You searched for: flights (Danska - Rumänska)

Mänskliga bidrag

Från professionella översättare, företag, webbsidor och fritt tillgängliga översättningsdatabaser.

Lägg till en översättning

Danska

Rumänska

Info

Danska

hvad angår indsættelsen af »ferry flights« har kommissionen anført, at indsættelsen heraf udgjorde et forretningsmæssigt valg, som sagsøgeren foretog efter anmodning fra de forenede staters og canadas regering.

Rumänska

În legătură cu „ferry flights”, comisia subliniază că înființarea acestora constituia o alegere comercială făcută de reclamantă în urma solicitărilor guvernelor statelor unite și canadei.

Senast uppdaterad: 2014-02-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Danska

den type flyvning (»type of flight«), som er defineret i appendix 2 i icao dok. 4444 (15. udgave — juni 2007)«.

Rumänska

„«tipul de zbor» înseamnă tipul de zbor definit în apendicele 2 la documentul oaci cu numărul 4444 (ediția a 15-a – iunie 2007);”.

Senast uppdaterad: 2014-11-11
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Danska

kommissionen vil fortsat nøje overvåge luftfartsselskabets præstationer og tilskynder yemens myndigheder til at videreføre deres indsats med hensyn til efterforskningen af ulykken, der den 30. juni 2009 ramte yemenia yemen airways flight 626.

Rumänska

comisia va continua să monitorizeze îndeaproape activitatea transportatorului și încurajează autoritățile yemenite să-și continue eforturile în cadrul investigației accidentului zborului 626 al yemenia yemen airways din 30 iunie 2009.

Senast uppdaterad: 2014-11-12
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Danska

luftfartsselskabet berettede også, at det er i færd med at investere i en opgradering af udstyret på sin boeing b737-200-flåde med henblik på at installere egpws, elt406, evne til at operere ved rvsm, cockpitdør, digital flight recorder og digital luftbåret vejrradar i overensstemmelse med internationale sikkerhedsstandarder, men at denne igangværende proces ikke er afsluttet for hele flåden.

Rumänska

transportatorul a raportat, de asemenea, faptul că face investiții pentru modernizarea echipamentelor flotei sale de aeronave boeing b737-200, respectiv pentru a instala egpws, elt406, rvsm, uși la compartimentul echipajului de zbor, înregistratoare digitale de date de zbor și radare meteorologice digitale de bord în conformitate cu standardele de siguranță internaționale, dar că acest proces, aflat în curs, nu este încă finalizat pentru toată flota respectivă.

Senast uppdaterad: 2014-11-12
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Danska

lufthavns- og helikopterlufthavnsoperatører, for hvilke der er offentliggjort instrument flight rules (»ifr«) eller specielle visual flight rules (»vfr«) i nationale luftfartspublikationer

Rumänska

operatorilor aerodromurilor și heliporturilor pentru care s-au publicat procedurile privind regulile de zbor instrumental („ifr”) sau regulile de zbor cu vizibilitate („vfr”) în publicațiile de informare aeronautică naționale;

Senast uppdaterad: 2014-11-12
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Danska

notam, som defineret i nummer 17, og pre-flight information bulletins

Rumänska

notam, astfel cum este definit la punctul (17) și buletinele de informare înaintea zborului;

Senast uppdaterad: 2014-11-12
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Danska

de lange ventelister til de ordinære afgange som følge af attentaterne den 11. september 2001 forhindrede nemlig disse passagerer i at reserve plads på de ordinære afgange, hvorfor sagsøgeren var nødsaget til at indsætte »ferry flights«.

Rumänska

Întradevăr, lungimea listelor de așteptare pentru zborurile regulate, din cauza atentatelor din 11 septembrie 2001, ar fi împiedicat acești pasageri să efectueze rezervări pentru aceste din urmă zboruri, ceea ce ar fi obligat reclamanta să înființeze „ferry flights”.

Senast uppdaterad: 2014-02-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Danska

den humanitære luftbro »echo-flight« har også været operationel.

Rumänska

aceast � comunicare este în s o ai t � de un document de lucru al serviciilor

Senast uppdaterad: 2014-02-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Danska

det er sagsøgerens opfattelse, at kommissionen har anlagt en åbenbart urigtig vurdering af sagens faktiske omstændigheder og dermed tilsidesat artikel 87, stk. 2, litra b), ef ved at antage, at der ikke var direkte årsagsforbindelse mellem den skade, som opstod for det første som følge af aflysningen af tre returflyvninger til new york og toronto via montreal og for det andet som følge af indsættelsen af »ferry flights«, og attentaterne den 11. september 2001, som medførte lukning af de forenede staters og canadas luftrum.

Rumänska

potrivit reclamantei, comisia a apreciat în mod vădit eronat situația de fapt din cauză și, prin urmare, a încălcat articolul 87 alineatul (2) litera (b) ce, considerând că nu exista o legătură directă de cauzalitate între prejudiciile suferite, în primul rând, din cauza anulării celor trei zboruri dus-întors cu destinația new york și toronto via montreal și, în al doilea rând, din cauza înființării unor „ferry flights”, și atentatele din 11 septembrie 2001 care au provocat închiderea spațiului aerian al statelor unite și al canadei.

Senast uppdaterad: 2014-02-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Danska

hvad angår de »ferry flights«, som blev indsat den 18., 20. og 26. september 2001, bemærkes alene, ligesom kommissionen, at disse afgange var et resultat af sagsøgerens valg, idet det påhvilede sagsøgeren enten at betale passagererne et pengebeløb samt hjemrejseomkostningerne med fly til athen eller at kræve en passende kompensation fra de forenede staters eller canadas regering.

Rumänska

În ceea ce privește „ferry flights” din 18, 20 și 26 septembrie 2001, este suficient să se arate, astfel cum a arătat comisia, că înființarea acestora reprezenta o alegere a reclamantei, căreia îi revenea obligația fie de a le cere pasagerilor să plătească un preț care să includă cheltuielile de întoarcere a avionului la atena, fie de a solicita o indemnizație adecvată guvernelor statelor unite și canadei.

Senast uppdaterad: 2014-02-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Danska

hvad angår »ferry flights« har de græske myndigheder anført, at der var tale om en flyvning til new york, som blev udført den 18. september 2001, og to flyvninger til toronto via montreal, der blev udført den 20. og den 26. september 2001.

Rumänska

În ceea ce privește „ferry flights”, autoritățile elene au precizat că era vorba despre un zbor cu destinația new york efectuat la 18 septembrie 2001 și despre două zboruri cu destinația toronto, via montreal, efectuate la 20 și 26 septembrie 2001.

Senast uppdaterad: 2014-02-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Danska

hvad angår »ferry flights« til new york (den 18. september 2001) og til toronto via montreal (den 20. og den 26. september 2001) har sagsøgeren anført, at indsættelsen af disse fly også var direkte forbundet med attentaterne den 11. september 2001 og ikke følger af pres fra de forenede staters og canadas regering for at sikre deres egne statsborgeres hjemrejse.

Rumänska

În legătură cu „ferry flights” cu destinația new york (18 septembrie 2001) și toronto via montreal (20 și 26 septembrie 2001), reclamanta evidențiază faptul că înființarea acestor zboruri este de asemenea direct legată de atentatele din 11 septembrie 2001 și nu este rezultatul presiunilor exercitate de guvernele statelor unite și canadei pentru repatrierea resortisanților lor.

Senast uppdaterad: 2014-02-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Danska

hvad derimod angår de udgifter, som er forbundet med de tre returflyvninger, hvoraf den ene var bestemt for new york den 15. september 2001 og de to øvrige for toronto via montreal den 15. og 16. september 2001, og som udgør 977 257 eur, samt udgifterne til »ferry flights« på 487 312 eur anførte kommissionen, at disse udgifter kun var forbundet med de indirekte virkninger af attentaterne den 11. september 2001, som var mærkbar på flere af verdensøkonomiens områder (den anfægtede beslutnings betragtning 58).

Rumänska

În schimb, în ceea ce privește cheltuielile legate de anularea a trei zboruri dus-întors, dintre care unul cu destinația new york la 15 septembrie 2001 și două cu destinația toronto via montreal la 15 și 16 septembrie 2001, cheltuieli care se ridică la 977 257 de euro, precum și cheltuielile privind „ferry flights” care se ridică la 487 312 euro, comisia arată că acestea nu erau legate decât de repercusiuni indirecte ale atentatelor din 11 septembrie 2001 resimțite în mai multe domenii ale economiei mondiale [considerentul (58) al deciziei atacate].

Senast uppdaterad: 2014-02-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Danska

kommissionen har anført, at indsættelsen af »ferry flights« skete på baggrund af sagsøgerens valg, hvorfor sagsøgeren burde kræve kompensation fra de forenede staters og canadas regering, idet disse flyvninger blev udført på deres anmodning (den anfægtede beslutnings betragtning 57).

Rumänska

În ceea ce privește „ferry flights”, comisia subliniază că înființarea acestora a fost rezultatul alegerii reclamantei, căreia îi revenea obligația de a solicita o indemnizație din partea guvernelor statelor unite și canadei, întrucât zborurile respective ar fi fost efectuate la solicitarea acestora [considerentul (57) al deciziei atacate].

Senast uppdaterad: 2014-02-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Danska

— 478 357 eur i forbindelse med udgifter til indsættelse af »ferry flights« (ekstraordinære flyvninger gennemført den 18., 20. og 26. september 2001 med henblik på at sikre passagerernes hjemrejse til de forenede stater og canada)

Rumänska

— 478 357 de euro cu titlu de cheltuieli pentru înființarea de „ferry flights” (zboruri extraordinare efectuate la 18, 20 și 26 septembrie 2001, cu scopul de a repatria pasagerii în statele unite și în canada);

Senast uppdaterad: 2014-02-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Danska

-in-flight-cateringstjenester i lufthavne.

Rumänska

- serviciile de aprovizionare pentru alimentaţia din timpul zborului.

Senast uppdaterad: 2014-10-23
Användningsfrekvens: 2
Kvalitet:

Danska

g) »flight recorder«: enhver form for apparat installeret i et luftfartoej med det formaal at supplere undersoegelser af havarier og haendelser

Rumänska

(g) "înregistrator de parametri de zbor" reprezintă orice tip de înregistrator instalat la bordul unei aeronave în scopul de a uşura anchetele accidentului/incidentului.

Senast uppdaterad: 2014-10-23
Användningsfrekvens: 2
Kvalitet:

Varning: Innehåller osynlig HTML-formatering

Danska

c) oejeblikkelig adgang til og anvendelse af indholdet af flight recorders og enhver anden rekordering

Rumänska

(c) aibă acces imediat la conţinutul înregistratoarelor de zbor şi la orice alte înregistrări;

Senast uppdaterad: 2014-10-23
Användningsfrekvens: 2
Kvalitet:

Danska

- vurdering af oplysningerne fra flight recorders

Rumänska

- evaluarea informaţiilor oferite de înregistratoarele de zbor, şi

Senast uppdaterad: 2014-10-23
Användningsfrekvens: 2
Kvalitet:

Danska

(2) eurocontrol har vedtaget nyere versioner af de to nævnte standarder, nemlig oldi udgave 2.2 og adexp udgave 2.0, samt en ny eurocontrol-standard med titlen "dokument vedrørende kontrol med udveksling af flyvedata" (flight data exchange - interface control document (fde-icd)).

Rumänska

(2) eurocontrol a adoptat versiunile mai recente ale celor două standarde susmenţionate, şi anume ediţia 2.2 a normei oldi şi ediţia 2.0 a standardului adexp, precum şi un nou standard eurocontrol intitulat "schimbul de date de zbor - documentul de control al interfeţei" (fde-icd).

Senast uppdaterad: 2014-10-23
Användningsfrekvens: 2
Kvalitet:

Varning: Innehåller osynlig HTML-formatering

Få en bättre översättning med
4,401,923,520 mänskliga bidrag

Användare ber nu om hjälp:Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta besöka den här webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. Läs mer. OK