Fråga Google

You searched for: pfts (Engelska - Maltesiska)

Mänskliga bidrag

Från professionella översättare, företag, webbsidor och fritt tillgängliga översättningsdatabaser.

Lägg till en översättning

Engelska

Maltesiska

Info

Engelska

Figures for the PFTs

Maltesiska

Ċifri għall-PFT

Senast uppdaterad: 2014-11-21
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Engelska

the PFTs shall use a common start date, and

Maltesiska

l-istrumenti għandhom ikollhom data tal-bidu komuni, u

Senast uppdaterad: 2014-11-21
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Engelska

the use of the PFTs shall not require the Participants to change their existing accounting systems and practices,

Maltesiska

l-użu ta' dawn l-istrumenti m'għandux jirrikjedi li l-Parteċipanti jibdlu s-sistemi tal-kontabilita eżistenti u l-prattiċi tagħhom,

Senast uppdaterad: 2014-11-21
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Engelska

The PFTs shall assess the adequacy of the MPRs in terms of both the actual experience of institutions providing official export credits as well as private market information on the pricing of credit risk.

Maltesiska

Il-PFTs għandhom jivvalutaw l-adegwatezza tal-MPRs kemm f'termini tal-esperjenza propja tal-istituzzjonijiet li jipprovdu l-krediti għall-esportazzjoni uffiċjali kif ukoll f'termini tal-informazzjoni tas-suq privat dwar l-ipprezzar tar-riskju ta' kreditu.

Senast uppdaterad: 2014-11-21
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Engelska

At 24 months a similar significant increase of 3.6% in total hip BMD was observed for patients treated with Aclasta as compared to the effects observed in post-menopausal women in the HORIZON-PFT study.

Maltesiska

Wara 24 xahar kienet osservata żieda sinifikanti simili ta’ 3.6% fil- BMD tal-ġenb kollu għall-pazjenti kkurati b’Aclasta, meta mqabbel mal-effetti osservati f’nisa ta’ wara l-menopawża fl-istudju HORIZON-PFT.

Senast uppdaterad: 2017-04-26
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Engelska

At 24 months a similar significant increase of 3.6% in total hip BMD was observed for patients treated with zoledronic acid as compared to the effects observed in post- menopausal women in the HORIZON-PFT study.

Maltesiska

Wara 24 xahar kienet osservata żieda sinifikanti simili ta’ 3.6% fil- BMD tal-ġenb kollu għall-pazjenti kkurati b’Zoledronic acid, meta mqabbel mal-effetti osservati f’nisa ta’ wara l-menopawża fl-istudju HORIZON-PFT.

Senast uppdaterad: 2017-04-26
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Engelska

Clinical efficacy in the treatment of post-menopausal osteoporosis (PFT)

Maltesiska

L-effikaċja klinika tal-kura tal-osteoporożi ta’ wara l-menopawża (PFT)

Senast uppdaterad: 2017-04-26
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Engelska

In the HORIZON - Pivotal Fracture Trial [PFT] (see section 5.1), the overall incidence of atrial fibrillation was 2.5% (96 out of 3,862) and 1.9% (75 out of 3,852) in patients receiving zoledronic acid and placebo, respectively.

Maltesiska

Fl-istudju HORIZON – Prova Pivitali tal-Ksur [PFT] (ara sezzjoni 5.1), l-inċidenza globali tal-fibrillazzjoni atrijali kienet 2.5% (96 minn 3,862) u 1.9% (75 minn 3,852) f’pazjenti li kienu qed jirċievu zoledronic acid u plaċebo, rispettivament.

Senast uppdaterad: 2017-04-26
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Engelska

In the HORIZON – Pivotal Fracture Trial [PFT] (see section 5.1), the overall incidence of atrial fibrillation was 2.5% (96 out of 3,862) and 1.9% (75 out of 3,852) in patients receiving Aclasta and placebo, respectively.

Maltesiska

Fil-istudju HORIZON – Prova Pivitali dwar il-Ksur [PFT - Pivotal Fracture Trial] (ara sezzjoni 5.1), l-inċidenza globali ta’ fibrillazzjoni atrijali kienet 2.5% (96 minn 3,862) u 1.9% (75 minn 3,852) f’pazjenti li kienu qed jirċievu Aclasta u plaċebo, rispettivament.

Senast uppdaterad: 2017-04-26
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Engelska

In the osteoporosis trials (PFT, HORIZON - Recurrent Fracture Trial [RFT]) the pooled atrial fibrillation incidences were comparable between Aclasta (2.6%) and placebo (2.1%).

Maltesiska

Fil-provi dwar l-osteoporożi (PFT, HORIZON – Prova dwar il-ksur Rikorrenti [RFT - Recurrent Fracture Trial]) l-inċidenza tal-każijiet ta’ fibrillazzjoni fl- atrija miġbura flimkien kienu jaqblu bejn Aclasta (2.6%) u l-plaċebo (2.1%).

Senast uppdaterad: 2017-04-26
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Engelska

In the osteoporosis trials (PFT, HORIZON - Recurrent Fracture Trial [RFT]) the pooled atrial fibrillation incidences were comparable between zoledronic acid (2.6%) and placebo (2.1%).

Maltesiska

Fil-provi fuq l-osteoporożi (PFT, HORIZON – Prova dwar il-ksur Rikorrenti [RFT]) l-inċidenza tal-każijiet ta’ fibrillazzjoni fl-atrija miġbura flimkien kienu jaqblu bejn zoledronic acid (2.6%) u l-plaċebo (2.1%).

Senast uppdaterad: 2017-04-26
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Engelska

In the osteoporosis trials (PFT, HORIZON - Recurrent Fracture Trial [RFT]) the pooled atrial fibrillation incidences were comparable between zoledronic acid (2.6%) and placebo (2.1%).

Maltesiska

Fil-provi fuq l-osteoporożi (PFT, HORIZON – Prova dwar il-ksur Rikorrenti [RFT]) l-inċidenza tal-każijiet ta’ fibrillazzjoni fl-atrija miġbura flimkien kienu komparabbli bejn zoledronic acid (2.6%) u l-plaċebo (2.1%).

Senast uppdaterad: 2017-04-26
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Engelska

As the anti-dumping duty in force in respect of PSF has been extended by Regulation (EC) No 2513/97 to cover in addition imports of PFT, originating in Belarus, these measures shall also be maintained.

Maltesiska

Minħabba li t-taxxa għal kontra d-dumping li hemm fis-seħħ b’rabta mal-FEP twessgħet bir-Regolament (KE) Nru 2513/97 biex ikunu koperti wkoll l-importazzjonijiet ta’ SFP, li jkunu ġejjin mill-Belarus, dawn il-miżuri wkoll għandhom jiżammu.

Senast uppdaterad: 2014-11-21
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Engelska

According to Eurostat data, no PSF or PFT originating in Belarus was imported into the Community during the interim IP.

Maltesiska

Skond it-tagħrif li kiseb l-Eurostat, l-ebda FEB jew SFP li kienu ġejjin mill-Belarus ma kienu impurtati fil-Komunità matul il-PS interim.

Senast uppdaterad: 2014-11-21
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Engelska

Circumvention allowed the exporting producer in Belarus to export over 9000 tonnes of PFT to the Community in 1997, but after the anti-circumvention investigation mentioned in recital 1 and the extension of the duties quantities dropped and only insignificant volumes of PSF were imported into the Community from Belarus during the expiry IP.

Maltesiska

L-evażjoni ppermettiet lill-produttur esportatur fil-Belarus biex fl-1997 dan seta’ jesporta aktar minn 9000 tunnellata ta’ SFP lejn il-Komunità, iżda wara l-istħarriġ li sar għal kontra l-evażjoni msemmija fil-premessa 1 u t-tiżjid tat-taxxi, il-kwantitajiet naqsu u volumi ta’ FEP żgħar biss kienu impurtati fil-Komunità mill-Belarus matul il-PS ta’ għeluq iż-żmien.

Senast uppdaterad: 2014-11-21
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Engelska

However, according to Eurostat data less than 10 tonnes of PFT, i.e. less than 1 % of the quantity reported by the exporting producer, was imported into the Community during the expiry IP.

Maltesiska

Madankollu, skond it-tagħrif li għandu l-Eurostat, inqas minn 10 tunnellati ta’ SFP, i.e. inqas minn 1 % tal-kwantità rrappurtata mill-produttur esportatur, kienu impurtati fil-Komunità matul il-PS ta’ għeluq iż-żmien.

Senast uppdaterad: 2014-11-21
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Engelska

In 1997, by Regulation (EC) No 2513/97(3), the measures were extended to cover imports of polyester filament tow (PFT), originating in Belarus, which were made in circumvention of the original measures.

Maltesiska

Fl-1997, bir-Regolament (KE) Nru 2513/97 [3], il-miżuri twessgħu biex ikopru l-importazzjonijiet ta’ stoppa tal-fibra tal-poliester (SFP), li tkun ġejja mill-Belarus, u dawn ma kinux fi qbil mal-miżuri oriġinali.

Senast uppdaterad: 2014-11-21
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Engelska

It is recalled that because of circumvention the measures were extended to polyester filament tow, abbreviated as PFT, falling under CN code 5501 20 00, used for conversion in the Community into PSF.

Maltesiska

Qed jerġa’ jissemma li minħabba l-evażjoni, il-miżuri li kien hemm kienu twessgħu biex ikopru l-istoppa tal-fibra tal-poliester, imqassar bħala SFP, li taqa’ taħt il-kodiċi CN 55012000; Fil-Komunità din tintuża biex tinbidel f’FEP.

Senast uppdaterad: 2014-11-21
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Engelska

It was examined first whether the Polish producer's total sales of PSF and PFT were sufficiently large to constitute a reliable basis in order to determine normal value.

Maltesiska

Ġie eżaminat l-ewwel jekk il-bejgħ totali tal-produttur Pollakk tal-FEP u l-IFP kienx kbir biżżejjed li joħloq bażi ta’ min jorbot fuqha biex ikun jista’ jinkiseb il-valur normali.

Senast uppdaterad: 2014-11-21
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Engelska

Subsequently it was examined whether the PSF and PFT produced and sold in Poland could be considered identical or directly comparable to the PSF and PFT sold for export to the Community by the Belarusian exporter.

Maltesiska

Wara kien ġie eżaminat jekk il-FEP u l-IFP li nħadmu u nbiegħu fil-Polonja setgħux jitqiesu l-istess jew kumparabbli direttament għall-FEP u l-IFP li nbiegħu għall-esportazzjoni lejn il-Komunità mill-esportatur tal-Belarus.

Senast uppdaterad: 2014-11-21
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Få en bättre översättning med
4,401,923,520 mänskliga bidrag

Användare ber nu om hjälp:Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta besöka den här webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. Läs mer. OK