Fråga Google

You searched for: scissions (Engelska - Polska)

Mänskliga bidrag

Från professionella översättare, företag, webbsidor och fritt tillgängliga översättningsdatabaser.

Lägg till en översättning

Engelska

Polska

Info

Engelska

Mergers and scissions

Polska

Łączenia i podziały

Senast uppdaterad: 2019-02-08
Användningsfrekvens: 3
Kvalitet:

Engelska

Mergers and scissions

Polska

Połączenia i podziały

Senast uppdaterad: 2019-02-08
Användningsfrekvens: 2
Kvalitet:

Engelska

Cases of inheritance, changes in legal status or denomination and mergers and scissions

Polska

Przypadki dziedziczenia, zmiany statusu prawnego lub nazwy oraz połączenia i podziały

Senast uppdaterad: 2019-02-08
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Engelska

In cases of mergers and scissions it is also appropriate to allow farmers to bring payment entitlements allocated from the national reserve into the resulting new holding or holdings.

Polska

W przypadku połączeń lub podziałów należy zezwolić, aby rolnicy mogli przenieść uprawnienia do płatności przyznane z rezerwy krajowej na nowopowstałe gospodarstwo lub gospodarstwa.

Senast uppdaterad: 2019-02-08
Användningsfrekvens: 2
Kvalitet:

Engelska

In cases of mergers and scissions it is also appropriate to allow farmers to bring payment entitlements allocated from the national reserve in the resulting new holding or holdings.

Polska

W przypadku łączeń lub podziałów należy zezwolić, aby rolnicy mogli przenieść uprawnienia do płatności przyznane z rezerwy krajowej na nowopowstałe gospodarstwo lub gospodarstwa.

Senast uppdaterad: 2014-10-23
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Engelska

In order to avoid changes of the legal status of the holding being used to evade the application of the rules on normal transfers of a holding with the attached reference amounts, conditions should be applied for anticipated inheritance or inheritance, merges and scissions.

Polska

W celu uniknięcia zmian statusu prawnego gospodarstwa, które mogłyby być wykorzystywane do uniknięcia stosowania zasad dotyczących zwykłych przekazań gospodarstw wraz z związanymi z nimi kwotami referencyjnymi, należy zastosować warunki w odniesieniu do faktycznego lub przewidywanego dziedziczenia, połączeń i podziałów.

Senast uppdaterad: 2019-02-08
Användningsfrekvens: 2
Kvalitet:

Engelska

In case of scissions during the reference period or not later than 31 December of the year preceding the year of application of the single payment scheme, the farmers managing the holdings shall have access, pro rata, to the single payment scheme under the same conditions as the farmer managing the original holding.

Polska

W przypadku podziałów, które miały miejsce w trakcie okresu referencyjnego, ale nie później niż do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok stosowania systemu płatności jednolitych, rolnicy zarządzający gospodarstwami mają dostęp, w proporcjonalnej części, do systemu płatności jednolitych na tych samych warunkach co rolnik zarządzający pierwotnym gospodarstwem.

Senast uppdaterad: 2019-02-08
Användningsfrekvens: 3
Kvalitet:

Engelska

Except in the case of a transfer by actual or anticipated inheritance, of mergers and scissions and of the application of paragraph 3, and by way of derogation from Article 46, the entitlements established using the national reserve shall not be transferred for a period of five years starting from their allocation.

Polska

Z wyjątkiem przypadku przekazania w drodze faktycznego lub przewidywanego dziedziczenia i w przypadku połączeń lub podziałów oraz zastosowania ust. 3, a także w drodze odstępstwa od przepisów art. 46, uprawnienia ustanowione przy wykorzystaniu rezerwy krajowej nie mogą zostać przeniesione przez okres pięciu lat, począwszy od ich przyznania.

Senast uppdaterad: 2019-02-08
Användningsfrekvens: 2
Kvalitet:

Engelska

‘Except in the case of a transfer by actual or anticipated inheritance and of mergers and scissions, and by way of derogation from Article 46, the entitlements established using the national reserve shall not be transferred for a period of five years starting from their allocation.

Polska

„Z wyjątkiem przypadku przekazania w drodze faktycznego lub przewidywanego dziedziczenia i w przypadku połączeń lub podziałów oraz w drodze odstępstwa od art. 46, uprawnienia ustanowione przy wykorzystaniu rezerwy krajowej nie mogą zostać przeniesione przez okres pięciu lat, począwszy od ich przyznania.

Senast uppdaterad: 2019-02-08
Användningsfrekvens: 2
Kvalitet:

Engelska

“Except in case of transfer by actual or anticipated inheritance and of mergers and scissions, and by way of derogation from Article 46, the entitlements established using the national reserve shall not be transferred for a period of five years starting from their allocation.

Polska

„Za wyjątkiem przypadku przekazania w drodze faktycznego lub przewidywanego dziedziczenia, oraz w przypadku łączeń lub podziałów, oraz w drodze odstępstwa od przepisów art. 46, uprawnienia ustanowione przy wykorzystaniu rezerwy krajowej nie mogą zostać przeniesione przez okres pięciu lat, począwszy od ich przyznania.

Senast uppdaterad: 2014-10-23
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Engelska

2.For the purposes of the second subparagraph of Article 33(3) of Regulation (EC) No 1782/2003, «scission» shall mean the scission of one farmer within the meaning of Article 2 (a) of Regulation (EC) No 1782/2003 into at least two new separate farmers within the meaning of Article 2 (a) of Regulation (EC) No 1782/2003 of which at least one remains controlled, in terms of management, benefits and financial risks, by at least one of the legal or natural persons originally managing the holding or the scission of one farmer within the meaning of Article 2 (a) of Regulation (EC) No 1782/2003 into at least one new separate farmer within the meaning of Article 2 (a) of Regulation (EC) No 1782/2003 the other one remaining controlled, in terms of management, benefits and financial risks, by the farmer originally managing the holding.

Polska

Do celów art. 33 ust. 3 akapit drugi rozporządzenia (WE) nr 1782/2003, "podział" znaczy podział jednego rolnika w rozumieniu art. 2 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 1782/2003 na co najmniej dwóch odrębnych rolników w rozumieniu art. 2 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 1782/2003, z których co najmniej jeden pozostaje rolnikiem kontrolowanym pod względem zarządzania, korzyści i ryzyk finansowych przez, co najmniej jedną osobę prawną lub fizyczną, która pierwotnie zarządzała tym gospodarstwem, lub podział jednego rolnika w rozumieniu art. 2 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 1782/2003 na, co najmniej jednego odrębnego rolnika w rozumieniu art. 2 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 1782/2003, z których pozostały pozostaje rolnikiem kontrolowanym pod względem zarządzania, korzyści i ryzyk finansowych, przez rolnika, który pierwotnie zarządzał tym gospodarstwem.

Senast uppdaterad: 2019-02-08
Användningsfrekvens: 3
Kvalitet:

Varning: Innehåller osynlig HTML-formatering

Engelska

In the case of credit institutions other than those which are set up in areas newly reclaimed from the sea or have resulted from scission or mergers of existing institutions dependent or answerable to the central body, the Council, acting on a proposal from the Commission, which shall for this purpose, consult the Banking Advisory Committee, may lay down additional rules for the application of the second subparagraph including the repeal of exemptions provided for in the first subparagraph, where it is of the opinion that the affiliation of new institutions benefiting from the arrangements laid down in the second subparagraph might have an adverse effect on competition.

Polska

W przypadku instytucji kredytowych innych niż te, które zostały założone na terenach niedawno odzyskanych z morza, lub te, które powstały w wyniku podziału lub połączenia istniejących instytucji zależnych od organu centralnego lub podporządkowanych temu organowi, Rada, stanowiąc na wniosek Komisji, która w tym celu zasięga opinii Komitetu Doradczego ds. Bankowości, może ustanowić dodatkowe przepisy dotyczące stosowania akapitu drugiego, w tym przepisy uchylające wyłączenia ustanowione w akapicie pierwszym, jeśli jest zdania, że zrzeszanie nowych instytucji korzystających z zasad ustanowionych w akapicie drugim mogłoby niekorzystnie wpłynąć na warunki konkurencji.

Senast uppdaterad: 2019-02-08
Användningsfrekvens: 4
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Engelska

In the lists referred to in Article 11(1) of the Basic Regulation, the tax authorities responsible shall mention intra-Community operators who, as a result of a scission, merger or cessation of activity during the period under review, will no longer appear on the said lists.

Polska

W wykazach określonych w art. 11 ust. 1 rozporządzenia podstawowego odpowiedzialne władze podatkowe wymieniają podmioty gospodarcze wewnątrz Wspólnoty, które w wyniku podziału, łączenia się lub zaprzestania działalności w okresie objętym przeglądem nie będą figurować we wspomnianych wykazach.

Senast uppdaterad: 2019-02-08
Användningsfrekvens: 4
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Engelska

In the lists referred to in Article 11 (1) of the Basic Regulation, the tax authorities responsible shall mention intra-Community operators who, as a result of a scission, merger or cessation of activity during the period under review, will no longer appear on the said lists.

Polska

W wykazach określonych w art. 11 ust. 1 rozporządzenia podstawowego, odpowiedzialne władze podatkowe będą wymieniać podmioty gospodarcze wewnątrz Wspólnoty, które w wyniku podziału, łączenia się lub zaprzestania działalności w okresie objętym przeglądem nie będą występować we wspomnianych wykazach.

Senast uppdaterad: 2019-02-08
Användningsfrekvens: 4
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Engelska

‘In the case of credit institutions other than those which are set up in areas newly reclaimed from the sea or which have resulted from scission or mergers of existing institutions dependent on or answerable to the central body, the Commission, pursuant to the procedure referred to in Article 60(2), may lay down additional rules for the application of the second subparagraph including the repeal of exemptions provided for in the first subparagraph, where it is of the opinion that the affiliation of new institutions benefiting from the arrangements laid down in the second subparagraph might have an adverse effect on competition.’;

Polska

„W przypadku instytucji kredytowych innych niż te, które zostały założone na terenach niedawno odzyskanych z morza lub te, które powstały w wyniku podziału lub połączenia istniejących instytucji zależnych od organu centralnego, lub podporządkowanych temu organowi, Komisja, na podstawie procedury określonej w art. 60 ust. 2, może ustanowić dodatkowe przepisy dotyczące stosowania akapitu drugiego, w tym przepisy uchylające wyłączenia ustanowione w akapicie pierwszym, jeśli uważa, że zrzeszanie nowych instytucji korzystających z zasad ustanowionych w akapicie drugim mogłoby niekorzystnie wpłynąć na warunki konkurencji.”;

Senast uppdaterad: 2019-02-08
Användningsfrekvens: 2
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Engelska

In the case of a merger or scission, the farmer(s) managing the new holding(s) shall keep the entitlements which were originally allocated from the national reserve for the remaining part of the five-year period.’;

Polska

W przypadku połączeń lub podziałów rolnik lub rolnicy zarządzający nowym gospodarstwem lub nowymi gospodarstwami zatrzymują uprawnienia przyznane pierwotnie przy wykorzystaniu rezerwy krajowej przez okres pozostały z pierwotnego okresu pięcioletniego.”;

Senast uppdaterad: 2019-02-08
Användningsfrekvens: 2
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Engelska

In the case of a merger or scission, the farmer(s) managing the new holding(s) shall keep the entitlements which were originally allocated from the national reserve until the remaining part of the five-year period.’;

Polska

W przypadku połączeń lub podziałów rolnik lub rolnicy zarządzający nowym gospodarstwem lub nowymi gospodarstwami zatrzymują uprawnienia przyznane pierwotnie przy wykorzystaniu rezerwy krajowej przez okres pozostały z pierwotnego okresu pięcioletniego.”;

Senast uppdaterad: 2019-02-08
Användningsfrekvens: 2
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Engelska

In the case of credit institutions other than those which are set up in areas newly reclaimed from the sea or have resulted from scission or mergers of existing institutions dependent or answerable to the central body, the Commission, pursuant to the procedure referred to in Article 151(2) may lay down additional rules for the application of the second subparagraph including the repeal of exemptions provided for in the first subparagraph, where it is of the opinion that the affiliation of new institutions benefiting from the arrangements laid down in the second subparagraph might have an adverse effect on competition.

Polska

W przypadku instytucji kredytowych innych niż te, które zostały założone na terenach niedawno odzyskanych z morza, lub te, które powstały w wyniku podziału lub połączenia istniejących instytucji zależnych od organu centralnego lub podporządkowanych temu organowi, Komisja, na podstawie procedury, o której mowa w art. 151 ust. 2, może ustanowić dodatkowe przepisy dotyczące stosowania akapitu drugiego, w tym przepisy uchylające wyłączenia ustanowione w akapicie pierwszym, jeżeli uważa, że zrzeszenie nowych instytucji korzystających z zasad ustanowionych w akapicie drugim mogłoby niekorzystnie wpłynąć na warunki konkurencji.

Senast uppdaterad: 2019-02-08
Användningsfrekvens: 2
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Engelska

Where a case of merger or scission would affect the allocation of payment entitlements or increase of the value of payment entitlements, the farmer or farmers managing the new holding or holdings shall have access to the single payment scheme under the same condition as the farmer or farmers managing the original holding or holdings.

Polska

W przypadku gdy połączenie lub podział miałby wpływ na przydział uprawnień do płatności lub zwiększenie ich wartości, rolnik lub rolnicy zarządzający nowym gospodarstwem lub gospodarstwami mają prawo dostępu do systemu płatności jednolitej na tych samych warunkach co rolnik lub rolnicy zarządzający pierwotnym gospodarstwem lub gospodarstwami.

Senast uppdaterad: 2019-02-08
Användningsfrekvens: 2
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Engelska

the scission of one farmer within the meaning of Article 2(a) of Regulation (EC) No 73/2009 into at least one new separate farmer within the meaning of that Article 2(a) the other one remaining controlled, in terms of management, benefits and financial risks, by the farmer originally managing the holding;

Polska

podział jednego rolnika w rozumieniu art. 2 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 73/2009 na co najmniej jednego nowego odrębnego rolnika w rozumieniu wymienionego art. 2 lit. a), pozostającego pod kontrolą pod względem zarządzania, korzyści i ryzyka finansowego przez rolnika pierwotnie zarządzającego odnośnym gospodarstwem;

Senast uppdaterad: 2019-02-08
Användningsfrekvens: 2
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Få en bättre översättning med
4,401,923,520 mänskliga bidrag

Användare ber nu om hjälp:Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta besöka den här webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. Läs mer. OK