Fråga Google

You searched for: bogføringsregler (Danska - Slovakiska)

Mänskliga bidrag

Från professionella översättare, företag, webbsidor och fritt tillgängliga översättningsdatabaser.

Lägg till en översättning

Danska

Slovakiska

Info

Danska

DA BOGFØRINGSREGLER

Slovakiska

SK ÚČTOVNÉ PRAVIDLÁ

Senast uppdaterad: 2011-10-23
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Danska

Artikel 5 Bogføringsregler

Slovakiska

Článok 5 Účtovné predpisy

Senast uppdaterad: 2011-10-23
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Danska

KAPITEL IV BOGFØRINGSREGLER FOR IKKE-BALANCEFØRTE INSTRUMENTER Artikel 13 Almindelige regler

Slovakiska

KAPITOLA IV ÚČTOVNÉ PRAVIDLÁ PRE PODSÚVAHOVÉ NÁSTROJE

Senast uppdaterad: 2011-10-23
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Danska

Revaluering af Eurosystemets aktiver og passiver ultimo kvartalet med de harmoniserede bogføringsregler for Eurosystemet revalueres

Slovakiska

Štvrťročné precenenie aktív a pasív Eurosystému

Senast uppdaterad: 2011-10-23
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Danska

Revaluering af Eurosystemets aktiver og passiver ved årets udgang med de harmoniserede bogføringsregler for Eurosystemet revalueres

Slovakiska

Štvrťročné precenenie aktív a pasív Eurosystému

Senast uppdaterad: 2011-10-23
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Danska

at udarbejde harmoniserede bogføringsregler og - standarder , der gør det muligt at opstille ESCBs konsoliderede balance til interne og eksterne rapporteringsformål

Slovakiska

vypracovať jednotné účtovné pravidlá a normy , ktoré umožnia zostavenie konsolidovanej súvahy ESCB na účely interného a externého vykazovania ;

Senast uppdaterad: 2011-10-23
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Danska

Etablering af generiske bogføringsregler for syntetiske instrumenter er hensigtsmæssig , da det skaber klare regler , som kan omfatte hele rækken af sådanne instrumenter og skabe et klart grundlag for Eurosystemets eksterne revisorer .

Slovakiska

Je vhodné vyvíjať všeobecné účtovné pravidlá pre syntetické nástroje , pretože to zabezpečí jasné pravidlá , ktoré sa môžu prispôsobiť celému rozsahu takýchto nástrojov a poskytnúť jasný rámec pre externých audítorov Eurosystému .

Senast uppdaterad: 2011-10-23
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Danska

Hvad angår Kommissionens anden betragtning i den anfægtede beslutnings betragtning 181, der er gengivet i præmis 237 ovenfor, der endog går videre end den første betragtning om kvaliteten af bogføringsreglerne derved, at det skulle være »systemet« (»sistema«) i sin helhed, der gjorde det muligt for institutionen at konkludere, at den rådede over pålidelige oplysninger, konstaterer Retten, at denne heller ikke kan tiltrædes, idet også den er udtryk for en selvmodsigelse.

Slovakiska

Čo sa týka druhého odôvodnenia Komisie uvedeného v odôvodnení č. 181 napadnutého rozhodnutia a pripomenutého v bode 237 vyššie, podľa ktorého to okrem prvého odôvodnenia vyvodeného z kvality účtovných predpisov bolo fungovanie „systému“ („sistema“) ako celku, ktoré viedlo túto inštitúciu k záveru, že disponovala spoľahlivými informáciami, Súd prvého stupňa konštatuje, že ho takisto nemožno prijať, lebo je taktiež samo osebe rozporuplné.

Senast uppdaterad: 2014-02-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Danska

Artikel 12 Transaktionsomkostninger Artikel 12 i retningslinje ECB / 2006/16 finder anvendelse på denne afgørelse . 2006D9017 --- DA --- 31.12.2009 --- 004.001 --- 5 ▼B KAPITEL IV BOGFØRINGSREGLER FOR INSTRUMENTER IKKE-BALANCEFØRTE

Slovakiska

2006D9017 --- SK --- 31.12.2009 --- 004.001 --- 5 ▼B Článok 12 Transakčné náklady Na toto rozhodnutie sa uplatňuje článok 12 usmernenia ECB / 2006/16 . KAPITOLA IV ÚČTOVNÉ PRAVIDLÁ PRE PODSÚVAHOVÉ NÁSTROJE

Senast uppdaterad: 2011-10-23
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Danska

Bogføringsregler De bogføringsregler , som anvendes af MFI' erne i forbindelse med udfærdigelsen af deres regnskaber , er fastsat i den nationale lovgivning , der gennemfører Rådets direktiv 86/635 / EØF af 8 .

Slovakiska

Účtovné predpisy Účtovné predpisy , ktorými sa riadia PFÚ pri zostavovaní svojho účtovníctva , sa ustanovujú v národne prebratej smernici 86/635 / EHS z 8 .

Senast uppdaterad: 2011-10-23
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Danska

Bogføringsregler Medmindre andet er fastsat i denne forordning , følger MFI' erne med henblik på indberetning efter denne forordning de bogføringsregler , som er fastsat i den nationale lovgivning , der gennemfører Rådets direktiv 86/635 / EØF af 8 .

Slovakiska

Účtovné pravidlá Pokiaľ nie je v tomto nariadení ustanovené inak , účtovné pravidlá , ktorými sa riadia PFÚ na účely vykazovania podľa tohto nariadenia , sú pravidlá stanovené ( 1 ) Tento odkaz a nasledujúce odkazy sú na sektory a podsektory ESA 95 .

Senast uppdaterad: 2011-10-23
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Danska

Bogføringsregler Medmindre andet er fastsat i denne forordning , følger MFI' erne med henblik på indberetning efter denne forordning de bogføringsregler , som er fastsat i den nationale lovgivning , der gennemfører Rådets direktiv 86/635 / EØF af 8 .

Slovakiska

Účtovné pravidlá Pokiaľ nie je v tomto nariadení ustanovené inak , účtovné pravidlá , ktorými sa riadia PFÚ na účely vykazovania podľa tohto nariadenia , sú pravidlá stanovené vo vnútroštátnych predpisoch , ktorými sa preberá smernica Rady 86/635 / EHS z 8 .

Senast uppdaterad: 2011-10-23
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Danska

De bogføringsregler , som anvendes af OFI' er i forbindelse med udarbejdelsen af regnskaber , skal i princippet være i overensstemmelse med den nationale lovgivning , der gennemfører Rådets direktiv 86/635 / EØF af 8 .

Slovakiska

Účtovné pravidlá , ktorými sa OFS riadia pri zostavovaní svojich účtov , by v zásade mali byť v súlade s transpozíciou smernice Rady 86/635 / EHS z 8 .

Senast uppdaterad: 2011-10-23
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Danska

De omfatter — Aktiekapital — Ikke-fordelt overskud eller andre midler — Særlige hensættelser til imødegåelse af tab , værdipapirer og andre aktiver ( kan registreres i overensstemmelse med bogføringsreglerne ) 13 .

Slovakiska

Ostatné pasíva Termín „ostatné pasíva » sa považuje za zostatkovú položku na strane pasív súvahy , definovanú ako „pasíva nezahrnuté nikde inde » .

Senast uppdaterad: 2011-10-23
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Danska

I henhold til forordning ( EF ) nr. 2423/2001 ( ECB / 2001/13 ) er de bogføringsregler , som skal anvendes i forbindelse med denne indberetning , fastsat i den nationale lovgivning , der gennemfører Rådets direktiv 86/635 / EØF af 8 .

Slovakiska

Nariadenie ( ES ) č . 2423/2001 ( ECB / 2001/13 ) ustanovuje , že účtovné pravidlá , ktorými sa treba pri tomto vykazovaní riadiť , sú pravidlá stanovené vo vnútroštátnych predpisoch , ktorými sa preberá smernica Rady 86/635 / EHS z 8 .

Senast uppdaterad: 2011-10-23
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Danska

Med forbehold af stk . 2 og 3 er de bogføringsregler , som postgiroinstitutter skal anvende i forbindelse med indberetning i henhold til denne forordning , fastsat i den nationale lovgivning , der gennemfører Rådets direktiv 86/635 / EØF af 8 .

Slovakiska

S výhradou odsekov 2 a 3 účtovnými predpismi , ktorými sa riadia poštové žírové inštitúcie na účely vykazovania podľa tohto nariadenia , sú pravidlá stanovené vo vnútroštátnych predpisoch , ktorými sa preberá smernica Rady 86/635 / EHS z 8 .

Senast uppdaterad: 2011-10-23
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Danska

Med hensyn til regler for værdiansættelse indberettes alle yderligere data , som er påkrævet i henhold til dette afsnit , efter de samme værdiansættelsesregler og bogføringsregler , som gælder for de data , der indberettes efter forordning ECB / 2001/13 .

Slovakiska

Pokiaľ ide o pravidlá oceňovania , všetky doplňujúce údaje požadované podľa tohto oddielu sa majú vykazovať podľa tých istých pravidiel oceňovania a podľa tých istých účtovných pravidiel ako údaje vykazované podľa nariadenia ECB / 2001/13 .

Senast uppdaterad: 2011-10-23
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Danska

Omfattet er tillige midler af ikke-fordelt overskud eller midler , der er afsat af rapporteringsenhederne til sandsynlige fremtidige betalinger og forpligtelser . De omfatter --- Aktiekapital --- Ikke-fordelt overskud eller andre midler --- Særlige hensættelser til imødegåelse af tab , værdipapirer og andre aktiver ( kan registreres i overensstemmelse med bogføringsreglerne )

Slovakiska

Táto kategória obsahuje : --- akciový kapitál --- nerozdelené zisky alebo fondy --- špecifické a všeobecné rezervy na krytie možných strát z úverov , cenných papierov a iných druhov aktív ( môžu sa zachytávať v súlade s účtovníckymi pravidlami ) 13 . Ostatné pasíva Termín „ostatné pasíva » sa považuje za zostatkovú položku na strane pasív súvahy , definovanú ako „pasíva nezahrnuté nikde inde » .

Senast uppdaterad: 2011-10-23
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Danska

På baggrund af de bogføringsregler , der almindeligvis anvendes ved indsamling af beholdningsdata , antages det , at justeringer som følge af » andre værdiændringer « udelukkende vedrører instrumentkategorier på aktivdelen , som kan påvirkes af en sådan udvikling .

Slovakiska

Na základe účtovníckych zásad , ktoré sa bežne používajú pri zostavovaní stavových údajov , sa predpokladá , že opravná položka „ostatné precenenia » sa vzťahuje len na nástrojové kategórie na strane aktív , na ktoré by mohol mať vplyv takýto vývoj .

Senast uppdaterad: 2011-10-23
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Få en bättre översättning med
4,401,923,520 mänskliga bidrag

Användare ber nu om hjälp:Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta besöka den här webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. Läs mer. OK