltesiska

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KEE) Nru 3460/85tas-6 ta'Diċembru 1985

Senast uppdaterad: 2008-03-04
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Danska

RAADETS FORORDNING (EOEF) Nr. 3117/85 af 4. november 1985 om fastsaettelse af generelle regler for ydelse af udligningsgodtgoerelse for sardiner

Maltesiska

Ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru. 3117/85ta'l-4 ta'Novembru 1985li

Senast uppdaterad: 2008-03-04
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Danska

Ved denne forordning fastsaettes de generelle regler for ydelse af udligningsgodtgoerelse til producenterne af sardiner i Faellesskabet i dets sammensaetning foer den 1. januar 1986, i perioden for tilnaermelse af priserne for sardiner som fastlagt ved akten vedroerende Spaniens og Portugals tiltraedelse.

Maltesiska

Dan ir-Regolament jistabbilixxi regoli ġenerali dwar l-għoti ta'indennizzi f'forma ta'kumpens lil produtturi tas-sardin fil-Komunità kif kostitwita qabel l-1 ta'Jannar 1986 waqt il-perjodu tal-proċess lejn l-allinjament fil-prezz tas-sardin kif definit bl-Att ta'Adeżjoni ta'Spanja u l-Portugall.

Senast uppdaterad: 2008-03-04
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Danska

-de saerlige foranstaltninger til fordel for landbrug i bjergomraader og i visse ugunstigt stillede omraader, der er fastsat i forordning (EOEF) nr. 2328/91 (10), og som vedroerer udligningsgodtgoerelse ved produktion af kvaeg, faar, geder og enhovede dyr

Maltesiska

-għall-miżuri speċifiċi tal-biedja fil-muntanji, fl-għoljiet u f'ċerti erji inqas favorevoli introdotti bir-Regolament (KEE) Nru 2328/91 [10] dwar l-allowances kompensatorji, għall-bhejjem tal-fart, in-nagħaġ, il-mogħoż u l-equidae,

Senast uppdaterad: 2008-03-04
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Danska

3. Uanset artikel 19, stk. 1, litra a), i forordning (EOEF) nr. 2328/91 kan den udligningsgodtgoerelse, der er omhandlet i artikel 17 i samme forordning, ved opdraet af kvaeg forhoejes til 180,5 ECU pr. storkreatur, dog hoejst med et maksimumsbeloeb paa 3 540 ECU pr. bedrift for 1993, som skal ajourfoeres efter proceduren i artikel 29 i forordning (EOEF) nr. 4253/88 (16).

Maltesiska

3. Minkejja l-Artikolu 19(1)(a) tar-Regolament (KEE) Nru 2328/91, fil-każ ta'biedja tal-bhejjem ta'l-ifrat, l-ammont ta'ħlas ta'kumpens imsemmi fl-Artikolu 17 ta'dak ir-Regolament jista'jittella għal 180,5 ECU għal kull LU bla ħsara għal ammont massimu ta'3540 ECU għal kull azjenda għall-1993, li għandu jiġi aġġornat bil-proċedura stabbilita fl-Artikolu 29 tar-Regolament (KEE) Nru 4253/88 [16].

Senast uppdaterad: 2008-03-04
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Danska

4. Uanset artikel 19, stk. 1, litra b), nr. iii), i forordning (EOEF) nr. 2328/91 kan den udligningsgodtgoerelse, der er omhandlet i artikel 17 i samme forordning, paa de mindre oeer ydes for alle planteafgroeder, hvis de dyrkes paa en maade, der er forenelig med kravene til miljoebeskyttelse, dog hoejst med et maksimumsbeloeb paa 3 540 ECU pr. bedrift for 1993, som skal ajourfoeres efter proceduren i artikel 29 i forordning (EOEF) nr. 4253/88.

Maltesiska

4. Minkejja l-Artikolu 19(1)(b) (iii), il-ħlas ta'kumpens imsemmi fl-Artikolu 17 tar-Regolament (KEE) Nru 2328/91 jista'jingħata fuq il-gżejjer għall-uċuh kollha, sakemm ikunu kkoltivati b’mod kompatibbli mal-ħtiġiet ta'protezzjoni ambjentali u bla ħsara għal ammont massimu ta'3540 ECU għal kull azjenda għall-1993, li għandu jiġi aġġornat bil-proċedura stabbilita fl-Artikolu 29 tar-Regolament (KEE) Nru 4253/88.

Senast uppdaterad: 2008-03-04
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Danska

Endvidere kan koeer, hvis maelk er bestemt til regionens hjemmemarked, indgaa i beregningen af udligningsgodtgoerelsen i alle de dele af denne region, der er fastlagt i artikel 3, stk. 4 og 5, i Raadets direktiv 75/268/EOEF af 28. april 1975 om landbrug i bjergomraader og i visse ugunstigt stillede omraader (17), dog hoejst med 20 stk.

Maltesiska

B’żieda, il-baqar li l-ħalib tagħhom huwa maħsub għas-suq domestiku tar-reġjun jistgħu jittieħdu in konsiderazzjoni għall-kalkolu tal-ħlas ta'kumpens fl-arji kollha tar-reġjun speċifikati fl-Artikolu 3(4) u (5) tad-Direttiva tal-Kunsill 75/268/KEE tat-28 ta'April 1975 dwar il-biedja fuq il-muntanji u l-għoljiet f’ċerti arji anqas iffavoriti [17], sa massimu ta'20 unità ta'bhejjem.

Senast uppdaterad: 2008-03-04
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Danska

For visse saltede produkters vedkommende varer modningen saa laenge, at fristen for fremsendelse af anmodning om udbetaling af den godtgoerelse, der er fastsat i Kommissionens forordning (EOEF) nr. 3460/85 (3), i nogle tilfaelde ikke kan overholdes; for at undgaa, at de paagaeldende produkter udelukkes fra ydelse af udligningsgodtgoerelse, boer artikel 5, stk. 1, i denne forordning aendres;

Maltesiska

Billi iż-żmien għall-fejqan ta'ċerti prodotti mmellħin li f'ċerti każijiet huwa impossibbli li tinżamm l-iskadenza għall-pagament ta'l-indennizz stabbilit fir-Regolament tal-Kummissjoni (EEC) Nru 3460/85 [3]; billi, fl-interessi tal-prevenzjoni tal-prodotti konċernati milli ma jkunux possibbli li jikkwalifikaw mill-indennizz kumpensatorju, l-Artikolu 5(1) tar-Regolament hawn fuq imsemmi għandu jkun emendat;

Senast uppdaterad: 2008-03-04
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Danska

I artikel 3 i forordning (EOEF) nr. 3117/85 fastlaegges vilkaarene for ydelse af udligningsgodtgoerelsen for godtgoerelsesberettigede varer og forarbejdningsformer, den kvantitative begraensning paa 43 000 tons samt modtagerne af godtgoerelsen, og der fastsaettes en metode til beregning af godtgoerelsen;

Maltesiska

Billi l-Artikolu 3 tar-Regolament (KEE) Nru 3117/85 jippreskrivi l-kondizzjonijiet dwar l-għoti ta'indennizzi bħala kumpens, dwar prodotti eliġibbli u forom ta'proċessar, il-limitu ta'43 tunnellati metriċi u l-benefiċjarji ta'l-iskema, u jiffissa l-metodi biex jiġi kalkolat l-għoti ta'flus imsemmi;

Senast uppdaterad: 2008-03-04
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Danska

I denne forordning fastsaettes gennemfoerelsesbestemmelserne for ydelse af udligningsgodtgoerelse for sardiner fra Atlanterhavet, i det foelgende benaevnt »godtgoerelse«, som omhandlet i artikel 2 i Raadets forordning (EOEF) nr. 3117/85.

Maltesiska

Dan ir-Regolament jistabbilixxi regoli dettaljati dwar l-għoti ta'kumpens f'forma ta'sussidju, imsemmi hawn iżjed ’il quddiem bħala "sussidju", li hemm referenza għalih fl-Artikolu 2 tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru. 3117/85, fir-rigward ta'sardin Atlantiku.

Senast uppdaterad: 2008-03-04
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym
Varning: Innehåller osynlig HTML-formatering

Danska

I denne forordning fastsaettes gennemfoerelsesbestemmelserne for ydelse af udligningsgodtgoerelse for sardiner fra Middelhavet, i det foelgende benaevnt »godtgoerelse«, omhandlet i artikel 3 i forordning (EOEF) nr. 3117/85.

Maltesiska

Dan ir-Regolament jippreskrivi regoli dettaljati għall-għoti ta'indennizz bħala kumpens, hawnhekk iżjed "il quddiem imsejjaħ l-indennizz", imsemmi fl-Artikolu 3 tar-Regolament (KEE) Nru 3117/85 dwar sardin tal-Mediterran.

Senast uppdaterad: 2008-03-04
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym
Varning: Innehåller osynlig HTML-formatering

Danska

af denne grund boer der etableres generelle regler for ydelse af udligningsgodtgoerelse; under hensyn til de saerlige vilkaar, der er fastsat for tilnaermelsen af priserne, boer betingelserne for ydelse af denne godtgoerelse differentieres, alt efter om det drejer sig om atlanterhavs-eller middelhavsproducenter;

Maltesiska

Billi, konsegwentement, għandhom jiġu ffissati regoli ġenerali dwar l-għoti ta'dawn l-indennizzi; billi r-regoli dettaljati stabbiliti għall-proċess lejn allinjament tal-prezzijiet huma tax-xorta li għandu jsir divrenzjar fil-kondizzjonijiet li fuqhom jingħataw l-indennizzi bejn produtturi mill-Atlantiku, u dawk mill-Mediterran;

Senast uppdaterad: 2008-03-04
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Danska

ud fra foelgende betragtninger:I akten vedroerende Spaniens og Portugals tiltraedelse er der fastsat et saerligt system for tilnaermelse af priserne for sardiner i de nye medlemsstater samt i medlemsstaterne i Faellesskabet i dets sammensaetning foer den 1. januar 1986 til prisniveauet i middelhavsomraadet; dette system skal fra tiltraedelsen ledsages af en ordning med udligningsgodtgoerelser for sardinproducenterne i Faellesskabet i dets sammensaetning foer den 1. januar 1986, og bestemmelserne om gennemfoerelse af denne ordning skal vedtages senest den 31. december 1985;

Maltesiska

Billi l-Att ta'Adeżjoni ta'Spanja u l-Portugall jaħseb għal sistema speċjali għall-proċess li jwassal għall-allinjament tal-prezzijiet tas-sardin, fl-Istati Membri ġodda u fl-Istati Membri tal-Komunità kif kostitwita qabel l-1 ta'Jannar 1986, fuq il-livell tal-prezzijiet tal-Mediterran; billi din is-sistema hija akkumpanjata bit-twaqqif, mid-data ta'l-adeżjoni, ta'sistema ta'indennizz f'forma ta'kumpens għall-produtturi tas-sardin fil-Komunità kif kostitwita qabel l-1 ta'Jannar 1986, li għaliha jridu jiġu magħmula regoli dettaljati ta'implimentazzjoni sa mhux aktar tard mill-31 ta'Diċembru 1985;

Senast uppdaterad: 2008-03-04
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Danska

ud fra foelgende betragtninger:I artikel 2 i forordning (EOEF) nr. 3117/85, fastlaegges vilkaar for ydelse af udligningsgodtgoerelsen, for varerne, den kvantitative begraensning paa 2 000 tons samt modtagerne af godtgoerelsen, og der fastsaettes en metode til beregning af denne godtgoerelse;

Maltesiska

Billi l-Artikolu 2 tar-Regolament (KEE) Nru. 3117/85 jispeċifika ċerti kondizzjonijiet dwar l-għoti ta'kumpens f'forma ta'sussidji fir-rigward ta'prodotti, il-limitu kwantitattiv ta'2000 tunnellata metrika u l-benefiċjarji ta'l-iskema, u jiffissa l-metodu ta'kif għandu jiġi kkalkulat is-sussidju msemmi;

Senast uppdaterad: 2008-03-04
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Danska

under henvisning til Raadets forordning (EOEF) nr. 3117/85 af 4. november 1985 om fastsaettelse af generelle regler for ydelse af udligningsgodtgoerelse for sardiner (1), saerlig artikel 4, og

Maltesiska

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru. 3117/85 ta'l-4 ta'Novembru 1985 li jippreskrivi regoli ġenerali dwar l-għoti ta'kumpens f'forma ta'sussidji għal sardin [1] u b'mod partikolari l-Artikolu 4 tiegħu,

Senast uppdaterad: 2008-03-04
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Danska

under henvisning til Raadets forordning (EOEF) nr. 3117/85 af 4. november 1985 om fastsaettelse af generelle regler for ydelse af udligningsgodtgoerelse for sardiner (1), saerlig artikel 4, ogud fra foelgende betragtninger:

Maltesiska

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3117/85 ta'l-4 ta'Novembru 1985 li jippreskrivi regoli ġenerali għall-għoti ta'indennizz bħala kumpens għas-sardin tal-Mediterran [1], u partikolarment l-Artikolu 4 tiegħu,

Senast uppdaterad: 2008-03-04
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Få en bättre översättning med
4,401,923,520 mänskliga bidrag

Användare ber nu om hjälp:Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta besöka den här webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. Läs mer. OK