Fråga Google

You searched for: for multi robot systems refer to chapter (Engelska - Slovakiska)

Mänskliga bidrag

Från professionella översättare, företag, webbsidor och fritt tillgängliga översättningsdatabaser.

Lägg till en översättning

Engelska

Slovakiska

Info

Engelska

For related schedule cards, please refer to chapter 3.

Slovakiska

Súvisiace plánovacie karty sú uvedené v kapitole 3.

Senast uppdaterad: 2012-12-05
Användningsfrekvens: 5
Kvalitet:

Engelska

For more details, please refer to Chapter 2.2 above.

Slovakiska

– registračné číslo osoby, ktorá vykonáva slobodné povolanie,

Senast uppdaterad: 2014-02-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Engelska

If you are selfemployed, please refer to Chapter II.

Slovakiska

Pokiaľ ste samostatne zárobkovo činná osoba, prečítajte si kapitolu II

Senast uppdaterad: 2014-02-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Engelska

Anti-lock braking systems (refer to paragraph 5)

Slovakiska

Protiblokovacie brzdové systémy (pozri bod 5).

Senast uppdaterad: 2014-11-21
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Engelska

If yes, please refer to chapter IV.A of the Agricultural Guidelines.

Slovakiska

Ak áno, pozrite si kapitolu IV.A poľnohospodárskych usmernení.

Senast uppdaterad: 2014-11-21
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Engelska

Agroforestry systems refer to land use systems in which trees are grown in combination with agriculture on the same land.

Slovakiska

Agrolesnícke systémy sa týkajú systémov využitia pôdy, pri ktorých sa na tej istej pôde v kombinácii s poľnohospodárstvom sadia stromy.

Senast uppdaterad: 2017-04-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Engelska

Agroforestry systems refer to land use systems in which trees are grown in combination with agriculture on the same land.

Slovakiska

Poľnohospodársko-lesnícke systémy sú systémy využívania pôdy, v rámci ktorých sa na tej istej pôde spája pestovanie stromov a poľnohospodárstvo.

Senast uppdaterad: 2014-11-18
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Engelska

For the exact wording of the Statement of Assurance as well as the complete and detailed audit findings please refer to Chapter 1 of the report.

Slovakiska

Presné znenie vyhlásenia o vierohodnosti, ako aj úplné a podrobné kontrolné zistenia sa nachádzajú v kapitole 1 výročnej správy.

Senast uppdaterad: 2014-02-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Engelska

For more details, please refer to Chapter 2.2.1 below.For more details, please refer to Chapter 2.2.1 below.

Slovakiska

Podrobnejšie údaje možno nájsť v kapitole 2.2.1.Podrobnejšie údaje možno nájsť v kapitole 2.2.2.

Senast uppdaterad: 2014-02-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Engelska

The radar image shall not be degraded by the chart picture (refer to Chapter 4.3.c of this Section).

Slovakiska

Radarové zobrazenie nesmie byť znehodnotené obrazom plavebnej mapy (pozri kapitolu 4.3.c tohto oddielu).

Senast uppdaterad: 2014-11-21
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Engelska

In information mode (refer to Chapter 5.1 of this Section), it is recommended to use the same ranges as specified in the navigation mode.

Slovakiska

V informačnom režime (pozri kapitolu 5.1 tohto oddielu) sa odporúča používať tie isté rozsahy zobrazenia, ktoré sú stanovené v navigačnom režime.

Senast uppdaterad: 2014-11-21
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Engelska

The stated threshold values within the tier system refer to the uncertainty associated to the value for one reporting period.

Slovakiska

Stanovené prahové hodnoty v rámci systému úrovní sa týkajú nepresnosti spojenej s hodnotou za jedno obdobie, za ktoré sa správa podáva.

Senast uppdaterad: 2014-11-21
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Engelska

For more information on the distinction between establishment and crossborder provision of services, please refer to Chapter 7.1.1 of the ‘Handbook on the implementation of the Services Directive’.

Slovakiska

Viac informácií o rozdieloch medzi usadením sa cezhraničným poskytovaním služieb možno nájsť v kapitole 7.1.1 „Príručky o vykonávaní smernice o službách“.

Senast uppdaterad: 2014-02-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Engelska

The data quality requirements for data on education and training systems refer to the ESS [1] quality standard covering relevance, accuracy, timeliness and punctuality, accessibility and clarity, comparability, and coherence.

Slovakiska

Požiadavky na kvalitu údajov v oblasti systémov vzdelávania a odbornej prípravy sa vzťahujú na normu kvality ESS [1] týkajúcu sa relevantnosti, presnosti, včasnosti a časovej presnosti, ako aj dostupnosti, jednoznačnosti, porovnateľnosti a súdržnosti.

Senast uppdaterad: 2014-11-21
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Engelska

Official Journal of the European Union TABLE 7 Participation in selected interbank funds transfer systems(*) Items Non-TARGET payment system[ Refer to list of payment systems]

Slovakiska

Úradný vestník Európskej únie TABUĽKA 7 Účasť vo vybraných medzibankových systémoch prevodu peňažných prostriedkov(*) Položky Platobné systémy, ktoré nie sú súčasťou TARGET[ Pozri zoznam platobných systémov]

Senast uppdaterad: 2012-03-20
Användningsfrekvens: 3
Kvalitet:

Engelska

The evaluation system refers to the performance of court systems, using indicators and targets.

Slovakiska

Systém hodnotenia sa vzťahuje na výkonnosť súdov, pričom sa vo všeobecnosti používajú ukazovatele a ciele.

Senast uppdaterad: 2017-04-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Engelska

For further details, please refer to Chapter 8 of the Annual Report, Section 2 « Organisational Developments » and the Annual Accounts-- « Notes on the Profit and Loss Account ».

Slovakiska

Podrobnejšie informácie nájdete v kapitole 8, časti 2 „Organizačný rozvoj » výročnej správy a v ročnej účtovnej závierke v časti „Poznámky k výkazu ziskov a strát ».

Senast uppdaterad: 2012-03-20
Användningsfrekvens: 3
Kvalitet:

Engelska

The data quality requirements for data on education and training systems refer to the quality reporting dimensions (or quality reporting criteria) of relevance, accuracy, timeliness and punctuality, accessibility and clarity, comparability, and coherence.

Slovakiska

Pokiaľ ide o požiadavky na kvalitu údajov o systémoch vzdelávania a odbornej prípravy, aspektmi kvality vykazovania údajov (alebo kritérií kvality vykazovania údajov) sú relevantnosť, presnosť, časová presnosť a včasnosť, dostupnosť a zrozumiteľnosť, porovnateľnosť a koherentnosť.

Senast uppdaterad: 2014-11-21
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Engelska

Directive 2003/10/EC, Articles and corresponding Guide references Refer to Chapter 9 for a summary of the main requirements of the Directive and related Regulations, and to Chapter 1 for basic guidance on understanding the terms and science of acoustics and noise control.

Slovakiska

Smernica Rady 2003/10/ES, články a zodpovedajúce odkazy v príručke V kapitole 9 nájdete zhrnutie hlavných požiadaviek smernice a súvisiacich právnych predpisov; v kapitole 1 sa uvádza základné usmernenie na pochopenie pojmov a vedy v oblasti akustiky a kontroly hluku.

Senast uppdaterad: 2014-02-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Engelska

Sound physical properties of materials and structures (insulation, absorption, damping, etc, – refer to Chapter 4: How do we reduce noise exposure?) depend on noise frequency.

Slovakiska

Zvukové fyzikálne vlastnosti materiálov a konštrukcií (izolácia, pohltivosť, utlmenie, atď. – pozri kapitolu 4 „Ako znížiť vystavenie hluku?“) závisia od frekvencie hluku.

Senast uppdaterad: 2014-02-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Få en bättre översättning med
4,401,923,520 mänskliga bidrag

Användare ber nu om hjälp:Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta besöka den här webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. Läs mer. OK